για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Archive for Μαΐου 2008

Οι αυξήσεις των συντάξεων

Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 66 του νόμου 2084/1992 ορίζεται ότι, η αύξηση των συντάξεων και λοιπών παροχών που χορηγούν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. των φορέων εντός των ορίων της εισοδηματικής πολιτικής, όπως καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων και των οικονομικών δυνατοτήτων των φορέων.

Με την υπ’ αριθμ. Φ12/οικ. 3023/16-11-1992 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων δόθηκαν οδηγίες σε όλα τα Ταμεία και ορίζεται ότι μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 66 του νόμου 2084/1992 καθίσταται ανενεργός κάθε γενική ή ειδική καταστατική ή μη διάταξη που προβλέπει διαφορετικά τον τρόπο αύξησης των συντάξεων και λοιπών παροχών όλων των φορέων ασφάλισης.

Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις για αύξηση συντάξεων και λοιπών παροχών των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να κινούνται μέσα στις δύο παραμέτρους, τόσο της εισοδηματικής πολιτικής της κυβέρνησης, με τον τρόπο που καθορίζεται από την Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων όσο και της οικονομικής δυνατότητας κάθε φορέα.

Written by gr.mme.observer

12 Μαΐου 2008 at 8:56 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: