Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Πρόσληψη ελεγκτή ιατρού


[έκλεισε 19.6.2009] ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Περίληψη προκήρυξης για πρόσληψη ενός ελεγκτή ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) έτους (12.6.2009).
Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τομέα Υγείας της Β’ Δ/νσης σε έναν ελεγκτή ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Η συνολική ετήσια αμοιβή θα ανέλθει στο ποσό των 15.600 ευρώ. Η απασχόλησή του θα είναι καθημερινή 4ωρη και οι ώρες απασχόλησής του θα ορισθούν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ταμείου.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά.
Περισσότερες πληροφορίες κ. Ξηραδάκης Κ. Τηλ. 210-9212727,
εσωτ. 183.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ

Written by gr.mme.observer

12 Ιουνίου 2009 στις 10:01 πμ

Αναρτήθηκε στις συμβάσεις, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with ,

Αρέσει σε %d bloggers: