Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΔΟΛ: Για τις εργοδοτικές εισφορές στα Ταμεία Τύπου


Από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του ΔΟΛ, για τη χρήση 2008 (1.1.2008 – 31.12.2008), η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.» την 26η Μαρτίου 2009 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση dol.gr. Στη σελίδα 48 (κεφάλαιο 4.ιδ. ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ), διαβάζουμε ότι «Το προσωπικό του Ομίλου καλύπτεται συνταξιοδοτικά και ιατροφαρμακευτικά από τα Ταμεία Τύπου, κυρίως από το ΤΣΠΕΑΘ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΑΙΣΥΤ, και από τον κύριο κρατικό ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ.»

»Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ ειδικά για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από τους εργοδότες

»Κατά τη συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους και κατά συνέπεια ο Όμιλος δεν έχει καμία νόμιμη ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για καταβολή παροχών συντάξεως και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο προσωπικό του.»

Advertisements

Written by gr.mme.observer

21 Αυγούστου 2009 στις 8:01 πμ

Αρέσει σε %d bloggers: