για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Archive for Μαΐου 2015

Μάχη γενεών στο ασφαλιστικό

Απάντηση στην ερώτηση «ποιά γενιά θα πληρώσει το μάρμαρο;» αναζητά «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ» στο τεύχος 1865 της Πέμπτης 21 Μαΐου 2015, θέτοντας ερωτήματα, αλλά και την άποψη ότι «Μόνη λύση η ανάπτυξη και οι σταθερές θέσεις εργασίας, αλλιώς τα επόμενα χρόνια θα είναι όλο και πιο μαύρα».

Θα υποχωρήσει η κυβέρνηση πίσω από την κόκκινη γραμμή της προ­χωρώντας σε μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων; θα εφαρ­μόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις και στα εφάπαξ; Ή θα επιλέξει να βρει άλλους πόρους για να χρηματο­δοτήσει τα ελλείμματα;

20150522topontiki0809Από τις απαντήσεις που θα δώσει η κυβέρνηση σε αυτά τα ερωτήματα δεν θα κριθεί μόνο η διαπραγμά­τευση με τους θεσμούς, αλλά και το ποια «γενιά» Ελλήνων θα σηκώσει αυτήν τη φορά το βάρος.

Αν προστατευτούν οι συνταξιούχοι, ο λογα­ριασμός θα πέσει στους σημερινούς τριαντά­ρηδες και σαραντάρηδες, οι οποίοι θα κληθούν μέσω των φόρων να τον εξοφλήσουν.

Ιδού λοι­πόν το δίλημμα για την κυβέρνηση: Ποιους θα προστατέψει και από ποιους θα ζητήσει να πληρώσουν περισσότερα; Η μάχη των γενεών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι δυο γενιές

Η «σύγκρουση» γενεών δεν είναι εμφανής ούτε μιλάει κανένας γι’ αυτήν. Όμως προκύπτει εκ των πραγμάτων.

 1. Από τη μία πλευρά είναι οι συνταξιούχοι. Έχουν φτάσει ήδη τα 2,65 εκατομμύρια άτομα σε μια χώρα στην οποία κατοικούν 9,27 εκατ. άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών. Ο αριθμός τους αναμένεται να μεγαλώσει με ταχύτατο ρυθμό τα επόμενο διάστημα διότι εκκρεμούν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις συνταξι­οδότησης (οι οποίες μάλιστα πολλαπλασιάζο­νται όσο κυκλοφορεί ότι η κυβέρνηση θα υπο­χρεωθεί να καταργήσει τα παράθυρα πρόωρης συνταξιοδότησης).
 1. Από την άλλη πλευρά έχουμε τους «απασχολούμενους». Το τμήμα αυτό του εργα­τικού δυναμικού που εξακολουθεί να έχει δου­λειά ή απασχόληση. Αυτοί έχουν περιοριστεί σε 3,535 εκατομμύρια. Οι απασχολούμενοι δεν είναι αυτονόητο ότι έχουν και τακτικό εισόδημα. Διότι, από στατιστικής απόψεως, και οι μερικώς απασχολού­μενοι των 200-300 ευρώ μηνιαίως στην ίδια ομάδα συμπεριλαμβάνονται. Όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν ζημιές ή ακόμη και οι μισθωτοί που πληρώνονται με 4-5 μήνες καθυστέρηση.

Σε αυτούς τους 3,5 εκατομμύρια απασχο­λούμενους πέφτει όλο το βάρος να πληρώ­σουν τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφο­ρές που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για να χρηματοδοτηθούν οι συντάξεις.

Ελληνική «ιδιαιτερότητα»

Εκ πρώτης όψεως, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου διαφορετικό συγκριτικά με αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και έξω σε συντάξεις πληρώνονται από τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής (εργοδό­τες, εργαζόμενοι, κράτος). Τι είναι το διαφορετικό στην Ελλάδα;

 • Η αναλογία εργαζομένων – συνταξιούχων, η οποία έχει φτάσει στα χειρότερα επίπεδα όλων των εποχών, καθώς σε κάθε συνταξιούχο ανα­λογούν πλέον μόνο 1,33 εργαζόμενοι.
 • Οι αμοιβές σε συνάρτηση με το ύψος της μέσης σύνταξης. Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, για-παράδειγμα, δεν ξεπερνούν τα 1.000 – 1.100 ευρώ μεικτά, ενώ η μέση αμοιβή των συνταξιούχων ξεπερ­νάει τα 900 ευρώ. Πρακτικά είναι τα ίδια λεφτά καθαρά, καθώς ο συνταξιούχος δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές
 • Οι προοπτικές του πληθυσμού. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη αυτήν τη στιγμή της οποίας ο πληθυσμός μειώνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, καθώς οι θάνατοι υπέρβαίνουν τις γεννήσεις. Το 2013 το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 17.660 άτομα, ενώ η ίδια κατάσταση συνεχίζεται και το 2014. Συνολικά στην τετραετία 2011-2014 οι θάνατοι θα έχουν ξεπεράσει τις γεννήσεις κατά περισσότερα από 60.000 άτομα.

Στο τέλος, κάποιος χάνει

Το τι ακριβώς «παίζεται» σε αυτήν τη δια­πραγμάτευση είναι πολύ συγκεκριμένο: Αν δεν εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμ­ματος στο ταμείο επικουρικής ασφάλισης, θα προκύψει -ήδη έχει αρχίσει να προκύπτει- ένα έλλειμμα της τάξεως των 350 εκατ. ευρώ. Μαζί με τα εφάπαξ ο λογαριασμός ανεβαίνει ακόμη περισσότερο στα 500-600 εκατ. ευρώ. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά;

 • Η μία εναλλακτική είναι να πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τους φόρους.
 • Η δεύτερη εναλλακτική είναι να καταβληθεί με πόρους του ΑΚΑΓΕ, δηλαδή του κουμπαρά αλληλεγγύης γενεών που φτιάχτηκε προκειμέ­νου να εξασφαλιστεί η καταβολή των συντάξεων και των επόμενων γενεών.
 • Αν πάλι εφαρμοστούν οι ρήτρες μηδενικού ελλείμματος, τον λογαριασμό θα πληρώσουν οι σημερινοί συνταξιούχοι.

Είναι ξεκάθαρο. Σε αυτό το… παιχνίδι δεν εί­ναι δυνατόν να βγουν όλοι κερδισμένοι. Κάποιος θα χάσει ενώ η ζημιά μπορεί να γίνει μι­κρότερη ή να εκμηδενιστεί μόνο μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (καθώς θα αυξηθούν τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές), ουσιαστικά δηλαδή μόνο από την ανάπτυξη.

Οι συνταξιούχοι…

Το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας συ­ντηρεί 2,65 εκατομμύρια συνταξιούχους. Έχει τη σημασία της η κατηγοριοποίηση αυτού του συνόλου:

 1. Τα 1.990.067 άτομα εκ του συνόλου εισπράττουν σύνταξη γήρατος και το μέσο εισόδημά τους διαμορφώνεται στα 960,66 ευρώ. Αυτό το ποσό είναι το μέσο μηνιαίο εισό­δημα από συντάξεις προ φόρου και κρατήσεων περίθαλψης.

Το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρα­κολουθεί και μια δεύτερη στατιστική: το μέσο μηνιαίο εισόδημά από συντάξεις προ μνημονιακών κρατήσεων, φόρου και κρατήσεων περίθαλψης. Στη δεύτερη αυτήν περίπτωση προκύ­πτει ότι το μέσο εισόδημα διαμορφώνεται στα 1.080,06 ευρώ.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι στους πολλούς συνταξι­ούχους το μνημόνιο κόστισε 119,4 ευρώ μηνιαίως (σ.σ.: στο κόστος έχει συνυπολογιστεί και η κατάργηση της 13ης και της 14ης σύνταξης).

 1. Στις 401.631 ανέρχονται οι συντάξεις θανάτου ή χηρείας. Οι δικαιούχοι αυτών των συντάξεων εισπράττουν κατά μέσον όρο 690,48 ευρώ ενώ το μνημόνιο τους έχει κοστί­σει 26,24 ευρώ καθώς, χωρίς να ληφθούν υπό­ψη τα μνημονιακά μέτρα, το μέσο εισόδημα θα διαμορφωνόταν στα 716,72 ευρώ.
 2. Αναπηρικές συντάξεις εισπράττουν 230.328 άτομα με μέσο εισόδημα (προ φόρων και κρατήσεων περίθαλψης) ύψους 629,73 ευρώ. Το μνημόνιο σε αυτήν την ομάδα συνταξιούχων έχει μειώσει το εισόδημα κα­τά 12,14 ευρώ.
 3. Τελευταία ομάδα, η οποία δεν έχει επηρε­αστεί από τα μνημονιακά μέτρα, είναι αυτή που ζει με τα λιγότερα. Πρόκειται για την ομάδα των ανασφάλιστων υπερήλικων συνταξιούχων, οι οποίοι εισέπρατταν και εισπράττουν 360 ευρώ από τον ΟΓΑ. Σε αυτήν την ομάδα βρίσκο­νται σήμερα 31.248 συνταξιούχοι.

Επειδή πολλά έχουν ειπωθεί και για το νεαρό της ηλικίας συνταξιοδότησης των Ελλήνων, η συγκεκριμένη κατανομή έχει και αυτή τη δική της σημασία. Στο σύνολο των 2,65 εκατ. συνταξιούχων, μόλις το 15% εξακολουθεί να μην έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του ενώ, αν προστεθεί και η ηλικιακή ομάδα των συνταξιούχων ηλικίας από 61 έως 65, τότε τα ποσοστό ανεβαίνει στα 25%. Κι ενώ το ένα τέ­ταρτο των συνταξιούχων δεν έχει συμπληρώσει τα 65, ακόμη ένα τέταρτο έχει ήδη υπερβεί τα 80ό έτος.

…και ο λογαριασμός

Πόσα χρήματα απαιτούνται για να πληρω­θούν κάθε μήνα αυτοί οι 2,65 εκατομμύρια συνταξιούχοι; Περίπου 2,35 δισεκατομ­μύρια ευρώ τον μήνα ή περίπου 28,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Και πώς συγκεντρώνονται αυτά τα χρήματα;

Από τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης προκύπτει ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο (2015) τα ασφαλιστικά ταμεία εισέ­πραξαν:

 • 1,691 δισεκατομμύρια ευρώ από τις εισφορές των εργαζομένων, δηλαδή περί­που 563 εκατ. ευρώ τον μήνα.
 • 2,356 δισεκατομμύρια ευρώ από τις εισφορές των εργο­δοτών (περίπου 785 εκατ. ευρώ τον μήνα).
 • 3,292 δισεκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Να σημειωθεί ότι στο ποσό αυτό δεν περι­λαμβάνονται τα χρήματα που καταβάλλει το Δημόσιο για την πληρωμή των συνταξιούχων του Δημοσίου. Για να συμπεριληφθούν και αυτά, θα πρέπει να προστεθούν επιπλέον 1,6 δι­σεκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει ότι κάθε τρίμηνο από τα φορολογικά έσοδα διατίθενται 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για το ασφαλιστικό σύστημα.

Θα ήταν λάθος να ειπωθεί ότι όλο αυτό το πο­σό καταβάλλεται για συντάξεις. Με την κρατική συμβολή πληρώνονται και οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία. Ακόμη όμως και να αφαι­ρεθεί αυτό το κονδύλι, το συμπέρασμα δεν αλ­λάζει. Το μεγαλύτερο βάρος για την πληρωμή των συντάξεων σηκώνει ο κρατικός προϋπολογισμός, ενώ ακολουθούν οι εργοδότες με τρί­τους τους εργαζομένους.

Από τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης προκύπτει άλλο ένα συμπέρασμα: Το ασφα­λιστικό σύστημα παράγει ελλείμματα. Στο πρώτο τρίμηνο, οι δαπάνες εκτοξεύτηκαν στα 8,386 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ τα έσοδα ήταν 8 δισ. ευρώ.

 • Ποιος μπορεί να καλύ­ψει αυτά τα ελλείμματα; Σίγουρα όχι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες μέσα από τις ασφαλιστικές τους εισφο­ρές, τουλάχιστον όχι όσο η ανεργία παραμένει στα ύψη.
 • Ποιος μένει; Ο κρατικός προϋπολογισμός. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα πληρώσουν δηλαδή και πάλι, αλλά… εμμέσως.

Η γενιά των εργαζομένων

Αν ηλικιακά η πλειονότητα των συντα­ξιούχων ανήκει σε αυτούς που έχουν ξεπεράσει τα 65, οι εργαζόμενοι που κατά κύριο λόγο συνεισφέρουν με τους φόρους που πληρώνουν είναι οι σημερινοί τρι­αντάρηδες, σαραντάρηδες και πενηντάρηδες. Σε ένα σύνολο 1,775 εκατομμυρίων εργαζο­μένων στον ιδιωτικό τομέα τόσοι είναι όλοι κι όλοι οι μισθωτοί με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ) ποσοστό άνω του 70% είναι τα άτομα ηλικίας από 30 έως 55 ετών. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα;

 • Ο μέσος μεικτός μισθός τους διαμορφώνε­ται στα 1.034,03 ευρώ. Επί του ποσού αυτού επιβάλλονται και οι ασφαλιστικές εισφορές και οι φόροι εισοδήματος, με αποτέλεσμα το τελικό καθαρό ποσό να περιορίζεται περίπου στα 826 ευρώ.
 • Για περισσότερους από 467.000 εργαζό­μενους, ο μέσος μεικτός μισθός είναι μόλις 442,37 ευρώ. Και αυτό διότι αυτοί οι εργα­ζόμενοι είναι δηλωμένοι ως μερικώς απασχο­λούμενοι. ΟΙ οκτάωροι από την άλλη πλευρά (συνολικά 1,372 εκατομμύρια σε ολόκληρη τη χώρα) αμείβονται κατά μέσον όρο με 1.233 ευρώ μεικτά, δηλαδή κάτω από 1.000 ευρώ κα­θαρά και αυτοί.

Πόσο μπορούν μακροπρόθεσμα να πληρώ­νουν το κόστος του ασφαλιστικού; Ήδη σχε­δόν δεν μπορούν. Γι’ αυτό ξαναλέμε ότι η πρώ­τη προτεραιότητα είναι η δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι ειδήσεις τα επόμενα χρόνια θα είναι όλο και πιο μαύρες…

 

Written by gr.mme.observer

23 Μαΐου 2015 at 1:45 μμ

Αναρτήθηκε στις ασφάλιση γενικά

Tagged with

«Τα προγράμματα vouchers θα αλλάξουν κατεύθυνση»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ / ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Εφημερίδα των Συντακτών / Μ. Βαλασόπουλος

«Δεν καταπολεμάς την ανεργία και τη φτωχοποίηση αν δεν αυξηθούν οι μισθοί», λέει στην «Εφ.Συν.» και στην Αφροδίτη Τζιαντζή, η αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου, μιλώντας για τα πεπραγμένα των πρώτων τεσσάρων μηνών, τις δράσεις που έπονται και κυρίως για την αλλαγή στόχευσης στην καταπολέμηση της ανεργίας, που θεωρεί το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα της Ελλάδας μετά τη διαπραγμάτευση του χρέους.

Στην ερώτηση για την ανάκληση του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ για 16.220 ανέργους ηλικίας 29-64 ετών, απαντά:

«Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ακριβώς επειδή υπήρχαν σχεδιασμένα προγράμματα που απορροφούσαν σχεδόν τους μισούς κοινοτικούς πόρους της περιόδου 2014-2020, κοίταξα με μεγάλη προσοχή πού πηγαίναν τα χρήματα. Το πρόγραμμα αυτό είχε το εξής περίεργο χαρακτηριστικό: Αν διαιρούσαμε τα 112 εκατομμύρια του προϋπολογισμού με τους 16.220 ανέργους, αντιστοιχούν σε κάθε άνεργο περίπου 6.950 ευρώ. Ομως ο άνεργος έπαιρνε περίπου 25%. Το 75% πήγαινε σε ένα ΚΕΚ. Ο καταμερισμός ήταν βαρύς υπέρ του παρόχου κατάρτισης εις βάρος του ανέργου. Το δεύτερο είναι ότι, ενώ το πρόγραμμα έλεγε πως οι πόροι πρέπει να κατανεμηθούν σε τομείς που είχαν ανάπτυξη, οι 10.000 από τις 16.600 θέσεις κατευθύνονταν στον κατασκευαστικό-τεχνικό τομέα, τον δεύτερο κλάδο σε καθίζηση μετά το λιανεμπόριο. Το τρίτο πρόβλημα ήταν ότι απευθυνόταν σε πολύ ευρύ ηλικιακό φάσμα, με διαφορετικές ανάγκες. Δεν μπορείς να στείλεις έναν 29άχρονο και κάποιον μισή μέρα πριν από τη σύνταξη στην ίδια κατάρτιση και πρακτική άσκηση. Δεν ήταν δυνατόν να κάνουμε μια μικρή ανασύνταξη. Ηθελε πλήρη επανασχεδιασμό, όπως θα γίνει εντός ενός διμήνου.

 

* Ολόκληρη η συνέντευξη στην «Εφημερίδα των Συντακτών – Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί σήμερα 23/5 και αύριο 24/5

 

Written by gr.mme.observer

23 Μαΐου 2015 at 10:50 πμ

Αναρτήθηκε στις κλάδος ανεργίας

Tagged with

Επιτέλους ξύπνησαν για τα Επικουρικά

20150520espit4epikourikaΜετά τη δημόσια παρέμβαση της «Δημοσιογραφικής Ανανέωσης & Ενωτικής Κίνησης Δημοσιογράφων», στο Δ.Σ. της Τρίτης 19 Μαΐου, η ΕΣΠΗΤ ομόφωνα αποφάσισε να σταλεί επιστολή στο υπουργείο Εργασίας με την οποία η Ενωση δηλώνει ρητά ότι το Επικουρικό της Β’ Διεύθυνσης πρέπει να μείνει εντός του ΕΤΑΠ ΜΜΕ.

Στην επιστολή της η ΕΣΠΗΤ, ως πλέον αντιπροσωπευτικό σωματείο ασφαλισμένων της Β’ Διεύθυνσης ΕΤΑΠ ΜΜΕ, εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση τόσο ως προς την ένταξη των Επικουρικών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ στο ΕΤΕΑ, όσο και ως προς τη μετατροπής τους σε ΝΠΙΔ – Επαγγελματικά Ταμεία με βάση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 και στην από 3.12.2014 εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας (ΩΡΠΔΛ-8ΔΑ).

Όπως σημειώνει στην επιστολή της η ΕΣΠΗΤ «ζητάμε την άμεση κατάργηση της ρύθμισης της παρ. 5 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014, ώστε να μην εφαρμοστεί ο νόμος που προβλέπει τη μεταφορά των επικουρικών στο ΕΤΕΑ, να μείνουν τα Επικουρικά μας εντός του ΕΤΑΠ ΜΜΕ και την έναρξη διαλόγου για την ουσιαστική ενοποίηση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, με γνώμονα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ενεργών ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και τη βιωσιμότητα του ΕΤΑΠ ΜΜΕ».

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι «το ΕΤΑΠ ΜΜΕ ουδέποτε επιχορηγήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό, άντεξε πλεονασματικό στα χρόνια της μνημονιακής θύελας, χάρη και στις αιματηρές θυσίες των συνταξιούχων του, παρότι απώλεσε περίπου το 40% των ασφαλισμένων του».

 

Written by gr.mme.observer

20 Μαΐου 2015 at 7:04 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with

Επικίνδυνη αδράνεια για το Επικουρικό μας ή σκοπιμότητα;

20150518daekd_epikourikoΜε ανακοίνωσή της, η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ καταγγέλλει ότι «καμία ενέργεια δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα το προεδρείο της ΕΣΠΗΤ για την παραμονή του επικουρικού της Β’ Διεύθυνσης (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) εντός του ΕΤΑΠ ΜΜΕ!

Επίσης, δεν έχει γίνει καμιά κίνηση ενημέρωσης της νέας ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη «θεωρητικά» (μένει ν’ αποδειχθεί και στην πράξη…) ομόφωνη θέση του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ:

 • ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΑΠ ΜΜΕ
 • ΟΧΙ στα Επαγγελματικά Ταμεία.
 • OXI στην απόσχιση του Επικουρικού της Β’ Διεύθυνσης από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ και τη συνεισφορά του στο χρεοκοπημένο ΕΤΕΑ.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 220 του ν.4281/2014, προβλέπεται ότι από την 1η Ιουλίου 2015 το Επικουρικό της Β’ Διεύθυνσης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ), μαζί με άλλα Επικουρικά, μεταφέρεται αυτόματα στο χρεοκοπημένο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) με όσα συνεπάγεται αυτό για τις επικουρικές συντάξεις του Ταμείου μας. Σημειώνεται πως η προθεσμία της 30ής Ιουνίου παραμένει ενεργή, και ότι στη συνέχεια τα Επικουρικά που δεν έχουν μετατραπεί σε ΝΠΙΔ, εντάσσονται στο ΕΤΕΑ (ΩΡΠΔΛ-8ΔΑ/3.12.2014). Επίσης, ζητείται, από τον νόμο, εάν υπάρχουν αντιρρήσεις, να κατατεθούν μέχρι την 30ή Ιουνίου από την δεσπόζουσα Ένωση της κάθε Διεύθυνσης (δηλαδή στην περίπτωσή μας, του πρώην ΤΑΙΣΥΤ, την ΕΣΠΗΤ).

Στο σωματείο μας προκηρύχθηκαν εκλογές, για τις 12 – 13 Ιουνίου, «παραμελώντας» και αφήνοντας σε εκκρεμότητα αυτό το κορυφαίο ασφαλιστικό ζήτημα παρά τον άμεσο κίνδυνο να δημιουργηθούν νομικά τετελεσμένα. Ουσιαστικά, για μια ακόμη φορά επαναλαμβάνονται από τη διοίκηση Μπερεδήμα οι μεθοδεύσεις που μας οδήγησαν στον ΕΟΠΥΥ, με την εκπαραθύρωση από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ κλάδων και ασφαλισμένων προς όφελος συντεχνιών και η απόπειρα κλοπής των πόρων μας, για τη συντήρηση απαράδεκτων ανισοτήτων και προκλητικών προνομίων σε βάρος του Περιοδικού Τύπου.

Θέτουμε στην κρίση των μελών της ΕΣΠΗΤ αν σκοπίμως το προεδρείο της ΕΣΠΗΤ αδρανεί, εξυπηρετώντας «αλλότριες» σκοπιμότητες. Αναρωτιόμαστε, με το παρελθόν του προέδρου μας, μήπως στόχος είναι, λόγω των εκλογών στην ΕΣΠΗΤ, στις 12 – 13 Ιουνίου και της ενδεχόμενης διοικητικής εκκρεμότητας να μην «προλάβει» η νέα διοίκηση τις προθεσμίες και να ενταχθεί το Επικουρικό μαςde facto στο ΕΤΕΑ;

ΚΑΛΟΥΜΕ άμεσα το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ, ως αντιπροσωπευτικότερο σωματείο ασφαλισμένων της Β’ Διεύθυνσης, να πάρει ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ απόφαση στο αυριανό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ και να στείλει ΑΜΕΣΑ επιστολή στο υπουργείο Εργασίας, ζητώντας την παραμονή του Επικουρικού της Β’ Διεύθυνσης (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) εντός του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Από τα μέλη του Δ.Σ. ζητάμε να ελεγχθεί η άμεση εκτέλεση της απόφασης (οι προθεσμίες τρέχουν), γιατί έχουμε παραδείγματα όπου ανάλογες αποφάσεις / ανακοινώσεις στην πορεία αλλάζουν ή και προκλητικά… ξεχνιούνται.

ΔEN ΘA EΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Υ.Σ.: Αναρωτιόμαστε: γιατί καθυστερεί ταίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα διαφθοράς, Παναγιώτη Νικολούδη, και η έγγραφη ενημέρωσή του για τις καραμπινάτες πτωχεύσεις / λουκέτα / μεταβιβάσεις τίτλων σε off shore εταιρείες, όπως οι Εκδόσεις Λυμπέρη, η 4Π, ο Περιοδικός Τύπος η περιβόητη ΑΔΕΛΕ (Ισοτιμία), οι Εκδόσεις Κυριακίδη, ο Επενδυτής, η ΙΜΑΚΟ κ.λπ.; Παρότι η πρόταση έχει γίνει πριν από σχεδόν ένα μήνα, από τους εκπροσώπους της ΔΑΕΚΔ στο Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ, έως την Παρασκευή 15 Μαΐου δεν είχε καν σταλεί επιστολή!
Τι ακριβώς «προσδοκά» / «περιμένει» το προεδρείο της ΕΣΠΗΤ και κωλυσιεργεί τόσο πολύ; Οδηγίες «άνωθεν»; Χρεοκοπία; Εκλογές; Απώλεια της «δεδηλωμένης»;… 

 

 

Written by gr.mme.observer

18 Μαΐου 2015 at 7:32 μμ

Αναρτήθηκε στις κλάδος επικούρησης

Tagged with

Προς κατάργηση οι πρόωρες συντάξεις

Για τα δέκα μέτωπα που θα καθορίσουν το τοπίο του ασφαλιστικού την επόμενη μέρα γράφει η Ρούλα Σαλούρου στο euro2day.gr, εστιάζοντας στις πρόωρες συντάξεις, τις ενοποιήσεις ταμείων και τις νέες πηγές χρηματοδότησης:

Τα καυτά θέματα του ασφαλιστικού

1. Πρόωρες συνταξιοδοτήσεις: Οι θεσμοί ζητούν την κατάργηση των ενδιάμεσων ορίων ώστε σύντομα, από το 2015, να κλείσει κάθε πόρτα εξόδου για συνταξιοδότηση πριν από τα 62 για μειωμένη και τα 67 για πλήρη. Το υπουργείο Εργασίας δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι θα σεβαστεί θεμελιωμένα αλλά και ώριμα δικαιώματα. Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει πέσει η πρόταση για αυξήσεις ορίων ηλικίας από το 2020 έως το 2025. Οι δανειστές ζητούν τουλάχιστον από το 2016 – 2017.

2. Αύξηση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης από 4.500 σε 5.500: Οι θεσμοί επιμένουν, το υπουργείο δεν το συζητάει. Η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας είχε συμφωνήσει στη ρύθμιση, γεγονός το οποίο επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των θεσμών.

3. Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές: Πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο αγκάθι στη διαπραγμάτευση, καθώς οι δανειστές επιμένουν να εφαρμοστεί, ενώ η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι θα την καταργήσει γιατί οδηγεί σε συνεχείς περικοπές. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι συντάξεις δεν θα μειωθούν. Γεγονός που δείχνει ότι δεν προτίθεται (τουλάχιστον εύκολα) να υποχωρήσει.

4. Μείωση υψηλών επικουρικών: Η πρόταση υπάρχει, χωρίς ιδιαίτερη δημοσιονομική αξία. Η ελληνική πλευρά επιμένει ότι δεν θα υπάρξουν υψηλές επικουρικές συντάξεις.

5. Εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των κύριων συντάξεων: Το υπουργείο έχει παγώσει τον νόμο 3863. Οι δανειστές ζητούν την εφαρμογή και την τροποποίησή του, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης.

6. Σύνδεση εισφορών – παροχών και ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και στις κύριες συντάξεις: Η ελληνική πλευρά δεν συζητάει τέτοιες ρυθμίσεις που οδηγούν σε χαμηλές συντάξεις. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργο Ρωμανιά, σε δύο με τρία χρόνια εάν εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες αλλαγές, οι κύριες συντάξεις θα μειωθούν στα 300 ευρώ!

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

12 Μαΐου 2015 at 2:48 πμ

«Κλείδωσε» το αγγελιόσημο ως οιονεί εργοδοτική εισφορά

20150416yoaasdtn4321m142x200Τέλος στη συστηματική υπονόμευση και αμφισβήτηση του αγγελιοσήμου ως «οιονεί εργοδοτικής εισφοράς με ανταποδοτικό χαρακτήρα» βάζει με έγγραφό του το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποδεχόμενο πλήρως τη γνωμοδότηση του λέκτορα Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, Ακρίτα Καϊδατζή.

Η γνωμοδότηση είχε ζητηθεί με πρωτοβουλία της προέδρου του Ταμείου Γιώτας Αντωνοπούλου και ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, τον Ιούνιο του 2013, ώστε να αντικρουστεί εμπράκτως και επί της ουσίας η απόπειρα να ενταχθεί στους «φόρους υπέρ τρίτων» και να απειλείται με κατάργηση, με βάση τα συνιστώμενα στην περίφημη «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ.

Ειδικότερα, το Υπουργείο, διά της γενικής διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών, Μ. Τριανταφύλλου, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ΕΤΑΠ ΜΜΕ (αρ. 111135/1020/Κ06) με θέμα «Υπαγωγή οφειλών στις διατάξεις του Ν. 4321/2015», αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 (Α’ 32) το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015, υπάγεται σε ρύθμιση κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Φορέα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την αναφερόμενη στην αίτησή σας γνωμοδότηση, το αγγελιόσημο επί των διαφημίσεων στον Τύπο και τα ΜΜΕ «συνιστά ιδιάζοντα κοινωνικό πόρο, ο οποίος υποκαθιστά τις εργοδοτικές εισφορές (οιονεί εργοδοτική εισφορά με ανταποδοτικό χαρακτήρα)».

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι οι οφειλές από αγγελιόσημο δύνανται να ρυθμίζονται βάσει των διατάξεων του Ν. 4231/2015».

Υπενθυμίζεται ότι στη γνωμοδότηση του Ακρίτα Καϊδατζή που παρήγγειλε το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, αναφέρονται τα εξής:

Το αγγελιόσημο επί των διαφημίσεων στον τύπο και τα ΜΜΕ συνιστά ιδιάζοντα κοινωνικό πόρο των οικείων ασφαλιστικών ταμείων, ο οποίος κυρίως υποκαθιστά τις εργοδοτικές εισφορές. Ήδη για το λόγο αυτό, πρόκειται για «οιονεί εργοδοτική εισφορά» με ανταποδοτικό, ως εκ τούτου, χαρακτήρα. Εξάλλου, το αγγελιόσημο κατ’ αποτέλεσμα βαρύνει τους εργοδότες, δηλαδή τις επιχειρήσεις τύπου και ΜΜΕ, καθόσον αυξάνει το κόστος της διαφήμισης, ενώ και οι τοπικά βαρυνόμενοι με αυτό (διαφημιζόμενοι) τελούν σε ειδική σχέση με τους ωφελούμενους (εργαζόμενους στον τύπο και τα ΜΜΕ), καθόσον προσδοκούν ωφέλεια από την εργασία τους. Ενόψει αυτών, παγίως δέχεται η νομολογία ότι το αγγελιόσημο συνιστά «εισφορά υπό ευρεία έννοια», ενώ δεν συνιστά φόρο και εκφεύγει του πεδίου εφαρμογής του δικαίου της EE.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

6 Μαΐου 2015 at 8:02 μμ

Αναρτήθηκε στις αγγελιόσημο

Tagged with ,

Αρέσει σε %d bloggers: