Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Βελτίωση ασφαλιστικής κάλυψης οδοντιατρικής περίθαλψης


Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδοντιατρική Περίθαλψη 2008-2012 Η Ελλάδα κατέχει στην Ε.Ε. τα πρωτεία όσον αφορά στις δαπάνες για τη στοματική υγεία με 1,1% του Α.Ε.Π. και εμφανίζει διπλάσια αναλογία οδοντιάτρων στον πληθυσμό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρόλα αυτά όμως εμφανίζει τους χειρότερους δείκτες στοματικής υγείας στην Ε.Ε. των 15 (με εξαίρεση το Λουξεμβούργο) αφού η τιμή του δείκτη DMFT είναι υψηλότερη από όλες τις άλλες χώρες.

Μόλις το 1,23% των δημοσίων δαπανών υγείας διατίθεται για οδοντιατρική φροντίδα στην Ελλάδα (στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 5 έως 10%). Ως αποτέλεσμα της ελλιπούς χρηματοδότησης, το κάθε νοικοκυριό καλείται να επιβαρυνθεί το κόστος με αποτέλεσμα το 33,98% των χρημάτων που πληρώνει από τις δαπάνες του για την υγεία να αφορούν στην οδοντιατρική φροντίδα.

Στις προτεινόμενες δράσεις για την Αναβάθμιση της Ασφαλιστικής Κάλυψης της Οδοντιατρικής Περίθαλψης, η Επιτροπή σημειώνει:

Αναπροσαρμογή και ανακοστολόγηση των οδοντιατρικών πράξεων που καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία, με στόχο τη σταδιακή καθιέρωση ενιαίου πακέτου καλυπτόμενων οδοντιατρικών παροχών σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς.

Ορισμένα επιπλέον οικονομικά στοιχεία που επισημαίνουν τις ανισότητες της οδοντιατρικής φροντίδας στη χώρα μας, έχει συγκεντρώσει η Υποεπιτροπή Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Περίθαλψης της Εθνικής Επιτροπής Στοματικής Υγείας (Εθνική Επιτροπή Στοματικής Υγείας – Υποεπιτροπή Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Περίθαλψης 2007):
• Από το 1998 μέχρι το 2004, οι ιδιωτικές οδοντιατρικές δαπάνες κυμαίνονται σταθερά στο 15-17% του συνόλου των (δημοσίων και ιδιωτικών) δαπανών υγείας της χώρας μας και στο 30-35% των συνολικών ιδιωτικών δαπανών.
• Από πρόσφατα στοιχεία του 2004/2005, φαίνεται ότι το 2004 οι ιδιωτικές οδοντιατρικές δαπάνες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών ιδιωτικών δαπανών υγείας (με εξαίρεση τη νοσηλεία σε ιδιωτικά νοσοκομεία), έχοντας φτάσει το 47,4% του συνόλου, ενώ δεν υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία για τις δημόσιες δαπάνες. Πιο αναλυτικά, το 2004/5 κάθε άτομο δαπανούσε κατά μέσο όρο μηνιαίως ποσό 39.9 Ευρώ (478,92 ετησίως) για οδοντιατρική φροντίδα, δηλαδή το 47,4% των συνολικών ιδιωτικών δαπανών υγείας των
οικογενειών. Το ποσό αυτό σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις, είναι πιθανά μεγαλύτερο και μπορεί να φτάνει στα 80 Ευρώ μηνιαίως.
• Οι ιδιωτικές οδοντιατρικές δαπάνες για τα ελληνικά νοικοκυριά είναι πάντοτε περισσότερες από αυτές που δαπανόνται για το σύνολο των γιατρών και πολύ περισσότερες από τις δαπάνες των διάφορων διαγνωστικών μικροβιολογικών και ακτινολογικών εργαστηρίων, κυρίως γιατί οι δαπάνες αυτές καλύπτονται συνήθως από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι οι οδοντιατρικές δαπάνες στην Ελλάδα είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικές και καλύπτονται ελάχιστα από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στις προτεινόμενες δράσεις για την Αναβάθμιση της Ασφαλιστικής Κάλυψης της Οδοντιατρικής Περίθαλψης, η Επιτροπή σημειώνει:

Αναπροσαρμογή και ανακοστολόγηση των οδοντιατρικών πράξεων που καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία, με στόχο τη σταδιακή καθιέρωση ενιαίου πακέτου καλυπτόμενων οδοντιατρικών παροχών σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς.

Στόχοι
• Βελτίωση της ασφαλιστικής κάλυψης της οδοντιατρικής περίθαλψης.
• Μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης που επιφέρει η οδοντιατρική περίθαλψη στις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες.
• Μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση οδοντιατρικών υπηρεσιών.

Ενέργειες Υλοποίησης
• Συνεργασία με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για τον επανακαθορισμό της ασφαλιστικής κάλυψης της οδοντιατρικής περίθαλψης.
• Δημιουργία επιτροπής με αντικείμενο τον επανακαθορισμό και την ανακοστολόγηση της ασφαλιστικής κάλυψης των οδοντιατρικών πράξεων.

Φορείς Υλοποίησης
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Οδοντιατρικοί Σύλλογοι.

Χρονοδιάγραμμα
2008 – 2009: Σύσταση Επιτροπής.
2010: Νομοθετικές ρυθμίσεις.

Advertisements

Written by gr.mme.observer

19 Ιουνίου 2009 στις 10:40 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: