Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΕΕ: Ημερίδα για το Ασφαλιστικό


Ημερίδα με θέμα τη Λειτουργία και Αξιοποίηση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και προτάσεις για τον Εκσυγχρονισμό τους με βάση τα νέα Κοινωνικοοικονομικά Δεδομένα, οργανώνει το ΤΕΕ, την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009, στο Ξενοδοχείο Acropol (Πειραιώς 1, Αθήνα).

Σκοπός της ημερίδας είναι να θίξει μία σειρά από ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία, τις πρακτικές και κατά συνέπεια τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού Ταμείου των μηχανικών, του ΤΣΜΕΔΕ, αλλά και γενικότερα των Ασφαλιστικών Ταμείων στην Ελλάδα. Η ανάγκη για συζήτηση καίριων ζητημάτων γύρω από το μέλλον των Ασφαλιστικών Ταμείων και τη δυνατότητά τους να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους ασφαλισμένους στο διηνεκές κρίνεται περισσότερο επιτακτική από ποτέ άλλοτε για πολλούς λόγους:

Πρώτον, την καταγεγραμμένη διαπίστωση θεσμικών και άλλων παραγόντων σχετικά με την ανεπάρκεια του πλαισίου λειτουργίας των Ασφαλιστικών Ταμείων στην Ελλάδα.

Δεύτερον, την εμφανιζόμενη ως δραματική μεταβολή στα δημογραφικά δεδομένα, π.χ. αύξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής, υπογεννητικότητα και κατά συνέπεια την αναμενόμενη αύξηση των υποχρεώσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων στο μέλλον χωρίς την εκ των πραγμάτων αύξηση των εσόδων τους, ενώ παράλληλα παραμένει ανενεργό, άνεργο ή υποαπασχολούμενο μεγάλο ποσοστό (?25%) των νέων επιστημόνων.

Τρίτον, τις δραματικές επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην περιουσία των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Τέταρτον, την απουσία επιστημόνων με ειδίκευση στη διαχείριση περιουσίας Ασφαλιστικών Ταμείων από τις επιτροπές λήψης αποφάσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία που έχει ως συνέπεια την κατά γενική ομολογία ανεπαρκή διαχείριση της περιουσίας τους.

Πέμπτον, τις συζητήσεις που γίνονται σε σχέση με την αξιοποίηση αποθεματικών των Ταμείων στον Τραπεζικό Τομέα αλλά και χρηματοδοτήσεις, υπό τύπου δανεισμού, δράσεων που μπορούν να αναθερμάνουν την οικονομία, χωρίς ρίσκο για τα ταμεία.

Η Ημερίδα είχε αποφασιστεί πριν η κυβέρνηση ανακοινώσει τον διάλογο για το Ασφαλιστικό, αλλά πλέον αποκτά μια ιδιαίτερη επικαιρότητα και σημασία, δικαιώνοντας την απόφαση του ΤΕΕ να προχωρήσει στην οργάνωσή της.

Το πλήρες πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής:

10:00 – 10:20 Έναρξη – Χαιρετισμοί

10:20 – 11:30 Στρογγυλό Τραπέζι 1 – Το ασφαλιστικό σύστημα: Κατάσταση, Προοπτικές και Προτάσεις · Τα οικονομικά του ασφαλιστικού συστήματος και χρηματοδότηση · Δημογραφικά ζητήματα και επιπτώσεις · Τα ασφαλιστικά ζητήματα του επαγγελματία μηχανικού · Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος συντάξεων Ομιλητές: Γιάννης Δραγασάκης (Οικονομολόγος) Μ. Νεκτάριος (Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιά, τ. Διοικητής ΙΚΑ) Γ. Ρωμανιάς (επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΣΕ) Συντονιστής: Ν. Απέργης (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιά)

11:40 – 13:00 Στρογγυλό Τραπέζι 2 – Διακυβέρνηση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) με έμφαση στο πλαίσιο επενδύσεων · Θεσμικό πλαίσιο διακυβέρνησης ΦΚΑ · Διαδικασίες λήψης αποφάσεων · Επιστημονική συμβολή / Συμβολή ειδικών σε θέματα Διακυβέρνησης · Η εμπειρία από την ενοποίηση ΦΚΑ, αποτελέσματα και προτάσεις · Το διεθνές πρότυπο Διακυβέρνησης Ομιλητές: Γ. Γαμβρίλης (Πρόεδρος της ΔΕ Μηχανικών & ΕΔΕ και Α’ Αντιπρόεδρος ΕΤΑΑ) Ι. Γουσέτης (Προεδρεύων της ΔΕ Ασφάλισης Νομικών και Αναπληρωτής του Γ’ Αντιπροέδρου του ΕΤΑΑ) Β. Σωτηρακόπουλος (Πρόεδρος της ΔΕ Υγειονομικών και Β’ αντιπρόεδρος ΕΤΑΑ) Ν. Τεσσαρομάτης (Διευθυντής Επενδύσεων και Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής ΕΔΕΚΤ και Αν. Καθηγητής, ALBA) Συντονιστής: Κ. Μακέδος (μέλος ΔΕ ΤΕΕ, τ. Μέλος ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ)

14:00 – 15:20 Στρογγυλό Τραπέζι 3 – Επενδυτική πολιτική και αξιοποίηση περιουσίας ΦΚΑ · Επιπτώσεις από την μη άσκηση στοχευμένης επενδυτικής πολιτικής · Επιλογή κατάλληλης κατηγορίας επενδύσεων και διεθνής διαφοροποίηση · Εναλλακτικές επενδύσεις · Κίνδυνοι υποχρεώσεων ΦΚΑ και διαχείριση περιουσίας με έμφαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων Ομιλητές: Ν. Μυλωνάς (Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Γ. Παπαδόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Ventures) Κ. Πέππας (Διευθυντής Διαχείρισης & Επενδυτικών Συμβουλών Θεσμικών & Ιδιωτών Πελάτών, Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.) Φ. Ταμβακάκης (Διευθύνων Σύμβουλος – Διευθυντής Επενδύσεων, ALPHA TRUST). Συντονιστής: Ν. Τεσσαρομάτης (Διευθυντής Επενδύσεων και Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής ΕΔΕΚΤ και Αν. Καθηγητής, ALBA)

15:20 – 15:30 Συμπεράσματα: Δ. Γιαμουρίδης (Επ. Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Advertisements

Written by gr.mme.observer

23 Νοεμβρίου 2009 στις 2:41 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: