Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Περικοπές στην περίθαλψη


Με εγκύκλιό του ο νέος πρόεδρος του ΕΤΑ-ΜΜΕ ενημερώνει ότι από 01/10/2008, μετά την εφαρμογή του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58α) και την ενοποίηση του πρώην ΤΑΙΣΥΤ με τα λοιπά Ταμεία Τύπου, ο Κλάδος Υγείας θα διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του Ειδικού Λογαριασμού Υγιεινής και Περίθαλψης του Τ.Σ.Ε.Υ.Π. (Απόφαση, αρ. Φ.40055/10210/1401, ΦΕΚ 2044/18.10.07).

Τα κυριότερα σημεία στα οποία διαφοροποιείται ο ανωτέρω Κανονισμός με τα ισχύοντα στο πρώην Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ., είναι τα εξής:
1) Καταργείται η ελεύθερη επιλογή ιατρών. Οι ασφ/νοι επισκέπτονται αποκλειστικά συμβεβλημένους ιατρούς και μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μπορούν να επιλέξουν ιδιώτη ιατρό. Οι ασφαλισμένοι της Επαρχίας λειτουργούν με το παλαιό καθεστώς.
2) Η λίστα των συμβεβλημένων ιατρών, ιατρικών εταιρειών και φυσικοθεραπευτών του πρώην Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΝΕΩΝ (θα υπάρξει σχετική ενημέρωση), και όχι μέχρι 31/12/2009.
3) Όλοι οι ασφαλισμένοι, άμεσα και έμμεσα μέλη, που θα επισκέπτονται ΜΗ συμβεβλημένους ιατρούς (συνεπώς και οι ασφαλισμένοι της Επαρχίας), δημόσια νοσοκομεία και μη συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές θα συμμετέχουν στη δαπάνη παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων σε ποσοστό 20% (εξαιρούνται χρόνια νοσήματα κ.τ.λ., όπως ίσχυε).
Το ποσοστό συμμετοχής 25% για τα έμμεσα μέλη, διατηρείται για τη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων μόνο σε συμβεβλημένους ιατρούς κ.τ.λ. και μόνο εφόσον είναι σε ισχύ οι τρέχουσες συμβάσεις.
4) Μεταβάλλεται το σύστημα και οι τιμές αγοράς σκελετού και κρυστάλλων όρασης.
Χορηγούνται κάθε δύο χρόνια σκελετός και κρύσταλλα ( ένα για κοντά και ένα για μακριά) με βάση συνταγή του θεράποντα ιατρού και έγκριση του ελεγκτού ιατρού του Ταμείου.
Για παιδιά και εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί το διάστημα να είναι μικρότερο των δύο ετών.
Για την προμήθεια σκελετού χορηγείται ποσό ίσο με δύο (2) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (σημ.: τρέχουσα τιμή 30,40 ευρώ * 2 = 60,80 ευρώ) και για τα κρύσταλλα ισχύουν οι τιμές που ορίζονται στον τιμοκατάλογο της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών ΜΕΙΟΝ 20%. Η θεώρηση της συνταγής από τον ελεγκτή ιατρό ΔΕΝ ισχύει για τους ασφαλισμένους της Επαρχίας.
5) Η θέση νοσηλείας σε δημόσια νοσοκομεία και ΜΗ συμβεβλημένες κλινικές είναι
ΒΑ, ανεξαρτήτως ετών ασφάλισης. Μέχρι τη σύναψη νέων συμβάσεων ισχύει η κατηγοριοποίηση της θέσης μόνο για τις τρέχουσες συμβάσεις με τις ιδιωτικές κλινικές.
6) Σε περίπτωση εισαγωγής σε δημόσιο ή συμβεβλημένο ιδιωτικό θεραπευτήριο είναι απαραίτητη η έκδοση εισιτηρίου ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦ/ΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ εντός 10 ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής.
7) Σε περίπτωση εισαγωγής σε συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική απαιτείται η αναγραφή της διάρκειας νοσηλείας , των παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων στο Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης και απαιτείται θεώρηση από τον Ελεγκτή ιατρό. (δεν ισχύει προς το παρόν για τις ήδη συμβεβλημένες κλινικές)
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΘΑ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ, ΠΛΗΝ ΟΣΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ.
8 α) Όταν οι παρακλινικές εξετάσεις αναγράφονται από ιατρό του ΕΣΥ των Κρατικών Νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ, με την προϋπόθεση ύπαρξης της σχετικής σφραγίδας του Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.
8 β) Σε περίπτωση αναγραφής παρακλινικών εξετάσεων από συμβεβλημένους ή μη ιατρούς και εφόσον εκτελεστούν σε Κρατικό Νοσοκομείο, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ από τον ελεγκτή ιατρό.
9) Η θεώρηση των πάσης φύσεως παραπεμπτικών θα γίνεται εντός ενός (1) μηνός.
10) Οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν κατά 20% στις δαπάνες των πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών, προθέσεων και λοιπών βοηθητικών μέσων (π.χ. σκελετός και κρύσταλλα όρασης, ακουστικά, ορθοπεδικά βοηθήματα, μετρητές σακχάρου και λοιπά βοηθητικά ινσουλινοεξαρτώμενων, επιδεσμικό υλικό, προϊόντα παραφύση στομίων μαζί με τα παρακολουθήματά τους, καθετήρες, ουροσυλλέκτες, τραχειοσωλήνες, κλπ, μέσα)
11) Καταργείται η εξάμηνη προθεσμία υποβολής δαπανών προς εκκαθάριση. Η υποβολή πάσης φύσεως δικαιολογητικών – παραστατικών προς απόδοση δαπάνης που πραγματοποιείται με αίτηση του ασφαλισμένου θα υποβάλλεται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της θεραπείας/ πραγματοποίησης δαπάνης, βάσει επισήμων αποδείξεων, τιμολογίων και λοιπών παραστατικών. Η διάταξη αυτή ισχύει και για την καταβολή οποιουδήποτε επιδόματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΧΑΣ

• Η εγκύκλιος με τις αλλαγές στην περίθαλψη

Advertisements

Written by gr.mme.observer

28 Οκτωβρίου 2008 στις 10:22 πμ

Αρέσει σε %d bloggers: