Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Ασφαλιστικά δικαιώματα Υγειονομικής Περιθάλψεως


επιστολή διοίκησης ΕΤΑΠ-ΜΜΕΜε επιστολή της η διοίκηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ενημερώνει για τις ενέργειες του Ταμείου σχετικά µε την αποκατάσταση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΙΣΥΤ και του τ. ΤΑΤΤΑ, που είχαν υποστεί μερική μείωση/υποβάθμιση από την εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. 1΄ του άρθρου 39 του Ν. 3655/08.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή:

α. Από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και συγκεκριμένα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. υπ’ αριθμ. 3/22-10-2008 συζητήθηκε και αποφασίσθηκε να ζητηθεί από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η επανεξέταση της εφαρμογής των Καταστατικών Διατάξεων του Κλάδου Υγείας του πρώην ΤΣΕΥΠ και η αναβάθμιση των προβλεπόμενων παροχών υγείας του Ενιαίου πλέον Ταμείου στο επίπεδο των παροχών που είχαν οι ασφαλισμένοι των πρώην ταμείων ΤΑΙΣΥΤ και ΤΑΤΤΑ (έγγραφο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Φ,26856/6-11-2008 και Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. υπ’ αριθμ. 3/22-10-2008).

β. Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προκειμένου να εξετάσει την τροποποίηση του ισχύοντος πλέον Κανονισμού Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ζήτησε από το Ταμείο με το έγγραφο Φ.10070/32530/3201/22-10-2008 να υποβάλει σχετική πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού καθώς και προκαλούμενη οικονομική επιβάρυνση, συνοδευόμενη από έγκριση/απόφαση του 1.Σ. για έκδοση υπουργικής απόφασης.

γ. Το Ταμείο συνέταξε/κατέθεσε τροποποιημένο σχέδιο νέου Κανονισμού Υγείας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και αφού εγκρίθηκε από το Δ.Σ. διαβιβάστηκε στην αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας του Υπουργείου, όπου και επεξεργάζεται προκειμένου να προχωρήσει στην τροποποίηση /έγκριση του εν λόγω Κανονισμού. (έγγραφο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Φ.2792/13-2-2009 και απόφαση 1.Σ. υπ’ αριθμ. 15/11-2-2009).

2. Έπειτα από τα ανωτέρω και προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων καθώς και απαίτησης από το προσωπικό των παραπάνω Διευθύνσεων για ικανοποίηση των αιτημάτων υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τον υπό αναβάθμιση Κανονισμό, παρακαλούμε όπως αναμείνετε την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο έκδοσης της και με την οποία θα δοθεί ριζική λύση στο πρόβλημα του συνόλου των ασφαλισμένων στο Κλάδο Υγείας του Ενιαίου Ταμείου με αναβάθμιση/επαναφορά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων υγειονομικής περίθαλψης.

3. Τέλος, η Διοίκηση επιθυμεί να σας γνωρίσει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ταμείου (εργαζομένων και συνταξιούχων), καθώς και για την επίλυση των όποιων προβλημάτων τους απασχολούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΧΑΣ

Advertisements

Written by gr.mme.observer

17 Μαρτίου 2009 στις 11:25 πμ

Αρέσει σε %d bloggers: