Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Σύστημα Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών στο ΙΚΑ


[από τη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ] Στο ποσό των 250-300 εκατ. ευρώ αναμένεται να κυμανθεί η εξοικονόμηση πόρων για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το 2010, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Συστήματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών, σύμφωνα με τον Διοικητή του, Θεόδωρο Αμπατζόγλου. Στόχος της διοίκησης είναι η δημιουργία ενός χρήσιμου εργαλείου ικανού να ελέγξει και να εκκαθαρίσει μηχαγραφικά τις συνταγές. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων για αναλύσεις τάσεων κατανάλωσης και δαπάνης συνταγογράφησης ως εργαλείο άσκησης υγειονομικής πολιτικής και λήψης στρατηγικών αποφάσεων.

Το σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία την 1/1/2010. Ηδη εγκαθίστανται σε κτήριο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δέκα εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων-εφαρμογών, 110 σταθμοί εργασίας, δύο σαρωτές μεγάλης δυναμικότητας και δικτυακός εξοπλισμός. Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 6,5 εκατ. ευρώ και κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η ανάδοχος εταιρία Unisystems Μετά τη διετία, το σύστημα θα διαχειρίζονται υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος αυτοματοποιημένης διαχείρισης συνταγών επιτυγχάνονται οργανωτικά-λειτουργικά αλλά και οικονομικά οφέλη. Ειδικότερα στα οικονομικά οφέλη περιλαμβάνονται οικονομίες κλίμακος λόγω κεντρικής διαχείρισης, υπηστήριξη υπηρεσιών rebate φαρμάκων και η συγκράτηση της υπερβολικής κατανάλωσης φαρμάκων μέσω του αξιόπιστου ελέγχου της συνταγογραφίας και της συμπεριφοράς των ιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Αμπατζόγλου, για το 2009 ο προϋπολογισμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαμορφώνεται ως εξής: Οι δαπάνες-παροχές ανέρχονται σε 17,702 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες για φαρμακευτική περίθαλψη ανέρχονται σε 2,190 δισ. ευρώ. Η αύξηση της δαπάνης που αφορά στη φαρμακευτική περίθαλψη το 2009 ανήλθε σε 9,16% σε σχέση με το 2008.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων ο κ. Αμπατζόγλου τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από τις όποιες πολιτικές εξελίξεις και ότι όλα τα κυβερνητικά προγράμματα έχουν σαν βασικό στόχο την περιστολή της σπατάλης της φαρμακευτικής περίθαλψης.

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη λειτουργία Κέντρου Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Φαρμάκων (ΚΕ Συνταγών) με τις εξής λειτουργίες:

1. Tη συγκέντρωση και καταχώρηση σε μηχανογραφικό σύστημα, μέσω ψηφιοποίησης με χρήση σαρωτών (scanners) υπερ-υψηλής ταχύτητας, των λογαριασμών (μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις και συνταγές) που υποβάλλονται από τα συνεργαζόμενα με το ΙΚΑ φαρμακεία ανά την Ελλάδα.

2. Την ηλεκτρονική αποθήκευση των ψηφιοποιημένων εγγράφων (συνταγές, συγκεντρωτικές κ.ά.).

3. Την αυτοματοποιημένη, αναγνώριση των κουπονιών των φαρμάκων και των υπολοίπων στοιχείων του συνταγολογίου.

4. Tην καταχώρηση των υπολοίπων μη αυτόματα αναγνωρισθέντων σχετικών πεδίων της συνταγής.

5. Την ηλεκτρονική διεξαγωγή ελέγχων ορθότητας των συνταγών.

6. Εκτέλεση, αυτόματων και μη, αλγόριθμων αντιμετώπισης μη ορθών συνταγών.

7. Εκκαθάριση των συνταγών.

8. Την ηλεκτρονική αντιμετώπιση των μη ορθών συνταγών.

9. Tο μηχανογραφικό έλεγχο των δεδομένων και τη μηνιαία πληρωμή προκαταβολών και εκκαθαρίσεων στα φαρμακεία (μέσω του ΔΙΑΣ .

10. Την ενημέρωση των φαρμακείων, των Υποκαταστημάτων και της Διοίκησης του ΙΚΑ για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας.

11. Τον υπολογισμό του ποσού ανάκτησης ανά φαρμακευτική εταιρεία και ΦΚΑ.

12. Tην ενημέρωση της Διοίκησης, μέσω συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης, για θέματα Φαρμακευτικής Δαπάνης και Κατανάλωσης.

13. Tην παρακολούθηση της συνταγογράφησης και την αποστολή Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συνταγογράφησης τόσο ατομικά σε κάθε συνταγογράφο ιατρό όσο και σε επίπεδο Μονάδας Υγείας, Νομού και Περιφέρειας.

Advertisements

Written by gr.mme.observer

23 Σεπτεμβρίου 2009 στις 11:02 μμ

Αναρτήθηκε στις ασφάλιση γενικά

Tagged with

Αρέσει σε %d bloggers: