Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Η κρυφή επιδίωξη του νέου ασφαλιστικού νόμου


Άρθρο του Γιώργου Ρωμανιά * (από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 22.6.2008)

Μια σημαντική αλλά και σαφής στόχευση του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν. 3655/ 3.4.2008) αναφέρεται στο μέλλον και μάλιστα το άμεσο της ασφάλισης υγείας στη χώρα μας. Από την επισκόπηση, όμως, των μέχρι σήμερα αναφορών στο νόμο φαίνεται ότι η επιδίωξη αυτή δεν έχει επισημανθεί, παρά τη σημαντικότητά της. Πράγματι, στο νέο νόμο προβλέπονται τα εξής:

1. Στους κλάδους υγείας όλων των νέων (υπερ)ταμείων (όπου υφίστανται κλάδοι υγείας), τα δ.σ. των (υπερ) ταμείων συνάπτουν υποχρεωτικά με τους παρόχους υγείας (θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκαταστάσεως και αποθεραπείας, φαρμακοποιούς ή φαρμακευτικούς συλλόγους, ιατρούς η ιατρικούς συλλόγους) νέες συμβάσεις ενιαίες για τους ασφαλισμένους όλων των τομέων των κλάδων υγείας. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, οι νέες συμβάσεις συνάπτονται εντός τριών μηνών. Οι ήδη υφιστάμενες αντίστοιχες συμβάσεις των επί μέρους ταμείων αναθεωρούνται και συνάπτονται νέες σύμφωνα με τα πιο πάνω. Μέχρι τότε, οι ήδη υφιστάμενες συμβάσεις των παρόχων υγείας με τα εντασσόμενα ταμεία εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του νέου φορέα.

Η ρύθμιση αυτή επαναλαμβανόμενη αυτολεξεί καλύπτει το σύνολο των φορέων υγείας των (υπερ)ταμείων ΕΤΑΑ (επιστημόνων), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (τύπου), ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, τραπεζοϋπάλληλοι κ.λπ.) ΤΕΑΠΑΣΑ (Σώματα Ασφαλείας) αλλά και τον ΟΠΑΔ (δημόσιοι υπάλληλοι).

2. Με απόφαση του υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη των δ.σ. των (υπερ)ταμείων (όπου υφίστανται κλάδοι υγείας), οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εγκρίνεται ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας σε είδος και σε χρήμα, με τον οποίο καθορίζεται η έκταση, το ύψος των παροχών υγείας, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια. Επισημαίνεται, ότι, η ρύθμιση αυτή επαναλαμβανόμενη, επίσης, αυτολεξεί καλύπτει το σύνολο των φορέων υγείας των (υπερ)ταμείων ΕΤΑΑ (επιστημόνων), ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, τραπεζοϋπάλληλοι κ.λπ.), ΤΕΑΠΑΣΑ (Σώματα Ασφαλείας) αλλά και τον ΟΠΑΔ (δημόσιοι υπάλληλοι). Συναφής, επίσης, είναι και η ρύθμιση για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (τύπου).

3. Η τελευταία αυτή ρύθμιση οδηγεί στην πρόβλεψη σχεδιαζόμενης ενιαιοποίησης των παροχών υγείας. Επισημαίνεται, ότι, πριν εκδοθεί απόφαση του υπουργού απαιτείται η διεξαγωγή σχετικής οικονομικής μελέτης αλλά και ότι, με την υπουργική απόφαση περί ενιαίου κανονισμού θα ανακαθορίζονται οι παροχές υγείας τόσο σε είδος όσο και σε χρήμα και μάλιστα σε ολόκληρο το εύρος τους (η έκταση, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους).
Στο ερώτημα αν με τη σχεδιαζόμενη αυτή ενιαιοποίηση αναμένεται βελτίωση ή υποβάθμιση των παροχών υγείας, έχω τη γνώμη ότι η ρύθμιση θα γίνει κάπου στη μέση της υφιστάμενης σήμερα κατάστασης. Αυτό, βέβαια, σημαίνει ότι σ’ όσους κλάδους υφίστανται σήμερα υψηλά επίπεδα παροχών υγείας, πρέπει να αναμένονται σταδιακές περικοπές, ενώ στους κλάδους με χαμηλές, σήμερα, παροχές υγείας, είναι λογικό να αναμένονται βελτιώσεις προσαρμογής. Ολ’ αυτά αποτελούν ασφαλώς υποθέσεις και το τελικό «κάθισμα της μπίλιας» μένει να αποδειχθεί.

4. Πρόβλεψη υπάρχει ακόμη στο νέο νόμο, για τη σύσταση ενιαίων υγειονομικών επιτροπών (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων) στα (υπερ)ταμεία, για την κρίση αναπηρίας και υγειονομικής περίθαλψης του συνόλου των ασφαλισμένων όλων των εντασσόμενων ταμείων. Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση αυτή επαναλαμβανόμενη, επίσης, αυτολεξεί καλύπτει το σύνολο των φορέων υγείας των (υπερ)ταμείων ΕΤΑΑ (επιστημόνων), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (τύπου), ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, τραπεζοϋπάλληλοι κ.λπ.) ΤΕΑΠΑΣΑ (Σώματα Ασφαλείας) αλλά και τον ΟΠΑΔ (δημόσιοι υπάλληλοι).

5. Οι πιο πάνω προβλέψεις του νέου νόμου δημιουργούν διαφορετικό τοπίο για το μέλλον της ασφάλισης της υγείας στη χώρα μας. Ενώ δηλαδή στους λοιπούς κλάδους (κύριας σύνταξης, επικούρησης και εφάπαξ-πρόνοιας) τα εντασσόμενα ταμεία και κλάδοι διατηρούν τα καταστατικά τους και το αντίστοιχο πακέτο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών παροχών, ειδικά στους κλάδους υγείας, ο νέος νόμος έχει ανοίξει το δρόμο υπέρβασης των σημερινών καταστατικών των εντασσόμενων ταμείων και θέσπισης νέου κοινού για το σύνολο των ασφαλισμένων, κανονισμού παροχών.

Πληρέστερη εικόνα των αναμενόμενων εξελίξεων θα σχηματίσουμε μετά την κατάθεση στη Βουλή του ήδη αναγγελθέντος νομοσχεδίου του υπ. Υγείας για την πρωτοβάθμια περίθαλψη.

* Ο Γιώργος Ρωμανιάς είναι επιστημονικός σύμβουλος ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

Advertisements

Written by gr.mme.observer

23 Ιουνίου 2008 στις 9:52 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, κλάδος υγείας

Tagged with

Αρέσει σε %d bloggers: