Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Απάντηση του υπουργείου για το νέο κανονισμό υγείας


απάντηση υπουργείου ΑπασχόλησηςΑπάντηση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με Α.Π. Φ. 10070/1531/180 της 11.3.2009, με θέμα: Σχετικά με την απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΙΣΥΤ και του τ. ΤΑΤΤΑ
Σχετικά: 1) Τα αρ. Κ 1431/02.01.2009 και Κ 1393/02.01.2009 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης 2) Το αρ. 5350/08/09.01.2009 έγγραφο του Γρ. Ειδικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων

Απαντώντας στα ανωτέρω σχετικά 1) και 2) έγγραφά σας, με θέμα την απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΙΣΥΤ και του τ. ΤΑΤΤΑ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφ. Δ’ του άρθρου 39 του Ν. 3655/08 (Α’, 58) «Διοικητική και Οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις» δημιουργείται το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μ.Μ.Ε. (ΕΤΑΠ- Μ.Μ.Ε.), στον κλάδο Υγείας του οποίου εντάσσονται ως τομείς: α) ο Κλάδος Ασθένειας του ΤΑΙΣΥΤ, β) ο εδικός Λογαριασμός Υγιεινής και Περίθαλψης του ΤΣΕΥΠ και γ) ο Κλάδος Ασθένειας Τεχνικών Τύπου Αθηνών (ΤΑΤΤΑ).
Στον συγκεκριμένο Κλάδο προβλέπεται να ισχύσει εξαρχής ενιαίος Κανονισμός παροχών υγειονομικής περίθαλψης και είναι αυτός του Ειδικού Λογαριασμού Υγιεινής και Περίθαλψης του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων (ΤΣΕΥΠ).
Οι λόγοι, για τους οποίους επελέγη να ισχύσει ο Κανονισμός του συγκεκριμένου Ταμείου είναι ότι μετά την πρόσφατη ανασύνταξη, τροποποίηση και συμπλήρωση αυτού (με την αρ. Φ.40055/10210/1401/09.10.07 – ΦΕΚ Β’, 2044-) έχει αποκτήσει ενιαία και ουσιαστική μορφή και ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα.
Ωστόσο, με στόχο τη βελτίωση των παροχών του Κανονισμού αυτού ή την εναρμόνισή τους με τους λοιπούς Τομείς Υγείας, σημειώνεται ότι, βάσει των διατάξεων του ανωτέρω νόμου, προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησής του, μετά από απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κατόπιν πρότασης του ενιαίου Δ.Σ. των εντασσόμενων Τομέων Υγείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, και προκειμένου η Υπηρεσία μας να εξετάσει την τροποποίηση του ισχύοντος πλέον Κανονισμού Υγείας ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, απέστειλε στους αρμόδιους φορείς σχετικά έγγραφα
(Φ. 80000/16240/551/04.11.2008 και Φ. 10070/32530/3201/22.12.2008), ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες,
Ήδη, το ΔΣ του Ταμείου απέστειλε σχετική πρόταση (αρ. 15/11.02.2009 Απόφαση ΔΣ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), την οποία η Υπηρεσία μας επεξεργάζεται, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στην τροποποίηση του εν λόγω Κανονισμού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΜΜΩΝΑΣ

Advertisements

Written by gr.mme.observer

21 Μαρτίου 2009 στις 6:46 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: