για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι «κόκκινοι» τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για το 2014


Ο προϋπολογισμός του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για το 2014 (ΒΙΨ1Λ-ΗΩΥ) προβλέπει μεν θετικά αποτελέσματα στο σύνολο των λογαριασμών του, καταγράφει όμως και ελλείμματα σε ορισμένους τομείς:

etapmme2014budget

Στην Α’ Διεύθυνση (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) «κόκκινος» προβλέπεται ο τομέας Κύριας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων ΤΑΙΗΕΑΘ (-568.705) και ο τομέας Ανεργίας & Δώρου ΤΛΑΠΗΕΑΘ (-5.435.186).

Στην Γ’ Διεύθυνση (πρώην ΤΑΤΤΑ) «κόκκινος» προβλέπεται ο τομέας Επικουρικής Ασφάλισης ΤΕΑΤΤΑΘ (-3.835.551) και ο τομέας Ανεργίας & Δώρου ΤΛΑΤΤΑΘ (-2.780.699).

Στην Δ’ Διεύθυνση (πρώην ΤΣΕΥΠ) «κόκκινος» προβλέπεται ο τομέας Κύριας Ασφάλισης ΤΣΕΥΠΑ (-5.146.075) και ο τομέας Πρόνοιας Θεσσαλονίκης ΤΠΕΥΠΘ (-296.759).

Written by gr.mme.observer

1 Φεβρουαρίου 2014 στις 6:18 μμ