Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Τι προτείνει η ΝΔ για το ασφαλιστικό


Τους δώδεκα άξονες προτάσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ασφαλιστικό παρουσίασε την Τρίτη ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της ΝΔ Γιάννης Βρούτσης, επισημαίνοντας ότι ο πυρήνας των προτάσεων της «εδράζεται στην προσήλωσή μας στο δημόσιο, καθολικό και κοινωνικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας συστήματος».

Την αντίθεση του κόμματος στην αύξηση των γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης εξέφρασε ο Γ.Βρούτσης, προτείνοντας μέτρα για την αποθάρρυνση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και για την ενθάρρυνση της εθελούσιας παραμονής στην αγορά εργασίας. «Επιμένουμε στη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους χαμηλοσυνταξιούχους, μεριμνώντας παράλληλα και για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες» πρόσθεσε.

Επίσης τόνισε πως ο εξορθολογισμός των οικονομικών της κοινωνικής ασφάλισης, με έμφαση στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, την αξιοποίηση της περιουσίας των Ταμείων, το νοικοκύρεμα και τον έλεγχο των δαπανών στους Κλάδους Υγείας, την ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης του Συστήματος, πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα το επόμενο διάστημα.

Όι προτάσεις της ΝΔ είναι:

1.-Χαρακτήρας του Συστήματος / Κοινωνικό Μέρισμα στις χαμηλές συντάξεις:Διατήρηση του δημόσιου και καθολικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, με παράλληλη ενίσχυση του ανταποδοτικού του χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζει, με την εγγύηση του Κράτους, ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους τους συνταξιούχους. Λειτουργία Μηχανισμού Μερισματικής Απόδοσης Αποθεματικών: από την απόδοση της περιουσίας των Ταμείων, που αξιοποιείται, ένα ποσοστό να δίνεται ως «κοινωνικό μέρισμα» στους πραγματικά χαμηλοσυνταξιούχους, με συνεκτίμηση εισοδηματικών κριτηρίων.

2.- Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ): Άμεση ενεργοποίηση και θεσμική ενίσχυση του συσταθέντος από την Κυβέρνηση της ΝΔ «κουμπαρά» του Ασφαλιστικού μας Συστήματος για την κάλυψη των ελλειμμάτων των Ταμείων.

3.- «Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ασφάλισης»: Σύσταση ανεξάρτητου Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης μόνιμου χαρακτήρα. Εκπονεί Ετήσια Έκθεση για την κατάσταση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης, εξορθολογισμού και αλλαγών.

4.- Αναλογιστικές μελέτες: Αναβάθμιση και στελέχωση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ) με πλήρη αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων της.Κάθε νομοθετική πρωτοβουλία στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης στο εξής θα συνοδεύεται από σχετική έκθεση της ΕΑΑ.

Β. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

5.-Γενικά όρια ηλικίας: Συμφωνία όλων για αυστηρή εφαρμογή, της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Εθνική δέσμευση στη Βουλή για κατάργηση των εξαιρέσεων από τον κανόνα των γενικών ορίων, πλην ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (Βαρέα και ανθυγιεινά, μητέρες, ανάπηροι, κ.λπ.).

6.-Πρόωρες συνταξιοδοτήσεις / κίνητρα παραμονής στην εργασία / απασχόληση συνταξιούχων: Επέκταση των σχετικών ρυθμίσεων της ισχύουσας νομοθεσίας για αποθάρρυνση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Διατήρηση και ενίσχυση των κινήτρων για εθελούσια παραμονή στην εργασία. Αναμόρφωση και δίκαιη ρύθμιση του καθεστώτος απασχόλησης συνταξιούχων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

7.- Επικουρικές συντάξεις / Πρόνοια (εφάπαξ) / Επαγγελματική – ιδιωτική ασφάλιση: Άμεση ανάγκη λειτουργικής αναδιοργάνωσης των Επικουρικών Ταμείων και των Ταμείων Πρόνοιας (μητρώα, αναλογιστικές μελέτες). Σταδιακός εξορθολογισμός των επικουρικών συντάξεων και των παροχών πρόνοιας (εφάπαξ). Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των εισφορών που τυχόν καταβάλλει ο εργαζόμενος στην -προαιρετική- επαγγελματική ή ιδιωτική ασφάλιση, προς ενίσχυση του 2ου και 3ου πυλώνα του Συστήματος.

8.- Εισφοροδιαφυγή και αδήλωτη εργασία / «Ασφαλιστική Δήλωση»: Αξιοποίηση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΜΚΑ Εντός εξαμήνου ηλεκτρονική διασύνδεση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής καθώς και με το TAXIS. Σύσταση ειδικού Ελεγκτικού Σώματος, στα πρότυπα της ΥΠΕΕ. Καθιέρωση υποβολής «ασφαλιστικής δήλωσης» σε ενιαίο έντυπο με τη φορολογική. Αυστηρή τήρηση του πάγιου συστήματος ρύθμισης οφειλών.

Γ. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9.-Εκσυγχρονισμός Βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων / Αναπηρικές συντάξεις: Θέσπιση σύγχρονου καταλόγου για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Αυστηροποίηση των όρων χορήγησης αναπηρικών συντάξεων, με αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων.

10.-Ενοποιήσεις Ταμείων / Μηχανοργάνωση / Αξιοποίηση της περιουσίας: Θωράκιση των 13 Ταμείων που προέκυψαν από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, με ολοκλήρωση της διοικητικής και οικονομικής τους αναδιοργάνωσης. Πλήρης μηχανοργάνωσή τους με βάση την «καρδιά» του Συστήματος (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και με αξιοποίηση των σχετικών δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ. Άμεση ενεργοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου αξιοποίησης της περιουσίας.

11.-Κλάδοι Υγείας / έλεγχος δαπανών: Διαχωρισμός από το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και ένταξη των Κλάδων Υγείας των Ταμείων σε ενιαίο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ολοκλήρωση των προγραμμάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας των συνταγών.

12.-Κωδικοποίηση κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας / «Ασφαλιστικός Σύμβουλος» / Επέκταση Κέντρων Ανακεφαλαίωσης: Άμεση ολοκλήρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας. Θεσμοθέτηση πιστοποιημένων «ασφαλιστικών συμβούλων» στα Ταμεία και στα ΚΕΠ. Επέκταση των Κέντρων Ανακεφαλαίωσης ενσήμων στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΙΚΑ, αλλά και στο σύνολο των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης.

Written by gr.mme.observer

23 Μαρτίου 2010 στις 10:58 μμ

Αναρτήθηκε στις ασφάλιση γενικά, νομικά θέματα

Tagged with

Αρέσει σε %d bloggers: