Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ


Στο ΦΕΚ 402 ΥΟΔΔ/30.9.2008 (σελ. 2854/4) δημοσιεύεται απόφαση της υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Φάνης Πάλη-Πετραλιά, με την οποία ορίζεται η σύνθεση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. Φ 10070/24938/1979/30.9.2008 απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) των άρθρων 39, 44 και 134 και του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58).
β) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 45).
Την από 29.9.2008 έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που συνεδρίασε κατά το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όπως τροποποιήθηκε, με θέμα τη διατύπωση γνώμης για την καταλληλότητα του προτεινομένου προς διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, διορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τα παρακάτω πρόσωπα :

1) Πρόεδρος ο Παναγιώτης Πήχας του Αλεξάνδρου, Πτυχιούχος Α.Ε.Ι., με Α.Δ.Τ. Σ 692310, με αναπληρωτή τον Κων/νο Τσουπαρόπουλο του Βασιλείου, ομοίως.

2) Από τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων :                        

α) Οι Γεώργιος Γάτος του Ηλία, με Α.Δ.Τ. Ξ 432472 και Γεώργιος Στεφανής του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Ν 154595, εκπρόσωποι των ασφαλισμένων του Τομέα Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών − Θεσσαλονίκης, ως τακτικά μέλη με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Εμμανουήλ Καραμπατσάκη του Θεοφάνους, με Α.Δ.Τ. Ξ 053646 και Στυλιανό − Γαϊτάνο Ιωαννίδη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Α 358418, ομοίως.

β) Ο Δημήτριος Αναστασόπουλος του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Π 609109, εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του Τομέα Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή το Δημήτριο Μπαντούνα του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. Ξ 255448, ομοίως.

γ) Ο Γεώργιος Μυλωνάς του Αθανασίου, εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή το Χρήστο Αμαραντίδη του Γεωργίου, ομοίως.

δ) Οι Κων/νος Καλύβας του Πέτρου, με Α.Δ.Τ. Μ 091722 και Γεώργιος Περπερίδης του Χαραλάμπους, με Α.Δ.Τ. Ν 684287, εκπρόσωποι των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, ως τακτικά μέλη με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Γεώργιο Αλεξίου του Φωτίου, με Α.Δ.Τ. Π 503969 και Κων/νο Ασλάνογλου του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. Χ 341768, ομοίως.

3) Οι Γεώργιος Αϊδίνης του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Η 355263, Εμμανουήλ Μαργωμένος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Χ 573536 και Κων/νος Φιλιππόπουλος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 340291, εκπρόσωποι των εργοδοτών, ως τακτικά μέλη με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Αντώνη Παπαγιαννίδη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Σ 280968, Μάρκο Μπιτσάκο του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 079768 και Ευστάθιο Γεωργόπουλο του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Χ 075890, ομοίως.

4) Ο Αντώνιος Δημουλίκας του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 606175, εκπρόσωπος των συνταξιούχων, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Στυλιανό Παπαχρήστου του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 532214, ομοίως.

5) Η Μαρία Πικραμένου του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Χ 511878, Προϊσταμένη Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Δέσποινα Πατούνα του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Σ 586169, ομοίως.

6) Ο Αλέξανδρος Πρίφτης του Χαραλάμπους, με Α.Δ.Τ. Ξ 096535, ειδικός επιστήμονας, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή το Νικόλαο Ιγγλέση του Μάρκελλου, με Α.Δ.Τ. Ι 048756, ομοίως.

Κυβερνητικός Επίτροπος η Αγγελική Μαραβέλη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Θ 735102, Προϊσταμένη Δ/νσης της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με αναπληρώτρια την Φιλιώ Σαγκριώτου του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Ρ 604733, ομοίως.

Όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου, θα μετέχει με δικαίωμα ψήφου από τους υπαλλήλους του Ταμείου ο Αθανάσιος Καποτάς του Φωτίου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 093111, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Ελευθερία Μπίκου του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. Π 648350, ομοίως.

Η θητεία των διοριζομένων θα είναι για τρία (3) χρόνια.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Δείτε εδώ το ΦΕΚ σε μορφή pdf.

Written by gr.mme.observer

30 Σεπτεμβρίου 2008 στις 8:10 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, διοίκηση

Tagged with , ,

Αρέσει σε %d bloggers: