Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΕΔΟΕΑΠ: Αγωγή αποζημίωσης κατά του ελληνικού Δημοσίου


Αγωγή αποζημιώσεως κατά του ελληνικού Δημοσίου κατέθεσε στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Περίθαλψης των Δημοσιογράφων και Εργαζομένων στα ΜΜΕ. Με την αγωγή του ο ΕΔΟΕΑΠ ζητά από το ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 71.235.247 ευρώ ως αποζημίωση, για τη ζημιά που υπέστη ο Οργανισμός από την υποχρεωτική ανταλλαγή των Τίτλων και Ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, που κατείχε την 9η Μαρτίου 2012 και η οποία ανέρχεται στο 80% περίπου της ονομαστικής αξίας των Ομολόγων.

Ο ΕΔΟΕΑΠ, υποστηρίζει στην αγωγή του ότι παραβιάζεται η Αρχή της Ισότητας, εφόσον δεν παρέχεται αντιστάθμισμα για την περιουσιακή ζημιά που υπέστη, και επικαλείται περιορισμό συνταγματικού δικαιώματος, σύμφωνα με το οποίο, το Κράτος όφειλε να προστατεύσει τον ΕΔΟΕΑΠ και όλους τους Κοινωνικοασφαλιστικούς Οργανισμούς της χώρας, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

Υποστηρίζει παράλληλα, ότι συντρέχει παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας, παραβίαση του άρθρου 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), για την προστασία της περιουσίας καθώς και παραβίαση του άρθρου 22 παρ. 5, που επιβάλει την προστασία της κοινωνικής ασφάλισης.

Την αγωγή θα υποστηρίξουν στο δικαστήριο, οι καθηγητές της Νομικής κύριοι, Κώστας Χρυσόγονος και Δημήτριος Μέλισσας. (πηγή: ΑΠΕ)

Written by gr.mme.observer

4 Οκτωβρίου 2012 στις 10:00 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΔΟΕΑΠ

Αρέσει σε %d bloggers: