Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Posts Tagged ‘ΕΣΠΗΤ

Ενημερωτικό σημείωμα για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Ενημερωτικό σημείωμα για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, έστειλαν προς το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, με γενική κοινοποίηση προς «Εκπροσώπους του κλάδου», οι Γιώργος Στεφανής και Γιώργος Γάτος, μέλη του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Η επιστολή αυτή, με ημερομηνία «Νοέμβριος 2008», αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ στις 15 Δεκεμβρίου 2008:

Συνάδελφοι,
Σας υποβάλλουμε το παρόν ενημερωτικό σημείωμα για να σας πληροφορήσουμε σχετικά με τα θέματα του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ κατά τον πρώτο μήνα της λειτουργίας του και της συμμετοχής μας στο Δ.Σ. (η οποία υπενθυμίζουμε ότι τελεί υπό την αίρεση δικών σας αποφάσεων όπως και των υπολοίπων Ενώσεων Συντακτών, καθώς έχουμε, ήδη από 13/10/08 θέσει στη διάθεσή του κλάδου τις παραιτήσεις μας).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

15 Δεκεμβρίου 2008 at 4:33 μμ

Ζητούν νέο κανονισμό υγείας για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Κοινή πρόταση αναβάθμισης των παροχών υγείας, που θίγονται από την εφαρμογή του κανονισμού παροχών του ΤΣΕΥΠ, από την 1η Οκτωβρίου στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, αποφάσισαν να προωθήσουν τα συνδικαλιστικά σωματεία ΕΣΠΗΤ (δημοσιογράφοι περιοδικών) και ΤΑΤΤΑ (τεχνικοί τύπου).
Η εκπόνηση του κανονισμού ανατέθηκε στον κ. Αλέξανδρο Μεταλληνό, ασφαλιστικό σύμβουλο της ΕΣΠΗΤ. Τα σωματεία αποφάσισαν επίσης να αναλάβουν το κόστος της αναλογιστικής μελέτης για τον προτεινόμενο αναβαθμισμένο κανονισμό υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Written by gr.mme.observer

10 Ιουνίου 2008 at 7:31 μμ

ΕΣΠΗΤ: Η ασφαλιστική κάλυψη στα ΜΜΕ

Θέσεις της ΕΣΠΗΤ για την ασφαλιστική κάλυψη στα ΜΜΕ (2008 Φεβρουάριος) Ο περιοδικός Τύπος δεν αποδέχεται τυχόν ένταξή του σε Ταμείο (αυτοαπασχολού­μενων) Επιστημόνων, για τους λόγους που έχουν ήδη εκτεθεί. Ζητά όμως και συμφωνεί στην δημιουργία ενός ενιαίου Ταμείου ΜΜΕ για όλους τους εργαζόμε­νους στα ΜΜΕ.

Η ενοποίηση οφείλει να είναι ουσιαστική και όχι πλασματική. Δεν είναι δεκτή κατά συνέπεια μια διοικητική ομοσπονδία Ταμείων Τύπου, για λόγους που θα εξηγηθούν στην συνέχεια. Θυμίζουμε ότι μεταξύ των Ταμείων Τύπου παρατηρούνται σημαντικές διαφορές & ανισότητες σε παροχές, κρατήσεις, υπηρεσίες ενώ υπάρχουν και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ έξω από τον φυσικό ασφαλιστικό τους φορέα.

Προϋπόθεση για την ορθολογική αντιμετώπιση του ασφαλιστικού ζητήματος στο χώρο των ΜΜΕ είναι η ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Τύπου, με όρους ισονομίας και όχι ομοσπονδιοποίησης (καθώς η συγκεκριμένη λύση οδηγεί όχι μόνο στη διαιώνιση των ανισοτήτων, αλλά και στην αύξηση του λειτουργικού κόστους των ταμείων λόγω υπερβολικής γραφειοκρατίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για εργαζόμενους – επιχειρήσεις – Δημόσιο) ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των εργαζομένων δημοσιογράφων – τεχνικών και υπαλλήλων στα «παραδοσιακά», αλλά και ταχύτατα αναπτυσσόμενα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Επισημαίνουμε ειδικότερα τη σημασία της ένταξης στο Ενιαίο Ταμείο Τύπου των εργαζόμενων σε διαδικτυακές πύλες πληροφόρησης (portals και sites ενημερωτικού – ειδησεογραφικού περιεχομένου με προσδιορισμό από τις ενώσεις Συντακτών του χαρακτήρα τους και την άμεση υπαγωγή των καταχωρήσεών τους στο καθεστώς αγγελιοσήμου).

Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συνεχισθεί το σημερινό ασφαλιστικό καθεστώς. Υπογραμμίζουμε ότι οι ανισότητες που υπάρχουν σήμερα μεταξύ των εργαζομένων στα ΜΜΕ δεν προκύπτουν από διαφορές σε συνθήκες, χρόνο ή περιβάλλον εργα­σίας, ούτε από διαφορές σε ασφαλιστικές κρατήσεις. Έχουμε μάλιστα και το οξύ­μωρο, εργαζόμενοι με μεγαλύτερες ασφαλιστικές κρατήσεις να μειονεκτούν ασφα­λιστικά σε σύγκριση με συναδέλφους τους με μικρότερες κρατήσεις. Οι ανισότητες δημιουργήθηκαν και συντηρήθηκαν από μια αντιφατική ασφαλιστική πολιτική, που επί δεκαετίες έλυνε προβλήματα μόνο μερίδας ασφαλισμένων. Για τους ίδιους λόγους αποκλείστηκαν και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ από τα Ταμεία Τύπου.

Το αποτέλεσμα είναι εμφανές στα 7 σημερινά Ταμεία Τύπου, που έχουν σημαντικές διαφορές στους όρους και τις παροχές συνταξιοδότησης, στο ανώτατο ύψος των εισφορών, στη χρηματοδότηση, στην περίθαλψη, στις ασφαλιστικές κρατήσεις, στην πρόνοια  (εφάπαξ) και επικούρηση, στις ειδικότητες που ασφαλίζονται, αλλά επίσης και διαφορές στις υποχρεώσεις των εργοδοτών από Tαμείο σε Tαμείο – ακόμη και μέσα στο ίδιο Ταμείο, ενώ διαφορές σε παροχές & κρατήσεις υπάρχουν ακόμα και για ασφαλισμένους με το ίδιο αντικεί­μενο στον ίδιο χώρο εργασίας!

Για μας η λύση είναι ένα ενιαίο Ταμείο MME τώρα, στην κα­τεύθυνση της ισότιμης και ουσιαστικής ενοποίησης, χωρίς αποκλεισμούς συναδέλφων, αστερίσκους και ει­δικές εξαιρέσεις, με την υγεία να παρέχεται ως αγαθό, δικαίωμα ζωής και όχι ως μερίδιο χάριτος προς πατρικείους ή πληβείους ασφαλισμένους.

Ο περιοδικός Τύπος δεν προβάλλει την ενοποίηση των ταμείων επειδή βρίσκεται σε θέση αδυναμίας. Το ΤΑΙΣΥΤ είναι ένα από τα πιο εύρωστα ταμεία. Θέλουμε ενιαίο Ταμείο Τύπου, επειδή αυτό ορίζουν οι αρχές του Συντάγματος περί ίσης μεταχείρισης, επιβάλλει η ανάγκη ανασυγκρότησης και ορθολογικοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος και απαιτούν οι ασφαλισμένοι μας, οι οποίοι βιώνουν διαφορές στη σύνταξη και την περίθαλψη κάθε φορά που αλλάζουν εργα­σία στα μέσα ενημέρωσης (από την ημερήσια στην περιοδική ενημέρωση και αντί­στροφα). Μια πρόταση κοινωνικά δίκαιη, εφικτή, που εκφράζει την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στα ΜΜΕ, Η δημιουργία ενός ενιαίου Ταμείου το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ πιστεύει ότι είναι μονόδρομος για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ.

Προτείνουμε την ουσιαστική και όχι «ομοσπονδιοποιημένη» ενοποίηση, που μαθηματικά θα οδηγήσει σε αύξηση του λειτουργικού και διοικητικού κόστους της δημόσιας ασφάλισης, αλλά και στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους Οι όροι περίθαλψης, σύνταξης, επικούρησης και πρόνοιας οφείλουν να είναι ενιαίοι και στο υψηλότερο επίπεδο, στο πλαίσιο του ενιαίου Ταμείου στα ΜΜΕ. Πρέπει επίσης να ενταχθούν στο ενιαίο Ταμείο όλες οι ειδικότητες ΜΜΕ: συντάκτες, υπάλλη­λοι, τεχνικοί τύπου – τηλεόρασης – ραδιοφωνίας, καθώς και οι εργαζόμενοι στα ειδησεογραφικά portals, αλλά και στα νέα format ενημέρωσης που προκύπτουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Τυχόν ένταξη σε «ομοσπονδία των Ταμείων Τύπου», χωρίς ουσιαστική ενοποίηση, δηλαδή με την διατήρηση των σημερινών ανισοτήτων σε όρους και παροχές, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, επειδή:

 • διατηρούνται και μεγεθύνονται οι ανισότητες μεταξύ των ασφαλισμένων,
 • αυξάνεται το γραφειοκρατικό κόστος λειτουργίας των Ταμείων,
 • γίνεται ακόμη πιο δύσκολος ο άμεσος και αυστηρός έλεγχος της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και της απόδοσης του αγγελιοσήμου),
 • τίθεται υπό αίρεση η συμμετοχή των εργαζομένων κάθε κλάδου (συντάκτες, υπάλληλοι, τεχνικοί κ.ά.) στο διοικητικό συμβούλιο του «ομοσπονδιοποιημένου» Ταμείου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα συμφέροντα των ασφαλι­σμένων που εκπροσωπούν. Δεν είναι αποτελεσματικό και λειτουργικό Διοικητικό Συμβούλιο 25 μελών.

Στο προτεινόμενο Ενιαίο Ταμείο ο ΕΔΟΕΑΠ πρέπει και μπορεί να γίνει η βάση ενοποίησης των κλάδων περίθαλψης και επικούρησης.  Οι απαιτούμενοι πόροι που θα ενισχύσουν τον ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να βρε­θούν με τη μεταφορά μέρους των αποθεματικών των αντίστοιχων κλάδων, από κάθε Ταμείο Τύπου.

Οι επιμέρους αναλογιστικές μελέτες είναι έτοιμες και πολύ γρήγορα μπορεί να υπάρξει συνολική μελέτη για τη βιωσιμό­τητα ενός κοινού ταμείου με ενιαίους όρους. Το νέο  Ταμείο εργαζομέ­νων στα ΜΜΕ που θα προκύψει πρέπει να έχει αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση στη διοίκηση, όλων των ασφαλιστικών ταμείων και των μεγαλύτερων κλάδων εργαζομένων που το απαρτίζουν.

Οι κλάδοι υγείας

Η διαδικασία προσέγγισης των παροχών περίθαλψης, επικούρησης και πρόνοιας, πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Σήμερα η πλειοψηφία των Ταμείων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, ΤΣΕΥΠ) έχει κλάδους σύνταξης, περίθαλψης, επικούρησης και πρόνοιας για όλους τους ασφαλισμένους. Οι ασφαλισμένοι του ΤΣΠΕΑΘ που δεν είναι μέλη των 4 Συνδικαλιστικών Ενώσεων οι οποίες ελέγχουν το Επικουρικό Ταμείο καλύπτονται στην περίθαλψη από το ΙΚΑ και επικουρικά από το ΕΤΕΑΜ.

Το ενιαίο Ταμείο διασφαλίζει την ισότιμη αντιμετώπιση στα θέματα πρόνοιας, περίθαλψης, επικούρησης, σύνταξης και έχει τη δυνατότητα  άμεσης βελτίωσης των παροχών στο υψηλότερο επίπεδο ανάλογο με άλλα ταμεία του κλάδου.

Το ενιαίο Ταμείο θα δώσει επίσης λύση και στο πρόβλημα της διαδοχικής ασφάλι­σης, εντός του ίδιου επαγγέλματος. Δημοσιογράφοι, υπάλληλοι και τεχνικοί τύπου πολλές φορές στην καριέρα τους αναγκάζονται να αλλάξουν ασφαλιστικό φορέα (ΤΣΠΕΑΘ ή ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ ή ΙΚΑ), ανάλογα με τον μέσο ενημέρωσης που εργάζο­νται, με αποτέλεσμα να έχουν συχνές αλλαγές στην παροχή της περίθαλψης και μειωμένη σύνταξη, πρόνοια και επικούρηση. Κι αυτό χωρίς να αλλάζουν αντικείμενο εργασίας, αλλά μόνο μέσο ενημέρωσης, πολλές φορές μάλιστα στην ίδια εκδοτική εταιρεία (βλ. ΔΟΛ, Πήγασος, όμιλος Antenna, IMAKO, Εκδόσεις Λυμπέρη κ.α.).

Όσον αφορά τους εργαζόμενους στα portals και στα sites  δημοσιογραφικού – ενημερωτικού χαρακτήρα), όπου δεν υπάρχει αγγελιόσημο, –και έως ότου ρυθμιστεί το θέμα της ένταξής τους στο καθεστώς αγγελιοσήμου, με όρους απόλυτης ισονομίας με τα άλλα ΜΜΕ-  προτείνουμε την άμεση ένταξή τους στο Ενιαίο Ταμείο, με εισφορές αντίστοιχες αυτών που καταβάλλουν σήμερα στο ΙΚΑ, άμεσα, χωρίς γραφειοκρατικό – λειτουργικό κόστος.

Στο προτεινόμενο Ενιαίο Ταμείο  να μπορούν να ενταχθούν και αυτό-απασχολούμενοι συντάκτες με όρους ασφάλισης  αντίστοιχους αυτών που ισχύουν στον ΟΑΕΕ.

Τα δύο παραπάνω ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν  με ταυτόχρονη νομοθετική ρύθμιση.

Τα δεδομένα:

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) καλύπτονται από 4 ασφα­λιστικά ταμεία (ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ και τα ΤΣΕΥΠ), ενώ μέρος των ασφα­λισμένων καλύπτεται επικουρικά από τον ΕΔΟΕΑΠ και δυο ακόμη επικουρικά ΤΕΑΣ (Βόλου και Πάτρας). Είναι υγιείς οργανισμοί με θετική αναλογία εργαζόμενων προς συνταξιούχους και δεν αντιμετω­πίζουν προβλήματα βιωσιμότητας.

Υπάρχει επίσης εκτός Ταμείων Τύπου μικρός αριθμός δημοσιογράφων, υπαλλήλων ΜΜΕ και τεχνικών τύπου, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ συντακτών που εργάζονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (χωρίς ασφάλιση ή με ΟΑΕΕ) καθώς οι νέες ειδικότητες

Τα αριθμητικά στοιχεία περιγράφονται στις Αναλογιστικές Μελέτες οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση του Υπουργείου σας.

Συνοπτικά:

 • Απορρίπτουμε την πρόταση της κυβέρνησης περί ενοποίησης των Ασφαλιστικών Ταμείων των εργαζομένων στα ΜΜΕ με άλλα ετερόκλητα Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως και κάθε μεθόδευση περί δημιουργίας Ταμείου Επιστημόνων, που επίσης κατατείνει στην υπονόμευση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων και την βιωσιμότητα των Ταμείων μας.
 • Απορρίπτουμε επίσης την αφαίρεση 10% των πόρων των Ταμείων μας.

Διεκδικούμε:

 • Ένα Ενιαίο Ταμείο στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για όλους του εργαζόμενους (Συντάκτες – Διοικητικοί Υπάλληλοι – Τεχνικοί – Τεχνικοί Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης – εργαζόμενοι σε Ειδησεογραφικά Portals κλπ) με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Την αποτροπή κάθε απόπειρας ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού.
  • Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων της τελευταίας 15ετίας.
  • Την καταβολή των οφειλομένων στα ασφαλιστικά Ταμεία.
  • Την άμεση αύξηση των συντάξεων, ώστε να αναπληρωθούν οι τεράστιες απώλειες της τελευταίας 10ετίας.
  • Διασφάλιση των αποθεματικών και των πόρων.
  • Ασφαλιστική κάλυψη των συναδέλφων που απασχολούνται στις εκάστοτε νέες μορφές ενημέρωσης που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
  • Πραγματικοί έλεγχοι για εισφοροδιαφυγή και με τη συμμετοχή των Ενώσεων και Σωματείων των εργαζομένων.
  • Να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο παροχών, αντίστοιχο των αναγκών και των απαιτήσεων κάθε εποχής, για όλους τους ασφαλισμένους.
  • Καταβολή των χρωστούμενων εργοδοτικών εισφορών στα Δ.Π.Υ. για εργαζόμενους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία. Πλήρη και σταθερή σχέση εργα­σίας αορίστου χρόνου για κάθε εργαζόμενο.
  • Αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου της επιδοτούμενης ανεργίας, της ασθένειας, της λοχείας και της στρατιωτικής θητείας.
  • Κατάργηση των δυσμενών διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.

α) Διατήρηση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και παροχών, έτσι ώστε να υπάρχει εξίσωση στο καλύτερο – ανώτερο επίπεδο.
β) Καμιά νέα οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων. Να πληρώσουν το κράτος και οι εργοδότες όποιο επιπλέον κόστος.

Ενίσχυση Μηχανισμού Ελέγχου του Αγγελιοσήμου

20061228_symvasidaneismou_tspeathenvseisΟι συνδικαλιστικές ενώσεις ΕΣΠΗΤ, ΕΙΗΕΕ, ΕΠΗΕΑ. ΕΠΙΠΤ, ΕΙΕΤ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΘ, ΕΣΗΕΣΘΣΤΕΕ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΑ, ΕΕΑ, ΕΤΗΠΤΑ με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους συμφώνησαν να προσλάβουν αριθμό υπαλλήλων τους οποίους θα διαθέτουν στο ΤΣΠΕΑΘ προς υποστήριξη του Ελεγκτικού Μηχανισμού του Αγγελιοσήμου.

Ανά έτος την ιδιότητα του εργοδότη θα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής όλες οι παραπάνω ενώσεις.

Οι εργαζόμενοι θα απασχολούνται στον Ελεγκτικό Μηχανισμό Αγγελιοσήμου του ΤΣΠΕΑΘ, υπό τις εντολές, τις οδηγίες και τον έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων του Ταμείου και προς εκτέλεση της εργασίας ελέγχου και είσπραξης του Αγγελιοσήμου.

Τη σύμβαση με ημερομηνία 28/12/2006 υπογράφουν εκ μέρους των ενώσεων, ο πρόεδρος της ΕΠΗΕΑ Μάρκος Γκανάς και ο γενικός γραμματέας της ΕΠΗΕΑ Δημήτρης Πίππας, ενώ για το ΤΣΠΕΑΘ υπογράφει ο πρόεδρος Δημήτρης Καπράνος.

Αρέσει σε %d bloggers: