Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ


20150408fek235yodd4etapmmeΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 235/2015 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-MME).

Αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται ο Θανάσης Καρτερός. Από τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων του Τομέα Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών -Θεσσαλονίκης, ως τακτικά μέλη οι Μαίρη Λαμπαδίτη και Δημήτρης Τόλης, με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Πέτρο Τρουπιώτη και Ευάγγελο Βλάχο.

Από τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, ως τακτικά μέλη οι Γιάννης Μπαζαίος και Μαρία Ζαρίφη, με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Αικατερίνη Χόρτη και Χαράλαμπο Παπαχρήστου.

Από τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων του Τομέα Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, ως τακτικό μέλος ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, με αναπληρωτή τον Κων/νο Κολλάρο.

Από τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, ως τακτικό μέλος ο Γιώργος Μυλωνάς, με αναπληρωτή τον Κων/νο Ανδρουτσόπουλο.

Από τους εκπροσώπους των εργοδοτών, ως τακτικά μέλη οι Γεώργιος Δημαράς, Γεώργιος Βακόνδιος, Κων/νος Φιλιππόπουλος, με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Νικόλαο Λάγιο, Αθηναγόρα Μυκωνιάτη και Ευστάθιο Γεωργόπουλο.

Ο Μάρκος Γκανάς, εκπρόσωπος των συνταξιούχων ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Άννα Κωνσταντακάκη. Η Μάρθα Δελή υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Δρακόπουλο.

Η Παπαδάκη Φρειδερίκη, ειδικός επιστήμονας, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Κορίνα Κομνηνού.

Όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου, θα μετέχει με δικαίωμα ψήφου από τους υπαλλήλους του Ταμείου ο Αθανάσιος Καποτάς, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη-Δημοκράτη Σπηλιόπουλο.

Ως Κυβερνητικός Επίτροπος ορίζεται ο Γεώργιος Βανικιώτης, προϊστάμενος τμήματος του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Κουτσιμπού.

Ως προς το διορισμό και τη θητεία του Προέδρου του Δ.Σ. ισχύει η Φ. 10070/10472/630/8−04−2013 απόφαση (ΥΟΔΔ 150) με την οποία είχε οριστεί η Παναγιώτα Αντωνοπούλου.

 

Written by gr.mme.observer

9 Απριλίου 2015 στις 1:42 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with ,

Αρέσει σε %d bloggers: