Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Υποχρεωτικός ο ΑΜΚΑ στα ασφαλιστικά ταμεία


Ξεκινάει από σήμερα η εφαρμογή του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλοι οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι για να συναλλάσσονται με τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Ο ΑΜΚΑ αντικαθιστά τους παλιούς αριθμούς μητρώου όλων των ασφαλιστικών ταμείων και βοηθάει στο να γίνονται οι συναλλαγές με τα Ταμεία πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

Όλοι οι ασφαλισμένοι (άμεσα ή έμμεσα), τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, οι συνταξιούχοι και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας είναι υποχρεωμένοι να αποκτήσουν ΑΜΚΑ, όπως επίσης και κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή πρόκειται να αναλάβει εργασία εντός των ορίων της χώρας. Ο αριθμός αυτός θα αντικαταστήσει σταδιακά τους παλιούς αριθμούς μητρώου όλων των ασφαλιστικών ταμείων και θα βοηθήσει στο να γίνονται οι συναλλαγές με τα Ταμεία πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

Για τους περισσότερους, η διαδικασία χορήγησης ΑΜΚΑ είναι αυτόματη καθώς μπορούν να τον πληροφορηθούν μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα www.amka.gr είτε με ένα τηλεφώνημα στο 11131. Αν παρόλα αυτά ανακαλύψουν ότι δεν έχουν ΑΜΚΑ, θα πρέπει να απευθυνθούν, είτε σε ένα από τα ΚΕΠ της επικράτειας είτε σε ένα από τα 125 γραφεία ΑΜΚΑ ασφαλιστικών ταμείων.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση του ΑΜΚΑ είναι τα εξής:

Για Έλληνες υπηκόους: Απαιτείται Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας. Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον γονέα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους.

Για ξένους υπηκόους: Απαιτείται το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή Δελτίο Ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Ο ΑΜΚΑ δεν αντικαθιστά το βιβλιάριο ασθενείας. Ωστόσο, προκειμένου αυτό να ισχύει θα πρέπει ο ΑΜΚΑ να αναγράφεται στο βιβλιάριο ασθενείας.
Για την απόκτηση ΑΜΚΑ μέσω εκπροσώπου, απαιτούνται, εκτός από τα παραπάνω και: 1) αυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου, 2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.

Σε περίπτωση που χρειαστεί η αλλαγή ή επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, δ/νση, ασφαλιστικός φορέας κ.λπ.), ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ. Εάν κάποιος ανακαλύψει ότι έχει περισσότερο από έναν αριθμό ΑΜΚΑ, πρέπει να επιβάλλει αίτηση διπλοεγγραφή, για να επιλέξει ποιον αριθμό θα κρατήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αριθμός θα επιλεγεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Οι συναλλαγές με τα Ταμεία θα διεξάγονται, πάντως, χωρίς πρόβλημα και χωρίς την κάρτα, αρκεί ο ασφαλισμένο να θυμάται τον ΑΜΚΑ που του αντιστοιχεί.

Written by gr.mme.observer

1 Οκτωβρίου 2009 στις 8:44 πμ

Αναρτήθηκε στις ασφάλιση γενικά

Tagged with ,

Αρέσει σε %d bloggers: