για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Posts Tagged ‘ασφάλιση

Μάχη γενεών στο ασφαλιστικό

Απάντηση στην ερώτηση «ποιά γενιά θα πληρώσει το μάρμαρο;» αναζητά «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ» στο τεύχος 1865 της Πέμπτης 21 Μαΐου 2015, θέτοντας ερωτήματα, αλλά και την άποψη ότι «Μόνη λύση η ανάπτυξη και οι σταθερές θέσεις εργασίας, αλλιώς τα επόμενα χρόνια θα είναι όλο και πιο μαύρα».

Θα υποχωρήσει η κυβέρνηση πίσω από την κόκκινη γραμμή της προ­χωρώντας σε μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων; θα εφαρ­μόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις και στα εφάπαξ; Ή θα επιλέξει να βρει άλλους πόρους για να χρηματο­δοτήσει τα ελλείμματα;

20150522topontiki0809Από τις απαντήσεις που θα δώσει η κυβέρνηση σε αυτά τα ερωτήματα δεν θα κριθεί μόνο η διαπραγμά­τευση με τους θεσμούς, αλλά και το ποια «γενιά» Ελλήνων θα σηκώσει αυτήν τη φορά το βάρος.

Αν προστατευτούν οι συνταξιούχοι, ο λογα­ριασμός θα πέσει στους σημερινούς τριαντά­ρηδες και σαραντάρηδες, οι οποίοι θα κληθούν μέσω των φόρων να τον εξοφλήσουν.

Ιδού λοι­πόν το δίλημμα για την κυβέρνηση: Ποιους θα προστατέψει και από ποιους θα ζητήσει να πληρώσουν περισσότερα; Η μάχη των γενεών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι δυο γενιές

Η «σύγκρουση» γενεών δεν είναι εμφανής ούτε μιλάει κανένας γι’ αυτήν. Όμως προκύπτει εκ των πραγμάτων.

 1. Από τη μία πλευρά είναι οι συνταξιούχοι. Έχουν φτάσει ήδη τα 2,65 εκατομμύρια άτομα σε μια χώρα στην οποία κατοικούν 9,27 εκατ. άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών. Ο αριθμός τους αναμένεται να μεγαλώσει με ταχύτατο ρυθμό τα επόμενο διάστημα διότι εκκρεμούν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις συνταξι­οδότησης (οι οποίες μάλιστα πολλαπλασιάζο­νται όσο κυκλοφορεί ότι η κυβέρνηση θα υπο­χρεωθεί να καταργήσει τα παράθυρα πρόωρης συνταξιοδότησης).
 1. Από την άλλη πλευρά έχουμε τους «απασχολούμενους». Το τμήμα αυτό του εργα­τικού δυναμικού που εξακολουθεί να έχει δου­λειά ή απασχόληση. Αυτοί έχουν περιοριστεί σε 3,535 εκατομμύρια. Οι απασχολούμενοι δεν είναι αυτονόητο ότι έχουν και τακτικό εισόδημα. Διότι, από στατιστικής απόψεως, και οι μερικώς απασχολού­μενοι των 200-300 ευρώ μηνιαίως στην ίδια ομάδα συμπεριλαμβάνονται. Όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν ζημιές ή ακόμη και οι μισθωτοί που πληρώνονται με 4-5 μήνες καθυστέρηση.

Σε αυτούς τους 3,5 εκατομμύρια απασχο­λούμενους πέφτει όλο το βάρος να πληρώ­σουν τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφο­ρές που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για να χρηματοδοτηθούν οι συντάξεις.

Ελληνική «ιδιαιτερότητα»

Εκ πρώτης όψεως, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου διαφορετικό συγκριτικά με αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και έξω σε συντάξεις πληρώνονται από τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής (εργοδό­τες, εργαζόμενοι, κράτος). Τι είναι το διαφορετικό στην Ελλάδα;

 • Η αναλογία εργαζομένων – συνταξιούχων, η οποία έχει φτάσει στα χειρότερα επίπεδα όλων των εποχών, καθώς σε κάθε συνταξιούχο ανα­λογούν πλέον μόνο 1,33 εργαζόμενοι.
 • Οι αμοιβές σε συνάρτηση με το ύψος της μέσης σύνταξης. Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, για-παράδειγμα, δεν ξεπερνούν τα 1.000 – 1.100 ευρώ μεικτά, ενώ η μέση αμοιβή των συνταξιούχων ξεπερ­νάει τα 900 ευρώ. Πρακτικά είναι τα ίδια λεφτά καθαρά, καθώς ο συνταξιούχος δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές
 • Οι προοπτικές του πληθυσμού. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη αυτήν τη στιγμή της οποίας ο πληθυσμός μειώνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, καθώς οι θάνατοι υπέρβαίνουν τις γεννήσεις. Το 2013 το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 17.660 άτομα, ενώ η ίδια κατάσταση συνεχίζεται και το 2014. Συνολικά στην τετραετία 2011-2014 οι θάνατοι θα έχουν ξεπεράσει τις γεννήσεις κατά περισσότερα από 60.000 άτομα.

Στο τέλος, κάποιος χάνει

Το τι ακριβώς «παίζεται» σε αυτήν τη δια­πραγμάτευση είναι πολύ συγκεκριμένο: Αν δεν εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμ­ματος στο ταμείο επικουρικής ασφάλισης, θα προκύψει -ήδη έχει αρχίσει να προκύπτει- ένα έλλειμμα της τάξεως των 350 εκατ. ευρώ. Μαζί με τα εφάπαξ ο λογαριασμός ανεβαίνει ακόμη περισσότερο στα 500-600 εκατ. ευρώ. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά;

 • Η μία εναλλακτική είναι να πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τους φόρους.
 • Η δεύτερη εναλλακτική είναι να καταβληθεί με πόρους του ΑΚΑΓΕ, δηλαδή του κουμπαρά αλληλεγγύης γενεών που φτιάχτηκε προκειμέ­νου να εξασφαλιστεί η καταβολή των συντάξεων και των επόμενων γενεών.
 • Αν πάλι εφαρμοστούν οι ρήτρες μηδενικού ελλείμματος, τον λογαριασμό θα πληρώσουν οι σημερινοί συνταξιούχοι.

Είναι ξεκάθαρο. Σε αυτό το… παιχνίδι δεν εί­ναι δυνατόν να βγουν όλοι κερδισμένοι. Κάποιος θα χάσει ενώ η ζημιά μπορεί να γίνει μι­κρότερη ή να εκμηδενιστεί μόνο μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (καθώς θα αυξηθούν τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές), ουσιαστικά δηλαδή μόνο από την ανάπτυξη.

Οι συνταξιούχοι…

Το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας συ­ντηρεί 2,65 εκατομμύρια συνταξιούχους. Έχει τη σημασία της η κατηγοριοποίηση αυτού του συνόλου:

 1. Τα 1.990.067 άτομα εκ του συνόλου εισπράττουν σύνταξη γήρατος και το μέσο εισόδημά τους διαμορφώνεται στα 960,66 ευρώ. Αυτό το ποσό είναι το μέσο μηνιαίο εισό­δημα από συντάξεις προ φόρου και κρατήσεων περίθαλψης.

Το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρα­κολουθεί και μια δεύτερη στατιστική: το μέσο μηνιαίο εισόδημά από συντάξεις προ μνημονιακών κρατήσεων, φόρου και κρατήσεων περίθαλψης. Στη δεύτερη αυτήν περίπτωση προκύ­πτει ότι το μέσο εισόδημα διαμορφώνεται στα 1.080,06 ευρώ.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι στους πολλούς συνταξι­ούχους το μνημόνιο κόστισε 119,4 ευρώ μηνιαίως (σ.σ.: στο κόστος έχει συνυπολογιστεί και η κατάργηση της 13ης και της 14ης σύνταξης).

 1. Στις 401.631 ανέρχονται οι συντάξεις θανάτου ή χηρείας. Οι δικαιούχοι αυτών των συντάξεων εισπράττουν κατά μέσον όρο 690,48 ευρώ ενώ το μνημόνιο τους έχει κοστί­σει 26,24 ευρώ καθώς, χωρίς να ληφθούν υπό­ψη τα μνημονιακά μέτρα, το μέσο εισόδημα θα διαμορφωνόταν στα 716,72 ευρώ.
 2. Αναπηρικές συντάξεις εισπράττουν 230.328 άτομα με μέσο εισόδημα (προ φόρων και κρατήσεων περίθαλψης) ύψους 629,73 ευρώ. Το μνημόνιο σε αυτήν την ομάδα συνταξιούχων έχει μειώσει το εισόδημα κα­τά 12,14 ευρώ.
 3. Τελευταία ομάδα, η οποία δεν έχει επηρε­αστεί από τα μνημονιακά μέτρα, είναι αυτή που ζει με τα λιγότερα. Πρόκειται για την ομάδα των ανασφάλιστων υπερήλικων συνταξιούχων, οι οποίοι εισέπρατταν και εισπράττουν 360 ευρώ από τον ΟΓΑ. Σε αυτήν την ομάδα βρίσκο­νται σήμερα 31.248 συνταξιούχοι.

Επειδή πολλά έχουν ειπωθεί και για το νεαρό της ηλικίας συνταξιοδότησης των Ελλήνων, η συγκεκριμένη κατανομή έχει και αυτή τη δική της σημασία. Στο σύνολο των 2,65 εκατ. συνταξιούχων, μόλις το 15% εξακολουθεί να μην έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του ενώ, αν προστεθεί και η ηλικιακή ομάδα των συνταξιούχων ηλικίας από 61 έως 65, τότε τα ποσοστό ανεβαίνει στα 25%. Κι ενώ το ένα τέ­ταρτο των συνταξιούχων δεν έχει συμπληρώσει τα 65, ακόμη ένα τέταρτο έχει ήδη υπερβεί τα 80ό έτος.

…και ο λογαριασμός

Πόσα χρήματα απαιτούνται για να πληρω­θούν κάθε μήνα αυτοί οι 2,65 εκατομμύρια συνταξιούχοι; Περίπου 2,35 δισεκατομ­μύρια ευρώ τον μήνα ή περίπου 28,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Και πώς συγκεντρώνονται αυτά τα χρήματα;

Από τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης προκύπτει ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο (2015) τα ασφαλιστικά ταμεία εισέ­πραξαν:

 • 1,691 δισεκατομμύρια ευρώ από τις εισφορές των εργαζομένων, δηλαδή περί­που 563 εκατ. ευρώ τον μήνα.
 • 2,356 δισεκατομμύρια ευρώ από τις εισφορές των εργο­δοτών (περίπου 785 εκατ. ευρώ τον μήνα).
 • 3,292 δισεκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Να σημειωθεί ότι στο ποσό αυτό δεν περι­λαμβάνονται τα χρήματα που καταβάλλει το Δημόσιο για την πληρωμή των συνταξιούχων του Δημοσίου. Για να συμπεριληφθούν και αυτά, θα πρέπει να προστεθούν επιπλέον 1,6 δι­σεκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει ότι κάθε τρίμηνο από τα φορολογικά έσοδα διατίθενται 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για το ασφαλιστικό σύστημα.

Θα ήταν λάθος να ειπωθεί ότι όλο αυτό το πο­σό καταβάλλεται για συντάξεις. Με την κρατική συμβολή πληρώνονται και οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία. Ακόμη όμως και να αφαι­ρεθεί αυτό το κονδύλι, το συμπέρασμα δεν αλ­λάζει. Το μεγαλύτερο βάρος για την πληρωμή των συντάξεων σηκώνει ο κρατικός προϋπολογισμός, ενώ ακολουθούν οι εργοδότες με τρί­τους τους εργαζομένους.

Από τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης προκύπτει άλλο ένα συμπέρασμα: Το ασφα­λιστικό σύστημα παράγει ελλείμματα. Στο πρώτο τρίμηνο, οι δαπάνες εκτοξεύτηκαν στα 8,386 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ τα έσοδα ήταν 8 δισ. ευρώ.

 • Ποιος μπορεί να καλύ­ψει αυτά τα ελλείμματα; Σίγουρα όχι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες μέσα από τις ασφαλιστικές τους εισφο­ρές, τουλάχιστον όχι όσο η ανεργία παραμένει στα ύψη.
 • Ποιος μένει; Ο κρατικός προϋπολογισμός. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα πληρώσουν δηλαδή και πάλι, αλλά… εμμέσως.

Η γενιά των εργαζομένων

Αν ηλικιακά η πλειονότητα των συντα­ξιούχων ανήκει σε αυτούς που έχουν ξεπεράσει τα 65, οι εργαζόμενοι που κατά κύριο λόγο συνεισφέρουν με τους φόρους που πληρώνουν είναι οι σημερινοί τρι­αντάρηδες, σαραντάρηδες και πενηντάρηδες. Σε ένα σύνολο 1,775 εκατομμυρίων εργαζο­μένων στον ιδιωτικό τομέα τόσοι είναι όλοι κι όλοι οι μισθωτοί με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ) ποσοστό άνω του 70% είναι τα άτομα ηλικίας από 30 έως 55 ετών. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα;

 • Ο μέσος μεικτός μισθός τους διαμορφώνε­ται στα 1.034,03 ευρώ. Επί του ποσού αυτού επιβάλλονται και οι ασφαλιστικές εισφορές και οι φόροι εισοδήματος, με αποτέλεσμα το τελικό καθαρό ποσό να περιορίζεται περίπου στα 826 ευρώ.
 • Για περισσότερους από 467.000 εργαζό­μενους, ο μέσος μεικτός μισθός είναι μόλις 442,37 ευρώ. Και αυτό διότι αυτοί οι εργα­ζόμενοι είναι δηλωμένοι ως μερικώς απασχο­λούμενοι. ΟΙ οκτάωροι από την άλλη πλευρά (συνολικά 1,372 εκατομμύρια σε ολόκληρη τη χώρα) αμείβονται κατά μέσον όρο με 1.233 ευρώ μεικτά, δηλαδή κάτω από 1.000 ευρώ κα­θαρά και αυτοί.

Πόσο μπορούν μακροπρόθεσμα να πληρώ­νουν το κόστος του ασφαλιστικού; Ήδη σχε­δόν δεν μπορούν. Γι’ αυτό ξαναλέμε ότι η πρώ­τη προτεραιότητα είναι η δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι ειδήσεις τα επόμενα χρόνια θα είναι όλο και πιο μαύρες…

 

Written by gr.mme.observer

23 Μαΐου 2015 at 1:45 μμ

Αναρτήθηκε στις ασφάλιση γενικά

Tagged with

Δημήτρης Στρατούλης: «Ενοποιήσεις Ταμείων, αν χρειαστεί»

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ημερησία» στον Γιώργο Γάτο, ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης άνοιξε «παράθυρο» για την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, τονίζοντας ότι «εφόσον χρειαστεί να προχωρήσουμε σε νέες ενοποιήσεις, θα τις κάνουμε μετά από ειλικρινή διάλογο με τους αρμόδιους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς και σε καμία περίπτωση με ισοπέδωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων προς τα κάτω».

Το κείμενο της συνέντευξης:

– Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τα τρέχοντα ταμειακά «ανοίγματα» των ασφαλιστικών ταμείων και, συγκεκριμένα, το έλλειμμα των 2 δισ. ευρώ που προβλέπουν οι διοικήσεις έως το τέλος του 2015;

Οι προϋπολογισμοί των ασφαλιστικών ταμείων προβλέπουν για το 2015 έλλειμμα 1,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015. Εάν η δημόσια χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης παραμείνει το 2015 στα επίπεδα του 2014 -κι αυτό έχω ήδη προτείνει στην κυβέρνηση- το προϋπολογισμένο έλλειμμα θα μειωθεί δραστικά. Πρόσθετα έσοδα θα υπάρχουν μέσα στο 2015 από τα νέα προγράμματα για ανέργους, όπου θα ισχύει πλέον ο κατώτερος μισθός και ασφάλιση και για κύρια σύνταξη, αλλά και από την εξίσωση του κατώτερου μισθού των νέων εργαζομένων κάτω από 25 ετών με αυτόν των μεγαλύτερων, όπως και από την επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ. Πάντως σε κάθε περίπτωση, ως κυβέρνηση εγγυόμαστε τη χορήγηση των συντάξεων μέχρι το τελευταίο ευρώ και τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωμένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

– Εξετάζετε την επαναφορά των κοινωνικών πόρων Ταμείων που πρόσφατα καταργήθηκαν;

Μας απασχολεί το θέμα των καταργημένων κοινωνικών πόρων κατ’ εξοχήν στα επικουρικά ταμεία, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε οριστικές πολιτικές αποφάσεις.

– Η ύπαρξη αυτού του ελλείμματος, στο οποίο δεν συνυπολογίζεται το κόστος των καθυστερούμενων -για 1 έως 4 χρόνια- «σε αναμονή» συντάξεων και τα απλήρωτα εφάπαξ, δεν… δυσχεραίνει, εκ των πραγμάτων, την υλοποίηση των εξαγγελιών σας; Για τα επικουρικά είχε προβλεφθεί «όφελος» 460 εκατ. ευρώ…

Η προηγούμενη κυβέρνηση από την εφαρμογή της ρήτρας ‘μηδενικού ελλείμματος’ στις επικουρικές συντάξεις είχε προϋπολογίσει ‘εξοικονόμηση’ 350-380 εκατ. ευρώ για το 2015. Με αυτή όμως τη λογική οι επικουρικές συντάξεις θα οδηγούνταν σε πλήρη εξαέρωση. Γι’ αυτό σταματήσαμε τις προγραμματισμένες από την προηγούμενη κυβέρνηση νέες μειώσεις των επικουρικών συντάξεων κατά 15% (8%+7%) για το 2015 και έχουμε επεξεργαστεί συγκεκριμένες οικονομικές λύσεις, για να στηρίξουμε αυτή την απόφασή μας.

– Ποιες συγκεκριμένες «πηγές» χρηματοδότησης σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε για να ενισχυθούν τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης και να δημιουργηθεί ένα αποθεματικό μέχρις ότου «ανακάμψουν» η απασχόληση και οι μισθοί; Τα νέα έσοδα θα ενταχθούν στο Ταμείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα αποδίδονται απ’ ευθείας στα ελλειμματικά Ταμεία ή θα «περάσουν» στο ΑΚΑΓΕ;

Η κυβέρνηση, για να ενισχυθεί η δημόσια χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, θα επαναφέρει σ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα πλήρως την τριμερή χρηματοδότησή της και θα την ενισχύει, ως μέτρο σταδιακής αποκατάστασης των λεηλατηθέντων από το καταστροφικό PSI αποθεματικών της, με συμπληρωματικούς δημόσιους πόρους, που δεν θα επιβαρύνουν τους φορολογούμενους και τους καταθέτες των τραπεζών. Για τη σταδιακή αποκατάσταση των διαχρονικά λεηλατημένων αποθεματικών της κοινωνικής ασφάλισης, θα σχηματίσουμε αποθεματικό κεφάλαιο, με χρηματοδότησή του από το Ταμείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο οποίο θα μεταφερθούν έσοδα του δημοσίου από τον φυσικό και ορυκτό πλούτο της χώρας και από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, μακριά και απέναντι σε πρακτικές και λογικές ιδιωτικοποιήσεων. Ταυτόχρονα, θα αξιοποιήσουμε με ασφάλεια την εναπομείνασα κινητή και ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων.

– Η επαναφορά της τριμερούς χρηματοδότησης, η επανασύσταση του ΟΕΚ και της Εργατικής Εστίας, προμηνύουν αυξήσεις στις εισφορές υπέρ ΙΚΑ και ΟΑΕΔ που είχαν μειωθεί;

Το σίγουρο είναι ότι θα επανασυστήσουμε και θα αναβαθμίσουμε τις κοινωνικές πολιτικές, που παρείχαν ο ΟΕΚ και ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, που θα παρέχονται από ένα νέο ενιαίο δημόσιο φορέα. Για τον τρόπο πρόσθετης χρηματοδότησής του θα αποφασίσουμε μετά από διάλογο με τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων και εργοδοτών. Το πιο βασικό, για να είναι αποτελεσματική η πλήρης επαναφορά της τριμερούς χρηματοδότησης, είναι να μειωθεί η ανεργία.

– Αποκλείσατε, στις προγραμματικές δηλώσεις, νέες μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Θα ισχύσει το ίδιο και για τα εφάπαξ;

Για τις εφάπαξ παροχές έχουμε πει ότι θα επανεξετάσουμε τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού τους, που θέσπισε η προηγούμενη κυβέρνηση, ώστε να μην οδηγούν σε σφαγιαστικές μειώσεις.

– Ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Υπάρχει περίπτωση να μειωθούν για κάποιες κατηγορίες;

Στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής μας, που εγκρίθηκαν από τη Βουλή, δεν αναφερθήκαμε σε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, γιατί προτεραιότητά μας είναι να σταματήσουμε τη συντελούμενη καταστροφή των συντάξεων και της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης βάζοντας φρένο στις νέες συνεχείς μειώσεις των πρώτων και αποκαθιστώντας τον δημόσιο, κοινωνικό και αναδιανεμητικό χαρακτήρα της δεύτερης.

– Καμία αναφορά δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση έως σήμερα για την οργανωτική δομή του Ασφαλιστικού. Συζητάτε τις ενοποιήσεις Ταμείων;

Θα επανεξετάσουμε συνολικά αυτό το ζήτημα, ώστε πρώτα απ’ όλα να αξιολογήσουμε τι απέδωσαν οι μέχρι τώρα ενοποιήσεις ασφαλιστικών ταμείων. Εφόσον χρειαστεί να προχωρήσουμε σε νέες ενοποιήσεις, θα τις κάνουμε μετά από ειλικρινή διάλογο με τους αρμόδιους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς και σε καμία περίπτωση με ισοπέδωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων προς τα κάτω.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

14 Φεβρουαρίου 2015 at 8:30 μμ

Καταρρέει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

ageingpopulationpensionineΤου Τζώρτζη Ρούσσου, από την Εφημερίδα των Συντακτών:

Τέσσερα συμπεράσματα-μαχαιριές στις πολιτικές που εφαρμόζονται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνει η έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ για το ασφαλιστικό σύστημα. Ούτε λίγο-ούτε πολύ, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Εργασίας, Σάββας Ρομπόλης, που συνυπογράφει την έκθεση, κάνει λόγο για… μπαμ της κοινωνικής ασφάλισης σε δύο χρόνια! Από την άλλη, ο τραγέλαφος των διαρκών περικοπών στις συνταξιοδοτικές παροχές επέφερε, σύμφωνα πάντα με τους επιστημονικούς συνεργάτες του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, απώλειες εισοδημάτων από συντάξεις κατά 31,5%, που σε απόλυτους αριθμούς δεικνύει απώλειες εισοδήματος 423 ευρώ μηνιαίως για τους συνταξιούχους! Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία Νοεμβρίου 2013 του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμής Συντάξεων «Ηλιος», η μέση σύνταξη εκτιμάται στα επίπεδα των 927 ευρώ (ακαθάριστα), όταν στη μελέτη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ του 2009 εκτιμήθηκε στα 1.350 ευρώ (ακαθάριστα).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

10 Δεκεμβρίου 2013 at 7:04 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: