για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Archive for Ιουλίου 2014

Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για το Ασφαλιστικό

20140728pbogr085x120Η δεύτερη τριμηνιαία έκθεση για το 2014 από το Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής (Απρίλιος – Ιούνιος 2014) η οποία δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Ιουλίου, περιέχει σημαντικά στοιχεία για το Ασφαλιστικό (σελ. 39-46) και «επιχειρεί να περιγράψει» το τοπίο μετά από τη… «μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης» που φαίνεται ότι θα υλοποιηθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες:

Αναλυτικά, το τμήμα της έκθεσης:

«Μεταρρυθμίσεις που επηρεάζουν την πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής

2.1 Η αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί τον επίσημο θεσμό Κοινωνικής αλληλεγγύης και αναδιανομής του εισοδήματος τόσο μεταξύ εισοδηματικών ομάδων όσο και μεταξύ διαφορετικών γενεών. Η κοινωνική ασφάλιση μέχρι πρότινος βασιζόταν στις εισφορές των εργαζομένων, στις εισφορές των εργοδοτών, στις αποδόσεις από την κεφαλαιοποίηση των εισφορών σε αποθέματα και στις κρατικές εισφορές. Το σύστημα όμως αυτό από την αρχή της πορείας του, αποτέλεσε ένα σύστημα χωρίς συνοχή και αποτελεσματική κάλυψη, με ταυτόχρονη έλλειψη κανόνων κοινωνικής δικαιοσύνης και έλλειψη αυτοτέλειας καθώς και μια έντονη γραφειοκρατική και διοικητική δομή. Η σημερινή κατάσταση με την δυσλειτουργία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν εξαρχής είχε δημιουργηθεί ένα ενιαίο ασφαλιστικό καθεστώς και όχι μια σειρά από συστήματα κύριας, επικουρικής και συμπληρωματικής ασφάλισης (Την δεκαετία του 1990 κατεγράφησαν 200 ασφαλιστικά ταμεία, το 2008 5 κύριας ασφάλισης, 6 επικουρικής και 2 πρόνοιας).

Με το πέρασμα των χρόνων οι εισφορές των εργαζομένων ακολούθησαν αυξητική πορεία χωρίς όμως αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών. Mε βάση τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής το ασφαλιστικό σύστημα παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά (popokp.gr):

20140728pbogr04

Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων κατέχουν ένα μεγάλο μερίδιο συμμετοχής για την σημερινή κατάσταση των ταμείων. Αρχικά δεσμεύτηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος με τον Ν.1611/1950, με μηδενικές αποδόσεις και χωρίς την εφαρμογή του επίσημου επιτοκίου. Στην συνέχεια τα αποθεματικά των ταμείων τοποθετήθηκαν σε τίτλους δημοσίου, ενώ με το Ν.2042/1992 τα ασφαλιστικά ταμεία συμμετέχουν και στο χρηματιστήριο με την ίδρυση ανώνυμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι παραπάνω κινήσεις καθώς και η πρόσφατη φούσκα των δομημένων ομολόγων στοίχισε στα ασφαλιστικά ταμεία μεγάλες απώλειες οι οποίες συνέβαλλαν στον πολλαπλασιασμό των προβλημάτων του συστήματος (€ 7 δισ. απώλειες από την κρίση του 1999-2002, 2008-2009).

Η σημερινή οικονομική κρίση καθώς και η σύνδεση της κοινωνικής ασφάλισης με το κοινωνικό κράτος δεν ευνοεί την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος. Όπως δεν ευνοούν και τα προβλήματα που συνδέονται με την χρηματοδότηση των ταμείων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Προβλήματα που συνδέονται με τη χρηματοδότηση των ταμείων
Η εισφοροδιαφυγή και οι οφειλόμενες βεβαιωμένες εισφορές
Η ανασφάλιστη εργασία
Η μείωση της πραγματικής αξίας των μισθών
Οι διαδοχικές ρυθμίσεις οφειλόμενων εισφορών
Η χρηματοδότηση από τις κρατικές εισφορές
Πηγή: Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής

Η εισφοροδιαφυγή αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο μεσούσης της σημερινής κρίσης διογκώνεται όλο και περισσότερο. Οι εισφορές που δεν καταβάλλονται φτάνουν στο 30% στο ΙΚΑ που πρακτικά σημαίνει ότι 1 στις 3 βεβαιωμένες εισφορές δεν εισπράττεται. Το 2010 οι απώλειες στο ΙΚΑ έφτασαν τα € 6 δισ. Επίσης στον ΟΑΕΕ οι οφειλές αγγίζουν τα € 4 δισ. και € 1 δισ. στον ΟΓΑ (μαζί με άλλα ασφαλιστικά ταμεία). Η εισφοροδιαφυγή παρά την θέσπιση κυρώσεων (Ν.86/1967) δεν αντιμετωπίζεται. Πρόκειται για έναν ανεφάρμοστο νόμο που τελικά επιβραβεύει αντί να τιμωρεί τους ασυνεπείς και με αυτόν τον τρόπο ωθεί και τους οικονομικά συνεπείς προς την ίδια κατεύθυνση (Η Βουλγαρία το 2010 εισήγαγε την ποινικοποίηση της εισφοροδιαφυγής). Η διαχρονική συσσώρευση των οφειλών άλλα και ο πρόσφατος νόμος 3863/2010 για την ρύθμιση των οφειλών δεν λύνει το πρόβλημα.

Παράλληλα η ανασφάλιστη εργασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο καθώς ένας στους τέσσερις εργαζόμενους δουλεύει χωρίς την καταβολή εισφορών από τον εργοδότη (το 2012 36%). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα ασφαλιστικά ταμεία να καταγράφουν απώλεια της τάξης των € 6 έως 8 δισ. ανά έτος (Η Ελλάδα κατέχει την δεύτερη θέση μετά την Βουλγαρία στην ΕΕ27).

Η κρατική χρηματοδότηση θα μειώνεται όλο και περισσότερο με δεδομένη την ύφεση και την ανεργία που κινείται σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, με βάση το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 20152018, η κρατική χρηματοδότηση προς την κοινωνική ασφάλιση αγγίζει το ποσό των € 8,6 δισ. ετησίως σε σχέση με το 2012 που ήταν € 15 δισ. και € 21 δισ. το 2011. Συνεπώς είναι λογικό να πρέπει να ζητηθούν νέοι πόροι είτε να περικοπούν περισσότερο οι δαπάνες. Η μονομερής όμως πρακτική της περικοπής των μισθών και συντάξεων δεν λύνει το ζήτημα της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας για την περίοδο 20132050, προκειμένου το σύστημα να ανταποκριθεί το 2016 χρειάζεται € 950 εκατ. από εργοδότες, ασφαλισμένους και από το κράτος. Το 2017 θα χρειάζεται επιπλέον € 1,88 δισ., το 2018, € 2,14 δισ., το 2019 2,40 δισ. και € 2,67 δισ. το 2020 (Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 2013).

Επιπλέον τίθενται ερωτήματα σχετικά με τις 350.000 εκκρεμείς αιτήσεις για συντάξεις και εφάπαξ από τα ταμεία στο σύνολο τους. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να καταβληθούν € 3 δισ. ευρώ. Η καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων είναι μεγάλη λόγω έλλειψης προσωπικού και τεχνογνωσίας όπως και έλλειψη σωστής και οργανωμένης μηχανογράφησης. Να σημειώσουμε εδώ ότι το ΙΚΑ με δυσκολία καταφέρνει να συγκεντρώνει τα € 880 εκατ. κάθε μήνα για τις συντάξεις του ταμείου.

Τα ελλείμματα των ταμείων για το 2014 προβλέπονται πάνω από € 2 δισ. χωρίς όμως να περιλαμβάνουν την μείωση των εισφορών κατά 3,9%, την περικοπή των κοινωνικών παροχών και της κρατικής επιχορήγησης η οποία κινείται σε καθοδική τροχιά, καθώς και τις ωφελούμενες συντάξεις και εφάπαξ. Η εικόνα των ελλειμμάτων έχει ως εξής (Βλ. http://nextdeal.gr/ειδήσεις/κοινωνικήασφάλιση/olesoiallagespoyerchontaistoasfalistiko.html):

20140728pbogr06

Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών «ΗΛΙΟΣ» για τον Ιούνιο 2014, καταγράφεται μείωση των επικουρικών αλλά και των κύριων συντάξεων, ενώ από το 2015 μπαίνει σε εφαρμογή η βασική σύνταξη έως € 360 το μήνα.

Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται 2.657.568. Από αυτούς, 1.769.695 λαμβάνουν μηνιαίες συντάξεις έως € 800. Η κύρια σύνταξη λόγω θανάτου κυμαίνεται από € 313,86 έως € 687,65 το μήνα. Οι συντάξεις λόγω αναπηρίας κυμαίνονται κατά μέσο όρο σε € 379,09 έως € 666,83.

Τέλος όσο αφορά τις επικουρικές συντάξεις η κυβέρνηση θα προβεί σε νέα μείωση κατά 5,2%. Οι επικουρικές συντάξεις λόγω γήρατος κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα € 190,7, οι επικουρικές λόγω θανάτου κατά μέσο όρο € 116,54 ενώ οι επικουρικές λόγω αναπηρίας σε € 156,31 (Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων, «ΗΛΙΟΣ», Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών & Προνοιακών Επιδομάτων , έκθεση 13η , Ιούνιος 2014).

Η δαπάνη για τις επικουρικές συντάξεις το 2017 θα πρέπει να συρρικνωθεί κατά € 464 εκατ. γεγονός που σημαίνει ότι η μέση σύνταξη θα διαμορφωθεί στα € 170 (θα εφαρμοστεί αρχικά στο ενιαίο επικουρικό ταμείο του ιδιωτικού τομέα).

20140728pbogr07

Επιστρέφοντας στους παράγοντες που συνεισέφεραν στην κρίση των ασφαλιστικών ταμείων, διαπιστώνουμε ότι η δημογραφική γήρανση επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική ασφάλιση και το αντίστροφο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της δημογραφικής γήρανσης είναι η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και η μείωση των γεννήσεων.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των συνταξιούχων και να μειώνεται ο αριθμός των εργαζομένων, δημιουργώντας προβλήματα όσο αφορά την ανταποδοτικότητα μεταξύ των γενεών. Εάν προσθέσουμε και τον υψηλό δείκτη ανεργίας, τουλάχιστον έως το 2020, οι συνταξιοδοτικές δαπάνες θα αυξάνονται αλλά δεν θα υλοποιούνται δεδομένης της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Μιλώντας για την δημογραφική γήρανση, να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο τον δείκτη εξάρτησης που δείχνει την επιβάρυνση των ενεργών ατόμων με μη οικονομικά ενεργά άτομα η οποία και διογκώνεται συνεχώς. Ο δείκτης ολικής γονιμότητας επίσης μας δείχνει, ότι οι γεννήσεις μειώνονται συνεχώς. (Πίνακας 8,9), (Διάγραμμα 21), (Διάγραμμα 22).

20140728pbogr08

20140728pbogr09

20140728pbogr21

Ένας άλλος παράγοντας που επιδρά αρνητικά στην κοινωνική ασφάλιση, είναι τα ιδιαιτέρα υψηλά ποσοστά ανεργίας και ιδιαίτερα το ποσοστό των ατόμων που βιώνουν την μακροχρόνια ανεργία. Ταυτόχρονα η όλο και μεγαλύτερη πρακτική της μερικής (Πώς οι μερικά απασχολούμενοι θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, επιπλέον το 65,2% επιλέγει την μερική απασχόληση αφού δεν βρίσκει πλήρη) και εκ περιτροπής εργασίας καθώς και η ευελιξία της εργασίας δεν εξομαλύνουν την κατάσταση. Πλέον η κοινωνική ασφάλιση δεν συνδέεται με την παραδοσιακή σχέση εργασίας που είναι η μισθωτή εξαρτημένη ούτε με το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης (από 79% το 2009 σε 45% το 2012).

Όλα τα παραπάνω φανερώνουν την ανάγκη αναδιάρθρωσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (Πρέπει να αναφέρουμε ότι υπεγράφη από τον υπουργό εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας η ενεργοποίηση του συστήματος «ΑΤΛΑΣ »μέσω του οποίου θα θεωρούνται τα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων. Επίσης, λειτουργεί το σύστημα «ΗΛΙΟΣ» για την ενημέρωση και την παρακολούθηση των συντάξεων, το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» που αφορά την καταγραφή της μισθωτής απασχόλησης καθώς και το σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ» που αναφέρεται στην καταγραφή των ελέγχων για την αδήλωτη εργασία).

Το 2015 προβλέπεται η ενοποίηση των ταμείων σε ένα Εθνικό ταμείο που θα αφορά όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους (συνολικά 11,5 εκατ.). Αρχικά προβλέπεται ενοποίηση των ταμείων υπό το ΙΚΑ, με ταυτόχρονη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του οργανισμού. Επιπλέον, στο ΙΚΑ θα μεταφερθούν και ο ΟΑΕΕ αφού πρώτα ενοποιηθεί με το ταμείο των νομικών και των μηχανικών. Στη συνέχεια, και ο ΟΓΑ θα μετατραπεί σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Όσο για τις συντάξεις προβλέπεται η χορήγηση από το 2015 της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης εκτός ΕΤΑΑ , ΕΤΑΠ,ΜΜΕ σε συνδυασμό με την αναλογική (Νόμος Λοβέρδου – Κουτρουμάνη , Ν.3863/2010).

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε και το νέο «ΛΑΦΚΑ», που εγκαινιάζει την κλιμακούμενη εισφορά 3%10% επί της σύνταξης, που θα τηρείται σε ταμείο αποθεματικού με οικονομική αυτοτέλεια (Πίνακας 10) (Με την ονομασία,« ΑΚΑΓΕ, Ν.3655/2008»).

Επιπρόσθετα, τα εφάπαξ των ταμείων των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τον Υπ. Εργασίας κ. Γ. Βρούτση, εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 12%15% (Βλ. http://www.efsyn.gr).

20140728pbogr22

20140728pbogr10

Όσον αφορά το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων και σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, προβλέπονται σημαντικές μειώσεις ως το 2020 με το ποσοστό αναπλήρωσης να περιορίζεται σε 48,5% (Σήμερα βρίσκεται μεταξύ 45%-55%).

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα ταμεία να γίνουν οικονομικά βιώσιμα προκειμένου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που έχουν προς τους πολίτες. Εκτός από την ενοποίηση των ταμείων, εξίσου σημαντικό είναι η στήριξη της εργασίας και η καταπολέμηση της ανεργίας καθώς και η εξεύρεση πόρων, έτσι ώστε να αυξηθούν τα έσοδα των ταμείων. Τα αποθεματικά, όπως αναφέραμε κατασπαταλήθηκαν διαχρονικά και τώρα πρέπει να βρεθούν νέοι πόροι που να δημιουργήσουν καινούργια. Οι πόροι μπορεί να προέρχονται από:
• Ειδική εισφορά στις χρηματιστηριακές συναλλαγές
• Ειδικούς φόρους από τυχερά παιχνίδια που θα αφορούν είτε τους συμμετέχοντες είτε τις επιχειρήσεις που πωλούν υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών
• Πόροι από δημόσια έργα και κρατικές προμήθειες
• Ειδική έκτατη εισφορά επί του συνόλου των συναλλαγών των πιστωτικών ιδρυμάτων
• Ένα ποσοστό από έσοδα που προέρχονται από ποινές και πρόστιμα
• Ένα ποσοστό από την ρύθμιση των ημιυπαίθριων χώρων ή ποσοστό από τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
• Ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιούσιας των ταμείων
• Ένα ποσοστό από τις αποκρατικοποιήσεις που θα λάβουν χώρα
• Κοινωνικό ασφαλιστικό φόρο –κοινωνικός ΦΠΑ (Ανασυγκρότηση και χρηματοδότηση της ασφάλισης υγείας ,Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα, Αύγουστος 2012)

Ο κοινωνικός ασφαλιστικός φόρος αναφέρεται στην μακροοικονομική πολιτική του κοινωνικού ασφαλιστικού φόρου επί της προστιθέμενης αξίας. Πρόκειται για έσοδα που προκύπτουν από τον ΦΠΑ και ουσιαστικά συνδέεται με την αντικατάσταση μέρους των ασφαλιστικών εισφορών από το ΦΠΑ. Να σημειωθεί εδώ, ότι δεν μιλάμε για αύξηση του ΦΠΑ αλλά για καθορισμό ενός μέρους του ως έμμεσου ειδικού φόρου και την απορρόφηση του από την κοινωνική ασφάλιση. Ο κοινωνικός ΦΠΑ μπορεί να συνεισφέρει αρκετές και σημαντικές εισροές στον ΕΟΠΥΥ/ΠΕΔΥ. Όμως να τονίσουμε ακόμα, ότι είναι δόκιμο η υλοποίηση αυτού του μέτρου να αφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα έτσι ώστε η κατανάλωση τους να μην επιδεινώνει την υγεία του πληθυσμού.

Συμπερασματικά, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, και με το υπάρχον οικονομικό κλίμα και τον δημοσιονομικό περιορισμό, κάθε κίνηση προϋποθέτει σωστό σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα. Η δομή των ασφαλιστικών ταμείων ήταν και είναι ιδιαίτερα περίπλοκη με κατακερματισμένη διαχείριση. Η μεταρρυθμιστική διαδικασία είναι δραματικά αργή, ενώ όσα ταμεία τελικά ενοποιηθήκαν, στην ουσία διατηρούν την οικονομική και λογιστική ανεξαρτησία τους. Επίσης ο έλεγχος των δικαιούχων επιδομάτων και η οικονομική διαχείριση καθορίζεται σε επίπεδο ταμείου (με την απουσία μάλιστα κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων) (Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων που έχουν συγχωνευτεί με τους Ν.3371/2005, Ν.3655/2008,Ν.3863/2010).

Για πολλά χρόνια, δεν είχαν τεθεί στόχοι για την βελτίωση της εσωτερικής διαχείρισης, της παραγωγικότητας και της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την αξιολόγησή τους. Με την εφαρμογή του νόμου για την μεταρρύθμιση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αναφέρεται ότι τα ΚΕΠ θα αναλάβουν να εξυπηρετούν ασφαλισμένους, όπως επίσης θα δέχονται αιτήσεις και για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα όταν αυτό εφαρμοστεί και εδώ τίθεται το ερώτημα με τι προσωπικό και με τι συστήματα θα καταφέρουν τα ΚΕΠ να χειριστούν ένα τέτοιο ζήτημα.

 

* Σύνδεσμοι:

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής (pbo.gr)

Written by gr.mme.observer

30 Ιουλίου 2014 at 3:13 μμ

Αναρτήθηκε στις ασφάλιση γενικά

Tagged with , ,

Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα ασφαλιστικά ταμεία

Σημαντικές ρυθμίσεις σε ασφαλιστικά ζητήματα εισάγει το πολυνομοσχέδιο (αιτιολογική έκθεση και σχέδιο νόμου) που κατατέθηκε στη Βουλή (30/7), καθιερώνοντας ρήτρα μηδενικού ελλείμματος από 1/1/2015 και εφαρμογή του ίδιου νομικού πλαισίου που ισχύει και για τους φορείς – τομείς πρόνοιας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές.

Με την προτεινόμενη διάταξη (άρθρο 201), από 1.1.2015 στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές, όπως αυτοί προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.1, περ.(β) και περ.(στ). του ν.4270/2014 (Α΄143) θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β΄313), όπως κάθε φορά ισχύουν, δηλαδή το νομικό πλαίσιο που ισχύει και για τους φορείς – τομείς πρόνοιας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητά τους, χωρίς να δημιουργούνται στο μέλλον νέα ελλείμματα και να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη καταβολή των εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους.

Επίσης, από 1.1.2015 προβλέπεται κατάργηση κοινωνικών πόρων υπέρ φορέων – τομέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και συγκεκριμένα υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α. (τ.Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) και του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.

Αναλυτικά:

Διατάξεις για το Ασφαλιστικό στο Πολυνομοσχέδιο με τίτλο: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

Μέρος Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:

1. Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού, από την 1.1.2015, οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (T.E.A.Π.Ι.Ε.Ν.) εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).
Με το ν. 4052/2012 (Α΄41) συστήθηκε από 1-7-2012 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), στο οποίο εντάχθηκαν ταμεία, τομείς και κλάδοι επικουρικής ασφάλισης μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των τραπεζών και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα των επικουρικών συνταξιοδοτικών ταμείων, μέσα από μία αυστηρή διασύνδεση εισφορών – παροχών. Το εν λόγω Ταμείο λειτουργεί με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC) και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο του τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Επιπλέον, στο Ταμείο αυτό προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαρκής εξισορρόπηση εισφορών – παροχών και η ομαλή συνέχιση καταβολής των συντάξεων στους δικαιούχους τους, εφαρμόζεται συντελεστής βιωσιμότητας, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων.
Επειδή οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. – Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., που ασφαλίζουν μισθωτούς του δημόσιου τομέα για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (T.E.A.Π.Ι.Ε.Ν.) που ασφαλίζει υπαλλήλους του ΝΑΤ, του Οίκου Ναύτου και άλλων ν.π.δ.δ., δεν εντάχθηκαν τότε στο Ε.Τ.Ε.Α., κρίνεται επιβεβλημένη η ένταξή τους σ’ αυτό ώστε να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν.

2. Mε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό των τεχνικών παραμέτρων από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας στο Μ.Τ.Π.Υ. και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ), που χορηγούν μέρισμα στους ασφαλισμένους τους.
Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη, έτσι ώστε με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι 31-10-2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, να καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία στο μέλλον νέων ελλειμμάτων και η μεταφορά πόρων στο Μ.Τ.Π.Υ. και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

3. Στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής (Τ.Α.Υ.Π.Σ.) θα έχει εφαρμογή το ίδιο νομικό πλαίσιο που ισχύει και για τους φορείς – τομείς πρόνοιας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με την προτεινόμενη διάταξη, από 1.1.2015 στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές, όπως αυτοί προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.1, περ.(β) και περ.(στ). του ν.4270/2014 (Α΄143) θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β΄313), όπως κάθε φορά ισχύουν, δηλαδή το νομικό πλαίσιο που ισχύει και για τους φορείς – τομείς πρόνοιας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητά τους, χωρίς να δημιουργούνται στο μέλλον νέα ελλείμματα και να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη καταβολή των εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους ανωτέρω φορείς μέχρι 31.12.2014 να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄160), μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης.

4. Στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, τα έσοδα υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) και του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, με βάση διατάξεις που προβλέπουν την είσπραξη κοινωνικών πόρων, καταργούνται.

Με τις διατάξεις της περ.2Α, της υποπαρ.ΙΑ3, της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου, του ν.4254/2014 (Α΄85) θεσπίσθηκε από την 1.1.2015, η κατάργηση, των διατάξεων που προέβλεπαν την είσπραξη κοινωνικών πόρων υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, του Μ.Τ.Π.Y. και των Επαγγελματικών Ταμείων Υποχρεωτικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με σκοπό την εξάλειψη των επιβαρύνσεων σε τιμές προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών, τη μείωση των στρεβλώσεων στην οικονομική δραστηριότητα, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων.

Αντιστοίχως, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η από 1.1.2015 κατάργηση κοινωνικών πόρων υπέρ φορέων – τομέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και συγκεκριμένα υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α. (τ.Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) και του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.

5. Με την παρ. 5 του άρθρου αυτού προστίθενται εδάφια στο τέλος της υποπαραγράφου ΙΑ.2 περ. 3Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α 85/2014).
Ειδικότερα, με τα προστιθέμενα εδάφια, διασφαλίζεται μηδενικό ετησίως έλλειμμα στα εν λόγω ταμεία και προβλέπεται ότι μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους, το αρμόδιο Δ.Σ. αποφασίζει την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος και σε περίπτωση μη εφαρμογής παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 221

Θέματα Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

1. Από την 1.1.2015 οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (T.E.A.Π.Ι.Ε.Ν.) εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Στην παρ. 3 του άρθρου 43 του Ν. 4052/2012 (Α 41), όπως ισχύει προστίθενται περιπτώσεις δ) και ε) αναριθμουμένων περιπτώσεων δ), ε), στ) και ζ) σε στ), ζ), η) και θ) αντίστοιχα, ως εξής:
«δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την ΠΟΑΞΙΑ, την ΠΟΑΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και την ΠΟΕΥΠΣ ή την ΕΑΠΣ.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια οργάνωση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων και από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.»
Στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ όπως αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 4052/2012 (Α 41), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις στ΄και ζ΄.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31-10-2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους. Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία. Μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Δ.Σ. αποφασίζει την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και σε περίπτωση μη εφαρμογής το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.

3. Από 1.1.2015 σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές, όπως αυτοί προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.1, περ.(β) και περ.(στ). του ν.4270/2014 (Α΄ 143), συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β΄313), όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των οριζομένων στο ανωτέρω εδάφιο το αρμόδιο όργανο διοίκησης παύεται εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.
Οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου, δύνανται μέχρι 31.12.2014 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α` 160).

4. Από την 1.1.2015 τα έσοδα υπέρ φορέων-τομέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του β.δ/τος 1049/1949 (Α΄195) και της περ.15β της παρ.1 του άρθρου 150 του ν.3655/2008 (Α΄58), καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2 περ. στ του ν.663/1977 (Α΄215), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 2 περ. στ του ν. 2145/1993 (Α΄88) και τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 του β. δ/τος 22/9/1956 (Α΄209), καταργούνται.

5. Στο τέλος της υποπαραγράφου ΙΑ.2 περ. 3Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α 85/2014) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία. Μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Δ.Σ. αποφασίζει την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος και σε περίπτωση μη εφαρμογής το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.»

[update] Λίγο πριν την τελική ψηφοφορία προστέθηκε με «νομοθετική βελτίωση» μία ακόμη παράγραφος (μεταξύ άλλων στέλνει τα επικουρικά του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΕΑ):

6. Οι κλάδοι και τομείς επικουρικής ασφάλισης, που δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), δύνανται να μετατρέπονται μέχρι 30.6.2015 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εκτός Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 549/2013 για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002, άλλως από 1.7.2015, εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επικουρικής ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας. Για τους προαναφερόμενους τομείς και κλάδους, καθώς και για τα αναφερόμενα ταμεία και τομείς της παραγράφου 1 του παρόντος, που μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ., το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς παραμένει σταθερό ή μειώνεται, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή εγγυήσεων από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες μη ανταποδοτικές πηγές, πέραν των δικών τους πόρων.

 

* Στον ιστότοπο της Βουλής μπορείτε να διαβάσετε το τελικό σχέδιο νόμου όπως κατατέθηκε, μαζί με όλες τις εκθέσεις -και να παρακολουθήσετε όλες τις αλλαγές και τροπολογίες. Από την έκθεση δημόσιας διαβούλευσης για το πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μάθαμε ότι το προσχέδιο είχε αναρτηθεί για διαβούλευση τον Ιανουάριο 2013. Η διαβούλευση για την έκθεση του ΟΟΣΑ κράτησε μία εβδομάδα (!!!). Δεν υπάρχουν αναφορές για διαβούλευση σε άλλα άρθρα. Διαβάστε επίσης την έκθεση συνεπειών για το τμήμα του σχεδίου νόμου που αφορά ζητήματα ασφάλισης (σελ. 49 – 51 / αρχείο pdf).

** Με τα άρθρα 202 έως 207 είναι πλέον προαιρετική η δημοσίευση ισολογισμών και άλλων δημοσιεύσεων εισηγμένων εταιριών σε έντυπα (διατηρείται μόνο η υποχρέωση δημοσίευσης, ατελώς, στο ΓΕΜΗ).

*** Η επεξεργασία του νομοσχεδίου θα γίνει την Παρασκευή 1η Αυγούστου και το Σάββατο 2 Αυγούστου 2014 στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων (β΄ανάγνωση τη Δευτέρα 4 Αυγούστου). Το απόγευμα της Τρίτης 5 Αυγούστου θα εισαχθεί στο Β΄θερινό Τμήμα και θα συζητηθεί μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου 2014, συνολικά σε τρεις συνεδριάσεις, πριν τεθεί προς ψήφιση.

Written by gr.mme.observer

29 Ιουλίου 2014 at 8:04 μμ

Πόσο μειώνονται οι συντάξεις από την 1η Αυγούστου

Διαβάζουμε στο money-money.gr:

Αυξήσεις-σοκ, από 34 έως και 325 ευρώ, στους φόρους που κρατούνται κάθε μήνα από τις αποδοχές 1,1 εκατομμυρίου συνταξιούχων αναμένεται να προκαλέσει το νέο σύστημα υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το οποίο θα εφαρμοστεί, για πρώτη φορά, με την πληρωμή των συντάξεων του Αυγούστου.

Ουσιαστικά, τα μηνιαία καθαρά ποσά των κύριων και των επικουρικών συντάξεων που θα λαμβάνουν από τον Αύγουστο πάνω από 1.100.000 συνταξιούχοι θα είναι μειωμένα, εξαιτίας της πλήρους εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που προβλέπει το άρθρο 60 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

Στο τέλος Ιουλίου, λοιπόν, όταν θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός Αυγούστου, 1.146.089 συνταξιούχοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα διαπιστώσουν ότι τα συνολικά καθαρά μηνιαία ποσά των αποδοχών τους (τα συνολικά καθαρά ποσά κύριων και επικουρικών συντάξεων) θα έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις κατά 34 έως και 325 ευρώ! Οι μειώσεις αυτές θα οφείλονται στην πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με τις οποίες προβλέπεται νέος ενιαίος τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος για όλες ανεξαιρέτως τις συντάξεις.

Από τα αναλυτικά ενδεικτικά παραδείγματα που παραθέτουμε προκύπτει ότι, με την εφαρμογή του νέου συστήματος υπολογισμού των κρατήσεων φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τα συνολικά καθαρά ποσά κύριων και επικουρικών συντάξεων θα μειωθούν κατά 34 έως και 325 ευρώ για πολύ μεγάλο αριθμό συνταξιούχων, που λαμβάνουν συνολικά φορολογητέα ποσά μηνιαίων συντάξεων κύριων και επικουρικών μεγαλύτερα των 800 ευρώ. Για όσους λαμβάνουν κάθε μήνα σύνολο συντάξεων (κύριων και επικουρικών) κάτω των 800 ευρώ, οι κρατήσεις φόρων θα εξακολουθήσουν να είναι μηδενικές, επειδή σε κάθε περίπτωση τα φορολογητέα ποσά των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους αναγόμενα σε ετήσια βάση είναι χαμηλότερα του αφορολογήτου ορίου των 9.550 ευρώ.

Το νέο σύστημα υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρων από τις συντάξεις αποσκοπεί βεβαίως στο να εξαντλήσει τη φορολογική υποχρέωση των συνταξιούχων κατά την καταβολή των συντάξεων, ώστε όταν θα έλθει η ώρα της τελικής εκκαθάρισης του φόρου (με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) να μην προκύπτει κανένα χρεωστικό υπόλοιπο προς πληρωμή, όσον αφορά τα εισοδήματα από συντάξεις.

Ωστόσο, οι μειώσεις κατά 34 έως και 325 ευρώ στα συνολικά ποσά τα οποία θα λαμβάνουν κάθε μήνα «στο χέρι» πάρα πολλοί συνταξιούχοι θα επιβληθούν σε μια παρά πολύ δύσκολη περίοδο, όπου τα «χαράτσια» στα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία τους πέφτουν … βροχή, οι δε συνολικές μηνιαίες αποδοχές των τους έχουν ήδη υποστεί δραματική συρρίκνωση από προηγούμενες αλλεπάλληλες περικοπές που έφθασαν μέχρι και το 40%.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΌ 1-8-2014
(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΤΟ 20% ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ)
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ (*) ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΥΞΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 31/07/2014 01/08/2014  
800 160 960 0,99 35,66 34,67
1000 200 1200 44,33 99,67 55,34
1100 220 1320 77 126,87 49,87
1200 240 1440 99,67 154,07 54,41
1300 260 1560 122,34 181,28 58,94
1400 280 1680 145,01 225,28 80,28
1500 300 1800 167,68 261,89 94,22
1600 320 1920 190,35 298,51 108,16
1700 340 2040 230,02 335,12 105,1
1800 360 2160 261,89 387,49 125,6
1900 380 2280 293,77 435,92 142,15
2000 400 2400 325,65 492,56 166,91
2100 420 2520 359,17 541 181,83
2200 440 2640 400,9 597,64 196,74
2300 460 2760 450,84 646,07 195,24
2400 480 2880 492,56 702,71 210,15
2500 500 3000 534,29 751,14 216,85
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΌ 1-8-2014
(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΤΟ 30% ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ)
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ (*) ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΥΞΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 31/07/2014 01/08/2014  
800 240 1040 0,99 63,39 62,41
1000 300 1300 44,33 122,34 78,01
1100 330 1430 77 151,81 74,81
1200 360 1560 99,67 181,28 81,61
1300 390 1690 122,34 227,65 105,31
1400 420 1820 145,01 266,63 121,62
1500 450 1950 167,68 305,61 137,93
1600 480 2080 190,35 352,79 162,45
1700 510 2210 230,02 412,46 182,44
1800 540 2340 261,89 464,24 202,35
1900 570 2470 293,77 524,24 230,46
2000 600 2600 325,65 576,02 250,37
2100 630 2730 359,17 636,01 276,84
2200 660 2860 400,9 687,8 286,9
2300 690 2990 450,84 747,79 296,95
2400 720 3120 492,56 799,57 307,01
2500 750 3250 534,29 859,57 325,27

(*) Ως «ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» για τον υπολογισμό της μηνιαίας παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη το ποσό της σύνταξης όπως διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση, από το συνολικό ακαθάριστο ποσό, των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (για περίθαλψη κ.λπ.). Στο «ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» συνυπολογίζεται, δηλαδή, και ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος καθώς η παρακρατούμενη ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Τι ίσχυε μέχρι τώρα

Μέχρι τώρα, οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης υπολογίζονταν αυτοτελώς από κάθε ασφαλιστικό ταμείο για τις συντάξεις που αυτό κατέβαλε στους ασφαλισμένους του. Συγκεκριμένα, κάθε ασφαλιστικός φορέας υπολόγιζε ξεχωριστά τις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των συντάξεων που κατέβαλλε εφαρμόζοντας αυτοτελώς την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ και συντελεστές φόρου κλιμακούμενοι από 22% έως 42%. Με τον τρόπο αυτό, οι επικουρικές συντάξεις δεν υπόκειντο σε μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος, επειδή σε ετήσια βάση είναι χαμηλότερες των 9.550 ευρώ. Εξάλλου, κάθε ασφαλιστικός φορέας υπολόγιζε αυτοτελώς και τις κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με κλίμακα που έχει αφορολόγητο όριο ετήσιων αποδοχών 12.000 ευρώ και συντελεστές κλιμακούμενους από 1% έως 4%. Δεδομένου δε ότι για κάθε μία σύνταξη που ελάμβανε κάθε συνταξιούχος υπολογιζόταν αυτοτελώς η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σε κάθε κύρια σύνταξη που δεν υπερέβαινε ετησίως τις 12.000 ευρώ, καθώς και σε κάθε επικουρική σύνταξη δεν επιβάλλονταν καθόλου κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Από την πληρωμή των συντάξεων του Αυγούστου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Ιουλίου θα εφαρμοστούν πλήρως οι διατάξεις του άρθρου 60 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με τις οποίες:

– Ο φόρος εισοδήματος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα από τις μηνιαίες αποδοχές των συνταξιούχων θα υπολογίζεται ενιαία, στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων, με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων, δηλαδή με βάση τους συντελεστές 22%, 32% και 42%!

– Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα από τις μηνιαίες αποδοχές των συνταξιούχων θα υπολογίζεται κι αυτή ενιαία, στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων, εφόσον αυτό αναγόμενο σε ετήσια βάση υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, δηλαδή εφόσον υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ το μήνα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα υπολογίζονται με συντελεστές κλιμακούμενους από 1%-4% επί του συνολικού μηνιαίου ποσού των κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Όπως γίνεται αντιληπτό, όλες οι μηνιαίες συντάξεις που καταβάλλονται σε κάθε δικαιούχο – κύριες και επικουρικές – θα αθροίζονται και επί του συνόλου που θα προκύπτει θα υπολογίζονται πλέον οι φόροι που πρέπει να παρακρατούνται κάθε μήνα. Αυτό θα έχει ως συνέπεια, οι συνολικές φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές για πάνω από 1.100.000 συνταξιούχους να ανέβουν σε πολύ πιο υψηλά φορολογικά κλιμάκια όπου ισχύουν μεγαλύτεροι συντελεστές φόρου και η τελική επιβάρυνση – μέσω των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος – να αυξηθεί σημαντικά. Ουσιαστικά, με το σύστημα αυτό οι επικουρικές συντάξεις θα προστίθενται στις κύριες και θα υπόκεινται πλέον κι αυτές σε κρατήσεις φόρου εισοδήματος με συντελεστές 22% έως και 42% καθώς και σε κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 1%-4% όποιο κι αν είναι το ύψος τους!

Την εφαρμογή του νέου αυτού επαχθούς συστήματος υπολογισμού των μηνιαίων φορολογικών κρατήσεων επί των συντάξεων … εξήγγειλε ο υπουργός Εργασίας Ι. Βρούτσης με δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο υπουργός ισχυρίστηκε ότι «οι συνταξιούχοι δεν επιβαρύνονται ούτε ένα ευρώ» κι ότι «με την πληρωμή συντάξεων του Αυγούστου ολοκληρώνεται ο κύκλος του οργανωτικού εκσυγχρονισμού του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας»!

Ουσιαστικά, ο μηνιαίος φόρος εισοδήματος που πρέπει να παρακρατηθεί από το σύνολο των κύριων και επικουρικών συντάξεων κάθε συνταξιούχου θα υπολογίζεται κεντρικά από την εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.). Στη συνέχεια, το συνολικό ποσό του μηνιαίου φόρου που θα προκύπτει από τον ενιαίο υπολογισμό βάσει της κλίμακας, θα επιμερίζεται σε κάθε σύνταξη ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της στο συνολικό ποσό των συντάξεων που λαμβάνει ο δικαιούχος!

 

Written by gr.mme.observer

27 Ιουλίου 2014 at 1:29 μμ

Αναρτήθηκε στις συνταξιούχοι

Tagged with ,

Στοιχεία από τη μελέτη του ΚΕΠΕ για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Σύμφωνα με το προσχέδιο της μελέτης του ΚΕΠΕ (βλ. σελ. 52), το διοικητικό κόστος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μειώθηκε μεταξύ 2011 και 2013 και από €6,3 εκατ. διαμορφώθηκε σε €2,5 εκατ. καταγράφοντας μια προσαρμογή της τάξεως του 60%. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου υπήρξε μια αναδιανομή εξόδων από το λογαριασμό 63 – Φόροι-τέλη στο λογαριασμό 60 – Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.

Η συνεισφορά του τελευταίου αυξήθηκε σε 67% στο σύνολο των διοικητικών δαπανών, αν και κατέγραψε μείωση της τάξεως του 23%.

Οι μόνοι λογαριασμοί που αυξήθηκαν μεταξύ 2011 και 2013 είναι οι επισκευές και συντηρήσεις, από €29,7 χιλ. σε €51,2 χιλ. και οι δαπάνες για υλικά άμεσης αναλώσεως που από €12,5 χιλ. υπερδιπλασιάστηκαν σε €35 χιλ..

Για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αξίζει να αναφέρουμε ότι τα λοιπά έσοδα του φορέα 30 το 2011 αποτελούσαν το 48% των συνολικών εσόδων και το  2013 διαμορφώθηκαν στο 33%. Η μείωση των λοιπών εσόδων φτάνει το 65% και αποτελούν βασικό λόγο μείωσης των συνολικών εσόδων.

Το διοικητικό κόστος προς τον αριθμό των ασφαλισμένων έχει μειωθεί από €112,6 το 2011 σε €51,8 ευρώ για το 2013. Αντίστοιχα το διοικητικό κόστος ανά συνταξιούχο ήταν €839 το 2011, έπεσε στα €483 το 2012 και υπολογίζεται σε €296 το 2013. Τέλος, το κόστος μισθοδοσίας διαμορφώνεται στα €27,5 ανά ασφαλισμένο, το οποίο είναι ένα από τα χαμηλότερα.

20140703kepetblpage54

20140703kepetblpage81

20140703kepetblpage82

20140703kepetblpage84

20140703kepetblpage85

20140703kepetblpage88

Written by gr.mme.observer

21 Ιουλίου 2014 at 3:51 μμ

Το προσχέδιο της μελέτης του ΚΕΠΕ

201406kepe250x333page003

προσχέδιο της μελέτης του ΚΕΠΕ (αρχείο pdf 2.34 MB – 127 σελίδες)

Στοιχεία από το προσχέδιο της αναλογιστικής μελέτης του ΚΕΠΕ, με τίτλο «Διοικητική Μεταρρύθμιση και Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός των Ασφαλιστικών Δομών», στο οποίο καταγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση αλλά και το τι συμβαίνει στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, δημοσιεύει η εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής», σε τετρασέλιδο ένθετο, υπό τον (βασικό) τίτλο: SOS για τη διάσωση των Ταμείων και των συντάξεων – Η απόρρητη έκθεση για το Ασφαλιστικό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα: 860.000 νέοι συνταξιούχοι στα 4 χρόνια της κρίσης – Πληρώνουμε περισσότερα για συντάξεις από ό,τι το 2009 – Φραγή στην πρόωρη έξοδο – Κανείς στη σύνταξη πριν από τα 62 – Σε ιδιώτες η είσπραξη των εισφορών

Η μελέτη θέτει και το περίγραμμα των αλλαγών στο ασφαλιστικό που θα προωθηθούν από την κυβέρνηση το φθινόπωρο.

Ο Γ.Βρούτσης έχει δεσμευθεί στην τρόικα ότι τα νέα μέτρα θα οριστικοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο και θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2015.

Το περίγραμμα της νέας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης προβλέπει:

• ενοποιήσεις Ταμείων
• ενοποιήσεις όρων και προϋποθέσεων συνταξιοδότησης
• κατάργηση όλων των πρόωρων συντάξεων
• καθιέρωση ενιαίων όρων ασφάλισης για όλους
• εκ βάθρων αλλαγές στο σύστημα είσπραξης των εισφορών με ορίζοντα το 2017, οπότε οι αντίστοιχοι μηχανισμοί θα ενσωματωθούν στις εφορίες
• επανάκριση όλων των κοινωνικών πόρων που χρηματοδοτούν το ασφαλιστικό σύστημα

20140720tovima7172737meletikepe

Μερικοί ενδεικτικοί τίτλοι: «Σωρεία ευρημάτων που καταδεικνύουν ότι το ασφαλιστικό σύστημα συνεχίζει να νοσεί» «Πώς επηρεάζει τα ασφαλιστικά ταμεία το παζλ των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων», «Μόνο 21% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ συνταξιοδοτούνται στην κανονική ηλικία» και ««Βαβέλ» παροχών από τα Ταμεία»

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το υπουργείο Εργασίας προετοιμάζει τον πλήρη επανασχεδιασμό του ασφαλιστικού συστήματος, τόσο οργανωτικά όσο και σε επίπεδο παροχών. «Κεντρική φιλοσοφία» του νέου – υπό δημιουργία – Ασφαλιστικού είναι η διασφάλιση της οικονομικής αυτοδυναμίας του, δηλαδή η κάλυψη των υποχρεώσεών του, χωρίς την ανάγκη της συνεισφοράς του κρατικού προϋπολογισμού. Ωστόσο αυτό μπορεί να γίνει δυνατό με την προσαρμογή – μείωση των παροχών στα όρια των δυνατοτήτων των εσόδων, δηλαδή των εισπράξεων από εισφορές.

Οι περαιτέρω ενοποιήσεις των ασφαλιστικών ταμείων – η κυβερνητική πρόταση μιλάει για τρία ταμεία κύριας ασφάλισης –, η καθιέρωση ενιαίων κανόνων και όρων ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους, οι νέες περικοπές συνταξιοδοτικών παροχών (κύριες και επικουρικές) και οι μειώσεις των εσόδων από το ασφαλιστικό σύστημα με την κατάργηση των κοινωνικών πόρων (φόροι υπέρ τρίτων) αποτελούν τις κεντρικές κατευθύνσεις της νέας μεταρρύθμισης.

Τα σενάρια μέτρων που εξετάζονται αφορούν την πλήρη κατάργηση όλων των συνταξιοδοτήσεων για ηλικίες κάτω των 62 ετών. Σε αυτή την περίπτωση θα αυξηθούν άμεσα τα όρια ηλικίας που ισχύουν σήμερα για τη συνταξιοδότηση σε Δημόσιο και ΔΕΚΟ, αλλά και θα καταργηθούν όλες οι ευνοϊκές διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ στο ΙΚΑ για τις μητέρες με ανήλικα παιδιά. Επιπλέον συζητείται η θέσπιση νέας μείωσης των συντάξεων λόγω πρόωρης εξόδου, πέραν του 6% για κάθε χρόνο πριν το γενικό όριο που ισχύει σήμερα ως το ανώτατο όριο ποινής (συνολική μείωση 30%) σε όσους αποχωρούν πρόωρα. Η ποινή για πρόωρη έξοδο θα αυξάνεται για κάθε χρόνο που υπολείπεται από το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθιστώντας την πρόωρη έξοδο ασύμφορη για τους ασφαλισμένους.

Καθιέρωση ενιαίων εισφορών αλλά και ενιαίων παροχών στο σύνολο των ασφαλισμένων, είτε απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα είτε σε ΔΕΚΟ, τράπεζα ή σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα. Δηλαδή, συζητείται η κατάργηση των ειδικών διατάξεων που διατηρούνταν μετά την ένταξη π.χ. των ειδικών ταμείων στο ΙΚΑ και προέβλεπαν διαφορετικές εισφορές και διαφορετικές παροχές.

«Στόχος είναι η καθιέρωση ενιαίων εισφορών και παροχών για όλους τους ασφαλισμένους» σημειώνει στέλεχος του υπουργείου Εργασίας. Ωστόσο θεωρείται βέβαιον ότι η «ενιαιοποίηση» όλων αυτών θα γίνει επί τα χείρω, δηλαδή με την εξομοίωση των υψηλότερων παροχών με τις χαμηλότερες.

 

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η αναλογιστική μελέτη αναλύοντας τα στοιχεία της συνταξιοδότησης είναι τα εξής:

• Η χρήση της μέσης ηλικίας συνταξιοδότησης είναι μάλλον παραπλανητική, αφού σε πολλά ασφαλιστικά ταμεία η μέση ηλικία συνταξιοδότησης είναι πολύ χαμηλότερη και φαίνεται να αυξάνει ως αποτέλεσμα των κανόνων που ισχύουν κυρίως στον ΟΓΑ, τον ΟΑΕΕ και μόνο στο 11% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ.

• Τα στοιχεία του ΙΚΑ δείχνουν ότι ο γενικός κανόνας είναι η εξαίρεση. Συναφώς, δεν έχει έννοια η μεταβολή του γενικού κανόνα, αλλά τροποποιήσεις-καταργήσεις στις ισχύουσες εξαιρέσεις.

• Η ηλικία συνταξιοδότησης για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους δείχνει να μειώνεται, ειδικά για τις γυναίκες.

• Οι συντάξεις αναπηρίας του ΙΚΑ αποτελούν διέξοδο για νέους ασφαλισμένους ή ασφαλισμένους με λίγες ημέρες ασφάλισης.

• Το 26% των νέων συνταξιούχων του ΙΚΑ κατέβαλαν εισφορές που δεν ξεπερνούν τη 15ετία και οι μισοί νέοι συνταξιούχοι έχουν εισφέρει για λιγότερο από 22 έτη.

Το δημοσίευμα κλείνει με (μερική) αναφορά στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (από το προσχέδιο της μελέτης του ΚΕΠΕ):

«Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που συνολικά παρέχει 8.208 συντάξεις και αποτελείται από 10 τοµείς ασφάλισης. Οι συντάξεις που παρέχονται ανά τοµέα κυµαίνονται από 24 συντάξεις για τον Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης (ΤΑΙΗΕΑΘ) ως 3.126 συντάξεις στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ). Ενώ και το Ταμείο Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (ΤΑΑΞΤ) έχει 52 συντάξεις, ο Τομέας Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (ΤΑΦΕΕΤ) 86 συντάξεις και ο Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ) 92 συντάξεις.»

* Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχει και 4.828 συνταξιούχους, από τους τομείς ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ και ΤΣΕΥΠ Αθηνών.

 

ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ:

• Το σύνολο της μελέτης θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

• Από την 1η Ιανουαρίου 2015 σε όλα τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας θα εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος – εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου στο ΕΤΕΑ (στο οποίο υπήρξε μείωση επικουρικών συντάξεων κατά 5,2%).

• Το επόμενο διάστημα θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα από τη μείωση των εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες που ξεκίνησε αυτόν τον μήνα (είχε προηγηθεί μείωση των εισφορών κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα). Το 2015 αναμένεται να υπάρξει και νέα μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

• Αλλαγές θα υπάρξουν σταδιακά και στον τρόπο είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών. Στόχος είναι μέχρι το 2017 να έχει υπάρξει ενιαίο σύστημα είσπραξης εισφορών και φόρων.

• Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναλογιστικές μελέτες στα ταμεία κύριας ασφάλισης.

Written by gr.mme.observer

19 Ιουλίου 2014 at 10:00 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with ,

Προτάσεις της ΕΠΗΕΑ για τον ΕΔΟΕΑΠ

Με επιστολή του από 15 Ιουλίου 2014 προς τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, της ΕΣΗΕΜΘ και της ΕΠΗΕΘ (με κοινοποίηση στο Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ), το Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ αναλύει το όραμά του για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ. Η επιστολή δημοσιεύθηκε και στο edoeap.blogspot.gr (όπου έχει ανοίξει και σχετικός διάλογος).

Κεντρικό σημείο της πρότασης είναι ότι «μόνοι τους οι συνδικαλιστές -διοικητικοί ή συντάκτες-, οι καλύτεροι ίσως στους δημοσιογραφικούς χώρους που εργάστηκαν, δεν είναι δυνατόν να σηκώσουν το βάρος της σχεδίασης που απαιτεί η λειτουργία ενός Οργανισμού Ασφάλισης και Περίθαλψης του μεγέθους του ΕΔΟΕΑΠ. Είναι επιτακτική ανάγκη η ανάθεση του έργου αυτού . σε εξειδικευμένους managers, οι οποίοι θα προτείνουν ένα σύγχρονο μοντέλο, λειτουργικό και βιώσιμο, με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Οργανισμού και όχι με βάση την εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων και ιδιοτελών σκοπιμοτήτων των εκάστοτε διοικούντων. Αυτό το προτεινόμενο σχέδιο θα μελετήσουν και τελικά θα αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η πρόσφατη συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ, κατέδειξε για άλλη μια φορά τα προβλήματα της διοίκησης και διεύθυνσης του οργανισμού ασφάλισης των εργαζομένων στα ΜΜΕ. Ακόμη και ο πιο αφελής δεν θα μπορούσε να πειστεί ότι, ένας ασφαλιστικός οργανισμός με δέκα χιλιάδες άμεσα μέλη και άλλα τόσο έμμεσα, θα μπορούσε να διοικηθεί με βάση τις γνώσεις περί διοικήσεως επιχειρήσεων των εκάστοτε εκλεγμένων συνδικαλιστών, όση καλή διάθεση, εργατικότητα και αφοσίωση στον ιερό σκοπό της διαχείρισης και περιφρούρησης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των συναδέλφων και αν αυτοί επιδείξουν.

Στη συνέλευση που διήρκεσε εννέα ώρες, ειπώθηκαν και αναλύθηκαν από τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. σχεδόν όλα τα προβλήματα και η προοπτική του οργανισμού.

Το πρώτο που τέθηκε από τον πρόεδρο, εκδηλώνοντας την έντονη ανησυχία του, ήταν η τύχη του βασικού πόρου του ταμείου, το Αγγελιόσημο. Επέμενε ο πρόεδρος να γίνει εκ νέου συνάντηση των προέδρων των ενώσεων με τον πρωθυπουργό για μια εκ νέου υπόσχεση μη κατάργησης του Αγγελιοσήμου.

Αυτό όμως είναι θέμα και υποχρέωση που αφορά τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών ενώσεων (ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ και ΕΠΗΕΘ) που ίδρυσαν τον ΕΔΟΕΑΠ.

Η υποχρέωση των διοικούντων τον ΕΔΟΕΑΠ είναι η χρηστή διαχείριση του εσόδου αυτού.

Ο ΕΔΟΕΑΠ όμως δεν είναι καν σε θέση να υπολογίσει το οφειλόμενο Αγγελιόσημο, αφού τα αναλυτικά ημερολόγια διαφημίσεων (βάσει των οποίων προσδιορίζεται το εισπρακτέο αγγελιόσημο) δεν έχουν υποβληθεί από όλες τις εφημερίδες, αλλά και αν υποτεθεί ότι έχουν υποβληθεί, η μη λογιστικοποίηση του εσόδου –που εκκρεμεί εδώ και τέσσερα χρόνια- έχει σαν αποτέλεσμα τον μη προσδιορισμό του και κατά συνέπεια απώλειες εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ότι αφορά το προσωπικό, κατά καιρούς οι διοικήσεις του ΕΔΟΕΑΠ, ξοδεύουν χρήματα σε εταιρείες για την εκπόνηση οργανογραμμάτων και αξιολογήσεις του προσωπικού, αλλά όταν έρχεται η ώρα της εφαρμογής τους, υποκύπτουν στις πελατειακές σχέσεις και διορθώνουν κατά βούληση αξιολογήσεις και οργανογράμματα, αδικώντας εργαζομένους και θέτοντας σε αμφισβήτηση πλέον τα κριτήρια βάσει των οποίων εκτιμάται η αποδοτικότητα των εργαζομένων και πραγματοποιούνται προσλήψεις.

Η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων πολλές φορές εξαγγέλθηκε, ποτέ όμως δεν πραγματοποιήθηκε, με συνέπεια σήμερα να υπάρχουν «άνεργοι» που ενώ έχουν αλλάξει εδώ και χρόνια επαγγελματικό προσανατολισμό, εξομοιωμένοι με τους εκατοντάδες συναδέλφους μας που έχασαν τις θέσεις εργασίας τους, πέφτοντας θύματα της οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών επιταγών, συνεχίζουν να απολαμβάνουν – επί ίσοις όροις – τις παροχές του ασφαλιστικού μας οργανισμού , σε βάρος των υπολοίπων.

Έχουν αναλογιστεί οι διοικούντες τον ΕΔΟΕΑΠ, ότι η συντήρηση μιας τέτοιας κατάστασης είναι, εκτός από ηθικά και ποινικά κολάσιμη;

Αλλά και στους άμεσα ασφαλισμένους υπάρχουν σοβαρά προβλήματα αφού δεν διορθώθηκαν ποτέ στρεβλώσεις του καταστατικού που προβλέπουν παράλογα και αναχρονιστικά πράγματα, όπως η διακοπή της περίθαλψης από την επόμενη ημέρα της διακοπής της εργασίας, που δεν συμβαίνει σε κανέναν ασφαλιστικό Οργανισμό.
Σε ότι αφορά τις επικουρήσεις, η διοίκηση δεν προχωρά στον ποσοστιαίο υπολογισμό τους επί της χορηγουμένης κύριας σύνταξης, υπολογισμός ο οποίος είναι απολύτως δίκαιος. Θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι αντικαταστατικό, τη στιγμή που έχουν υπολογιστεί επικουρήσεις με βάση αποφάσεις Δ.Σ. και όχι καταστατικές διατάξεις, υπολογισμοί που δημιούργησαν αδικίες και επικουρούμενους πολλών ταχυτήτων.

Οι προμήθειες και τα αναλώσιμα, πραγματοποιούνται και διακινούνται χωρίς πρόγραμμα αποθήκης, με αποτέλεσμα ανεξέλεγκτες σπατάλες.

Οι διαπραγματεύσεις των συμβάσεων με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τα διαγνωστικά κέντρα, πραγματοποιούνται από τα μέλη του Δ.Σ. με διαφάνεια πλέον –κατά γενική δήλωση- αλλά με ουσιαστικό πρόβλημα, αφού συντάκτες και διοικητικοί – εννέα στο σύνολό τους- διαπραγματεύονται με ιδιώτες εξειδικευμένους σε θέματα υγείας, Το αποτέλεσμα είναι ο ΕΔΟΕΑΠ να έχει υπογράψει συμβάσεις με κόστος μεγαλύτερο από κάθε άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό.

Καμιά αναλογιστική μελέτη δεν έγινε τόσα χρόνια για το κόστος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, που συντηρεί και δομεί άναρχα ο ΕΔΟΕΑΠ.

Τα μέλη του Δ.Σ. προσλαμβάνουν, αξιολογούν και απολύουν γιατρούς βασιζόμενα μόνο σε προσωπικές εκτιμήσεις, γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα υγείας.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα διαγνωστικά τμήματα, που καταργούνται χωρίς οικονομική μελέτη και ιδρύονται χωρίς μελέτη σκοπιμότητας, ενώ αγοράζονται ιατρικά μηχανήματα που παροπλίζονται αφού το προσωπικό που θα τα χρησιμοποιούσε, δεν εκπαιδεύεται.

Όλα αυτά γίνονται εδώ και χρόνια, σήμερα όμως πρέπει να αποτελέσουν ζοφερό παρελθόν αφού η διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ επιτάσσει, νέο εξορθολογισμένο σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα.

Όμως, μόνοι τους οι συνδικαλιστές -διοικητικοί ή συντάκτες-, οι καλύτεροι ίσως στους δημοσιογραφικούς χώρους που εργάστηκαν, δεν είναι δυνατόν να σηκώσουν το βάρος της σχεδίασης που απαιτεί η λειτουργία ενός Οργανισμού Ασφάλισης και Περίθαλψης του μεγέθους του ΕΔΟΕΑΠ.

Είναι επιτακτική ανάγκη η ανάθεση του έργου αυτού . σε εξειδικευμένους managers, οι οποίοι θα προτείνουν ένα σύγχρονο μοντέλο, λειτουργικό και βιώσιμο, με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Οργανισμού και όχι με βάση την εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων και ιδιοτελών σκοπιμοτήτων των εκάστοτε διοικούντων.

Αυτό το προτεινόμενο σχέδιο θα μελετήσουν και τελικά θα αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, έτσι ώστε ούτε ένα ευρώ να μην πάει χαμένο, είτε αυτό αφορά τα έσοδα του Οργανισμού είτε την επάνδρωση του, τον εξοπλισμό και τις παροχές του.

Αν κάτι τέτοιο δεν υλοποιηθεί, τότε ο ΕΔΟΕΑΠ ίσως να μην κινδυνεύει από την τρόικα και την κυβέρνηση αλλά από συμπεριφορές και νοοτροπίες συνδικαλιστών που θεωρώντας τους εαυτούς τους επαΐοντες λαμβάνουν και υλοποιούν επιζήμιες για τον Οργανισμό αποφάσεις, είτε από άγνοια είτε υπαγορευόμενες από προσωπικές φιλοδοξίες και συμφέροντα.

Έστω και την ύστατη στιγμή, οι διοικούντες τον ΕΔΟΕΑΠ –σημερινοί και αυριανοί- θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το μέλλον Οργανισμού αφορά όλους μας και δεν αποτελεί προσωπικό θέμα εννέα αιρετών συναδέλφων μας, ώστε να το διαχειρίζονται κατά πώς νομίζουν ή κατά πώς τους συμφέρει.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΝΑΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ. ΠΙΠΠΑΣ

Written by gr.mme.observer

18 Ιουλίου 2014 at 10:22 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΔΟΕΑΠ

Tagged with ,

Αρέσει σε %d bloggers: