για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Archive for 8 Δεκεμβρίου, 2009

Διάλογος: Πρακτικά συνεδρίασης 8ης Δεκεμβρίου 2009

Πρακτικά συνεδρίασης 8ης Δεκεμβρίου 2009 [Πρακτικά συνεδρίασης 8ης Δεκεμβρίου 2009] Κοινωνικός Διάλογος για το Ασφαλιστικό. Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής των Eιδικών, των Κοινωνικών Εταίρων και της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση του Ασφαλιστικού Συστήματος. (384 KB)

Written by gr.mme.observer

8 Δεκεμβρίου 2009 at 11:00 μμ

Αναρτήθηκε στις ασφάλιση γενικά, νομικά θέματα

Tagged with

Κατευθυντήριες γραμμές στο διάλογο για το Ασφαλιστικό

Κατευθυντήριες γραμμές στο διάλογο για το Ασφαλιστικό Στο αναλυτικό κείμενο των προτάσεών του, ο υπουργός Εργασίας κ. Λοβέρδος σημειώνει ότι:

α) Υπάρχει απόλυτη ανάγκη συμφωνίας ως προς τους αριθμούς και τα δεδομένα. Κατά τα στοιχεία, π.χ., που παρέχουν οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης, το κράτος μόνο για το 2009 κατέβαλε στα ταμεία τακτική και έκτακτη οικονομική επιχορήγηση ύψους άνω των 18,5 δισ. €.

Ο αριθμός αυτός αμφισβητείται ή όχι; Συμφωνούμε ως προς τη σχέση εργαζομένων και συνταξιούχων; Συμφωνούμε ως προς τα αναλογιστικά δεδομένα του προβλήματός μας;

Η Επιτροπή των Ειδικών καλείται να καταγράψει, να συστηματοποιήσει και, εάν είναι δυνατόν, να ελέγξει όλα τα στοιχεία που θα της προσκομίσουν οι υπηρεσίες του κράτους, καθώς και οι κοινωνικοί φορείς. Η συστηματοποίηση των αριθμών θα αναδείξει το μέγεθος του προβλήματός μας, σε συνδυασμό και με την αναλογιστική μελέτη. Οι ελληνίδες και οι έλληνες θα αποκτήσουμε ακριβή εικόνα του μεγέθους των προβλημάτων του Ασφαλιστικού. Γι΄ αυτή την τελευταία οι κρατικές υπηρεσίες και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα παράσχουν όλα τα στοιχεία, ώστε στο τέλος Μαρτίου να είναι έτοιμη η αναλογιστική μελέτη. Για τη ροή των στοιχείων θα δημιουργηθεί στο Υπουργείο ειδική ομάδα εργασίας.

β) Για τις παραμετρικές αλλαγές το κράτος έχει ήδη αναλάβει τις ευθύνες του. Ήδη ασκούμε πολιτικές για τη μείωση της σπατάλης στα φάρμακα, θα ασκήσουμε πολιτικές δραστικού περιορισμού της σπατάλης για τα αναλώσιμα υλικά και τις ιατρικές υπηρεσίες, θα διευρύνουμε τη βάση εσόδων του συστήματος με τη μείωση της αδήλωτης εργασίας και θα περιορίσουμε την εισφοροδιαφυγή. Ως προς τους στόχους αυτούς από την Επιτροπή των Ειδικών ζητείται η κατάθεση τεχνικών προτάσεων ή ιδεών. Το Υπουργείο έχει ορίσει ως αντίπαλο του την αδήλωτη- «μαύρη» εργασία, την εισφοροδιαφυγή, την εισφοροκλοπή και την εισφοροαποφυγή και θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι των υπηρεσιών του, καθώς και των υπηρεσιών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για να περιορίσει τα δυσάρεστα αυτά φαινόμενα, δίνοντας έτσι ανάσες αυτοχρηματοδότησης στα ταμεία. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τις πολιτικές διαμόρφωσης κοινών ελεγκτικών μηχανισμών στο Υπουργείο και στους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας για τον περιορισμό της σπατάλης στις υπηρεσίες υγείας, για τις από κοινού διαπραγματεύσεις των ταμείων για τις υπηρεσίες αυτές και για την αξιοποίηση της περιουσίας τους. Κι ακόμη, την 1η Μαΐου 2010 θα εκκινήσει από όλους τους φορείς ο ηλεκτρονικός έλεγχος της συνταγογράφησης, που θα αποφέρει αμέσως στο σύστημα οφέλη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ο εξορθολογισμός και η εξυγίανση του συστήματος θα κρίνει την αξιοπιστία της παρούσας πολιτικής ηγεσίας και θα νομιμοποιήσει πολιτικά το λόγο και το έργο της.

γ) Το κράτος ούτε αρνήθηκε ούτε θα αρνηθεί τη συμμετοχή του στην κάλυψη της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Η αρχή της τριμερούς χρηματοδότησης αποτελεί καταστατική μας αρχή. Ήδη για το 2009 η τακτική κι η έκτακτη χρηματοδότησή μας υπερέβη τα 18,5 δισ. €. Οι δαπάνες, όμως, αυτές, προβλέπεται πως θα αυξηθούν γεωμετρικά. Προτιμούμε, ωστόσο, οι δαπάνες του κράτους να διοχετεύονται στη χρηματοδότηση ενός νέου, βιώσιμου, δημόσιου, καθολικού και κοινωνικώς δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος, παρά να πετάμε τα χρήματα του ελληνικού λαού στη μαύρη τρύπα του ασφαλιστικού, που ήδη άνοιξε, στη χοάνη όπου τα χρήματα των ελληνίδων και των ελλήνων χάνονται και δεν αξιοποιούνται. Από την Επιτροπή των Ειδικών, λοιπόν, ζητάμε την προσέγγιση του κόστους των αλλαγών που θα εισηγηθεί με το πόρισμά της, καθώς και την κατάθεση σκέψεων για ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης εκτός, φυσικά, της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία έχει απορριφθεί ως λύση και ως λογική από την παρούσα κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό και προφανώς σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θα αναζητηθούν από το Υπουργείο Εργασίας θεσμικές παρεμβάσεις που θα περιορίζουν την εισφοροδιαφυγή, θα μειώνουν ενδεχομένως τις ασφαλιστικές εισφορές, παρέχοντας ταυτοχρόνως χρηματοδοτικές ροές προς το ασφαλιστικό σύστημα. Κι ακόμη, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, και στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής διαβούλευσης, θα αναζητηθούν φορολογικά κίνητρα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η κλαδική επαγγελματική ασφάλιση, ώστε να ενισχυθούν οι συμπληρωματικές παροχές προς τους ασφαλισμένους.

δ) Όπως ήδη – και επανειλημμένα — έχουμε τονίσει, το 2008 οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης χρειάστηκαν 850 εκατ. € έκτακτης κρατικής επιχορήγησης προκείμενου να καταβάλουν τις συντάξεις. Το 2009 το ποσό τριπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 2,47 δισ. €. Για το 2010 προβλέπουμε ένα ποσό της τάξης των 3,8 δισ. €. Φέτος, το 2009, το σύστημα ¨ξέμεινε¨ τον Σεπτέμβριο. Το 2010 υπολογίζουμε το πρόβλημα να εμφανιστεί από τον Ιούνιο. Πρέπει, λοιπόν, να αντιδράσουμε αμέσως. Και ήδη έχουμε, για περιμετρικά θέματα, αντιδράσει (μέτρα για τη μείωση της σπατάλης στα φάρμακα, μέτρα για τη διεύρυνση της βάσης εσόδων του συστήματος, με τη νομιμοποίηση αλλοδαπών εργαζομένων). Το επόμενο έτος θα αντιδράσουμε πιο οργανωμένα, μεθοδικά κι αποτελεσματικά. Οι πολιτικές, όμως, αυτές της εξυγίανσης και του εξορθολογισμού του συστήματος δεν αρκούν. Μέσω αυτών μπορούμε απλώς να εξοικονομήσουμε περίπου 2 δισ. € κατ΄ έτος, ενώ το κράτος με την έκτακτη χρηματοδότηση εξαλείφει ήδη βιαίως τις υποχρεώσεις του, απέναντι στο ασφαλιστικό σύστημα. Οι δαπάνες, όμως, για την καταβολή των συντάξεων αυξάνονται ήδη με γεωμετρική πρόοδο. Η Επιτροπή της Ε.Ε. εκτιμά, πως το 2040 θα φτάσουν στο 24,1 % του Α.Ε.Π., που σημαίνει πως σε λίγο, δεν θα υπάρχει εθνική οικονομία. Κι αυτό με τον υπολογισμό της Επιτροπής της Ε.Ε., πως σήμερα καταβάλλουμε το 11,4 % του Α.Ε.Π. μας για συντάξεις, ενώ εμείς, εδώ στο Υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το υπολογίζουμε στο 13,52 % για το 2009 !!! Το 2015, ωστόσο, προβλέπεται έκρηξη στο συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Είναι, λοιπόν, προφανές πως απαιτούνται δομικές αλλαγές. Η πρώτη ημέρα του κοινωνικού διαλόγου έδειξε, πως όλοι απορρίπτουμε την παραδοσιακή συνταγή της αύξησης των εισφορών (κατέστησαν οι μεγαλύτερες σχεδόν στην Ε.Ε.) και τη μεταφορά της λογικής της στα όρια ηλικίας (εδώ η αντιγραφή της μεθόδου της αύξησης των εισφορών οδηγεί σε κωμικο-τραγικές καταστάσεις, αν σκεφτούμε πού θα καταλήξουμε εάν ποσοτικοποιήσουμε οικονομικώς την αύξηση των ορίων ηλικίας και καταφεύγουμε στη μέθοδο αυτή κάθε λίγο, όπως και με τις εισφορές!). Απορρίπτοντας, ωστόσο, τη λογική των αυξήσεων των ορίων ηλικίας, των αυξήσεων των εισφορών και της μείωσης των συντάξεων, κάτι άλλο πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε. Στην πρώτη συνεδρίαση του κοινωνικού διαλόγου μιλήσαμε για την ανάγκη δομικών αλλαγών. Δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Δεν μπορεί να αφήνουμε να μας παρομοιάζουν με την ορχήστρα του Τιτανικού, που συνέχιζε να παίζει έως ότου το νερό της παγωμένης θάλασσας σκέπασε τους μουσικούς! Και το πρόβλημα είναι δύσκολο, χρειάζεται λύσεις και γι΄ αυτές απαιτούνται συνεννοήσεις, συγκλίσεις και κοινή προσπάθεια όλων για δομικές αλλαγές, οι οποίες, όπως αποδεικνύει η ευρωπαϊκή εμπειρία, χρειάζονται μια δεκαετία για να θεσπιστούν, να αναπτυχθούν, να εφαρμοστούν και να αποδώσουν αποτελέσματα.

Οι απαιτούμενες, λοιπόν, δομικές αλλαγές, προτείνουμε να μελετηθούν, να συγκεκριμενοποιηθούν και να μετρηθεί η ενδεχόμενη αποτελεσματικότητά τους στα εξής εννέα επίπεδα:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Πως είδαν οι εφημερίδες τις προτάσεις για το διάλογο

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις που καταγράφουν οι εφημερίδες Ναυτεμπορική και Καθημερινή, σε ότι αφορά το τις κατευθυντήριες γραμμές του υπουργείου Εργασίας για το διάλογο αναμόρφωσης του Ασφαλιστικού.Οι δύο εφημερίδες εστιάζουν στο μακροχρόνιο διάστημα ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων σε 3 ομάδες (μέσα σε μια δεκαετία) και τονίζουν τη δυσκολία επιβίωσης του συστήματος μετά το 2015 (όπως και η μελέτη του ΕΒΕΑ).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

8 Δεκεμβρίου 2009 at 5:48 μμ

Επείγουσα ανάγκη για αίμα

Ο σήμερα επίτιμος κι επί σειρά διοικήσεων Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ. Δημήτρης Γκλαβάς που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» έχει απόλυτη ανάγκη από αίμα. Όποιοι συνάδελφοι έχουν τη δυνατότητα, μπορούν να δώσουν αίμα για τον Δημήτρη Γκλαβά είτε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς» ( Δημητσάνης 7 – Αμπελόκηποι, τηλεφωνικό κέντρο 210-6434001-8) όπου διατηρεί τράπεζα αίματος ο ΕΔΟΕΑΠ, είτε σε οποιοδήποτε κρατικό νοσοκομείο λέγοντας απλά ότι το προσφέρουν για τον ασθενή Δημήτρη Γκλαβά που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν».

Written by gr.mme.observer

8 Δεκεμβρίου 2009 at 12:47 πμ

Αναρτήθηκε στις ΕΔΟΕΑΠ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with

Αρέσει σε %d bloggers: