Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Με ομόλογα η κάλυψη κρατικών οφειλών προς το ΙΚΑ


[update 3.9.2009 – δεν υλοποιείται, λόγω εκλογών] Νομοθετική ρύθμιση για την έκδοση ομολόγων προς το ΙΚΑ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να προωθήσει η κυβέρνηση. Μέσω της έκδοσης των ομολόγων θα καλυφθούν το 80% των υποχρεώσεων παρελθόντων ετών του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

• Απόδοση υπολοίπου κρατικής εισφοράς για τους νεοεισερχόμενους στην ασφάλιση (άρθρα 22 και 35 Ν. 2084/92) ετών 2001 και 2002, ύψους 1.140,4 εκατ. ευρώ.

• Ανάληψη υποχρεώσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τον ΟΑΕΔ ΟΕΚ και ΟΕΕ (Ν. 3227/04 άρθρο 27) ύψους 1.466 εκατ. ευρώ.

• Απαιτήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για συμμετοχή του Δημοσίου στις ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου υγείας ετών 2003-2006, ύψους 2.046 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο αυτών των υποχρεώσεων φθάνει στα 4.652,4 εκατ. ευρώ και θα καλυφθούν με την έκδοση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, σε πέντε ισόποσες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί το 2011.

Advertisements

Written by gr.mme.observer

2 Σεπτεμβρίου 2009 στις 5:57 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: