Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Ανακοίνωση για το νέο κανονισμό υγείας


ανακοίνωση ΕΤΑΠ-ΜΜΕΜε ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος Παναγιώτης Πήχας, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ενημερώνει για το νέο κανονισμό υγείας: «Η Διοίκηση του Ταμείου έχει την ευχαρίστηση να σας ενημερώσει ότι με την επικύρωση του Νέου Κανονισμού Υγείας από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και με την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ρυθμίσεως και αναβαθμίσεως των ασφαλιστικών δικαιωμάτων υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στις Β’, Γ και Δ’ Διευθύνσεις Ασφάλισης-Παροχών (πρώην ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ & ΤΣΕΥΠ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, που άρχισε με την Απόφαση Δ.Σ. 3/22-10-2008.

Για την επίλυση του καίριου αυτού θέματος της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών υγειονομικής περιθάλψεως με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του, κατεβλήθησαν συντονισμένες και επίπονες προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Διοικητικό Συμβούλιο και Προσωπικό ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Ενώσεις Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων), επιδείχθηκε πλήρης κατανόηση του προβλήματος από όλους και υπήρξε άψογη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

Όλα το ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα, σε σύντομο σχετικά χρόνο, να επιλυθεί κατά τον καλύτερο τρόπο το σοβαρό αυτό πρόβλημα που απασχολούσε τους ασφαλισμένους και οι οποίοι στο εξής μπορούν να απολαμβάνουν τις αναβαθμισμένες παροχές υγειονομικής περιθάλψεως σε όλο το φάσμα των προβλεπόμενων υπηρεσιών υγείας, τόσο οι ίδιοι όσο και το προστατευόμενα μέλη.

Τέλος, η Διοίκηση του Ταμείου επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για επίτευξη των στόχων της, που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό των λειτουργικών διαδικασιών, στη μηχανοργάνωση του Ταμείου, στην μακροχρόνια βιωσιμότητα του και στην βελτίωση των παροχών.

Ενώσεις Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων που κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται παράλληλα με την ενημέρωση του Ταμείου, όπως μεριμνήσουν για ενημέρωση των μελών τους.»

Advertisements

Written by gr.mme.observer

22 Ιουνίου 2009 στις 11:42 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: