Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

22 αλλαγές στο Ασφαλιστικό


Σε 22 μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν σε δυο δόσεις (άμεσα και το 2018) επικεντρώνεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το νέο ασφαλιστικό σύστημα, οι άξονες του οποίου παρουσιάστηκαν στη Βουλή. Το υπουργείο προωθεί εμμέσως από το 2018 την πλήρη σύνταξη μετά 40 χρόνια δουλειάς (οι συντελεστές υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης αναφέρεται ότι είναι κλιμακούμενοι από τα 15 έως τα 40 χρόνια), ενώ από την ίδια χρονιά ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται με βάση τη δεκαετία ή τη δεκαπενταετία (από τα τέλη της επόμενης δεκαετίας θα βασίζεται στο σύνολο του εργασιακού βίου).

Το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν κάνει καμία αναφορά στο ποσό της βασικής σύνταξης, καθώς και στους συντελεστές οι οποίοι θα διαμορφώνουν τη λεγόμενη ανταποδοτική σύνταξη (με το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων). Κατά τ’ άλλα, οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου αφορούν άμεσα μέτρα, όπως τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, το ενιαίο καθεστώς ασφάλισης των συνταξιούχων οι οποίοι εργάζονται σε άλλες θέσεις εργασίας, τη λύση από το 2011 του προβλήματος της διαδοχικής ασφάλισης, την απαγόρευση των προγραμμάτων εθελούσιων εξόδων, την επανεξέταση των αναπηρικών συντάξεων, τον εκσυγχρονισμό του καταλόγου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων κ.ά.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι ώς τα μέσα Μαΐου να έχει ολοκληρωθεί και η κοινοβουλευτική διαδικασία, με την ψήφιση του νόμου. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, με δεδομένη την αναστάτωση και το κύμα φυγής στη σύνταξη από τους ασφαλισμένους, τονίζει σε όλους τους τόνους ότι όσοι θεμελιώσουν τα δικαιώματά τους ώς το 2013 δε θα θιγούν, ακόμα και αν συνταξιοδοτηθούν στη συνέχεια.

Διευκρινίζεται ότι η εξίσωση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών – γυναικών στο Δημόσιο, από το 2013, θα περιληφθεί σε άλλο νομοσχέδιο ή τροπολογία από το υπουργείο Οικονομικών. Επίσης ο νόμος Πετραλιά, που προβλέπει σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σε ΙΚΑ-ΔΕΚΟ-τράπεζες, θα εφαρμοστεί κανονικά από το 2013.

Οι 22 αλλαγές στις συντάξεις(όπως αυτές παρουσιάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Εργασίας κ. Α. Λοβέρδο ) έχουν ως εξής:

1. Ενιαίος φορέας διαχείρισης των αποθεματικών(αξίας 29.5 δισ. ευρώ συν τα κεφάλαια του Ταμείου Αλληλεγγύης των Γενεών) χωρίς να θίγονται τα περιουσιακά δικαιώματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

2. Καθορισμός ενιαίων μηχανισμών ελέγχου: της Γεν. Γραμματείας Κοινωνικών ασφαλίσεων, του ΣΕΠΕ(επιθεωρητές εργασίας και των ασφαλιστικών ταμείων).

3. Συνδιαχείριση των πόρων των κλάδων υγείας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης(μια και ενιαία διαπραγμάτευση για όλες τις προμήθειες του συστήματος).

4. Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων(ΚΕΑ),

5. Θεσμοθέτηση παράλληλης ασφάλισης για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, που έχουν ασφαλιστεί από το 1993(η πρόταση είναι να συμπεριλάβει το μέτρο αυτό και τους δημόσιους υπαλλήλους).

6. Ενιαίο καθεστώς ασφάλισης συνταξιούχων που εργάζονται σε άλλες θέσεις εργασίας.

7. Απαγόρευση προγραμμάτων εθελουσίων εξόδων. Ο μέσος όρος ηλικίας

συνταξιοδότησης θα αυξηθεί κατά 2 χρόνια από το 2015.(από 61.4 που είναι σήμερα θα ανέλθει στα 63.5).

8. Κεντρική επανεξέταση των αναπηρικών συντάξεων και εκσυγχρονισμός του καταλόγου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

9. Νέες διαδικασίες ασφάλισης για οικόσιτο προσωπικό και αγρεργάτες.

10. Αντικίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης.

11. Θέσπιση κινήτρων παραμονής στην αγορά εργασίας(κίνητρα παραμονής μετά την 35ετία και αντίστοιχα για όσους παραμένουν μετά το 65ο έτος).

12. Από 1/7/2011 διεκπεραίωση από το τραπεζικό σύστημα όλων των συναλλαγών στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων (μισθοδοσία, απόδοση εισφορών).

13. Ενιαίο κέντρο πληρωμής συντάξεων προκειμένου να επιτευχθεί ο ενιαίος έλεγχος της τήρησης της νομοθεσίας περί διπλοσυνταξιούχων).

14. Ρύθμιση του χρόνιου προβλήματος της διαδοχικής ασφάλισης(σύνταξη πάνω από 2 ταμεία) από το 2011.

15. Από το 2018 λογιστικός διαχωρισμός προνοιακών παροχών (σύνταξη – γενικές παροχές) κατά των κατά κυριολεξία συντάξεων.

16. Από το 2018 καθορισμός μιας κοινής για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης βασικής σύνταξης η οποία θα είναι σύνταξη γήρατος με τις ευνόητες βέβαια εξαιρέσεις (π.χ. βαρέα και ανθυγιεινά) και θα καταβάλλεται με εισοδηματικά κριτήρια ανεξαρτήτως αν ο δικαιούχος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή αν θα έχει έστω και ένα ένσημο. Η βασική σύνταξη θα έχει προνοιακό χαρακτήρα και θα καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ύψος της βασικής σύνταξης εξαρτάται από τη σχετική πολιτική απόφαση εκάστης κυβέρνησης και, προφανώς, από τον αριθμό των δικαιούχων. Ο κανόνας της τριμερούς χρηματοδότησης του Ασφαλιστικού παραμένει καταστατική αρχή της πολιτικής μας.

17. Ανταποδοτική σύνταξη(από το 2018): Πρόκειται για την κατά κυριολεξία σύνταξη η οποία αναλογεί το χρόνο εργασίας και τις καταβληθείσες εισφορές. Ο επαναπροσδιορισμός του ύψους της δεν θα αποτελεί θέμα εισοδηματικής πολιτικής, όπως είναι σήμερα, αλλά θα καθορίζεται δίχως η κυβέρνηση να διαθέτει διακριτική ευχέρεια, με όρους τιμαριθμικούς και με συνυπολογισμό των οικονομικών δυνατοτήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ούτε ένα ένσημο δεν θα πηγαίνει χαμένο ο δε εργαζόμενος με βάση το σύστημα αυτό θα καθίσταται φύλακας και συνδιαμορφωτής του επιπέδου της σύνταξής του.

18. Βάση (χρόνος) υπολογισμού: Η δεκαετία ή δεκαπενταετία κατά την έναρξη εφαρμογής, το 2018, και το σύνολο του εργασιακού βίου προς τα τέλη της επόμενης δεκαετίας.

19. Συντελεστές υπολογισμού ανταπόδοσης: Κλιμακούμενοι συντελεστές, από τα 15 έως τα 40 χρόνια. Ο νομοθετικός προσδιορισμός των συντελεστών έχει μεν πολιτικό χαρακτήρα, ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοεί την οικονομική κατάσταση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και το γεγονός ότι το σύστημα πρέπει να είναι βιώσιμο και να μην εξαντλεί τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.

Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γίνονται ήδη ποσοτικοποιήσεις με βάση δεκάδες εκδοχές ούτως ώστε να αποφασίσουμε με πολύ συγκεκριμένους όρους.

20. Διαχωρισμός των κλάδων – υπηρεσιών υγείας από το συνταξιοδοτικό σύστημα(από το 2018). Οι φορείς της πρωτοβάθμιας υγείας (που αποτελούν το κυρίως μέρος των διαθεσίμων υπηρεσιών του ασφαλιστικού συστήματος σήμερα) θα υπαχθούν στην εποπτεία του υπουργείου Υγείας και θα ενσωματωθούν στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (και τα νοσοκομεία στη δευτεροβάθμια).

21. Ενοποιήσεις των ασφαλιστικών φορέων και συγκρότηση τριών μεγάλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, μισθωτών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών σε βάθος δεκαετίας.

22. Εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών-γυναικών στο δημόσιο από το 2013.

Ανεξέλεγκτες οι δαπάνες

Στην εισαγωγική τους τοποθέτηση, παρουσιάζοντας τους άξονες του νέου ασφαλιστικού στο ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, οι Α. Λοβέρδος και Γ. Κουτρουμάνης αναφέρθηκαν διεξοδικά στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που παρουσιάζει σήμερα το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, στα προωθούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανεξέλεγκτων δαπανών υγείας (φάρμακα, ιατρικές υπηρεσίες, αναλώσιμα υλικά) και τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής, εισφοροκλοπής και στη διεύρυνση της βάσης εσόδων του συστήματος. Μεταξύ άλλων τόνισαν ότι:

-Οι προτεινόμενες αλλαγές συμπίπτουν κατά τα 6,5/7 με τις επτά συστάσεις που απηύθυνε το ECOFIN στις 16 Φεβρουαρίου προς την ελληνική κυβέρνηση.

-Με το σύνολο των αλλαγών που προωθούνται στόχος είναι το 2030 το επίπεδο της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης να παραμείνει σταθερό, όπως ήταν το 2008, δηλαδή στο 4,8% του ΑΕΠ.

Written by gr.mme.observer

24 Μαρτίου 2010 στις 1:23 μμ

Αναρτήθηκε στις ασφάλιση γενικά, νομικά θέματα

Tagged with

Αρέσει σε %d bloggers: