Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Κατευθυντήριες γραμμές στο διάλογο για το Ασφαλιστικό


Κατευθυντήριες γραμμές στο διάλογο για το Ασφαλιστικό Στο αναλυτικό κείμενο των προτάσεών του, ο υπουργός Εργασίας κ. Λοβέρδος σημειώνει ότι:

α) Υπάρχει απόλυτη ανάγκη συμφωνίας ως προς τους αριθμούς και τα δεδομένα. Κατά τα στοιχεία, π.χ., που παρέχουν οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης, το κράτος μόνο για το 2009 κατέβαλε στα ταμεία τακτική και έκτακτη οικονομική επιχορήγηση ύψους άνω των 18,5 δισ. €.

Ο αριθμός αυτός αμφισβητείται ή όχι; Συμφωνούμε ως προς τη σχέση εργαζομένων και συνταξιούχων; Συμφωνούμε ως προς τα αναλογιστικά δεδομένα του προβλήματός μας;

Η Επιτροπή των Ειδικών καλείται να καταγράψει, να συστηματοποιήσει και, εάν είναι δυνατόν, να ελέγξει όλα τα στοιχεία που θα της προσκομίσουν οι υπηρεσίες του κράτους, καθώς και οι κοινωνικοί φορείς. Η συστηματοποίηση των αριθμών θα αναδείξει το μέγεθος του προβλήματός μας, σε συνδυασμό και με την αναλογιστική μελέτη. Οι ελληνίδες και οι έλληνες θα αποκτήσουμε ακριβή εικόνα του μεγέθους των προβλημάτων του Ασφαλιστικού. Γι΄ αυτή την τελευταία οι κρατικές υπηρεσίες και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα παράσχουν όλα τα στοιχεία, ώστε στο τέλος Μαρτίου να είναι έτοιμη η αναλογιστική μελέτη. Για τη ροή των στοιχείων θα δημιουργηθεί στο Υπουργείο ειδική ομάδα εργασίας.

β) Για τις παραμετρικές αλλαγές το κράτος έχει ήδη αναλάβει τις ευθύνες του. Ήδη ασκούμε πολιτικές για τη μείωση της σπατάλης στα φάρμακα, θα ασκήσουμε πολιτικές δραστικού περιορισμού της σπατάλης για τα αναλώσιμα υλικά και τις ιατρικές υπηρεσίες, θα διευρύνουμε τη βάση εσόδων του συστήματος με τη μείωση της αδήλωτης εργασίας και θα περιορίσουμε την εισφοροδιαφυγή. Ως προς τους στόχους αυτούς από την Επιτροπή των Ειδικών ζητείται η κατάθεση τεχνικών προτάσεων ή ιδεών. Το Υπουργείο έχει ορίσει ως αντίπαλο του την αδήλωτη- «μαύρη» εργασία, την εισφοροδιαφυγή, την εισφοροκλοπή και την εισφοροαποφυγή και θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι των υπηρεσιών του, καθώς και των υπηρεσιών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για να περιορίσει τα δυσάρεστα αυτά φαινόμενα, δίνοντας έτσι ανάσες αυτοχρηματοδότησης στα ταμεία. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τις πολιτικές διαμόρφωσης κοινών ελεγκτικών μηχανισμών στο Υπουργείο και στους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας για τον περιορισμό της σπατάλης στις υπηρεσίες υγείας, για τις από κοινού διαπραγματεύσεις των ταμείων για τις υπηρεσίες αυτές και για την αξιοποίηση της περιουσίας τους. Κι ακόμη, την 1η Μαΐου 2010 θα εκκινήσει από όλους τους φορείς ο ηλεκτρονικός έλεγχος της συνταγογράφησης, που θα αποφέρει αμέσως στο σύστημα οφέλη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ο εξορθολογισμός και η εξυγίανση του συστήματος θα κρίνει την αξιοπιστία της παρούσας πολιτικής ηγεσίας και θα νομιμοποιήσει πολιτικά το λόγο και το έργο της.

γ) Το κράτος ούτε αρνήθηκε ούτε θα αρνηθεί τη συμμετοχή του στην κάλυψη της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Η αρχή της τριμερούς χρηματοδότησης αποτελεί καταστατική μας αρχή. Ήδη για το 2009 η τακτική κι η έκτακτη χρηματοδότησή μας υπερέβη τα 18,5 δισ. €. Οι δαπάνες, όμως, αυτές, προβλέπεται πως θα αυξηθούν γεωμετρικά. Προτιμούμε, ωστόσο, οι δαπάνες του κράτους να διοχετεύονται στη χρηματοδότηση ενός νέου, βιώσιμου, δημόσιου, καθολικού και κοινωνικώς δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος, παρά να πετάμε τα χρήματα του ελληνικού λαού στη μαύρη τρύπα του ασφαλιστικού, που ήδη άνοιξε, στη χοάνη όπου τα χρήματα των ελληνίδων και των ελλήνων χάνονται και δεν αξιοποιούνται. Από την Επιτροπή των Ειδικών, λοιπόν, ζητάμε την προσέγγιση του κόστους των αλλαγών που θα εισηγηθεί με το πόρισμά της, καθώς και την κατάθεση σκέψεων για ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης εκτός, φυσικά, της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία έχει απορριφθεί ως λύση και ως λογική από την παρούσα κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό και προφανώς σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θα αναζητηθούν από το Υπουργείο Εργασίας θεσμικές παρεμβάσεις που θα περιορίζουν την εισφοροδιαφυγή, θα μειώνουν ενδεχομένως τις ασφαλιστικές εισφορές, παρέχοντας ταυτοχρόνως χρηματοδοτικές ροές προς το ασφαλιστικό σύστημα. Κι ακόμη, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, και στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής διαβούλευσης, θα αναζητηθούν φορολογικά κίνητρα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η κλαδική επαγγελματική ασφάλιση, ώστε να ενισχυθούν οι συμπληρωματικές παροχές προς τους ασφαλισμένους.

δ) Όπως ήδη – και επανειλημμένα — έχουμε τονίσει, το 2008 οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης χρειάστηκαν 850 εκατ. € έκτακτης κρατικής επιχορήγησης προκείμενου να καταβάλουν τις συντάξεις. Το 2009 το ποσό τριπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 2,47 δισ. €. Για το 2010 προβλέπουμε ένα ποσό της τάξης των 3,8 δισ. €. Φέτος, το 2009, το σύστημα ¨ξέμεινε¨ τον Σεπτέμβριο. Το 2010 υπολογίζουμε το πρόβλημα να εμφανιστεί από τον Ιούνιο. Πρέπει, λοιπόν, να αντιδράσουμε αμέσως. Και ήδη έχουμε, για περιμετρικά θέματα, αντιδράσει (μέτρα για τη μείωση της σπατάλης στα φάρμακα, μέτρα για τη διεύρυνση της βάσης εσόδων του συστήματος, με τη νομιμοποίηση αλλοδαπών εργαζομένων). Το επόμενο έτος θα αντιδράσουμε πιο οργανωμένα, μεθοδικά κι αποτελεσματικά. Οι πολιτικές, όμως, αυτές της εξυγίανσης και του εξορθολογισμού του συστήματος δεν αρκούν. Μέσω αυτών μπορούμε απλώς να εξοικονομήσουμε περίπου 2 δισ. € κατ΄ έτος, ενώ το κράτος με την έκτακτη χρηματοδότηση εξαλείφει ήδη βιαίως τις υποχρεώσεις του, απέναντι στο ασφαλιστικό σύστημα. Οι δαπάνες, όμως, για την καταβολή των συντάξεων αυξάνονται ήδη με γεωμετρική πρόοδο. Η Επιτροπή της Ε.Ε. εκτιμά, πως το 2040 θα φτάσουν στο 24,1 % του Α.Ε.Π., που σημαίνει πως σε λίγο, δεν θα υπάρχει εθνική οικονομία. Κι αυτό με τον υπολογισμό της Επιτροπής της Ε.Ε., πως σήμερα καταβάλλουμε το 11,4 % του Α.Ε.Π. μας για συντάξεις, ενώ εμείς, εδώ στο Υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το υπολογίζουμε στο 13,52 % για το 2009 !!! Το 2015, ωστόσο, προβλέπεται έκρηξη στο συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Είναι, λοιπόν, προφανές πως απαιτούνται δομικές αλλαγές. Η πρώτη ημέρα του κοινωνικού διαλόγου έδειξε, πως όλοι απορρίπτουμε την παραδοσιακή συνταγή της αύξησης των εισφορών (κατέστησαν οι μεγαλύτερες σχεδόν στην Ε.Ε.) και τη μεταφορά της λογικής της στα όρια ηλικίας (εδώ η αντιγραφή της μεθόδου της αύξησης των εισφορών οδηγεί σε κωμικο-τραγικές καταστάσεις, αν σκεφτούμε πού θα καταλήξουμε εάν ποσοτικοποιήσουμε οικονομικώς την αύξηση των ορίων ηλικίας και καταφεύγουμε στη μέθοδο αυτή κάθε λίγο, όπως και με τις εισφορές!). Απορρίπτοντας, ωστόσο, τη λογική των αυξήσεων των ορίων ηλικίας, των αυξήσεων των εισφορών και της μείωσης των συντάξεων, κάτι άλλο πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε. Στην πρώτη συνεδρίαση του κοινωνικού διαλόγου μιλήσαμε για την ανάγκη δομικών αλλαγών. Δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Δεν μπορεί να αφήνουμε να μας παρομοιάζουν με την ορχήστρα του Τιτανικού, που συνέχιζε να παίζει έως ότου το νερό της παγωμένης θάλασσας σκέπασε τους μουσικούς! Και το πρόβλημα είναι δύσκολο, χρειάζεται λύσεις και γι΄ αυτές απαιτούνται συνεννοήσεις, συγκλίσεις και κοινή προσπάθεια όλων για δομικές αλλαγές, οι οποίες, όπως αποδεικνύει η ευρωπαϊκή εμπειρία, χρειάζονται μια δεκαετία για να θεσπιστούν, να αναπτυχθούν, να εφαρμοστούν και να αποδώσουν αποτελέσματα.

Οι απαιτούμενες, λοιπόν, δομικές αλλαγές, προτείνουμε να μελετηθούν, να συγκεκριμενοποιηθούν και να μετρηθεί η ενδεχόμενη αποτελεσματικότητά τους στα εξής εννέα επίπεδα:

αα. Στο λογιστικό διαχωρισμό των προνοιακών από τις ασφαλιστικές παροχές. Με την αλλαγή αυτή επιδιώκεται η απόλυτη διαφάνεια στις παροχές και η σαφής οριοθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων του κράτους και των ταμείων. Παράλληλα, η αλλαγή αυτή θα μας επιτρέψει να αναζητήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίοι θα στηρίξουν πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και καταπολέμησης της φτώχειας.

ββ. Στη θεσμοθέτηση της βασικής σύνταξης ως κοινής αφετηρίας για όλες τις κύριες συντάξεις και στην ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών – παροχών, καθώς και στην ενίσχυση των κινήτρων ασφάλισης και παραμονής στην εργασία (εξάλειψη των κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση). Πρέπει να γίνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση : ένσημο δεν πρέπει και δεν μπορεί να πηγαίνει χαμένο.

γγ. Στην επίλυση των προβλημάτων και των αδικιών που εμφανίζει σήμερα η διαδοχική ασφάλιση, έτσι ώστε, πέραν της διευκόλυνσης και του δίκαιου υπολογισμού της σύνταξης για τον ασφαλισμένο, να διευκολυνθεί η κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

δδ. Στη σύσταση και λειτουργία ενιαίων τοπικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να καλύπτεται το σύνολο του πληθυσμού από τις μονάδες αυτές.

εε. Στις ενοποιήσεις των ταμείων κύριας ασφάλισης, με κατεύθυνση τη συγκρότηση τριών ομάδων (Μισθωτοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες), μετά την εκπόνηση αναγκαίων μελετών. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σήμερα και να προβλέπει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ασφαλιστικής και διοικητικής ενοποίησης σε βάθος δεκαετίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι απολύτως απαραίτητη η αναζήτηση βιώσιμων σχημάτων για την επικουρική ασφάλιση.

στστ. Στην ενίσχυση των κινήτρων εθελοντικής παραμονής στην εργασία, μετά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

ζζ. Στη θέσπιση ενιαίου καθεστώτος για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την επικαιροποίησή του μετά από τις αναγκαίες μετρήσεις και μελέτες, με την απαραίτητη επιστημονική συνδρομή. Στη θέσπιση, επίσης, ενιαίου καθεστώτος απονομής συντάξεων με αναπηρία, σε όλα τα ταμεία. Και στη θέσπιση, τέλος, ενιαίου πλαισίου μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την απασχόληση των συνταξιούχων.

ηη. Στην καθιέρωση πάγιου συστήματος ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ταμεία, ενός σταθερού δηλαδή συστήματος, που θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και ενιαίους κανόνες (αυτό μπορεί να γίνει με την βελτίωση του υπάρχοντος πλαισίου του Ν.2676/1999).

θθ. Στην ανασύσταση του Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών, με χρηματοδότηση που θα προέρχεται από την άμεση φορολογία, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και άλλες πηγές που πρέπει να αναζητηθούν. Η προβλεπόμενη σήμερα χρηματοδότηση κυρίως από τον ΦΠΑ, είναι άδικη για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αλλά και ανεπαρκής.

ε) Τέλος, ούτε το ισχύον παρηκμασμένο ασφαλιστικό μας σύστημα, ούτε οποιοδήποτε άλλο καινούργιο, μπορούν να λειτουργήσουν δίχως τη μηχανοργάνωση, με την οποία θα εντοπίζεται αμέσως η εισφοροδιαφυγή, θα υπάρχει διαφανής εικόνα για τη διαχείριση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, θα υπολογίζονται αμέσως οι συντάξεις, θα μπορούν να υπάρχουν διαφανείς και γρήγορες διαδικασίες ελέγχου και θα μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως οι αναγκαίες αλλαγές. Στο πόρισμα της Επιτροπής των Ειδικών ζητείται η συμπερίληψη της αξιολόγησης των έως σήμερα προσπαθειών για την ψηφιοποίηση του συστήματος, οι οποίες πάσχουν από καθυστερήσεις και ασύμβατες μεταξύ τους λειτουργίες. Ως προς το θέμα αυτό, καθώς και ως προς οποιοδήποτε άλλο, η Επιτροπή των Ειδικών μπορεί να συγκροτήσει υποεπιτροπές για τη γρήγορη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών της. Κι ακόμη, η Επιτροπή μπορεί να ορίσει τη σειρά εξέτασης των κεφαλαίων του Ασφαλιστικού, με όποια σειρά η ίδια επιλέξει. Ως εκ περισσού η επισήμανση, πως όποια πρόταση ή ιδέα για την επίλυση του Ασφαλιστικού υιοθετήσει η Επιτροπή των Ειδικών, στο πόρισμά της, πέραν των κατευθυντήριων γραμμών που η κυβέρνηση έδωσε, θα αξιολογηθεί από το Υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικής Ασφαλίσεως κατά την άσκηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: