Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Πηγές χρηματοδότησης ασφαλιστικού συστήματος


Προτάσεις της ΕΣΕΕ για τις πηγές χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος Εισήγηση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου για τις πηγές χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος. Η ΕΣΕΕ δηλώνει απόλυτα σύμφωνη με το σχήμα της Τριμερούς χρηματοδοτήσεως, αλλά διευκρινίζει ότι στα παραπάνω πλαίσια βεβαίως το κράτος θα πρέπει να εκπληρώνει έγκαιρα τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις του (άρθρ. 22 & 35 ν. 2084/1992 που αφορά συνεισφορά του Κράτους για σύνταξη και ασθένεια των ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993 καθώς και άρθρ. 4 ν. 3029/2002).

Advertisements

Written by gr.mme.observer

11 Ιανουαρίου 2010 στις 8:44 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: