Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Ιστορίες από το αρχείο: Ασφάλιση Δ.Π.Υ. στο ΤΑΙΣΥΤ


ασφάλιση Δ.Π.Υ. στο ΤΑΙΣΥΤΤο Μάρτιο 2004 το ΤΑΙΣΥΤ έστειλε επιστολή σε όλες τις εκδοτικές εταιρείες, σχετικά με την ασφάλιση των εργαζομένων που πληρώνονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) στην οποία τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Α.Ν. 2176/40 οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλλουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, ανεξαρτήτων του τρόπου πληρωμής (δηλαδή, μισθός ή Δ.Π.Υ.), οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 21% επί των αποδοχών (14% ο εργαζόμενος και 7% ο εργοδότης).

Σημειώνεται επίσης ότι τα κατώτατα όρια αποδοχών ορίζονται με Συλλογικές Συμβάσεις ή Υπουργικές Αποφάσεις.

Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α1/361/86 Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις υπ’ αριθμ. 24/1996, 1/1999, 53/1999 και 62/2001 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΤΑΙΣΥΤ, όσοι συντάκτες εργάζονται σε έντυπα και αμοίβονται με Δ.Π.Υ., μπορούν να ασφαλίζονται στο ΤΑΙΣΥΤ (στους κλάδους Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Ασφάλισης, Ασθένειας και Πρόνοιας).

Σε επικοινωνία με το ασφαλιστικό ταμείο, μάθαμε ότι η υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή του 7% αφορά την περίπτωση που έχει υπογράψει σχετική σύμβαση με τον εργαζόμενο ή αποδεικνύεται ότι υποκρίπτεται μισθωτή σχέση εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση ο εργαζόμενος, ως αυτοαπασχολούμενος, αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της πληρωμής εισφορών σε ποσοστό 21%, δηλαδή 9% για σύνταξη, 4% για επικούρηση, 2% για πρόνοια (εφάπαξ) και 6% για ασθένεια.

Written by gr.mme.observer

27 Ιουλίου 2009 στις 2:54 μμ

Αναρτήθηκε στις ΤΑΙΣΥΤ, ασφάλιση

Tagged with ,

Αρέσει σε %d bloggers: