Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Μπλόκο στα μπλοκάκια & διασφάλιση της τηλεεργασίας


[από Το ΒΗΜΑ] Αλλαγές στο καθεστώς απασχόλησης εργαζομένων με ευέλικτες μορφές εργασίας – ελαστικό ωράριο, παροχή υπηρεσιών σε έναν εργοδότη, μερική απασχόληση- εισηγείται στην κυβέρνηση η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τις εργασιακές σχέσεις. Κατά τις πληροφορίες, η επιτροπή του καθηγητή κ. Ι. Κουκιάδη εισηγείται εννέα αλλαγές στο σημερινό καθεστώς:

1. Δελτία παροχής υπηρεσιών: Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δουλεύει με δελτίο παροχής υπηρεσιών αποκλειστικά σε έναν εργοδότη για τρεις μήνες, θα προκύπτει εξαρτημένη σχέση εργασίας. Επομένως ο εργαζόμενος θα μπορεί να ζητεί την υπογραφή σύμβασης αορίστου χρόνου.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες προτάσεις της επιτροπής, που αφορά περίπου 150.000 εργαζομένους με μπλοκάκια στον ιδιωτικό τομέα.

2. Διαθεσιμότητες: Η διάρκεια της διαθεσιμότητας δεν θα μπορεί να ξεπερνά τους τρεις μήνες. Επιπλέον, δεν θα επιτρέπεται ο εργοδότης να προχωρεί σε μονομερή ρύθμιση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με το συνδικάτο.

3. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας: Το «ελαστικό οκτάωρο» θα εφαρμόζεται μόνο ύστερα από διαπραγμάτευση του εργοδότη με το συνδικάτο. Καταργείται επομένως η ρύθμιση που προέβλεπε πως την αρμοδιότητα για το θέμα έχουν ειδικές επιτροπές. Πρόκειται για μια θετική ρύθμιση, καθώς η πλευρά των εργαζομένων είναι αντίθετη στο «ωράριο- λάστιχο».

4. Αδειες: Μπαίνουν περιορισμοί στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει κατάτμηση της άδειας που δικαιούται ένας μισθωτός. Για παράδειγμα, θα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες σε περίπτωση που «σπάει» η άδεια σε δύο κομμάτια (π.χ. θα πρέπει οι δύο ή τρεις εβδομάδες να είναι συνεχόμενες).

5. Εκ περιτροπής εργασία (όπου ουσιαστικά υπάρχουν δύο εργαζόμενοι για μία θέση): Θα πρέπει η απόφαση να λαμβάνεται ύστερα από διαβούλευση του εργοδότη με το συνδικάτο. Επιπλέον θα μπουν χρονικοί περιορισμοί στην εκ περιτροπής εργασία, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες (έχει κατατεθεί πρόταση και για τρεις μήνες).

6. Ενοικίαση εργαζομένων: Στόχος είναι να περιοριστεί η διάρκεια που ένας εργαζόμενος θεωρείται «ενοικιαζόμενος». Μετά τις αλλαγές η αρχική σύμβαση θα είναι οκτώ μήνες και θα μπορεί να ανανεωθεί για άλλους οκτώ μήνες. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρχει διακοπή 45 ημερών για να μη θεωρηθεί ο εργαζόμενος πως είναι αορίστου χρόνου.

7. Μερική απασχόληση: Προτείνεται να μειωθούν οι περιπτώσεις που ένας εργοδότης προσλαμβάνει μερικώς απασχολουμένους για τέσσερις ώρες την ημέρα, αλλά τελικά τους απασχολεί περισσότερες ώρες. Επιπλέον αυξάνονται οι λόγοι τους οποίους μπορεί να επικαλεστεί ένας εργαζόμενος για να αρνηθεί την επιπλέον απασχόληση (για παράδειγμα θα μπορεί να επικαλεστεί κατάρτιση, φοίτηση σε σχολές κ.ά.).

8. Τηλεργασία: Ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει όλα τα έξοδα εργασίας που συνδέονται με την εγκατάσταση και χρήση υπολογιστή αλλά και τις συνθήκες για την ορθή άσκηση της εργασίας.

9. Ιδιωτικά γραφεία ενοικίασης προσωπικού: Θα υπάρξει αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τους.

Την ερχόμενη Πέμπτη η επιτροπή θα παραδώσει στον υπουργό Εργασίας κ. Α. Λοβέρδο το τελικό πόρισμά της και στις αρχές Ιανουαρίου θα κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο.

Written by gr.mme.observer

11 Δεκεμβρίου 2009 στις 6:40 μμ

Ένα Σχόλιο

Subscribe to comments with RSS.

 1. [από ΤΑ ΝΕΑ] Τα έξι μέτρα

  1. Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής φασόν, τηλεργασίας, κατ΄ οίκον απασχόλησης, θα τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για 3 συνεχείς μήνες. Η συμφωνία καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται μέσα σε 8 ημέρες στην Επιθεώρηση Εργασίας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.

  2. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δηλαδή η εφαρμογή ελαστικών ωραρίων, καθορίζεται με επιχειρησιακές συμβάσεις ή συμφωνίες του εργοδότη και του συμβουλίου εργαζομένων ή των ενώσεων προσώπων. Για να συσταθούν αρκούν 5 εργαζόμενοι, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί τουλάχιστον 20. Σε επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν συνδικάτα ή απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζομένους, η συμφωνία γίνεται μεταξύ του εργοδότη και του αντίστοιχου κλαδικού σωματείου.

  3. Σε περίπτωση μη τήρησης του έγγραφου τύπου, η σύμβαση μερικής απασχόλησης θεωρείται σύμβαση πλήρους απασχόλησης και οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που προβλέπονται από τις διατάξεις για τους απασχολουμένους κατά το κανονικό ωράριο για την ίδια εργασία και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Εφόσον το ωράριο απασχόλησης είναι μικρότερο των 4 ωρών ημερησίως, οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων προσαυξάνονται κατά 7,5% ή 10% αν συμφωνηθεί να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται 1 φορά την ημέρα.

  4. Η ενοικίαση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούνται από έκτακτες, προσωρινές και εποχικές ανάγκες. Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησης μετά τη λήξη της διάρκειάς της και τυχόν ανανέωσής της με σύναψη νέας σύμβασης εργασίας, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα 45 ημερών, τεκμαίρεται ότι με αυτή επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων αναγκών με συνέπεια τη μετατροπή της σύμβασης σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

  5. Η επιχείρηση που έχει περιορισμό στη δραστηριότητά της μπορεί να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης μόνον αν προηγουμένως προβεί σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων.

  6. Θα επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας του εργαζομένου σε περισσότερες των δύο περιόδων με απλή αίτηση του μισθωτού στον εργοδότη και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Επιθεώρησης Εργασίας.

  Μου αρέσει!

  etapmme

  11 Δεκεμβρίου 2009 at 10:13 μμ


Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: