για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Posts Tagged ‘ασφαλιστική ενημερότητα

Νομιμοποίηση εισφοροδιαφυγής στον Επαρχιακό Τύπο;

έγγραφο της ΕΙΕΤ για τα νέα δικαιολογητικά ασφάλισης στον Επαρχιακό Τύπο Σε έγγραφο της με ημερομηνία 18.2.2009, η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με το Ν.3548/2007 και την τροπολογία αυτού, τονίζει ότι πλέον αρκεί βεβαίωση ασφάλισης, αντί της ασφαλιστικής ενημερότητας. Ενδιαφέρον έχει η σχετική σημείωση (στο τέλος της πρώτης σελίδας):

«Πριν την τροποποίηση του Νόμου 3548/07 απαιτείτο ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία προκάλεσε πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα σε πολλά μέλη. Τώρα με την τροποποίηση απαιτείται Βεβαίωση ασφάλισης και όχι ασφαλιστική ενημερότητα, δηλαδή μόνο ότι τους έχετε ασφαλισμένους, διότι η ασφαλιστική ενημερότητα για να εκδοθεί, έπρεπε να έχετε εξοφλήσει όλες τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για όλους τους εργαζόμενους είτε είναι δημοσιογράφοι είτε υπάλληλοι γραφείων είτε άλλης ειδικότητας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχετε υποχρέωση να καταβάλλετε τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές».

Written by gr.mme.observer

18 Φεβρουαρίου 2009 at 11:03 μμ

Εισφοροδιαφυγή: Το θαμμένο πόρισμα του 1992

[Ιός της Κυριακής, Ελευθεροτυπία, 4.11.2009] Σαν να μην πέρασε μια μέρα! Διαβάζοντας το εμπιστευτικό πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής προς τον (τότε) διοικητή του ΙΚΑ Γ. Χιώτη για την εισφοροδιαφυγή το 1992 αντιλαμβάνεται κανείς -15 χρόνια μετά- ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Μόνο το μέγεθος της εισφοροκλοπής έχει διογκωθεί:

Από 90 δισ. δραχμές τότε (δηλαδή, 265 περίπου εκατομμύρια ευρώ), σήμερα αγγίζει τα 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του ΙΚΑ. Καμιά από τις σαφείς προτάσεις της Επιτροπής ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε και έτσι η «αδιέξοδη» πορεία του ΙΚΑ (και όλου του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος) συνεχίζεται προς τέρψιν των ασύδοτων «δυνάμεων της αγοράς».

Ας δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία του πορίσματος:

*«Εισφοροδιαφυγή παρατηρείται όταν οι εργοδότες για την εργασία που παρέχουν σ’ αυτούς μισθωτοί και είναι ασφαλιστέα στο ΙΚΑ δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ή καταβάλλουν για λιγότερες ημέρες εργασίας από αυτές που πραγματοποιούνται, υπολογιζόμενες σε αποδοχές χαμηλότερες από τις πραγματικά καταβαλλόμενες ή τις νόμιμα καταβλητέες (επί τη βάσει Συλλογικών Συμβάσεων)».

*Το πόρισμα αναφέρεται στους «γνωστούς» κλάδους: Οικοδομή, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εποχικές εργασίες, μπαρ – καφέ, αμοιβή με το κομμάτι, αλιευτικά, ναυπηγοεπισκευαστική, dealers (τώρα έχουμε και τα ντιλίβερι), εργάτες γης (ανθοκομεία, θερμοκήπια, ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων), εργάτες κτηνοτροφίας και ιχθυοκαλλιέργειας, τουρισμός, φροντιστήρια, ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, οίκοι ευγηρίας, κλινικές, ταξί, μεταφορικές επιχειρήσεις, συνεργεία καθαριότητας κ.ά.

*«Το ισχύον σύστημα συντηρεί και αναπαράγει εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή στα οικοδομοτεχνικά έργα (…) Είναι μοναδική σε έκταση για πολιτισμένη χώρα η αυθαίρετη δόμηση που παρατηρείται στη χώρα μας, η οποία -πέραν του ότι συνεπάγεται καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, συντελεί στη φοροδιαφυγή κ.λπ.- είναι βασική αιτία εισφοροδιαφυγής…»

*«Στις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 30 εργαζόμενους η εισφοροδιαφυγή μεθοδεύεται ως εξής: Αναγγέλλουν την πρόσληψη των εργαζομένων στις Επιθεωρήσεις Εργασίας με μεταγενέστερες ημερομηνίες από τις πραγματικές ή δεν την αναγγέλλουν καθόλου. Καταρτίζουν συμβάσεις εργασίας οι οποίες είναι εικονικές ως προς την ημερομηνία πρόσληψης και το ύψος των αποδοχών. Ασφαλίζουν τους εργαζόμενους για λιγότερες ημέρες από τις πραγματικές είτε με την ανοχή τους είτε όχι. Δεν εκδίδουν εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, παρ’ ότι υπάρχει νομοθετημένη σχετική υποχρέωση».

*«Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά παρατηρείται εισφοροδιαφυγή και ειδικά στις τουριστικές περιοχές ο έλεγχος είναι δυσχερής (…) Στα νυχτερινά κέντρα, μπαρ κ.λπ. ο έλεγχος είναι δυσχερής γιατί λειτουργούν νυχτερινές ώρες και Σαββατοκύριακα, οπότε οι υπηρεσίες του ΙΚΑ αρκούνται στα στοιχεία που προσκομίζουν οι εργοδότες, χωρίς να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος, με αποτέλεσμα μεγάλης έκτασης εισφοροδιαφυγή».

*«Στις μεγάλες επιχειρήσεις η εισφοροδιαφυγή εκφράζεται κυρίως με τη δυνατότητα, μέσω της λογιστικής τεχνικής, μείωσης ή απόκρυψης αποδοχών που υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και αντίστοιχης μεταφοράς ή εμφάνισής τους σε λογαρισμούς εξόδων που τυπικά εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών οι εργοδότες για τις αποδοχές αυτές (σ.σ.: από τότε ανθούν τα «μπλοκάκια» – ΔΠΥ και τα Δελτία Επαγγελματικής Δαπάνης). Το πρόβλημα εντείνεται και από την εγγενή αδυναμία των υπηρεσιών μας να διενεργήσουν ουσιαστικό έλεγχο, για τον οποίο απαιτούνται ειδικευμένες λογιστικές γνώσεις, καθώς και από την ισχύουσα νομοθεσία (Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων) που απαγορεύει την πρόσβαση του ΙΚΑ σε όλα τα στοιχεία και βιβλία των επιχειρήσεων».

*«Το σύστημα είσπραξης των καθυστερούμενων εισφορών οδηγεί σε εισφοροδιαφυγή. Δημιουργεί στον εργοδότη, λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται στην είσπραξη, την πεποίθηση ότι μπορεί το ΙΚΑ να μην βεβαιώσει τις εισφορές καθόλου ή και αν τις βεβαιώσει μπορεί να μην τις εισπράξει καθόλου (…) Πρέπει να επισημανθεί ότι η αναποτελεσματικότητα του συστήματος εισπράξεων ενισχύει τάσεις αρνητικής συμπεριφοράς ασυνεπών εργοδοτών, είτε με την προσδοκία κάποιας τελικά νομοθετικής ευνοϊκής ρύθμισης της οφειλής τους, είτε με την αξιοποίηση των αδυναμιών του ίδιου του εισπρακτικού συστήματος».

*«Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς στους συνταξιούχους πώς είναι δυνατόν να εισπράττουν το ίδιο ποσό σύνταξης ασφαλισμένοι που έχουν πραγματοποιήσει 1.500 ημέρες με εκείνους που έχουν πραγματοποιήσει 7.500 ημέρες (…) Η χορήγηση των κατωτάτων συντάξεων ενισχύει το πρόβλημα της αποφυγής από την ασφάλιση» (σ.σ.: Δείτε τις εξαγγελίες Καραμανλή για την «Κατώτατη Εθνική Σύνταξη»).

 

Written by gr.mme.observer

4 Νοεμβρίου 2007 at 11:58 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: