Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΕΔΟΕΑΠ: Αναζητά αναπληρωτή/τρια Γενικό Διευθυντή


Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) ζητεί να προσλάβει αναπληρωτή/τρια Γενικό Διευθυντή.
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση πρέπει να έχουν:
• Ελληνική υπηκοότητα (ή υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Ηλικία μεταξύ 33-45 ετών.
• Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών ή Διοικητικών Επιστημών.
• Τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, ει δυνατόν με εξειδίκευση στα θέματα διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών Υγείας, θα εκτιμηθούν δεόντως.
• 10ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, με εμπειρία σε παρεμφερείς διευθυντικές θέσεις, ει δυνατόν σε μεγάλο δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα ή φορέα υγείας.
• Άριστη γνώση του Ελληνικού και Αγγλικού γραπτού και προφορικού λόγου.
• Ευρείες γνώσεις χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης.
• Άλλοι τίτλοι σπουδών θα αξιολογηθούν.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν εξειδίκευση σε θέματα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης και δεξιότητες που απαιτούνται για τον χειρισμό των προβλημάτων διοίκησης και οικονομίας, ενός σημαντικού και υγιούς Ασφαλιστικού Οργανισμού. Να έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν ή/και να συμμετάσχουν συλλογικά στον σχεδιασμό, να προγραμματίσουν και να διαχειριστούν τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας που παρέχει ο ΕΔΟΕΑΠ, λόγω της κοινωνικοπολιτικής ευαισθησίας που απαιτεί η διαχείριση ενός οργανισμού ασφάλισης. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να μπορούν να δεχθούν και να φέρουν σε πέρας διοικητικούς και οικονομικούς ελέγχους βασιζόμενοι στις αρχές της διαφάνειας, του εκσυγχρονισμού και της αλληλεγγύης, στις κατευθύνσεις που ορίζει το Καταστατικό και η Διοίκηση του Οργανισμού.

Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή.

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΔΟΕΑΠ.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα συνοδεύονται και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και 21/9/2009 στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ (υπευθ. κα Μαρία Γκιώνη), Σισίνη 18 κι Ηριδανού, Αθήνα, καθημερινά μέχρι τις 2.30 μ.μ. Τηλ. 210-7264763

Written by gr.mme.observer

27 Ιουλίου 2009 στις 5:43 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΔΟΕΑΠ, θέματα προσωπικού

Tagged with

Αρέσει σε %d bloggers: