Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Αίτημα της ΕΣΠΗΤ για πρόσθετη αύξηση συντάξεων


Αίτημα για πρόσθετη αύξηση των συντάξεων των συνταξιούχων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης συντακτών στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Β’ τομέας, πρώην ΤΑΙΣΥΤ) για το έτος 2009, έστειλε η Ένωση Συντακτών Περιοδικού – Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), υλοποιώντας σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης από 30 Ιουλίου 2009. Με την επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών, Γιάννη Παπαθανασίου και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Φάνη Πάλλη-Πετραλιά (με κοινοποίηση και στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), ζητείται να χορηγηθεί πρόσθετη αύξηση 100 ευρώ στις μηνιαίες συντάξεις για το έτος 2009, καθώς «ο κλάδος κύριας ασφάλισης των συντακτών συνταξιούχων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ (τομέας ΤΑΙΣΥΤ) αποτελεί έναν από τους πλέον εύρωστους τομείς του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, όπως αποδεικνύεται από σειρά στοιχείων τα οποία γνωρίζετε και υπάρχουν στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ» και «οι συντάξεις που λαμβάνουν οι πιο πάνω συνταξιούχοι δημοσιογράφοι του πρώην ΤΑΙΣΥΤ είναι πολύ χαμηλές, σε σύγκριση με εκείνες των μισθωτών, λόγω του περιορισμού που θέτει το άρθρο 51 του Ν. 2084/92 (το οποίο έχουμε ζητήσει την κατάργηση του) και σε κάθε περίπτωση υπολείπονται σημαντικά από τις αντίστοιχες συναδέλφων μας άλλων παρεμφερών ταμείων, καθώς εκείνοι συνήθως λαμβάνουν μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης από αυτά των συνταξιούχων του ΤΑΙΣΥΤ.»

Η ΕΣΠΗΤ τονίζει ότι «λόγοι κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δημοσιογράφων συνηγορούν να χορηγηθούν στους συνταξιούχους του ΕΤΑΠ ΜΜΕ (τομέας ΤΑΙΣΥΤ) το ανωτέρο προτεινόμενο ποσό αύξησης, ώστε και σε αυτό το θέμα να εξομαλυνθούν χρόνιες υφιστάμενες ανισότητες και αδικίες και να δημιουργηθούν συνθήκες που θα καθιστούν ευχερέστερη την μελλοντική εξομάλυνση και εξίσωση των συντάξεων που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι του ΤΑΙΣΥΤ μετά και την τελευταία νομοθετική ρύθμιση που αφορούσε στην ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων στον χώρο των ΜΜΕ

Written by gr.mme.observer

11 Αυγούστου 2009 στις 11:46 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: