Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Στα 2 δισ. ευρώ η περιουσία ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΕΔΟΕΑΠ


Σε 1,73 δισ. ευρώ αποτιμάται στις 31 Αυγούστου 2009 η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Ουσιαστικά πρόκειται για περιουσία που κατείχε την 31.12.2008, αποτιμούμενη την 31.08.2009. Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, αύξησε την περιουσία του, από τα 1.719.556.881,85 ευρώ (31.12.2008), στα 1.727.308.937,55 ευρώ (31.8.2009). Η εκτιμώμενη μεταβολή αφορά μόνο στην κινητή περιουσία, η οποία μεταβλήθηκε από τα 1.704.972.045,94 (31.12.2008), στα 1.712.724.101,64 ευρώ (31.8.2009). Τα Διαθέσιμα υπολογίζονται σε 1.586.539.408,32 ευρώ (31/12/2008), τα Δάνεια 271.972,08 ευρώ (31/12/2008), ενώ η αποτίμηση των Χρεογράφων έχει φθάσει από τα 118.160.665,54 ευρώ (31/12/2008), στα 125.912.721,24 ευρώ (31/08/2009).

Τα χρεόγραφα αποτελούνται κυρίως από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ. σταθερού Επιτοκίου), η αποτίμηση των οποίων φθάνει στα 105.424.934,60 ευρώ (31/08/2009). Η αποτίμησή τους στην αρχή της χρονιάς ήταν 101.196.188,20 ευρώ (31/12/2008).

Ειδικότερα, οι κλάδοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατέχουν τους παρακάτω τίτλους:
• Ο.Ε.Δ. (GR0128002590) FXD-110114-15Y-6,50 (33.157.836,00 ευρώ)
• Ο.Ε.Δ. (GR0124015497) FXD-180511-10Y-5,35 (18.114.400,50 ευρώ)
• Ο.Ε.Δ. (GR0124018525) FXD-180512-10Y-5,25 (14.620.515,00 ευρώ)
• Ο.Ε.Δ. (GR0124006405) FXD-290109-10Y-6,30 (9.082.603,50 ευρώ)
• Ο.Ε.Δ. (GR0110018208) FXD-210609-03Y-3.40 (7.354.014,50 ευρώ)
• Ο.Ε.Δ. (GR0114018436) FXD-200410-05Y-3.10 (7.330.497,00 ευρώ)
• Ο.Ε.Δ. (GR0114019442) FXD-200811-05Y-3.90 (6.226.800,00 ευρώ)
• Ο.Ε.Δ. (GR0124011454) FXD-190510-10Y-6,00 (5.305.868,10 ευρώ)
• Ο.Ε.Δ. (GR0124021552) FXD-200513-10Y-4,60 (4.232.400,00 ευρώ)

Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατείχε στις 31.12.2008 τις παρακάτω μετοχές:

• (ΟΤΕ – GRS260333000) ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 626.341 τεμάχια (7.453.457,90 ευρώ)
• (ΕΤΕ – GRS003013000) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 300.530 τεμάχια (3.966.996,00 ευρώ)
• (ΕΛΠΕ – GRS298343005) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 730.259 τεμάχια (3.943.398,60 ευρώ)
• (ΑΤΕ – GRS414013003) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.024.644 τεμάχια (1.434.501,60 ευρώ)
• (ΠΕΙΡ – GRS014013007) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 25.567 τεμάχια (163.628,80 ευρώ)
• (ΑΓΡΑΣ – GRS318023009) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 1.476 τεμάχια (2.494,44 ευρώ)

Η αξία των μετοχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχει αυξηθεί από τα 16.964.477,34 ευρώ (31/12/2008), στα 20.487.786,64 ευρώ (31/08/2009).

Η εκτίμηση για τα ακίνητα ανέρχεται σε 14.584.835,91 ευρώ (αντικειμενική αξία), η οποία αναλύεται σε 1.386.531,32 ευρώ από εκμίσθωση, 3.816.699,07 ευρώ από ιδιόχρηση και 9.381.605,52 ευρώ προς αξιοποίηση. Η ακίνητη περιουσία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ περιλαμβάνει τα παρακάτω ακίνητα:

• 7όροφο κτίριο, Αυτοτελές, Κουμουνδούρου 23, Αθήνα (Ιδιόχρηση) 1.217.739,72 ευρώ
• Όροφος γραφείων (6ος), Οριζόντια Ιδιοκτησία, Ευπόλιδος 12, Αθήνα (Ιδιόχρηση) 298.443,27 ευρώ
• 1ος & 2ος όροφοι, Οριζόντια Ιδιοκτησία, Περαιβού 20, Αθήνα (Ιδιόχρηση) 1.335.044,54 ευρώ
• Όροφοι (3ος, 5ος), Οριζόντια Ιδιοκτησία, Λαδά Χρ 2, Αθήνα (Ιδιόχρηση) 965.471,54 ευρώ
• 3όροφο κτίριο με υπόγειο, Αυτοτελές, Ειρήνης 54, Πεύκη (προς Αξιοποίηση) 1.605.271,57 ευρώ
• Ξενοδοχείο ATHENS INN, Αυτοτελές, Ουγκώ Βικτ. 13, Αθήνα (προς Αξιοποίηση) 634.473,99 ευρώ
• 4όροφο κτίριο, Αυτοτελές, Μητροπόλεως 59, Θεσσαλονίκη (προς Αξιοποίηση) 2.558.066,71 ευρώ
• Αγροτεμάχιο, Οικόπεδο, Πυλαία (προς Αξιοποίηση) 112.119,00 ευρώ
• Αγροτεμάχιο, Οικόπεδο, Πυλαία (προς Αξιοποίηση) 153.140,00 ευρώ
• Οικόπεδο, Οικόπεδο, Βουλιαγμένης 419, Ηλιούπολη (προς Αξιοποίηση) 397.707,85 ευρώ
• Παλαιά οικοδομή, Αυτοτελές, Κεραμεικού 19, Αθήνα (προς Αξιοποίηση) 91.204,99 ευρώ
• Βιοτεχνικό κτίριο, Αυτοτελές, Δήμητρας 17, Αθήνα (προς Αξιοποίηση) 3.829.621,41 ευρώ
• Κατάστημα & Διαμέρισμα, Οριζόντια Ιδιοκτησία, Μητροπόλεως 127, Θεσσαλονίκη (Εκμίσθωση) 177.289,20 ευρώ
• Κατάστημα, Οριζόντια Ιδιοκτησία, Φωκά Νικηφόρου 16, Θεσσαλονίκη (Εκμίσθωση) 83.916,00 ευρώ
• Διαμέρισμα, Οριζόντια Ιδιοκτησία, Άνδρου 2, Αθήνα (Εκμίσθωση) 196.286,90 ευρώ
• Ξενοδοχείο ΑΡΗΣ, Αυτοτελές Ακίνητο, Πειραιώς 7, Αθήνα (Εκμίσθωση) 929.039,22 ευρώ

Στα 251,66 εκατ. ευρώ η περιουσία του ΕΔΟΕΑΠ

Σύμφωνα με την ίδια αποτίμηση, η περιουσία του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως & Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) φθάνει τα 251.660.883,00 ευρώ (31/08/2009). Ειδικότερα, στο τέλος Αυγούστου 2009 η ακίνητη περιουσία του αποτιμάται σε 10.011.541,35 ευρώ και η κινητή περιουσία σε 241.649.341,65 ευρώ (στις 31.12.2008 το σύνολο της περιουσίας του ΕΔΟΕΑΠ είχε αποτιμηθεί σε 247.720.219,65 ευρώ).

Η τελευταία αποτίμηση της κινητής περιουσίας του ΕΔΟΕΑΠ (31/08/2009) περιλαμβάνει Διαθέσιμα 194.792.769,08 ευρώ και Χρεόγραφα 46.856.572,57 ευρώ (τα οποία αναλύονται σε Μετοχές 5.439.009,80 ευρώ, Αμοιβαία Κεφάλαια 6.766.575,57 ευρώ και Τίτλοι 34.650.987,20 ευρώ).

Ο ΕΔΟΕΑΠ κατείχε στις 31.12.2008 τις παρακάτω μετοχές:

• (ΟΤΕ – GRS260333000) ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 174.873 τεμάχια (2.080.988,70 ευρώ)
• (ΕΛΠΕ – GRS298343005) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 121.200 τεμάχια (654.480,00 ευρώ)
• (ΕΜΠ – GRS006013007) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 83.988 τεμάχια (478.731,60 ευρώ)
• (ΑΛΦΑ – GRS015013006) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 60.480 τεμάχια (405.216,00 ευρώ)
• (ΠΕΙΡ – GRS014013007) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 60.566 τεμάχια (387.622,40 ευρώ)
• (ΑΤΤ – GRS001013002) ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 120.000 τεμάχια (352.800,00 ευρώ)
• (ΙΑΣΩ – GRS379233000) ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 54.993 τεμάχια (244.168,92 ευρώ)
• (ΒΙΟΧΚ – GRS085101004) ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ) 46.580 τεμάχια (191.909,60 ευρώ)
• (ΓΤΕ – GRS002013001) ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 25.840 τεμάχια (41.344,00 ευρώ)
• (ΗΡΑΚ – GRS073083008) Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 1.302 τεμάχια (10.702,44 ευρώ)
• (ΚΑΘΗ – GRS365263003) Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔ.ΕΝΤΥΠΩΝ-ΜΜΕ (ΚΟ) 1.000 τεμάχια (6.000,00 ευρώ)
• (ΠΗΓΑΣ – GRS370263006) ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 2.000 τεμάχια (4.920,00 ευρώ)
• (ΑΓΡΑΣ – GRS318023009) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 1.776 τεμάχια (3.001,44 ευρώ)
• (ΦΟΡΘ – GRS406313007) FORTHNET A.E. (ΚΟ) 2.580 τεμάχια (1.831,80 ευρώ)
• (ΑΣΠΤ – GRS304013006) ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1.875 τεμάχια (1.762,50 ευρώ)
• (ΝΑΚΑΣ – GRS387503006) ΜΟΥΣ. ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ (ΚΟ) 500 τεμάχια (860,00 ευρώ)
• (ΕΔΡΙΠ – GRS400003000) EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. (ΚO) 980 τεμάχια (764,40 ευρώ)
• (ΝΗΡ – GRS234003002) ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.045 τεμάχια (595,65 ευρώ)
• (ΜΟΝΤΑ – GRS375183001) Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. (ΚΟ) 900 τεμάχια (585,00 ευρώ)
• (ΚΑΡΤΖ – GRS399163005) ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) 270 τεμάχια (378,00 ευρώ)
• (ΕΛΙΧΘ – GRS394283006) ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 600 τεμάχια (60,00 ευρώ)

Στα Αμοιβαία Κεφάλαια καταγράφονται Μικτά 5.680.301,20 ευρώ, Oμολογιακά 674.434,75 ευρώ και Μετοχικά 411.839,62 ευρώ, κατ’ εκτίμηση.

Οι τίτλοι Σταθερού Επιτοκίου είναι:
• Ο.Ε.Δ. (GR0124018525) FXD-180512-10Y-5,25 (17.193.297,20 ευρώ)
• Ο.Ε.Δ. (GR0124025595) FXD-010714-10Y-4.50 (12.666.240,00 ευρώ)
• Ο.Ε.Δ. (GR0133002155) FXD-221022-20Y-5.90 (4.791.450,00 ευρώ)

Η εκτίμηση για τα ακίνητα του ΕΔΟΕΑΠ ανέρχεται σε 10.011.541,35 ευρώ ευρώ (αντικειμενική αξία), η οποία αναλύεται σε 120.520,50 ευρώ από εκμίσθωση και 9.891.020,85 ευρώ από ιδιόχρηση. Η ακίνητη περιουσία του ΕΔΟΕΑΠ περιλαμβάνει τα παρακάτω ακίνητα:

• 5οροφο κτίριο με ισόγειο & 2 υπόγεια, Αυτοτελές, Ορμινίου 38, Αθήνα (Ιδιόχρηση) 2.091.647,89 ευρώ
• Όροφος Γραφείων (2ος), Οριζόντια Ιδιοκτησία, Βασ. Ηρακλείου 40, Θεσσαλονίκη (Ιδιόχρηση) 357.743,75 ευρώ
• Γραφεία 5ου ορόφου (ΠΛΑΤΕΙΑ), Οριζόντια Ιδιοκτησία, Τσιμισκή 35, Θεσσαλονίκη (Ιδιόχρηση) 888.736,86 ευρώ
• 7όροφο κτίριο γραφείων με 3 υπόγεια, Αυτοτελές Ακίνητο, Σισίνη 18, Αθήνα (Ιδιόχρηση) 6.515.992,35 ευρώ
• Ημιυπόγεια αποθήκη, Οριζόντια Ιδιοκτησία, Ορμηνίου 28-30, Αθήνα (Ιδιόχρηση) 36.900,00 ευρώ
• Γραφείο, Οριζόντια Ιδιοκτησία, Μενάνδρου 15-17, Αθήνα (Εκμίσθωση) 26.317,50 ευρώ
• Διαμέρισμα 2ου ορ, Οριζόντια Ιδιοκτησία, Τρικούπη Χαρ. 41, Αθήνα (Εκμίσθωση) 57.915,00 ευρώ
• Διαμέρισμα, Οριζόντια Ιδιοκτησία, Ασλάνογλου 32, Καλλιθέα (Εκμίσθωση) 36.288,00 ευρώ

Advertisements

Written by gr.mme.observer

30 Σεπτεμβρίου 2009 στις 11:09 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: