Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οδηγίες για ασφάλιση με εργόσημο


Ασφαλιστικά και φορολογικά κίνητρα για τους εργοδότες που απασχολούν περιστασιακά απασχολούμενους, παρέχει ο νέος ταυτόχρονος τρόπος πληρωμής και ασφάλισης που προβλέπεται στον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει μειωμένες εισφορές, αμοιβή ακόμη και για 30 ημέρες το μήνα και φορολογικές εκπτώσεις, για χιλιάδες απασχολούμενους αλλά και εργοδότες. Πρόκειται για το εργόσημο, μια πολύπτυχη επιταγή, συγκεκριμένης χρηματικής αξίας στην οποία θα περιλαμβάνεται το ποσό της αμοιβής του εργαζομένου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του ταμείου. Αυτή την επιταγή θα αγοράζει ο εργοδότης από τις Τράπεζες, τα ΕΛΤΑ ή τα ΚΕΠ, θα την δίνει στον εργαζόμενο που απασχόλησε και αυτός με τη σειρά του θα την εξαργυρώνει, αφού πρώτα θα έχουν παρακρατηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. Οι οποίες θα είναι σημαντικά μειωμένες, αφού βάσει του νέου ασφαλιστικού νόμου, καθορίζονται συνολικά στο 20%, έναντι 35,40% που αντιστοιχούν για παράδειγμα, στις εισφορές εργαζομένου (13,22%) και εργοδότη (22,18%) στο ΙΚΑ.

Στο υπουργείο Εργασίας πιστεύουν πως μόνο με σημαντικά ασφαλιστικά και φορολογικά κίνητρα θα βελτιωθούν τα έσοδα των ταμείων, καθώς μέχρι σήμερα, η πλειονότητα των συγκεκριμένων εργαζόμενων συγκαταλέγονταν στους λεγόμενους «εργαζόμενους φαντάσματα» που δεν ασφαλίζονταν σε κανέναν φορέα. Παράλληλα, στο υπουργείο επιδιώκουν να παράσχουν κίνητρο στους εργοδότες οι οποίοι επιθυμούν να ασφαλίζουν τους εργαζόμενους που απασχολούν είτε ως οικόσιτο προσωπικό είτε περιστασιακά, όμως η γραφειοκρατία της προηγούμενης διαδικασίας, που λίγο ως πολύ απαιτούσε να υπάρχει οργανωμένο λογιστήριο, τους απέτρεπε.

Αναλυτικά και σύμφωνα με το νέο νόμο, με εργόσημο θα πληρώνονται – ασφαλίζονται υποχρεωτικά:

Α) το κατ΄ οίκον απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (οικιακή καθαριότητα, γενικό νοικοκυριό), οι κηπουρικές εργασίες, οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες, η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων, η φύλαξη και μεταφορά παιδιών νηπίων και βρεφών, η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος), η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας).

Β) Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ. Ουσιαστικά, με το εργόσημο θα μπορούν και οι αγρότες να ασφαλίζουν τους εργάτες που απασχολούν περιστασιακά, σε περιόδους έντασης της παραγωγής. Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι:

Τα ταμεία εκδίδουν το ειδικό εργόσημο, υπό τύπο πολύπτυχης επιταγής, συγκεκριμένης χρηματικής αξίας στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό της αμοιβής του εργαζομένου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του ταμείου.

Οι εργοδότες θα αγοράζουν το εργόσημο από το ταμείο, τις τράπεζες, τα ΕΛΤΑ ή τα ΚΕΠ.

Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν τα εργόσημα, ονομαστικώς από τον εργοδότη τους, ως αμοιβή της παρασχεθείσας εργασίας και στη συνέχεια θα πηγαίνουν στους παραπάνω φορείς, ώστε να τα «εξαργυρώσουν». Θα λάβουν δηλαδή το ποσό που θα αναγράφεται στο εργόσημο, αφού προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες εισφορές.

Στο τέλος κάθε έτους το ταμείο θα στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο. Και αυτό, γιατί οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζομένου.

Οι εργαζόμενοι θα είναι ασφαλισμένοι όχι μόνο για τον κλάδο σύνταξης και ασθένειας του ΙΚΑ, αλλά και για το επικουρικό ΕΤΕΑΜ, ενώ μέρος των εισφορών θα πηγαίνουν υπέρ ΟΕΚ, ώστε να έχει δικαιώματα και Εργατικής Κατοικίας.

Στον ασφαλιστικό νόμο προβλέπεται επίσης, ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δικαιώνονται έως και 30 ημέρες ασφάλισης (ένσημα) ανά μήνα ή 360 ανά έτος.

Όσον αφορά τους αγρότες που θα ασφαλίζουν εργάτες, η ασφάλιση θα γίνεται στον ΟΓΑ, οι παρακρατούμενες εισφορές θα ανέρχονται σε 10% επί των καταβαλλομένων αμοιβών και θα καλύπτουν τη σύνταξη και την ασθένεια και τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας μέσα σε ένα χρόνο.

Της Ρούλας Σαλούρου, από το Capital.gr

Written by gr.mme.observer

25 Αυγούστου 2010 στις 10:04 μμ

Αναρτήθηκε στις ασφάλιση

Tagged with

Αρέσει σε %d bloggers: