Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Παρέμβαση ΕΤΑΠ ΜΜΕ για το αγγελιόσημο στην Επιτροπή Σοφών


k5p20etapmme01

Ολοκληρωμένο φάκελο τεκμηρίωσης, για την υπεράσπιση του αγγελιοσήμου ως οιονεί εργοδοτικής εισφοράς, αλλά και της αυτοτέλειας του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, απέστειλε, προς τη 12μελή «Επιτροπή Σοφών» που θα εισηγηθεί την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος η διοίκηση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, μετά από εισήγηση της προέδρου του Γιώτας Αντωνοπούλου και ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

20150917_epistoli_proedrou_etapmmeΣε αυτόν περιέχονται: Έκθεση – Μελέτη Νομικής Αξιολόγησης του Επίκουρου Καθηγητή Νομικής ΑΠΘ. Ακρίτα Καϊδατζή, έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το οποίο το αγγελιόσημο αποτελεί οιονεί εργοδοτική εισφορά με ανταποδοτικό χαρακτήρα, εξ ου και η υπαγωγή του στις διατάξεις του ν. 4321/2015 για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και Έκθεση – Οικονομική Μελέτη της εταιρίας SANY CONSULTING, που έχει εκπονήσει την τελευταία αναλογιστική μελέτη του Ταμείου.

Στην επιστολή της προέδρου του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, Γιώτας Αντωνοπούλου, που συνοδεύει το φάκελο τεκμηρίωσης, επισημαίνονται μεταξύ άλλων: «Από απόψεως νομικής, δημοσιονομικής και κοινωνικο-ασφαλιστικής, δεν είναι σκόπιμη, αλλά ούτε και επιτρεπτή
τυχόν κατάργηση του πόρου του αγγελιοσήμου, όπως και
τυχόν κατάργηση της αυτονομίας του ΕΤΑΠ ΜΜΕ με την ένταξη του σε άλλον ενιαίο φορέα, τυχόν δε απόφαση κατάργησης του πόρου και/ή του Ταμείου δεν είναι συμβατή, αντιθέτως ευθέως αντιστρατεύεται τις υποχρεώσεις
τις οποίες η χώρα έχει αναλάβει στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης»,
με την επισήμανση ότι «χάρις στον ασφαλιστικό πόρο του αγγελιοσήμου, το Ταμείο μας επιτελεί το ασφαλιστικό του έργο χωρίς κρατική χρηματοδότηση και χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό».

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ ΜΜΕ»

 

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Στις 26/8/2015 η υπογράφουσα Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ ΜΜΕ Παναγιώτα Αντωνοπούλου συνεφώνησε με τον τότε υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργο Κατρούγκαλο, όπως το Ταμείο μας υποβάλλει προς την Επιτροπή σας τις επεξεργασμένες θέσεις μας σχετικά με τα θέματα που μας αφορούν.

Σε συνέχεια της ανωτέρω συνεννοήσεως, το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, αφού

α) μελέτησε επισταμένως το σύνολο των υποχρεώσεων τις οποίες η χώρα μας  ανέλαβε με το Μνημόνιο Συνεννόησης (ν. 4336/2015),

β) ζήτησε και έλαβε Έκθεση – Μελέτη Νομικής Αξιολόγησης από τον Επίκουρο Καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ. Ακρίτα Καϊδατζή,

γ) ζήτησε και έλαβε Έκθεση – Οικονομική Μελέτη της εταιρίας SANY CONSULTING, η οποία συνέταξε προσφάτως την αναλογιστική μελέτη του ΕΤΑΠ ΜΜΕ,

δ) μελέτησε τα οικονομικά στοιχεία του Ταμείου, με έμφαση στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας στους κλάδους των ασφαλισμένων μας κατά την τελευταία τριετία και ειδικότερα στην κατακόρυφη αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας,

κατέληξε στη θέση ότι, από απόψεως νομικής, δημοσιονομικής και κοινωνικο-ασφαλιστικής, δεν είναι σκόπιμη, αλλά ούτε και επιτρεπτή τυχόν κατάργηση του πόρου του αγγελιοσήμου, όπως και τυχόν κατάργηση της αυτονομίας του ΕΤΑΠ ΜΜΕ με την ένταξη του σε άλλον ενιαίο φορέα, τυχόν δε απόφαση κατάργησης του πόρου και/ή του Ταμείου δεν είναι συμβατή, αντιθέτως ευθέως αντιστρατεύεται τις υποχρεώσεις τις οποίες η χώρα έχει αναλάβει στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης.

Η θέση μας τεκμηριώνεται από τις κάτωθι εκθέσεις και έγγραφα τα οποία σας υποβάλλουμε, ήτοι,

 1. Την Έκθεση – Μελέτη Νομικής Αξιολόγησης του Επίκουρου Καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ. Ακρίτα Καϊδατζή, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει α) την κρίσιμη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με την οποία το αγγελιόσημο δεν συνιστά πόρο υπέρ τρίτων, αλλά ιδιαίτερο ασφαλιστικό πόρο, ο οποίος υποκαθιστά την κρατική χρηματοδότηση, τις εργοδοτικές εισφορές, καθώς και απαλλοτριωθέντα ιδιωτικό πόρο της οικείας ασφαλιστικής κοινότητας, β) την πλήρη καταγραφή των νομικών και συνταγματικών κωλυμάτων για την κατάργηση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ ή/και του αγγελιοσήμου.
 2. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 12691/657 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το οποίο το αγγελιόσημο αποτελεί οιονεί εργοδοτική εισφορά με ανταποδοτικό χαρακτήρα, εξού και η υπαγωγή του στις διατάξεις του ν. 4321/2015 για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.
 3. Την Έκθεση – Οικονομική Μελέτη της εταιρίας SANY CONSULTING, από την οποία προκύπτει ότι τυχόν κατάργηση του αγγελιοσήμου θα έχει ως αποτέλεσμα το ΕΤΑΠ ΜΜΕ να εμφανίσει  Αναλογιστικό Έλλειμμα ύψους 1,7 δις ευρώ, το οποίο σε περίπτωση κατάργησης του Ταμείου μας θα επιβαρύνει αντιστοίχως το νέο φορέα καθώς και  τον χειμαζόμενο χώρο των ΜΜΕ.

Επισημαίνουμε ιδίως ότι, χάρις στον ασφαλιστικό πόρο του αγγελιοσήμου, το Ταμείο μας επιτελεί το ασφαλιστικό του έργο χωρίς κρατική χρηματοδότηση και χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως επίσης, ότι το αγγελιόσημο υποκατέστησε απαλλοτριωθέντα από την Πολιτεία ιδιωτικό πόρο των οικείων ενώσεων (το Λαχείο Συντακτών). Τυχόν κατάργηση του αγγελιοσήμου θα προκαλέσει, χωρίς λόγο, δημοσιονομική επιβάρυνση στο Κράτος, ενώ δεν αποκλείεται η έγερση αστικών αξιώσεων, λόγω της ιδιωτικής προέλευσης του πόρου.

Τονίζουμε επίσης ότι, το 10% του αγγελιοσήμου το οποίο εισπράττει το ΕΤΑΠ ΜΜΕ αποδίδεται από το Ταμείο μας στο Λογαριασμό ΑΚΑΓΕ. Τυχόν κατάργηση του αγγελιοσήμου δεν θα επιβάρυνε μόνο τον κρατικό προϋπολογισμό κατά τα μεγέθη που καταγράφονται στην αναλογιστική μας μελέτη αλλά ταυτοχρόνως θα στερούσε ιδιαιτέρως σημαντικά έσοδα από το Λογαριασμό ΑΚΑΓΕ.

Είμαστε βέβαιοι πως θα μελετήσετε με τη δέουσα προσοχή τα επιχειρήματα τα οποία αναλυτικά σας παραθέτουμε και θα συμφωνήσετε μαζί μας πως η μόνη νομικά βάσιμη, ασφαλιστικά σκόπιμη και δημοσιονομικά συμφέρουσα λύση είναι η διατήρηση της αυτονομίας του Ταμείου μας για την ασφαλιστική κάλυψη όλων των κατηγοριών εργαζομένων στο χώρο των ΜΜΕ με κατοχυρωμένο τον πόρο του αγγελιοσήμου. Οποιαδήποτε άλλη προοπτική όχι μόνο δεν εξυπηρετεί, αλλά αντιθέτως αντιστρατεύεται τις δεσμεύσεις τις οποίες η χώρα μας έχει αναλάβει έναντι των δανειστών της.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με τιμή

Παναγιώτα Αντωνοπούλου

 

Υποβάλλονται σε 12 αντίτυπα

α) Έκθεση – Μελέτη Νομικής Αξιολόγησης του Επίκουρου Καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ. Ακρίτα Καϊδατζή

β) Έκθεση – Οικονομική Μελέτη της εταιρίας SANY CONSULTING

γ)    Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 12691/657 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

δ) Η παρούσα επιστολή

 

Written by gr.mme.observer

18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:50 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with , ,

Ένα Σχόλιο

Subscribe to comments with RSS.

 1. { με την επισήμανση ότι «χάρις στον ασφαλιστικό πόρο του αγγελιοσήμου, το Ταμείο μας επιτελεί το ασφαλιστικό του έργο χωρίς κρατική χρηματοδότηση και χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό» }.

  Με το ίδιο σκεπτικό λοιπόν Κύριοι Δημοσιογράφοι
  Που θέλετε οι άλλοι να σας πληρώνουν με 20-21,5 % επί των τιμολογίων Διαφήμισης στα ΜΜΕ

  Να ζητήσουν και ΟΛΟΙ οι άλλοι κλάδοι εργαζομένων να παίρνουν ποσοστά επί των αντίστοιχων τιμολογίων στους κλάδους τους …..

  Πχ. Οι ψιλικατζήδες από τα τσιγάρα
  Τα κρεοπωλεία από την αγορά κρέατος
  Οι Ταβέρνες από τα κοψίδια και όχι μόνο
  Τα καφενεία από τον Καφέ και τον μεζέ
  Τα Super Market για το προσωπικό τους από τα Ταμεία μετά τα ψώνια
  Τα Φαρμακεία από τις Συνταγές
  Τα συνεργεία αυτοκινήτων …. Τα πρατήρια Βενζίνης….
  Και πολλοί άλλοι κλάδοι ακόμη ……

  Και όλοι αυτοί δεν χρειάζεται να κάνουν αισχροκέρδεια ζητώντας 20% όπως εσείς ….. Τους φτάνει και ένα 5 % για να είναι όλοι χαρούμενοι κάθε μήνα που θα πληρώνουν ΑΛΛΟΙ τις ασφαλιστικές τους εισφορές ..
  Δεν νομίζω να είχαμε Εισφοροδιαφυγή όπως τώρα που η κάθε πληρωμή βγαίνει από την τσέπη τους …..
  Και τα ταμεία δεν θα ήξεραν που να τα βάλουν τα λεφτά …….

  Εσείς έχετε το Σύνδρομο του Μη άγχους για την σύνταξη όπως οι δημόσιοι Υπάλληλοι που πριν ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ τον Μήνα τους πληρώνονται χωρίς να νοιάζονται αν έχει λεφτά ο Εργοδότης τους – Κράτος μια και τα Δάνεια να είναι Καλά από την ΕΚΤ του Ντράγκι που μόνο για αυτούς νοιάζεται και όχι για τους Ιδιωτικούς Υπαλλήλους που έχουν πολλές φορές κάτι μικρό καθυστερήσεις 3-4 μηνών για να πάρουν τον τεράστιο μισθό των 600-700 ευρώ …..και δουλεύοντας μάλιστα !!!!!
  Και αυτά τα κερδίσατε γιατί τα Πολιτικά Λαμογια ήθελαν ΔΩΡΕΑΝ διαφήμιση μέσα από της εκπομπές στα ΜΜΕ και τα έντυπα σας όπου εργάζεστε για να αναπτύξουν την ατελείωτη ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΑ τους εκτός από ελάχιστους ικανούς και σοβαρούς όλων των κομμάτων … αν και αυτούς δεν τους δίνετε τακτικά ΛΟΓΟ γιατί οι σοβαροί δεν φέρνουν Νούμερα ….. στα Νούμερα …..

  Πάντως μια τέτοια ιδέα του να πληρώνονται όλοι από τα τιμολόγια που κόβουν ανά κλάδο προς τον πελάτη τους για να μην χρειάζεται το κράτος όλα αυτά τα 24 Δις περίπου για συντάξεις τον χρόνο να τα δανείζετε ( μια και η αναλογία εργαζομένου προς συνταξιούχο έφτασε στο 1-1 ενώ έπρεπε να είναι ειδικά σήμερα με το 700 ευρώ στο 7-1 ) ….μπας και φτιάξει κανένα σχολείο η νοσοκομείο …… μάλλον θα ήταν θετική στα άδεια Ταμεία και απορώ πως κάτι Συνδικαλιστές από άλλα ταμεία έκτος των ΜΜΕ δεν το σκέφτηκαν ….

  Όπως ακόμα και η Τρόικα- Κουαρτέτο – Θεσμοί

  Το σωστό και δίκαιο θα ήταν να είναι ….ΟΛΟΙ το Ιδιο η κανένας

  Δεν μπορεί άλλος να πληρώνει μόνος του και άλλος να ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ….. για τον ίδιο ΑΚΡΙΒΩς ΛΟΓΟ ….. την σύνταξη του ….

  Μου αρέσει!

  iordanis x

  19 Σεπτεμβρίου 2015 at 5:08 πμ


Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: