για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Archive for Νοέμβριος 2012

Τι περιμένει να κερδίσει ο ΕΟΠΥΥ από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τα τρέχοντα οικονομικά μεγέθη των τριών κλάδων περίθαλψης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που λειτουργούν με ενιαίο κανονισμό παροχών, αλλά διατηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς. Τα αποθεματικά έχουν καταγραφεί με ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου 2012 και τα επιμέρους στοιχεία (έσοδα, έξοδα και ανεξόφλητα αφορούν το πρώτο οκτάμηνο 2012).

Τα οικονομικά στοιχεία των κλάδων* περίθαλψης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

. B’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ . Γ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ . Δ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ . ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ**  38,0 εκατ. ευρώ 7,2 εκατ. ευρώ 13,5 εκατ. ευρώ 58,7 εκατ. ευρώ
ΕΣΟΔΑ 3,6 εκατ. ευρώ 2,5 εκατ. ευρώ 3,2 εκατ. ευρώ 9,3 εκατ. ευρώ
ΕΞΟΔΑ 2,6 εκατ. ευρώ 3,5 εκατ. ευρώ 4,5 εκατ. ευρώ 11,0 εκατ. ευρώ
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ 3,7 εκατ. ευρώ 5,1 εκατ. ευρώ 2,7 εκατ. ευρώ 11,5 εκατ. ευρώ
.

* Β΄Διεύθυνση (πρώην ΤΑΙΣΥΤ), Γ’ Διεύθυνση (πρώην ΤΑΤΑ), Δ’ Διεύθυνση (πρώην ΤΣΕΥΠ)

** Στα αποθεματικά συμπεριλαμβάνονται και τα εκ του νόμου υποχρεωτικά κατατεθειμένα διαθέσιμα στο «Κοινό Κεφάλαιο» των Ασφαλιστικών Ταμείων, που διαχειρίζεται αποκλειστικά η Τράπεζα της Ελλάδος -αυτά που τοποθετεί (ερήμην Ταμείων και ασφαλισμένων), σε ομό­λογα του ελληνικού Δημοσίου, τα οποία έχουν «κουρευτεί» και αντικατασταθεί με ομόλογα που λήγουν ως και το… 2042!

Written by gr.mme.observer

23 Νοεμβρίου 2012 at 9:00 μμ

Αλλαγές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Αλλαγές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (αρχείο pdf 294 KB, 28 σελίδες)Στο ΦΕΚ Α΄ 222/12-11-2012 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», στο άρθρο πρώτο υποπαράγραφος ΙΑ 4 του οποίου εισάγονται από 1.1.2013 ουσιαστικές μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Με τις διατάξεις αυτές από 1/1/2013 καθορίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ως γενικό όριο ηλικίας το 67ο έτος και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη (στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 102/1952). Επίσης από 1/1/2013 ως γενική προϋπόθεση πλήρους συνταξιοδότησης καθορίζεται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας.

Επιπλέον με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

21 Νοεμβρίου 2012 at 11:00 μμ

Εγκύκλιος για την ένταξη κλάδων υγείας στον ΕΟΠΥΥ

Εγκύκλιος για την ένταξη κλάδων υγείας στον ΕΟΠΥΥ (αρχείο pdf 557 KB, 6 σελίδες)

Σύμφωνα με την από 14.11.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, με το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ222/Α/12-11-2012) την 1.12.2012 εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ οι αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από την 1η Δεκεμβρίου 2012 είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ για τις υπηρεσίες που παρέχονται:

 από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση, παρακλινικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή κ.λπ ).

 από τις υγειονομικές δομές του ΕΟΠΥΥ (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ), Κρατικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ κ.λπ.

 από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς και παρόχους υγείας (οι πληροφορίες για τους παρόχους υγείας και τους συμβεβλημένους γιατρούς είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στις ιστοσελίδες των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων, καθώς και στα ΚΕΠ).

 Από μη συμβεβλημένους ιατρούς με δαπάνη των ασφαλισμένων. Η συνταγογράφηση φαρμάκων από μη συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με την έκδοση δύο συνταγών ανά ασφαλισμένο τον μήνα.

Ειδικά για την συνταγογράφηση και την προμήθεια φαρμάκων ισχύουν τα παρακάτω:

 Από την 1.12.2012 παύει να ισχύει το συνταγολόγιο αναγραφής φαρμάκων των ασφαλισμένων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και η συνταγογράφηση γίνεται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφής συνταγής στο ενιαίο έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ, για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής. Οι ιατροί έχουν και πάλι την υποχρέωση αναγραφής της φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

21 Νοεμβρίου 2012 at 10:11 μμ

Νέα μεγαλύτερα πλαφόν ασφαλιστέων αποδοχών

Τα νέα πλαφόν ασφαλιστέων αποδοχών (αρχείο pdf 188 KB, 3 σελίδες)

Με την υποπαράγραφο ΙΑ.6. περιπτώσεις 1,9,10,11 του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Σταθερότητας – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α΄/12-11-2012) ρυθμίζεται το Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτών ασφαλισμένων (αφορά και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

ΙΑ6. περ.1.
Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτών ασφαλισμένων
.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής εναρμονίζεται το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών μισθωτών ασφαλισμένων (υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992) με εκείνες των νέων μισθωτών ασφαλισμένων (υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

21 Νοεμβρίου 2012 at 9:00 μμ

Στον ΕΟΠΥΥ το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, χωρίς αγγελιόσημο ο ΕΔΟΕΑΠ

[update] Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Έγκριση Mεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=7f3c54cd-82e0-407c-a348-71c4491651fb

 αιτιολογική έκθεση (αρχείο doc)
 τροποποιούμενες διατάξεις
 γνωμοδότηση ελεγκτικού συνεδρίου
 σχέδιο νόμου (αρχείο doc)
 έκθεση ΓΛΚ
 ειδική έκθεση
 έκθεση αξιολόγησης συνεπειών

.
Στη σελίδα 193 του σχεδίου νόμου προσθέτει στη περίπτωση γ’ παραγράφου 17 άρθρου 13 ν.4052/2012, από 1.12.2012 το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (στον ΕΟΠΥΥ) και καταργεί την παράγραφο 14 άρθρου 44 ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α’89). Με τις διατάξεις της παρ.1.α. της ΙΒ.1. ‘ρυθμίσεις θεμάτων ΕΟΠΥΥ’ του εν λόγω νόμου προστίθεται περ. δ΄ στην παρ. 17 του άρθρου 13 του Ν. 4052/2012 (Α΄, 41), σύμφωνα με την οποία εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ την 1.12.2012 οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ.

Με ένα γρήγορο διάβασμα, καταργεί τις θέσεις δημοσιογράφων στις Περιφέρειες (σελ. 91 φωτοτυπημένου κειμένου σχεδίου νόμου), μειώνει θέσεις στους ΟΤΑ, αλλάζει διατάξεις του ΟΑΕΔ για την επιδότηση ανέργων (σελ. 168-174), μειώνει συντάξεις (σελ. 175), μειώνει εφάπαξ (σελ. 176), καταργεί το πλαφόν κρατήσεων για παλαιούς ασφαλισμένους, προ του 1993 (σελ. 177), καταργεί δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδόματα άδειας από 1.1.2013 για όλους τους συνταξιούχους (σελ. 177), καθιερώνει νέο σύστημα διαμόρφωσης κατώτατων μισθών (σελ. 188-189), αλλάζει τις αποζημιώσεις απόλυσης (σελ. 189-191) και αλλάζει το καθεστώς των πρακτορείων διανομής τύπου (σελ. 208-209).

Επίσης, στην αιτιολογική έκθεση (σελ. 73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ) διαβάζουμε:

«Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών Ταμείων που λειτουργούν με τη μορφή ν.π.ι.δ. και είναι πιθανό να στηρίζονται οικονομικά με τη θέσπιση υπέρ αυτών κοινωνικών πόρων (π.χ. ΕΔΟΕΑΠ). Τα εν λόγω Ταμεία θα τύχουν αντικείμενο ξεχωριστής ρύθμισης στο άμεσο μέλλον προκειμένου να εξορθολογιστεί ο τρόπος χρηματοδότησής τους, ιδίως μέσω της κατάργησης τυχόν προβλεπόμενων κοινωνικών πόρων

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Επικίνδυνη πρόταση για «επαγγελματικά ταμεία»

Ριζοσπάστης: Επικίνδυνη πρόταση για επαγγελματικά ταμείαΕπικίνδυνη χαρακτηρίζει ο Κυριακάτικος Ριζοσπάστης (4.11.2012), την πρόταση μετατροπής του κλάδου περίθαλψης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ σε Ν.Π.Ι.Δ. ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΑΕ), σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ν.3029/2002, σημειώνοντας ότι πλέον θα βασίζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας (κεφαλαιοποιητικό σύστημα) και θα χάσει κάθε στοιχείο κοινωνικής ασφάλισης και αλληλεγγύης.

Παράλληλα προσθέτει ότι «είτε στον ΕΟΠΥΥ, είτε σε επαγγελματικά Ταμεία, οι σίγουρα χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι σε αυτά τα Ταμεία».

Στο κείμενο γίνεται αναφορά σε σχέδια για «ένα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για τις συντάξεις και ένας ΕΔΟΕΑΠ-ΜΜΕ για την περίθαλψη»και τονίζεται ότι «τα ΤΑΕ -όπως και ο ΕΟΠΥΥ- έρχονται να απαλλάξουν το κράτος από την υποχρέωσή του να στηρίζει δημόσιο, δωρεάν και καθολικό σύστημα Υγείας και περίθαλψης για όλους».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

4 Νοεμβρίου 2012 at 12:30 πμ

Αρέσει σε %d bloggers: