Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Πού συναντιούνται οι προτάσεις Τήνιου, Γιαννίτση, Λοβέρδου


[από την ΑΥΓΗ, 13.12.2009] Ενα μίγμα από τις προτάσεις των κ.κ. Πλάτωνα Τήνιου και Τάσου Γιαννίτση ενσωματώνει στο τελικό κείμενό του ο υπουργός Εργασίας Αν. Λοβέρδος διαμορφώνοντας το πλαίσιο των δομικών αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα και τους όρους (σταδιακής) αλλαγής του χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, οδηγώντας στη μετατροπή του από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό.

Τι είχε προτείνει ο Γ.Στουρνάρας στην Εμπορική το 2001

Η πρόταση του κ. Λοβέρδου για θεσμοθέτηση της βασικής σύνταξης στα πρότυπα του ΟΓΑ συμπίπτει εν μέρει κυρίως με την πρόταση του πρώην υπουργού Εργασίας καθηγητή Τάσου Γιαννίτση, ενώ όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος και κυρίως την ανταποδοτικότητα εισφορών και τη δυνατότητα ανάπτυξης επαγγελματικών ή συμπληρωματικών (ιδιωτικών) συστημάτων ασφάλισης, οι θέσεις του σχεδόν ταυτίζονται με αυτές του συμβούλου του Κ. Σημίτη για ασφαλιστικά θέματα, Πλάτωνα Τήνιου.

Επιπλέον την ίδια πρόταση προσπάθησε να εφαρμόσει στο επικουρικό ταμείο της Εμπορικής ο τότε διοικητής Γιάννης Στουρνάρας, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο διάλυσης ενός ταμείου που αποτελούσε προϊόν συλλογικής σύμβασης.

Πέρα από τις επιμέρους απόψεις που υπάρχουν για τις συγκεκριμένες προτάσεις και την αποτελεσματικότητά τους, από την ταυτοποίηση τους προκύπτει ότι το ΠΑΣΟΚ πορεύεται στο ασφαλιστικό με τις (νεοφιλελεύθερες) προτάσεις επίλυσης του προβλήματος που είχαν διατυπωθεί στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας, αν και αυτές τελικά οι προτάσεις οδήγησαν στην ήττα των εκλογών του 2004.

Ας δούμε τα κυριότερα σημεία που είχε προτείνει το 2001 μέσω της «ασφαλιστικής μεταρρύθμισης» ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Τ. Γιαννίτσης:

1. Θεσμοθέτηση κατώτατης σύνταξης στα πρότυπα του ΟΓΑ που θα αποτελεί κοινωνική παροχή για ανασφάλιστους και άπορους με επιδότησή της μέχρι και του ύψους του κατώτατου ορίου προκειμένου να συνδεθεί με εισοδηματικά κριτήρια αντίστοιχα με το ΕΚΑΣ.
2. Συνταξιοδότηση για όλους στα 65 έτη. Συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας στα 40 χρόνια ασφάλισης ή 12.000 ένσημα.
3. Ποσοστό αναπλήρωσης στο 60% (κύρια σύνταξη) και στο 20% επικουρική. Υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών με βάση τα καλύτερα δέκα έτη της τελευταίας εργασιακής δεκαπενταετίας.

Σύστημα «καθορισμένης εισφοράς»

Από την πλευρά του, ο Πλάτων Τήνιος προτείνει, εργασία χωρίς όριο ηλικίας για τους νέους, σύστημα «καθορισμένης εισφοράς» με κεφαλαιοποιητικό τον 2ο πυλώνα, και ιδιωτική σύνταξη στον 3ο πυλώνα.

Αναλυτικά, γνωστός καθηγητής προτείνει την παροχή σύνταξης χωρίς όριο ηλικίας, ανταποδοτικού ωστόσο χαρακτήρα, ανάλογα με τους ατομικούς λογαριασμούς του ασφαλισμένου που θα εξασφαλίζεται με την εισαγωγή ενός «υποχρεωτικού δεύτερου πυλώνα επαγγελματικής ασφάλισης χρηματοδοτούμενου με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα» που θα πλαισιώνει το διανεμητικό σύστημα «καθορισμένης εισφοράς» για όλους και ιδιαίτερα τους νέους ασφαλισμένους, αλλά και λογαριασμούς εφάπαξ παροχών. Επιχειρηματολογώντας αναφέρει ότι «το υπάρχον σύστημα θέτει μεγάλα εμπόδια στην ανάπτυξη του 2ου και 3ου πυλώνα, δηλαδή στην ανάπτυξη μη κρατικών, συλλογικών και ατομικών προσπαθειών βελτίωσης της οικονομικής θέσης των ηλικιωμένων».

Αναλυτικά, προτείνει:
* Νέο διανεμητικό σύστημα για τους νέους εργαζόμενους που θα βασίζεται σε ατομικούς λογαριασμούς “οιονεί καθορισμένης εισφοράς” (National Defined Contribution System). H συμμετοχή στην ασφάλιση έχει ορατό αντίκρισμα και στον νεότερο ασφαλισμένο. Το ακανθώδες θέμα των ορίων ηλικίας παρακάμπτεται τελείως, αφού αποφασίζει ο ίδιος ο ασφαλισμένος πότε (και κατά ποιο ποσοστό) θα αποσυρθεί από την αγορά εργασίας.
* Εισαγωγή ενός υποχρεωτικού δεύτερου πυλώνα επαγγελματικής ασφάλισης, χρηματοδοτούμενου με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Τμήματα της παλαιάς αναπλήρωσης (3-4 μονάδες από το ασφάλιστρο) διοχετεύονται στο νέο σύστημα.
* Το νέο σύστημα είναι υποχρεωτικό για τους νέους. Οι συνταξιούχοι παραμένουν στο παλαιό (το οποίο χρηματοδοτείται από το κράτος), ενώ οι ενδιάμεσες ηλικίες επιλέγουν. Προϋπάρχοντα συμπληρωματικά ταμεία ή λογαριασμοί εφάπαξ παροχών, μπορούν να ενσωματωθούν στο νέο σύστημα.
* Για το παλαιό σύστημα «που θα παραμείνει, έστω και απολιθωμένο» προτείνονται μέτρα με άμεσα δημοσιονομικά αποτελέσματα, αλλά και εναλλακτικές προτάσεις για μακροπρόθεσμη διευθέτηση του προβλήματος.

Η πρόταση «καθορισμένων εισφορών» και το «φέσι» της τράπεζας στο ΙΚΑ

Το 2001, ο τότε διοικητής της Εμπορικής Γιάννης Στουρνάρας κάλεσε το Σύλλογο Εργαζομένων και πρότεινε την αλλαγή του ασφαλιστικού καθεστώτος και τη μετατροπή του από σύστημα καθορισμένων παροχών σε «καθορισμένων εισφορών». Στο ΤΕΑΠΕΤΕ (επικουρικό ταμείο που παρείχε συμπληρωματική ασφάλιση) τράπεζα και εργαζόμενοι συνεισέφεραν εισφορές που αθροιστικά έφθαναν στο 11,5%, δηλαδή οι συντάξεις των εργαζομένων ήταν εγγυημένες από την ίδια την τράπεζα.

Ο τότε διοικητής επικαλούμενος την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και προκειμένου η Εμπορική να μην εμφανίζει στον ισολογισμό της το ποσό που απαιτείτο για την καταβολή των συντάξεων ύψους 50 – 60 εκ. ευρώ, το οποίο ήταν η επιπλέον εισφορά της τράπεζας, ζήτησε τη μετατροπή του ταμείου σε «καθορισμένων εισφορών, δηλαδή συγκεκριμένου ποσοστού εισφοράς επί των αποδοχών των εργαζομένων. Η αντίδραση των εργαζομένων ήταν εύλογη, αφενός γιατί δεν θα επαρκούσαν για την καταβολή των μελλοντικών συντάξεων όπως αυτές υπολογίζονταν από το καταστατικό, αφετέρου το Ταμείο και τα όποια περισουσιακά στοιχεία ή αποθεματικά που θα είχαν δημιουργηθεί είχαν τεθεί από την ημερομηνία υπογραφής της συλλογικής σύμβασης (1984) στη διάθεση της τράπεζας.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι ορθά ισχυρίζονταν ότι την επόμενη διετία και μέσα από τη διενέργεια αναλογιστικών μελετών, για να καλυψθεί το επίπεδο των αποδοχών που είχε συμφωνηθεί θα έπρεπε μοιραία να οδηγηθούν ταυτόχρονα σε μείωση συντάξεων, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης!

Με άλλα λόγια όταν παρεμβαίνεις σε ένα σύστημα «καθορισμένων παροχών» και το μετατρέπεις σε «καθορισμένων εισφορών» είναι δεδομένο ότι θα αλλάξουν και οι τρείς παράμετροι του συστήματος. Αυτό ακριβώς προσπαθεί εντέχνως να αποκρύψει σήμερα η κυβέρνηση, αντιγράφοντας ουσιαστικά το μοντέλο της Εμπορικής!

Για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι στην Εμπορική μετά το ναυάγιο της πρότασης Στουρνάρα, εφαρμόστηκε η πρόταση Προβόπουλου – Αλογοσκούφη (Ν.3371/05 και Ν.3455/06) το ταμείο διαλύθηκε, οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν βιαίως στο ΕΤΕΑΜ μειώνοντας ταυτόχρονα τις αποδοχές τους στα επίπεδα του επικουρικού ταμείου του ΙΚΑ, το οποίο τελικά η Εμπορική επιβάρυνε με «φέσι» της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ.

Advertisements

Written by gr.mme.observer

14 Δεκεμβρίου 2009 στις 8:05 πμ

Αρέσει σε %d bloggers: