για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Το Ασφαλιστικό, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και η ΕΣΠΗΤ


[κείμενο του συνδυασμού «Δημοσιογραφική Ανανέωση & Ενωτική Κίνηση Δημοσιογράφων»]

Οι δεσμεύσεις για τις κρίσιμες αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε, πρωτευόντως ως Σωματεία των ΜΜΕ και συνακόλουθα ως Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, είναι ανεξάρτητες της εκλογικής συγκυρίας και απορρέουν πρωτίστως από το Μνημόνιο ΙΙ – Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Προσαρμογής.

Με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2012, υποχρεούμαστε, βάσει νόμου, ως Δ.Σ. του ΕΤΑΠ ΜΜΕ να προχωρήσουμε στην απόσχιση των κλάδων επικούρησης της Β’ Διεύθυνσης (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) και της Γ’ Διεύθυνσης (πρώην ΤΑΤΤΑ).

Οι επιλογές που έχουμε είναι δύο:

Α. Μετατροπή τους σε ανεξάρτητα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Στην περίπτωση αυτή το κράτος δεν θα εγγυάται για τη βιωσιμότητα και τις (όποιες) επικουρικές συντάξεις του νέου επικουρικού φορέα. Σημειωτέον ότι παραμένει μετέωρο το τι ακριβώς θα γίνει με το αγγελιόσημο καθώς στο Μνημόνιο ΙΙ – Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Προσαρμογής, υπάρχει σαφής αναφορά για την επανεξέταση και τον «εξορθολογισμό» όλων των «υπέρ τρίτων πόρων». Η δική μας (συνταγματικά τεκμηριωμένη) επιχειρηματολογία ότι το αγγελιόσημο συνιστά «οιονεί εργοδοτική εισφορά» / έμμεση συμμετοχή του κράτους στην κατοχυρωμένη συνταγματικά τριμερή χρηματοδότηση (εργαζόμενοι – εργοδότες – δημόσιο) των ασφαλιστικών φορέων, δεν γίνεται αποδεκτή από κυβέρνηση και τρόικα.

ή

Β. Συγχώνευση – «συνεισφορά» των δύο επικουρικών Ταμείων με τα αποθεματικά τους στο νέο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης – ΕΤΕΑ, όπου συνενώνονται / καλούνται να συνενωθούν άπαντες οι κλάδοι επικούρησης ΟΛΩΝ των Ταμείων της χώρας, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Σε αυτούς που καλούνται να λάβουν τέτοιου είδους απόφαση συμπεριλαμβάνεται και ο ΕΔΟΕΑΠ. Στο νέο φορέα το ύψος των επικουρικών συντάξεων δεν είναι δεδομένο. Θα ορίζεται κάθε χρόνο με μια απλή απόφαση του εκάστοτε υπουργού Εργασίας (ν. 4052/2012), με βασικό κριτήριο να είναι βιώσιμο, δηλαδή να μπορεί να πληρώνει αποκλειστικά συντάξεις και εφάπαξ, χωρίς να χρειάζεται κρατική χρηματοδότηση. Δηλαδή, τα έσοδα/έξοδα του ΕΤΕΑ θα εξαρτώνται από τη σχέση εργαζομένων (που καταβάλλουν εισφορές) /συνταξιούχων που εισπράττουν εφάπαξ και συντάξεις. Αυτό σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι το ύψος των επικουρικών συντάξεων (ενδεχομένως και των εισφορών) μπορεί να αυξομειώνεται κάθε χρόνο με μια απλή υπουργική απόφαση. Με τα τωρινά δεδομένα (και για όσο διάστημα βρισκόμαστε σε ύφεση), οι αναλογιστές εκτιμούν πως ως το 2014 οι επικουρικές συντάξεις στο ΕΤΕΑ, με δεδομένο ότι δεν «επιτρέπεται» κρατική χρηματοδότηση και ο νέος φορέας είναι εξ αρχής ελλειμματικός, θα πρέπει διαμορφωθούν, για να είναι βιώσιμο το Ταμείο, στα 100 – 130 ευρώ κατά μέσο όρο! Αυτό είναι το «είδος» των εγγυήσεων που παρέχει το κράτος για να «προσχωρήσουμε εθελοντικά» στο ΕΤΕΑ, συνεισφέροντας τον κλάδο Επικούρησης της Β’ Διεύθυνσης (πρώην ΤΑΙΣΥΤ).

Υπερβαίνοντας αυτές τις δύο επιλογές, καλούμαστε να εξετάσουμε και μία τρίτη: τον συνολικό ανασχεδιασμό του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ.

Δηλαδή:

Δημιουργία ενιαίου φορέα επικούρησης με τη συγχώνευση των τριών ΝΠΙΔ [Επικουρικό Β’ Διεύθυνσης (ΤΑΙΣΥΤ) – Επικουρικό Γ’ Διεύθυνσης (ΤΑΤΤΑ) – ΕΔΟΕΑΠ]

Ενοποίηση των κλάδων και των παροχών υγείας. [Και αυτή η «υποχρέωση» απορρέει εκ του νόμου, καθώς έως το τέλους του 2012 εξαιρούμαστε μεν από τον ΕΟΠΠΥ, αλλά από την 1/1/2013 καλούμαστε ή να προσχωρήσουμε στον ΕΟΠΥΥ ή διατηρώντας τη διοικητική αυτοτέλεια του Κλάδου Περίθαλψης του ETAΠ ΜΜΕ να «υιοθετήσουμε» ως έχουν τις παροχές – «τιμολόγια» του ΕΟΠΥΥ για κάθε ιατρική πράξη/παροχή/επίδομα]. Προσχώρηση στον ΕΟΠΥΥ συνεπάγεται μεγάλες μειώσεις στις όποιες παροχές έχουμε από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ αυτή τη στιγμή. Παροχές υγείας από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ έχουν η Β’(ΤΑΙΣΥΤ), η Γ’ (ΤΑΤΤΑ) και η Δ’ (ΤΣΕΥΠ) Διεύθυνση, ενώ η Α’ (ΤΣΠΕΑΘ) λαμβάνει παροχές υγείας από τον ΕΔΟΕΑΠ.

Ενοποίηση των τεσσάρων Διευθύνσεων εντός του «ομοσπονδιοποιημένου» ΕΤΑΠ ΜΜΕ σε ό,τι αφορά τις κύριες συντάξεις, σε δεύτερο χρόνο. Σήμερα κάθε Διεύθυνση έχει το δικό της καταστατικό και το δικό της ξεχωριστό κανονισμό υπολογισμού σύνταξης/εισφορών/ξεχωριστούς λογαριασμούς αγγελιοσήμου κ.λπ.

Για τη διερεύνηση δημιουργίας ενιαίου φορέα επικούρησης με τη συγχώνευση των τριών ΝΠΙΔ [Επικουρικό Β’ Διεύθυνσης (ΤΑΙΣΥΤ) – Επικουρικό Γ’ Διεύθυνσης (ΤΑΤΤΑ) – ΕΔΟΕΑΠ] σε ένα, έχει ήδη ανατεθεί αναλογιστική μελέτη στην Prudential (πρωτοβουλία του ΕΔΟΕΑΠ, με τη στήριξη του ΕΤΑΠ ΜΜΕ).

Τα συμπεράσματα της αναλογιστικής για τους τρεις κλάδους, με δεδομένο ότι παραμένει μετέωρο το τι ακριβώς θα γίνει με το αγγελιόσημο [στο Μνημόνιο ΙΙ – Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Προσαρμογής, υπάρχει σαφής αναφορά για την επανεξέταση και τον «εξορθολογισμό» όλων των «υπέρ τρίτων πόρων»], θα αποτελέσουν σημαντικό κριτήριο για την όποια απόφαση ληφθεί, αλλά όχι το μόνο.

Η πρόταση προς το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ είναι πως η όποια απόφαση ληφθεί για το μέλλον του Κλάδου Επικούρησης και συνολικότερα για την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουν οι ενοποιήσεις στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, πρέπει να είναι αποτέλεσμα Γενικής Συνέλευσης και ψηφοφορίας και να μη «μείνει» στα στενά όρια των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων ή του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, αφού βεβαίως προηγηθεί έγγραφη αναλυτική ενημέρωση όλων των μελών για τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης, τις «ευκαιρίες» και τους «κινδύνους» της κάθε επιλογής από τις τρεις που έχουμε.

Αυτό τουλάχιστον οφείλουμε να κάνουμε εμείς ως ΕΣΠΗΤ.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μετά το «κούρεμα» η ονομαστική αξία των ομολόγων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ από 1.665.000.000 ευρώ περιορίστηκε σε 952.000.000 (απώλειες 69,3%), ενώ η πραγματική (αποτίμηση με βάση τις τιμές διαπραγμάτευσης ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά) σε 510.000.000 ευρώ. Το ΕΤΑΠ ΜΜΕ δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και είναι πλεονασματικό Ταμείο.

Written by gr.mme.observer

23 Ιουνίου 2012 στις 6:18 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Αρέσει σε %d bloggers: