Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Αναβαθμίζονται οι παροχές


Αναλυτική καταγραφή των κυριότερων βελτιώσεων στο νέο κανονισμό υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, έστειλε η Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ). Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «πρόκειται για το επιστέγασμα μιας πολύμηνης προσπάθειας του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ που ξεκίνησε από την επομένη της κατάθεσης του Ν.3655/2008 στη Βουλή, με σειρά υπομνημάτων και προτάσεων αλλαγής κανονισμού από τα εμπλεκόμενα σωματεία και τις τότε διοικήσεις των ΤΑΙΣΥΤ (8/4/2008, 17/6/2008 κ.λπ.) και ΤΑΤΤΑ.

Ήδη από το περασμένο καλοκαίρι τα σωματεία σε κοινές αλλεπάλληλες συσκέψεις, με την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων και την συνεργασία ασφαλιστικών εκπροσώπων τους (για την ΕΣΠΗΤ Ι. Μπαζαίος, Μ. Ζαρίφη, Β. Λούκας), ετοίμασαν από κοινού σχέδιο κανονισμού το οποίο δόθηκε και για αναλογιστική μελέτη.
Ακολούθησαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς και κόμματα, έγιναν τουλάχιστον δύο απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου και με το αίτημα αυτό, συντάχθηκε υπόμνημα διαμαρτυρίας από τις Ομοσπονδίες (ΠΟΕΣΥ και ΠΟΕΠΤΥΜ) που προκάλεσε ερωτήσεις-διαμαρτυρίες στη Βουλή από 18 Βουλευτές όλων των κομμάτων και το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού, με τελικό αποτέλεσμα την συναίνεση του υπουργείου σε νεότερο αίτημα αλλαγής του Κανονισμού από το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Σε συναντήσεις των σωματείων στις αρχές Ιανουαρίου 2009 με υπηρεσιακούς παράγοντες έγινε η τελική διαμόρφωση των προτάσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου. Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις εγκρίθηκαν στη συνέχεια από το υπουργείο Απασχόλησης και το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο νέος κανονισμός παροχών υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ επαναφέρει το παλαιό επίπεδο παροχών του ΤΑΙΣΥΤ και σε πολλές περιπτώσεις ενσωματώνει σημαντικές βελτιώσεις.»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΠΗΤ, οι κυριότερες αλλαγές είναι:

Αυτόματη αναπροσαρμογή: Όλες οι παροχές των ασφαλισμένων έχουν «μεταφραστεί» σε Η.Α.Ε. (Ημερομίσθια Ανειδίκευτου Εργάτη) ώστε να αναπροσαρμόζονται αυτόματα. (1 Η.Α.Ε. = 33,03 ευρώ από 1/5/2009)

Συμμετοχή στις δαπάνες περίθαλψης: Δεν απαιτείται καμία συμμετοχή άμεσων ή έμμεσων ασφαλισμένων στις δαπάνες πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών, προθέσεων και λοιπών θεραπευτικών μέσων, εκτός αν σε συγκεκριμένο άρθρο του κανονισμού ορίζεται διαφορετικά (π.χ. προθέσεις- ακουστικά βαρηκοΐας κ.λπ.).

Επιλογή γιατρού: δυνατότητα προσφυγής και σε μη συμβεβλημένο γιατρό, χωρίς να απαιτείται το στοιχείο του επείγοντος.

Απογευματινά ιατρεία: Ο ασφαλισμένος δικαιούται να προσφεύγει σε απογευματινά ιατρεία Κρατικών Νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών, ιατρικών κέντρων, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ. (Καταβάλλεται η αμοιβή του κρατικού τιμολογίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 127/05).

Αμοιβή ιατρών: Η προσφυγή σε συμβεβλημένο ιατρό είναι δωρεάν.
Σε περίπτωση επιλογής μη συμβεβλημένου ιατρού, ο ασφαλισμένος πληρώνει την επίσκεψη και δικαιούται να λάβει τα παρακάτω ποσά (σύμφωνα με το Π.Δ. 127/05): Α’ επίσκεψη στο ιατρείο 20 ευρώ, Β’ επίσκεψη στο ιατρείο 10 ευρώ, Α’ επίσκεψη οίκοι 25 ευρώ, Β’ επίσκεψη οίκοι 15 ευρώ.

Οδοντιατρική περίθαλψη: Οι δαπάνες για την παροχή θεραπευτικών εργασιών αποδίδονται με βάση το κρατικό τιμολόγιο, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου (είχε συμμετοχή 20%).

Προσθετική οδοντιατρική: Κατ’ εξαίρεση, εφόσον κατά τη γνώμη του Ελεγκτή Οδοντιάτρου και μετά από απόφαση του Δ.Σ., η εξαγωγή οδόντων επεβλήθη προς θεραπεία σοβαρής νόσου, οι δαπάνες των προσθετικών οδοντιατρικών εργασιών καταβάλλονται εξολοκλήρου υπό του Ταμείου χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων, άμεσων ή έμμεσων.

Νοσοκομειακή περίθαλψη: Όσοι έχουν ασφάλιση μέχρι 10 έτη δικαιούνται νοσηλεία σε ΒΑ’ θέση. Μετά τα 10 χρόνια ασφάλισης δικαιούνται Α’ θέση (άμεσα ασφαλισμένοι).
Οι έμμεσα ασφαλισμένοι δικαιούνται νοσηλεία σε ΒΑ’ θέση.

Μη συμβεβλημένα θεραπευτήρια: Επιτρέπεται η νοσηλεία και σε θεραπευτήρια που δεν είναι συμβεβλημένα με το Ταμείο. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται στον ασφαλισμένο νοσήλια και άλλες δαπάνες φαρμάκων, παρακλινικών εξετάσεων κ.λπ., βάσει της θέσης που δικαιούται (ΒΑ’ ή Α’).

Προσφυγή σε εξειδικευμένους ιατρούς: Κατ’ εξαίρεση, αν ο ασφαλισμένος πάσχει από σοβαρή πάθηση για την οποία επιβάλλεται να γίνει δύσκολη χειρουργική επέμβαση παρά μόνο από εξειδικευμένους ιατρούς, μετά από γνωμάτευση του θεραπευτή ιατρού, που εγκρίνεται από τον Ελεγκτή ιατρό του Ταμείου, μπορεί το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ να αναλάβει επιπλέον τη δαπάνη της αμοιβής του ειδικού χειρουργού, μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Νοσηλεία ασφαλισμένων επαρχίας: Για τη νοσοκομειακή περίθαλψη ασφαλισμένων της Επαρχίας, μπορεί να χρησιμοποιείται το βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης, αντί του εισιτηρίου, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία εισόδου/εξόδου και οι ημέρες νοσηλείας στο Νοσοκομείο.

Γυαλιά: Μα βάση τη συνταγή του θεράποντα ιατρού και προσκόμιση Δ.Π.Υ. από τον οπτικό (χωρίς έγκριση του Ελεγκτή του Ταμείου).
Κάθε 2 χρόνια ως δύο σκελετοί και ζεύγη κρυστάλλων (μακρυά/κοντά), εκτός ειδικών περιπτώσεων (Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Υ.Α.Ε.).
Κάθε χρόνο μπορούν να χορηγούνται ως 2 ζεύγη κρυστάλλων.
Δικαιολογούνται άθραυστα κρύσταλλα για παιδιά ως 14 ετών.
Καλύπτονται για άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένους 5 Η.Α.Ε. (165,15 ευρώ από 1/5/2009) για κάθε σκελετό και 5 Η.Α.Ε. για κάθε ζεύγος κρυστάλλων (χωρίς συμμετοχή τα άμεσα μέλη, με συμμετοχή 20% για τα έμμεσα μέλη).

Φακοί επαφής: Χορήγηση ανά διετία, χωρίς έγκριση Ελεγκτή ιατρού, με χρονική απόσταση από τυχόν αγορά γυαλιών, τουλάχιστον 6 μήνες. Καταβάλλονται ως 5 Η.Α.Ε. (συμμετοχή 20% για έμμεσα μέλη).

Βοήθημα τοκετού: Εφάπαξ βοήθημα για έξοδα τοκετού 75 Η.Α.Ε. (2.477,25 ευρώ το 2009).
Καισαρική +50% (3.712 ευρώ), για κάθε παιδί (π.χ. δίδυμα, διπλασιάζεται,κ.λπ.)

Εγκυμοσύνη: Απαλλαγή από κάθε συμμετοχή στις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μετά από έγκριση του Ελεγκτή ιατρού, για εγκυμοσύνη, τοκετό και συνέπειες αυτών.

Προθέσεις, θεραπευτικά μέσα: Τρεις κλειστές προσφορές για αγορές άνω των 3 Η.Α.Ε. (99,09 ευρώ από 1/5/2009) και γνωμάτευση Υ.Ε. για άνω των 10 Η.Α.Ε. (330,30 ευρώ από 1/5/2009), με συμμετοχή 20% (αφορά και ακουστικά βαρηκοΐας).

Αποκλειστική νοσοκόμα: Μετά από έγκριση του Ελεγκτή ιατρού, μέχρι 45 ημέρες για κάθε νοσηλεία. Δικαιολογείται μία βάρδια ανά 24ωρο, με αμοιβή ένα Η.Α.Ε. (33,03 ευρώ από 1/5/2009) και για τις αργίες προσαύξηση 30%.

Συμβάσεις: Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχει δυνατότητα να συμβληθεί με ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, εταιρίες φυσικοθεραπευτών, ιατρικές εταιρίες προσαρμοσμένες στο Π.Δ. 84/01, λογοθεραπευτές, ψυχοθεραπευτές κ.λπ.

Νοσηλεία στο εξωτερικό: Ειδικές ρυθμίσεις και εξάμηνη προθεσμία για δικαιολογητικά, σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ, ασφαλισμένων του Τομέα ΤΑΙΣΥΤ, που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε γραφεία τύπου χωρών εκτός Ε.Ε. και ΕΟΧ.

Φυσικοθεραπεία: στα χρόνια συνήθη περιστατικά μέχρι 3 φορές το χρόνο, 10 συνεδρίες από 5 πράξεις. Στα έκτακτα περιστατικά χορηγούνται τόσες συνεδρίες & πράξεις, όσες χρειάζονται για την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς, μετά από έγκριση της Α.Υ.Ε. (Ανωτ. Υγειονομικής Επιτροπής).

Απόδοση δαπανών: Περιθώριο μέχρι 3 μήνες από τη λήξη της θεραπείας.

Ειδικές θεραπείες: Πρόβλεψη για ψυχοθεραπεία, λογοθεραπεία, θεραπεία ειδικής συμπεριφοράς, με 4 ή 8 συνεδρίες ανά μήνα (ενήλικες, ανήλικοι, αντίστοιχα). Πρόσθετες συνεδρίες με έγκριση της Α.Υ.Ε.

Σοβαρές χρόνιες παθήσεις: Μετά από έγκριση του Ελεγκτή ιατρού και για εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η πλήρης χορήγηση ειδικών αναλώσιμων υλικών, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Μεταβολικά και άλλα σοβαρά νοσήματα: καλύπτονται ειδικά προϊόντα και πολυδάπανες θεραπείες, με απλές διαδικασίες.

Υγειονομικές Επιτροπές: Δημιουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, για την παραπομπή σε αυτή θεμάτων κρίσης αναπηρίας και υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων όλων των Τομέων του Ταμείου.

Λουτροθεραπείες: Υποβολή δικαιολογητικών εντός εξαμήνου. Το επίδομα, ενιαίο για εργαζόμενους ή συνταξιούχους, είναι το 11πλάσιο του ισχύοντος ανώτατου τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ. Το επίδομα καλύπτει δαπάνη για πλήρη λουτρική περίοδο 20 λούσεων.

Επίδομα Ασθένειας: Καταβάλλεται και για τις ημέρες νοσηλείας. Από την 3η ως και την 30ή ημέρα το 50% του ασφαλιστέου μισθού και το 100% μετά τις 30 ημέρες (ο εργοδότης καταβάλλει τα υπόλοιπα). Καταβάλλεται για χρονική διάρκεια νοσηλείας μέχρι ένα έτος, συνεχόμενο ή τμηματικά. Πέραν του έτους, έχει δικαίωμα παραπομπής στην Υ.Ε. του Ταμείου για προσωρινή σύνταξη.
Για διάστημα μεγαλύτερο του μήνα απαιτείται έγκριση από την Υ.Ε.
Πέραν των 3 μηνών προσαυξάνεται κατά 50% και σε βαρειές ασθένειας δίδεται και επίδομα προστατευόμενων μελών.
Σε ιδιοκτήτες, φωτογράφους, ανταποκριτές Ξ.Τ., εφόσον η αποχή από την εργασία είναι μεγαλύτερη των 10 ημερών, καταβάλλεται από την 1η ημέρα 1 Η.Α.Ε. καθημερινά, μέχρι ένα εξάμηνο, κατ΄ ανώτατο όριο.

Advertisements

Written by gr.mme.observer

10 Ιουνίου 2009 στις 3:22 πμ

Αρέσει σε %d bloggers: