για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Archive for the ‘θέματα προσωπικού’ Category

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Αλλαγές στη διοίκηση του Α’ τομέα

Καθήκοντα διευθύντριας του Α’ τομέα (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ανέλαβε με απόφαση του Δ.Σ. από τις 3 Δεκεμβρίου 2009 η κα Ευαγγελία Κουρτίδου, στη θέση της κας Μαρίας Καρατζά που συνταξιοδοτήθηκε. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. ορίστηκε επικεφαλής του τομέα Εσόδων – Παροχών Α΄τομέα, η κα Βασιλική Φλώρου.

Written by gr.mme.observer

4 Δεκεμβρίου 2009 at 8:01 μμ

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

επιλογή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕΤην πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης αποφάσισε το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), με διαδικασία που ολοκληρώνεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου 2009. Η επιλογή αναμένεται να γίνει από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μετά τις εθνικές εκλογές.

Written by gr.mme.observer

7 Σεπτεμβρίου 2009 at 10:54 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θέματα προσωπικού

Tagged with

ΕΔΟΕΑΠ: Αναζητά αναπληρωτή/τρια Γενικό Διευθυντή

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) ζητεί να προσλάβει αναπληρωτή/τρια Γενικό Διευθυντή.
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση πρέπει να έχουν:
• Ελληνική υπηκοότητα (ή υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Ηλικία μεταξύ 33-45 ετών.
• Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών ή Διοικητικών Επιστημών.
• Τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, ει δυνατόν με εξειδίκευση στα θέματα διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών Υγείας, θα εκτιμηθούν δεόντως.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

27 Ιουλίου 2009 at 5:43 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΔΟΕΑΠ, θέματα προσωπικού

Tagged with

Ανάθεση έργου με μίσθωση από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι υπουργοί Εσωτερικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
3. Την υπ’ αριθμ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/118/2906/14.5.2009 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ
4. Την από 1.12.2008 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του ΕΤΑΠ − MME.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

4 Ιουλίου 2009 at 6:02 μμ

-10% στις αποζημιώσεις διοίκησης ασφαλιστικών ταμείων

Στο ΦΕΚ 127 ΥΟΔΔ/24.3.2009 δημοσιεύεται κοινή υπουργική απόφαση (2/11105/0022/27.3.2009) των υπουργείων Οικονομίας (υφυπουργός Νικόλαος Λέγκας) και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (υπουργός Φάνη Πάλλη-Πετραλιά), με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων και η μηνιαία αποζημίωση των Προέδρων, Κυβερνητικών Επιτρόπων, μελών, εισηγητών και γραμματέων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

27 Μαρτίου 2009 at 8:49 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θέματα προσωπικού

Tagged with

Ενίσχυση Μηχανισμού Ελέγχου του Αγγελιοσήμου

20061228_symvasidaneismou_tspeathenvseisΟι συνδικαλιστικές ενώσεις ΕΣΠΗΤ, ΕΙΗΕΕ, ΕΠΗΕΑ. ΕΠΙΠΤ, ΕΙΕΤ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΘ, ΕΣΗΕΣΘΣΤΕΕ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΑ, ΕΕΑ, ΕΤΗΠΤΑ με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους συμφώνησαν να προσλάβουν αριθμό υπαλλήλων τους οποίους θα διαθέτουν στο ΤΣΠΕΑΘ προς υποστήριξη του Ελεγκτικού Μηχανισμού του Αγγελιοσήμου.

Ανά έτος την ιδιότητα του εργοδότη θα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής όλες οι παραπάνω ενώσεις.

Οι εργαζόμενοι θα απασχολούνται στον Ελεγκτικό Μηχανισμό Αγγελιοσήμου του ΤΣΠΕΑΘ, υπό τις εντολές, τις οδηγίες και τον έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων του Ταμείου και προς εκτέλεση της εργασίας ελέγχου και είσπραξης του Αγγελιοσήμου.

Τη σύμβαση με ημερομηνία 28/12/2006 υπογράφουν εκ μέρους των ενώσεων, ο πρόεδρος της ΕΠΗΕΑ Μάρκος Γκανάς και ο γενικός γραμματέας της ΕΠΗΕΑ Δημήτρης Πίππας, ενώ για το ΤΣΠΕΑΘ υπογράφει ο πρόεδρος Δημήτρης Καπράνος.

Αρέσει σε %d bloggers: