Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Υπόμνημα ΟΜ.Τ.Β.Χ., Π.Ε.Λ., Ε.Π.Π.ΕΦ.ΑΘ.


Προς: το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, Υπόψιν Προέδρου και μελών Δ.Σ.

Κύριε Πρόεδρε, Με το υπόμνημά μας αυτό σας καταγράφουμε τις θέσεις μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και καταθέτουμε τις προτάσεις μας.

Οι συνδικαλιστικές μας ενώσεις έχουν εκφράσει τη συνολική αντίθεσή τους στα συνεχή αντιασφαλιστικά και αντεργατικά μέτρα όλων των Κυβερνήσεων της τελευταίας τριετίας που αφαιρούν δικαιώματα και κατακτήσεις των ασφαλισμένων με τη μείωση των συντάξεων και την κατάργηση των Δώρων Πάσχα – Χριστουγέννων – επιδόματος αδείας και του κλάδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που μειώνει δραστικά τις δαπάνες υγείας με την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ και απαλλάσσει τους εργοδότες ( επιχειρήσεις) από την καταβολή συμμετοχής του 50% κατά τον πρώτο μήνα της ασθένειας του ασφαλισμένου κ.τ.λ.

Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά συνεχίζεται να παρακρατείτε από τα έσοδα του αγγελιοσήμου το 10% και το αποδίδεται στο λογαριασμό του Α.Κ.Α.Γ.Ε.

Παραμένει το πρόβλημα με την επάνδρωση του ταμείου από το αναγκαίο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με αποτέλεσμα να καθυστερούν τόσο οι παροχές ασθενείας όσο και οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις.

Γι’ αυτό απαιτούμε:

α. Άμεση επάνδρωση όλων των υπηρεσιών του ταμείου με το αναγκαίο προσωπικό και ουσιαστική ενοποίηση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.

β. Να σταματήσει να καταβάλλεται (με απόφαση Δ.Σ.) το 10% των αποθεματικών από τους πόρους του αγγελιοσήμου το οποίο είναι έσοδο που καταβάλλεται ως αντιστάθμισμα των πολύ χαμηλών εργοδοτικών εισφορών .

γ. Να προχωρήσει άμεσα η τροποποίηση του καταστατικού στη Δ’ Διεύθυνση ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί μετά την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και να μην κινδυνεύουν τα δικαιώματα των ασφαλισμένων. Να διασφαλισθούν οι υπάλληλοι στα Πρακτορεία Τύπου ώστε να ασφαλίζονται όπου και αν προσφέρουν την εξαρτημένη εργασίας τους μέσα στα όρια του Ν. Αττικής.

δ. Να ρυθμιστεί το ζήτημα της χρονιάτικης θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας των συνταξιούχων για να ισχύουν σε αόριστο χρόνο.

ε. Να δοθούν αναλυτικές και σαφείς οδηγίες στους ασφαλισμένους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ.

Επίσης διεκδικούμε:

1. Την αύξηση του χρόνου επιδότησης της ανεργίας τουλάχιστον σε πρώτη φάση τους 12 μήνες με άμεση ανανέωσή του. Να καταργηθεί η ασφαλιστική εισφορά που παρακρατείται από τους ανέργους του ΤΑΤΤΑ αφού ο χρόνος ανεργίας δεν υπολογίζεται συντάξιμος. Επίσης να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και όσοι ασφαλισμένοι έχουν σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

2. Να δοθεί οριστική λύση και να ρυθμιστεί για όλους τους ασφαλισμένους στο ΤΑΤΤΑ το ζήτημα της καταβολής του επιπλέον 3,60% ασφάλιστρου για τα ΚΒΑΕ που καθιερώθηκε με το νόμο 1186/81 άρθρο 4 παρ. 4 και σταμάτησε να παρακρατείτε από τη Γ’ Διεύθυνση του ταμείου, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες παροχές, του άρθρο 33, παρ. 2 του Ν. 4075/2012.

3. Να χορηγηθεί το οικογενειακό επίδομα του 10% σ’ όλους τους συνταξιούχους του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ χωρίς προϋποθέσεις ( όπως ισχύει στον τομέα σύνταξης του ΤΣΕΥΠ)

4. Το ποσοστό συνταξιοδότησης λόγω θανάτου να καθοριστεί στο 70% (από 60% που είναι στο ΤΑΤΤΑ) όπως ισχύει σ’ όλες τις Διευθύνσεις του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και στο ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ.

5. Για το επικουρικό στο ΤΑΤΤΑ να καθιερωθεί εργοδοτική εισφορά, στο αντίστοιχο ποσοστό που καταβάλλεται ως εργατική εισφορά και ένα ποσοστό στο ύψος του 4% από τα συνολικά έσοδα του αγγελιοσήμου σύμφωνα με προϋπάρχουσα πρόταση του ταμείου.

6. Επίσης διεκδικούμε θεώρηση όλων των βιβλιαρίων ασθενείας στους μακροχρόνιους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις και την καταβολή ενός επιδόματος όπως ισχύει στον ΟΑΕΔ.

7. Τέλος ζητάμε λόγω του αποκλεισμού μας από τη συμμετοχή των ενώσεών μας στο Δ.Σ. του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, να μας ενημερώσετε αναλυτικά για το συνολικό ετήσιο ποσοστό μείωσης των συντάξεων από τις περικοπές των μνημονίων για κάθε διεύθυνση, τα οποία αποτελούν έσοδα των αντίστοιχων τομέων καθώς και αυτά που καταβάλλονται για το ΑΚΑΓΕ.

Επίσης να μας ενημερώσετε και για ότι στοιχεία υπάρχουν σχετικά με τα έσοδα του αγγελιοσήμου και για τη συνέχιση καταβολής του ως ασφαλιστική εισφορά των εργοδοτών.

Για όλα τα παραπάνω περιμένουμε τις απαντήσεις σας και άμεση συνάντηση μαζί σας.

 
Για τα Δ.Σ.
Για την ΟΜΤΒΧ, ο πρόεδρος Ι. Τόλης
Για την Ένωση Λιθογράφων, ο πρόεδρος Λ. Σακκάς
Για την Ε.Π.Π.ΕΦ.ΑΘ., ο πρόεδρος Π. Κατάρας
*
Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου κ’ Χάρτου
– Σολωμού 65 -Αθήνα – 2105244901
Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων
– Αριστοτέλους 11-15 – Αθήνα – 2105223756
Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών
– Αιόλου 104 – Αθήνα – 6944965082

Written by gr.mme.observer

1 Μαρτίου 2013 στις 11:23 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with , ,