Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Πρόσληψη τριών ελεγκτών φαρμακοποιών


[έκλεισε 19.6.2009] ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Περίληψη προκήρυξης για πρόσληψη τριών ελεγκτών φαρμακοποιών με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) έτους (12.6.2009).
Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου τον έλεγχο της φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τομέα Υγείας της Β’, της Γ’ & της Δ’ Δ/νσης σε τρεις ελεγκτές φαρμακοποιούς για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Η συνολική ετήσια αμοιβή για κάθε φαρμακοποιό θα ανέλθει στο ποσό των 9.600 ευρώ. Η απασχόλησή τους θα είναι καθημερινή 2ωρη και οι ώρες απασχόλησής τους θα ορισθούν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ταμείου.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά.
Περισσότερες πληροφορίες κος Ξηραδάκης Κ. Τηλ. 210-9212727, εσωτ. 183.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ

Written by gr.mme.observer

12 Ιουνίου 2009 στις 9:55 πμ

Αναρτήθηκε στις συμβάσεις, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with ,

Αρέσει σε %d bloggers: