Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Νέες τιμές αποζημιώσεων για εξετάσεις υψηλού κόστους


Νέες τιμές αποζημιώσεων για εξετάσεις υψηλού κόστουςΑποζημίωση με νέα ανώτατη ασφαλιστική τιμή για διαγνωστικές εξετάσεις, από τους ιδιωτικούς συμβεβλημένους πάροχους υγείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ έλαβε αποφάσεις για περιστολή των δαπανών στις υψηλού κόστους διαγνωστικές εξετάσεις, σε συνάρτηση με τον ισχύοντα Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ -προβλέπεται στο άρθρο 8 για τις παρακλινικές εξετάσεις ότι ο Οργανισμός αποζημιώνει τους συμβεβλημένους πάροχους υγείας με βάσει το κρατικό τιμολόγιο ή με το ποσό που προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση και σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά σύμβαση, ή την ασφαλιστική αποζημίωση.

Ο Οργανισμός θα αποζημιώνει τους συμβεβλημένους πάροχους υγείας με βάσει τη «Νέα ασφαλιστική αποζημίωση» για εξετάσεις (υψηλού κόστους) πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που εκτελούνται σε συμβεβλημένους πάροχους υγείας, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα (σε μορφή PDF)

Written by gr.mme.observer

5 Δεκεμβρίου 2012 στις 6:00 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: