για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Posts Tagged ‘συμβάσεις

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Νέες συμβάσεις με ιδιωτικές κλινικές

Με κοινή απόφασή τους οι Υπουργοί Υγείας και Εργασίας ενέκριναν τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και δύο ιδιωτικών κλινικών.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων:

  • με την ιδιωτική κλινική «ΕUROMEDICA AE ΑΘΗΝΑΙΟΝ Α’» στην Αθήνα, για νοσηλεία ασθενών στα λειτουργούντα τμήματα που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας της,στη ΜΕΘ, στη ΜΤΝ, τη διενέργεια αρθροπλαστικών επεμβάσεων ισχίου και γόνατος, καθώς και τη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων σ΄εξωτερικούς ασθενείς ασφαλισμένους του στα λειτουργούντα εργαστήρια που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας της.

Οι συμβάσεις ισχύουν για ένα (1) χρόνο, με την προϋπόθεση ότι η βεβαίωση καλής λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής θα εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΠΔ 247/91 με ευθύνη της Νομαρχίας. Σε αντίθετη περίπτωση η σύμβαση θα λύεται αυτόματα.

Written by gr.mme.observer

2 Νοεμβρίου 2010 at 7:24 μμ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Περικοπές στις συμβάσεις με κλινικές

Ελάχιστες είναι οι συμβάσεις με ιδιωτικές κλινικές που έχει υπογράψει φέτος το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς έχουν περιοριστεί μόνο σε 4 επιλογές. Πρόκειται για τις κλινικές «MEDITERRANEO HOSPITAL» – Δραγίνη (Γλυφάδα), Λευκός Σταυρός (Αθήνα), «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ» – Τζίμα και ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ (Πειραιάς).

Οι συμβάσεις που επί χρόνια υπέγραφε το ΤΑΙΣΥΤ με πολλές ιδιωτικές κλινικές (π.χ. Ωνάσειο, Ευγενίδειο, Ιατρικό Κέντρο, Κεντρική Κλινική, Γενική Κλινική, Metropolitan, Διαβαλκανικό στη Θεσσαλονίκη κ.α.) έχουν λήξει και όπως φαίνεται, δεν ανανεώνονται. Επίσης, δεν υπάρχει πλέον καμία σύμβαση με κλινικές εκτός Αθηνών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

25 Αυγούστου 2009 at 7:01 μμ

Ανάθεση έργου με μίσθωση από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι υπουργοί Εσωτερικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
3. Την υπ’ αριθμ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/118/2906/14.5.2009 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ
4. Την από 1.12.2008 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του ΕΤΑΠ − MME.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

4 Ιουλίου 2009 at 6:02 μμ

Πρόσληψη ελεγκτή οδοντιάτρου

[έκλεισε 19.6.2009] ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Περίληψη προκήρυξης για πρόσληψη ενός ελεγκτή οδοντιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) έτους (12.6.2009).
Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου τον έλεγχο της οδοντιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τομέα Υγείας της Δ’ Δ/νσης σε έναν ελεγκτή οδοντίατρο για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

12 Ιουνίου 2009 at 10:11 πμ

Αναρτήθηκε στις συμβάσεις, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with ,

Πρόσληψη ελεγκτή ιατρού

[έκλεισε 19.6.2009] ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Περίληψη προκήρυξης για πρόσληψη ενός ελεγκτή ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) έτους (12.6.2009).
Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τομέα Υγείας της Β’ Δ/νσης σε έναν ελεγκτή ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

12 Ιουνίου 2009 at 10:01 πμ

Αναρτήθηκε στις συμβάσεις, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with ,

Πρόσληψη τριών ελεγκτών φαρμακοποιών

[έκλεισε 19.6.2009] ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Περίληψη προκήρυξης για πρόσληψη τριών ελεγκτών φαρμακοποιών με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) έτους (12.6.2009).
Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου τον έλεγχο της φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τομέα Υγείας της Β’, της Γ’ & της Δ’ Δ/νσης σε τρεις ελεγκτές φαρμακοποιούς για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

12 Ιουνίου 2009 at 9:55 πμ

Αναρτήθηκε στις συμβάσεις, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with ,

Αρέσει σε %d bloggers: