Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Πλεόνασμα 4,07 εκατ. ευρώ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ το 2013


etapmme2013apotelesmata

Πλεόνασμα 4,07 εκατ. ευρώ είχε το 2013 συνολικά το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, αν και ορισμένες από τις Διευθύνσεις του παρουσίασαν αρνητικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, πλεόνασμα 5,78 εκατ. ευρώ καταγράφει η Α΄Διεύθυνση (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) παρά τα σημαντικά ελλείμματα του κλάδου ανεργίας και άλλα 12,06 εκατ. ευρώ πλεόνασμα απέφερε η Β’ Διεύθυνση (πρώην ΤΑΙΣΥΤ). Ελλειμμα 6,93 εκατ. ευρώ καταγράφει η Γ’ Διεύθυνση (πρώην ΤΑΤΤΑ) και άλλα 11,1 εκατ. ευρώ έλλειμμα η Δ’ Διεύθυνση (πρώην ΤΣΕΥΠ).

Το πλεόνασμα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην είσπραξη περίπου 10.000.000 ευρώ από τον Απρίλιο ως τον Δεκέμβριο, μετά τη δικαίωση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στη δικαστική διαμάχη του με τον ΟΠΑΠ. H μετοχοποίηση του ΟΠΑΠ και του ΟΤΕ και η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, εύλογα οδηγούσε στην επιβολή αγγελιοσήμου, κάτι που αμφισβήτησαν οι τότε νέες διοικήσεις τους, συνεπικουρούμενες από τις διαφημιστικές, με το αιτιολογικό ότι το δημόσιο παρέμενε βασικός μέτοχος με 33%. Μετά από πολύχρονες δικαστικές διενέξεις το ΕΤΑΠ δικαιώθηκε τελεσίδικα και πλέον εισπράττει και διεκδικεί οφειλόμενα πολλών ετών.

Σε αυτή την προσπάθεια καθοριστική ήταν η συμβολή της Επιτροπής Ελέγχου Αγγελιοσήμου, που προχωρούσε κανονικά σε καταλογισμούς και βεβαιώσεις οφειλών, εις βάρος των πρώην ΔΕΚΟ και των διαφημιστικών, που καταχρηστικά ερμήνευαν το νομοθετικό πλαίσιο περί του αγγελιοσήμου, εις βάρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Σημαντικό ρόλο στο θετικό αποτέλεσμα είχε και η εντατικοποίηση των ελέγχων κατά των οφειλετών, με συνεχείς καταλογισμούς και βεβαιώσεις, που επιδιώκεται να εισπραχθούν μέσω της αυστηρής εφαρμογής του ΚΕΔΕ (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).