Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Χρυσή τομή για τη διαδοχική ασφάλιση


[του Χρ. Μέγα, από την Ελευθεροτυπία] Με συντελεστή ωρίμανσης 1,7% επί των αρχικών αποδοχών για κάθε έτος που μεσολάβησε από τη διακοπή της ασφάλισης στο πρώτο ταμείο και μέχρι την αίτηση συνταξιοδότησης στον τελευταίο φορέα, θα προσαυξάνεται ο συντάξιμος μισθός στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Σε αυτή τη χρυσή τομή καταλήγει ο υπουργός Εργασίας Α. Λοβέρδος αναφορικά με τη ρύθμιση του θέματος της διαδοχικής ασφάλισης που αφορά πάνω από 2,5 εκατ. ασφαλισμένους, οι οποίοι, όταν συνταξιοδοτούνται, λαμβάνουν έως και 30% μικρότερες αποδοχές σε σχέση με όσους έχουν διανύσει το σύνολο του εργασιακού τους βίου σε ένα ταμείο. Τιμωρούνται, δηλαδή, γιατί επέδειξαν επαγγελματική κινητικότητα αλλάζοντας ασχολία, κάτι που τους οδήγησε στην ασφάλιση σε διαφορετικά ταμεία.

Με την προωθούμενη αλλαγή θεραπεύεται ένα μέρος αυτής της αδικίας, καθώς η πλήρης εξίσωση στην παρούσα φάση κρίνεται εξαιρετικά ακριβή για τα ταμεία. Το μέτρο θα καλύψει όσους βγουν σε σύνταξη μετά τη δημοσίευση του νόμου (το αργότερο το Φεβρουάριο).

*Το 2009 συγκροτήθηκαν δύο επιτροπές (μία από κάθε κυβέρνηση) για την άρση των αδικιών αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Ο λόγος ήταν πως όταν με τον προηγούμενο νόμο 3232/04 (Ρέππα) είχε επιχειρηθεί βελτίωση των αποδοχών στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, προβλεπόταν ότι τη σύνταξη τη δίνει ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας αλλά οι αποδοχές από την αρχική εργασία δεν «ωριμάζουν». Βελτιώνονται μόνο κατά το ποσοστό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ).

*Ετσι, όμως, δεν περιλαμβάνονται οι αυξήσεις στους κλαδικούς μισθούς, οι τριετίες και τα επιδόματα. Αυτή είναι η πηγή του «κακού»: όταν επέλθει ο «συνταξιοδοτικός κίνδυνος» (έξοδος από την ενεργό υπηρεσία) ο πρώτος ή οι προηγούμενοι ασφαλιστικοί φορείς δίνουν μικρό ποσό για τις εισφορές που είχε πληρώσει ο ασφαλισμένος για την εργασία του πριν από πολλά χρόνια.

Η καλύτερη λύση
Σύμφωνα με ειδικούς, η βέλτιστη λύση στο πρόβλημα θα ήταν το τελευταίο ταμείο να αποδίδει τη σύνταξη με βάση το καταστατικό του και να έρχεται αρωγός ο αρχικός φορέας καλύπτοντας το μέρος της σύνταξης (κλάσμα) που αντιστοιχεί στα διανυθέντα σε αυτό έτη ασφάλισης. Για παράδειγμα, να ζητηθεί από το ταμείο όπου ασφαλίστηκε πέντε χρόνια της ζωής του ένας εργαζόμενος που συνταξιοδοτείται με 33 έτη ασφάλισης να πληρώσει το 15% της σύνταξης όπως την υπολόγισε ο τελευταίος φορέας. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα υπήρχε διαφορά στις αποδοχές όσων παίρνουν σύνταξη από ένα ταμείο και όσων εισπράττουν από πολλά ταμεία.

Αν γίνει, όμως, αυτό το ΙΚΑ, που πάντα δίνει κύρια σύνταξη ίση με το 2% των συντάξιμων αποδοχών (οι τελευταίες προκύπτουν από το μέσο όρο της καλύτερης 5ετίας) για κάθε χρόνο ασφάλισης θα κληθεί να πληρώσει περισσότερα στους ασφαλισμένους που έχουν ένσημα στο ταμείο αλλά τελικά συνταξιοδοτούνται από τον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ). Αυτό γιατί το ταμείο των ελεύθερων επαγγελματιών δίνει έως και 3,5% για κάθε χρόνο (με βάση τις εισφορές της ασφαλιστικής κλάσης).

Να σημειωθεί ότι η μετακίνηση από τη θέση του μισθωτού (ασφάλιση στο ΙΚΑ) στη θέση του ελεύθερου επαγγελματία-ασφαλισμένου στο ΤΕΒΕ είναι η πλέον συνηθισμένη επαγγελματική (μετα)κίνηση, όπου συγκεντρώνονται και οι περισσότερες περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Με δεδομένο ότι το κόστος μιας τέτοιας λύσης είναι μεγάλο, σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο που επεξεργάζεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας (Λοβέρδος, Κουτρουμάνης και ο γενικός γραμματέας Στ. Μιχαλάκος) προσανατολίζεται στη θέσπιση ετήσιου συντελεστή ωρίμανσης 1,7% για τα παλαιά ένσημα. Αυτό το ποσοστό θα αφορά το σύνολο των ετών από τη διακοπή της ασφάλισης στον έναν (αρχικό) φορέα μέχρι την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

Εξυπακούεται ότι αυτός ο συντελεστής θα λειτουργήσει αθροιστικά πάνω στις μεταβολές που θα επιφέρει στον αρχικό μισθό ο υπάρχων πληθωρισμός.

Το όφελος με παραδείγματα
Η πρόβλεψη συντελεστή ωρίμανσης βελτιώνει σημαντικά τις συντάξεις στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης εν σχέσει με τα ισχύοντα.

Ενδεικτικά είναι τα 2 παρακάτω παραδείγματα:

1 Στο ΙΚΑ (6.300 ένσημα ή 21 έτη) και με έτη ασφάλισης (αρχικά τη δεκαετία του 1970) στο ΝΑΤ (3.300 ένσημα ή 11 έτη) έχουμε τους ακόλουθους υπολογισμούς:

*Για τμηματικό υπολογισμό σύνταξης (σημερινό καθεστώς) το ΙΚΑ θα δίνει 940 ευρώ σύνταξη (τόσο από το οργανικό τμήμα όσο και από την αναλογία των κατώτατων ορίων) ενώ το ΝΑΤ εισφέρει μόλις 90 ευρώ. Σύνολο 1.030 ευρώ.

*Με βάση τα ισχύοντα του τελευταίου φορέα (ωσάν όλα τα έτη να διανύθηκαν στο ΙΚΑ) προκύπτει σύνταξη 440 ευρώ από το ΝΑΤ και συνολικά με το ΙΚΑ 1.380 ευρώ.

*Με βάση το προωθούμενο ποσοστό ωρίμανσης 1,7% για κάθε έτος που μεσολαβεί μεταξύ αρχικού και τελικού ασφαλιστικού φορέα, η σύνταξη από το ΝΑΤ (αρχικός φορέας) φτάνει τα 180 ευρώ και συνολικά η σύνταξη με το ΙΚΑ θα ανέλθει στα 1.120 ευρώ το μήνα (αντί 1.030 ευρώ σήμερα).

2 Με 7.500 ημέρες ασφάλισης στο ΤΕΒΕ (τελευταίος φορέας) και 4.000 στο ΙΚΑ (δεκαετία του 1970) προκύπτει:

*Σύνταξη 1.480 ευρώ εάν όλα τα έτη ήταν στο ΤΕΒΕ.

*Εάν το ΙΚΑ δώσει τη συμμετοχή του με βάση το δικό του καταστατικό θα εισφέρει μόλις 300 ευρώ και το ΤΕΒΕ 1.000 ευρώ (συνολικά 1.300 ευρώ, 180 λιγότερα εν σχέσει με τον υπολογισμό των εισφορών ωσάν να είναι σημερινό εισόδημα).

*Με συντελεστή ωρίμανσης 1,7% για κάθε έτος όπως προτείνει τώρα το υπουργείο Εργασίας, προκύπτει συμμετοχή 425 ευρώ για το ΙΚΑ και συνολικά 1.450 ευρώ σύνταξη, δηλαδή σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τα ισχύοντα.

Κοντολογίς, με τα σημερινά δεδομένα ο τελευταίος μισθός (π.χ. 30.000 δρχ. ή 88 ευρώ το 2004) αναπροσαρμόζεται κατά 1.000% (10 φορές επάνω) μέχρι το 2009 (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τα τελευταία 25 χρόνια) και γίνεται 880 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση για τα 25 αυτά χρόνια θα ισχύσει και συντελεστής ωρίμανσης 1,7%, με αποτέλεσμα ο μισθός του 1984 με τον οποίο θα υπολογιστεί η σύνταξη το 2010 να γίνεται 1.404 ευρώ (επιπλέον αναπροσαρμογή κατά 56,57%).

Written by gr.mme.observer

3 Ιανουαρίου 2010 στις 11:59 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: