Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Ταμείων: Ενεργητικό 1,2 δισ. ευρώ


Ως η τρίτη σημαντικότερη δύναμη στον κλάδο των ΑΕΔΑΚ «φιγουράρει» πλέον η ΑΕΔΑΚ των Ασφαλιστικών Οργανισμών με το υπό διαχείριση ενεργητικό της να προσεγγίζει πλέον τα 1,2 δισ. ευρώ. Η εταιρεία μετά και τις σχετικές εγκρίσεις από την κεφαλαιαγορά των Ιούλιο, αποτελεί πλέον μια καθαρά κρατικών συμφερόντων ΑΕΔΑΚ, με το 80% αυτής να ανήκει σε ασφαλιστικά ταμεία, ενώ τον ίδιο μήνα το ενεργητικό της ενισχύθηκε από την εισφορά των μετοχών και των ομολόγων που διαχειριζόταν μέχρι τότε ο ΟΓΑ αξίας 195 εκατ. ευρώ.

Η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών δημιουργήθηκε το 2000 με σκοπό την ενεργητική διαχείριση των Αποθεματικών των Ασφαλιστικών Οργανισμών και σ’ αυτή συμμετέχουν με 40% η Εθνική Τράπεζα που είναι και ο θεματοφύλακας του χαρτοφυλακίου της, με 30% το ΙΚΑ και με ποσοστό 15% έκαστο τα ταμεία ΟΓΑ και ΟΑΕΕ

Το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ήταν 1,17 εκατ. ευρώ. Σήμερα μετά τις αλλαγές που ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο, το μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ, μέσω αύξησης που έγινε με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και συμμετέχουν πλέον με ποσοστό 40% το ΙΚΑ, και από 20% ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΕ και η Εθνική.

Η εταιρεία διαχειρίζεται δύο Αμοιβαία Κεφάλαια: ένα Μεικτό Εσωτερικού και ένα Ομολογιακό Εσωτερικού. Στα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η εταιρεία επιτρέπεται να συμμετέχουν Ασφαλιστικά Ταμεία Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης με οποιοδήποτε ποσό επιθυμούν.

Αυξημένες τοποθετήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εξαμηνιαίων εκθέσεων για την περίοδο 1/1-30/6/2009, παρατηρούνται αυξημένες τοποθετήσεις της ΑΕΔΑΚ σε μετοχές του Χ.Α., οι οποίες προσέφεραν και αρκετές υπεραξίες σε σχέση με το τέλος του 2008.

Ειδικότερα τα δύο Αμοιβαία Κεφάλαια της ΑΕΔΑΚ στην αρχή του 2009 είχαν συνολικό ενεργητικό 822 εκατ. ευρώ περίπου το οποίο στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2009 διαμορφώθηκε στα 909 ήτοι αύξηση 11% περίπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον το ενεργητικό έχει ξεπεράσει τα 1,15 δισ. ευρώ, αφενός λόγω της ενίσχυσης με μετοχές και ομόλογα από τον ΟΓΑ, αλλά και των περαιτέρω υπεραξιών που προέκυψαν από την άνοδο της αγοράς. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο για τον ΟΓΑ οι υπεραξίες από τα μέσα Ιουλίου που ξεκίνησε η διαχείριση από την ΑΕΔΑΚ, είναι της τάξης των 16 εκατ. ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΑΕΔΑΚ, ενώ το 2008, ακολουθώντας τη γενικότερη πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς οι διαχειριστές της εταιρείας, διατηρούσαν σχετικές αποστάσεις από τις αγορές μετοχών, η κατάσταση αυτή άλλαξε από φέτος και κυρίως στο β’ τρίμηνο οπότε κινήθηκαν ως αγοραστές, αυξάνοντας κατά πολύ τον αριθμό των μετοχών τους σε σχέση με αυτές που κατείχαν στο τέλος του 2008.

Συγκεκριμένα όσον αφορά το αμοιβαίο Μεικτό Εσωτερικού το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κατείχε στην αρχή του 2008 17.409.716 μετοχές ενώ κατά το τέλος του α’ εξαμήνου του 2009 ο αριθμός των μετοχών αυξήθηκε στις 22.653.415.

Την ίδια στιγμή η αποτίμηση του χαρτοφυλάκιο μετοχών του αμοιβαίου την 30ή Ιουνίου 2009 αποτιμούνταν στα 192 εκατ. ευρώ, όταν έξι μήνες νωρίτερα αποτιμώνταν στα 112 εκατ. ευρώ.

Γενικότερα το σύνολο του ενεργητικού του αμοιβαίου Μεικτό Εσωτερικού το οποίο επενδύει κατά βάση σε μετοχές, μέσα στο 2008 αυξήθηκε στο εξάμηνο 60 εκατ. ευρώ περίπου, στα 541 εκατ. ευρώ το οποίο οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποτιμήσεων των μετοχικών αξιών, αλλά και τις σημαντικές τοποθετήσεις που έγιναν τους τελευταίους μήνες

Όσον αφορά στο αμοιβαίο κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού, κατά το πρώτο εξάμηνο το ενεργητικό αυξήθηκε 2,9 %, καθώς το σύνολο του ενεργητικού έφτασε στο τέλος του έτος στα 367 εκατ. ευρώ από 341 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2008.

[από τη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, του Γιώργου Σακκά]

Written by gr.mme.observer

3 Σεπτεμβρίου 2009 στις 9:13 πμ

Αναρτήθηκε στις Επενδύσεις, ασφάλιση γενικά

Tagged with

Αρέσει σε %d bloggers: