Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Πως είδαν οι εφημερίδες τις προτάσεις για το διάλογο


Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις που καταγράφουν οι εφημερίδες Ναυτεμπορική και Καθημερινή, σε ότι αφορά το τις κατευθυντήριες γραμμές του υπουργείου Εργασίας για το διάλογο αναμόρφωσης του Ασφαλιστικού.Οι δύο εφημερίδες εστιάζουν στο μακροχρόνιο διάστημα ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων σε 3 ομάδες (μέσα σε μια δεκαετία) και τονίζουν τη δυσκολία επιβίωσης του συστήματος μετά το 2015 (όπως και η μελέτη του ΕΒΕΑ).

[Ναυτεμπορική] Τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας παρουσίασε σήμερα υπουργός Εργασίας, Ανδρέας Λοβέρδος, κατά την πρώτη κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ειδικών με την ηγεσία του υπουργείου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα επιμέρους κεφάλαια της συνολικής προτεινόμενης λύσης μπορούν να προσδιοριστούν ως εξής:

α) Ανάγκη για ενδελεχή αναλογιστική μελέτη και αξιόπιστη τεκμηρίωση εφ΄όλης της ύλης.

β) Ανάγκη για παραμετρικές αλλαγές προκειμένου να εξορθολογιστεί και να εξυγιανθεί το σύστημα: δηλαδή η ανάγκη για τη μείωση της εισφοροδιαφυγής, τη μείωση της αδήλωτης εργασίας και τη μείωση της σπατάλης στις υπηρεσίες υγείας.

γ) Ανάγκη για τον καθορισμό των πηγών χρηματοδότησης του συστήματος.

δ) Ανάγκη να γίνουν δομικές αλλαγές σε εννέα τομείς σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις αρχές που συμπεριελήφθηκαν, ήδη από το 2007, στο πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος.

ε) Ανάγκη για την πλήρη μηχανοργάνωση του συστήματος.

Διευκρινίζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές, ο υπουργός, μεταξύ άλλων, τόνισε την ανάγκη συμφωνίας ως προς τους αριθμούς και τα δεδομένα, αλλά και άμεσης αντίδρασης, καθώς όπως σημειώνει, το πρόβλημα στη χρηματοδότηση του συστήματος αναμένεται να εμφανιστεί νωρίτερα το 2010 -από τον Ιούνιο- ενώ ξεκαθάρισε πως το κράτος δεν θα αρνηθεί τη συμμετοχή του στην κάλυψη της συνταξιοδοτικής δαπάνης.

Με βάση τα ανωτέρω, η κυβέρνηση προτείνει εννέα δομικές αλλαγές:

1. Το λογιστικό διαχωρισμό των προνοιακών από τις ασφαλιστικές παροχές. Με την αλλαγή αυτή επιδιώκεται η απόλυτη διαφάνεια στις παροχές και η σαφής οριοθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων του κράτους και των ταμείων. Παράλληλα, η αλλαγή αυτή θα μας επιτρέψει να αναζητήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίοι θα στηρίξουν πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και καταπολέμησης της φτώχειας, τονίζται.

2. Τη θεσμοθέτηση της βασικής σύνταξης ως κοινής αφετηρίας για όλες τις κύριες συντάξεις και στην ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών – παροχών, καθώς και στην ενίσχυση των κινήτρων ασφάλισης και παραμονής στην εργασία (εξάλειψη των κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση). Πρέπει να γίνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση : ένσημο δεν πρέπει και δεν μπορεί να πηγαίνει χαμένο, υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

3.Την επίλυση των προβλημάτων και των αδικιών που εμφανίζει σήμερα η διαδοχική ασφάλιση, έτσι ώστε, πέραν της διευκόλυνσης και του δίκαιου υπολογισμού της σύνταξης για τον ασφαλισμένο, να διευκολυνθεί η κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

4. Τη σύσταση και λειτουργία ενιαίων τοπικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να καλύπτεται το σύνολο του πληθυσμού από τις μονάδες αυτές.

5. Τις ενοποιήσεις των ταμείων κύριας ασφάλισης, με κατεύθυνση τη συγκρότηση τριών ομάδων (Μισθωτοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες), μετά την εκπόνηση αναγκαίων μελετών. Η επιλογή αυτή -σημειώνεται- θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σήμερα και να προβλέπει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ασφαλιστικής και διοικητικής ενοποίησης σε βάθος δεκαετίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι απολύτως απαραίτητη η αναζήτηση βιώσιμων σχημάτων για την επικουρική ασφάλιση.

6. Την ενίσχυση των κινήτρων εθελοντικής παραμονής στην εργασία, μετά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

7. Τη θέσπιση ενιαίου καθεστώτος για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την επικαιροποίησή του μετά από τις αναγκαίες μετρήσεις και μελέτες, με την απαραίτητη επιστημονική συνδρομή. Στη θέσπιση, επίσης, ενιαίου καθεστώτος απονομής συντάξεων με αναπηρία, σε όλα τα ταμεία. Και στη θέσπιση, τέλος, ενιαίου πλαισίου μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την απασχόληση των συνταξιούχων.

8. Την καθιέρωση πάγιου συστήματος ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ταμεία, ενός σταθερού δηλαδή συστήματος, που θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και ενιαίους κανόνες (αυτό μπορεί να γίνει με την βελτίωση του υπάρχοντος πλαισίου του Ν.2676/1999).

9. Την ανασύσταση του Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών, με χρηματοδότηση που θα προέρχεται από την άμεση φορολογία, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και άλλες πηγές που πρέπει να αναζητηθούν. Η προβλεπόμενη σήμερα χρηματοδότηση κυρίως από τον ΦΠΑ είναι άδικη για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αλλά και ανεπαρκής, επισημαίνεται.

[Καθημερινή] Πακέτο 10 μέτρων ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας κ.Ανδρέας Λοβέρδος, στο πλαίσιο του διαλόγου για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι σημαντικότερες από αυτές έχουν να κάνουν με την περαιτέρω ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, σε τρία, και συγκεκριμένα σε ένα για τους μισθωτούς, ένα για τους αυτοαπασχολούμενους κι ένα για τους αγρότες. Επίσης, προτείνεται η θεσμοθέτησης μιας βασικής σύνταξης, «πάνω» στην οποία θα προσμετρώνται κατόπιν επιπλέον ποσά που θα προέρχονται από τη σύνδεση εισφορών – παροχών κλπ. Επίσης, προτείνεται αλλαγή της επικουρικής ασφάλισης, η απόδοση φορλογικών κινήτρων για την διάδοση της επαγγελματικής ασφάλισης καθώς και κίνητρα για την επιμήκυνση του εργασιακού βίου.

Το 2015, όταν θα βγει μαζικά στη σύνταξη η γενιά όσων εισήλθαν στην εργασία στο μέσο της δεκαετίας του ΄70, θα είναι το έτος της έκρηξης του ασφαλιστικού συστήματος, υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Λοβέρδος κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων που έχουν ορίσει για το διάλογο για το ασφαλιστικό οι κοινωνικοί εταίροι και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο κ. Λοβέρδος υποστήριξε στην εισήγησή του ότι θα πρέπει να υπάρξει αντίδραση με συνολική αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος δίχως την καταφυγή στο δημαγωγικό κατακερματισμό.

Ως αρχές του νέου συστήματος πρότεινε το δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα, τη βιωσιμότητα, τον εξορθολογισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σταθερή πολιτική βούληση της κυβέρνησης είπε, παραμένει το να μην θιγεί το σημερινό πλαίσιο παροχών προς τους ασφαλισμένους.

Ως επιμέρους ζητήματα της συνολικής λύσης ο υπουργός Εργασίας σημείωσε την ανάγκη για μια σοβαρή αναλογιστική μελέτη, την ανάγκη για παραμετρικές αλλαγές (μείωση της φοροδιαφυγής, αδήλωτης εργασίας και σπατάλη στην περίθαλψη), την ανάγκη για καθορισμό νέων πηγών χρηματοδότησης, τις δομικές αλλαγές με βάση το πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος και την πλήρη μηχανοργάνωση του συστήματος.

Ως προς τις δομικές αλλαγές που όπως είναι φανερό θα συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά τις συζητήσεις ο κ. Λοβέρδος πρότεινε τα εξής σημεία:

α. Λογιστικό διαχωρισμό των προνοιακών από τις ασφαλιστικές παροχές.

β. Θεσμοθέτηση βασικής σύνταξης ως κοινής αφετηρίας για όλες τις κύριες συντάξεις και περαιτέρω ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης μεταξύ εισφορών και παροχών όπως και ενίσχυση των κινήτρων ασφάλισης και παραμονής στην εργασία.

γ. Επίλυση των προβλημάτων της διαδοχικής ασφάλισης ώστε πέραν της διευκόλυνσης των ασφαλισμένων να διευκολύνεται και η κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

δ. Σύσταση και λειτουργία ενιαίων τοπικών μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας που θα καλύπτουν το σύνολο του πληθυσμού (σσ και κατά συνέπεια το σύνολο των ασφαλισμένων) .

ε. Ενοποίηση των ταμείων κύριας ασφάλισης με κατεύθυνση τη συγκρότηση τριών ομάδων (μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες) μετά όμως την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών.

στ. Ενίσχυση των κινήτρων εθελοντικής παραμονής στην εργασία μετά τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

ζ. Θέσπιση ενιαίου καθεστώτος για τα βαρέα και ανθυγιεινά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

η. Καθιέρωση πάγιου συστήματος ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ταμεία. και

θ. Ανασύσταση του Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών, με χρηματοδότηση από άμεση φορολογία, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και άλλες πηγές που πρέπει να αναζητηθούν με την εξαίρεση όμως του ΦΠΑ την οποία ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε ως πηγή χρηματοδότησης άδικη αλλά και ανεπαρκή.

Τέλος, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη της μηχανοργάνωσης στο σύνολο του συστήματος. Καταλήγοντας ο κ. Λοβέρδος δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει συναίσθηση της πραγματικότητας αλλά και της ευθύνης της. Μέχρι τις 30 Απριλίου του 2010 το πόρισμα της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην πολιτική ηγεσία και στην συνέχεια θα ακολουθήσει πολιτικός διάλογος εντός και εκτός βουλής με στόχο να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για το ασφαλιστικό ως το τέλος Ιουνίου του 2010.

Advertisements

Written by gr.mme.observer

8 Δεκεμβρίου 2009 στις 5:48 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: