Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Αλλαγές στο Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ


Στο ΦΕΚ 85 ΥΟΔΔ/3.3.2009 δημοσιεύεται απόφαση της υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Φάνης Πάλη-Πετραλιά (με ημερομηνία 26.2.2009), με την οποία τροποποιείται η σύνθεση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

1) Ο Κων/νος Καλύβας του Πέτρου, με ΑΔΤ Μ 091722, ως αναπληρωτής Προέδρου, σε αντικατάσταση του Κων/νου Τσουπαρόπουλου, ο οποίος παραιτήθηκε.

2) Ο Ευάγγελος Σπύρου του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ 524083, εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό ο Ελευθέριος Κακαβούλης του Στεφάνου, με ΑΔΤ Ρ 646856, ομοίως, σε αντικατάσταση αντίστοιχα του Κων/νου Καλύβα, ο οποίος απώλεσε την ιδιότητα με την οποία διορίσθηκε και του Γεωργίου Αλεξίου.

3) Ο Ηλίας Παπαδημητρίου του Παναγιώτη με ΑΔΤ AB 830592, ειδικός επιστήμονας, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του Νικολάου Ιγγλέση, ο οποίος παραιτήθηκε.

(Εδώ θα βρείτε το απόσπασμα του ΦΕΚ)

Written by gr.mme.observer

5 Μαρτίου 2009 στις 11:54 πμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, διοίκηση

Tagged with , ,

Αρέσει σε %d bloggers: