Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Πόσο μειώνονται οι συντάξεις από την 1η Αυγούστου

leave a comment »

Διαβάζουμε στο money-money.gr:

Αυξήσεις-σοκ, από 34 έως και 325 ευρώ, στους φόρους που κρατούνται κάθε μήνα από τις αποδοχές 1,1 εκατομμυρίου συνταξιούχων αναμένεται να προκαλέσει το νέο σύστημα υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το οποίο θα εφαρμοστεί, για πρώτη φορά, με την πληρωμή των συντάξεων του Αυγούστου.

Ουσιαστικά, τα μηνιαία καθαρά ποσά των κύριων και των επικουρικών συντάξεων που θα λαμβάνουν από τον Αύγουστο πάνω από 1.100.000 συνταξιούχοι θα είναι μειωμένα, εξαιτίας της πλήρους εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που προβλέπει το άρθρο 60 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

Στο τέλος Ιουλίου, λοιπόν, όταν θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός Αυγούστου, 1.146.089 συνταξιούχοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα διαπιστώσουν ότι τα συνολικά καθαρά μηνιαία ποσά των αποδοχών τους (τα συνολικά καθαρά ποσά κύριων και επικουρικών συντάξεων) θα έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις κατά 34 έως και 325 ευρώ! Οι μειώσεις αυτές θα οφείλονται στην πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με τις οποίες προβλέπεται νέος ενιαίος τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος για όλες ανεξαιρέτως τις συντάξεις.

Από τα αναλυτικά ενδεικτικά παραδείγματα που παραθέτουμε προκύπτει ότι, με την εφαρμογή του νέου συστήματος υπολογισμού των κρατήσεων φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τα συνολικά καθαρά ποσά κύριων και επικουρικών συντάξεων θα μειωθούν κατά 34 έως και 325 ευρώ για πολύ μεγάλο αριθμό συνταξιούχων, που λαμβάνουν συνολικά φορολογητέα ποσά μηνιαίων συντάξεων κύριων και επικουρικών μεγαλύτερα των 800 ευρώ. Για όσους λαμβάνουν κάθε μήνα σύνολο συντάξεων (κύριων και επικουρικών) κάτω των 800 ευρώ, οι κρατήσεις φόρων θα εξακολουθήσουν να είναι μηδενικές, επειδή σε κάθε περίπτωση τα φορολογητέα ποσά των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους αναγόμενα σε ετήσια βάση είναι χαμηλότερα του αφορολογήτου ορίου των 9.550 ευρώ.

Το νέο σύστημα υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρων από τις συντάξεις αποσκοπεί βεβαίως στο να εξαντλήσει τη φορολογική υποχρέωση των συνταξιούχων κατά την καταβολή των συντάξεων, ώστε όταν θα έλθει η ώρα της τελικής εκκαθάρισης του φόρου (με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) να μην προκύπτει κανένα χρεωστικό υπόλοιπο προς πληρωμή, όσον αφορά τα εισοδήματα από συντάξεις.

Ωστόσο, οι μειώσεις κατά 34 έως και 325 ευρώ στα συνολικά ποσά τα οποία θα λαμβάνουν κάθε μήνα «στο χέρι» πάρα πολλοί συνταξιούχοι θα επιβληθούν σε μια παρά πολύ δύσκολη περίοδο, όπου τα «χαράτσια» στα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία τους πέφτουν … βροχή, οι δε συνολικές μηνιαίες αποδοχές των τους έχουν ήδη υποστεί δραματική συρρίκνωση από προηγούμενες αλλεπάλληλες περικοπές που έφθασαν μέχρι και το 40%.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΌ 1-8-2014
(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΤΟ 20% ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ)
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ (*) ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΥΞΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 31/07/2014 01/08/2014  
800 160 960 0,99 35,66 34,67
1000 200 1200 44,33 99,67 55,34
1100 220 1320 77 126,87 49,87
1200 240 1440 99,67 154,07 54,41
1300 260 1560 122,34 181,28 58,94
1400 280 1680 145,01 225,28 80,28
1500 300 1800 167,68 261,89 94,22
1600 320 1920 190,35 298,51 108,16
1700 340 2040 230,02 335,12 105,1
1800 360 2160 261,89 387,49 125,6
1900 380 2280 293,77 435,92 142,15
2000 400 2400 325,65 492,56 166,91
2100 420 2520 359,17 541 181,83
2200 440 2640 400,9 597,64 196,74
2300 460 2760 450,84 646,07 195,24
2400 480 2880 492,56 702,71 210,15
2500 500 3000 534,29 751,14 216,85
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΌ 1-8-2014
(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΤΟ 30% ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ)
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ (*) ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΥΞΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 31/07/2014 01/08/2014  
800 240 1040 0,99 63,39 62,41
1000 300 1300 44,33 122,34 78,01
1100 330 1430 77 151,81 74,81
1200 360 1560 99,67 181,28 81,61
1300 390 1690 122,34 227,65 105,31
1400 420 1820 145,01 266,63 121,62
1500 450 1950 167,68 305,61 137,93
1600 480 2080 190,35 352,79 162,45
1700 510 2210 230,02 412,46 182,44
1800 540 2340 261,89 464,24 202,35
1900 570 2470 293,77 524,24 230,46
2000 600 2600 325,65 576,02 250,37
2100 630 2730 359,17 636,01 276,84
2200 660 2860 400,9 687,8 286,9
2300 690 2990 450,84 747,79 296,95
2400 720 3120 492,56 799,57 307,01
2500 750 3250 534,29 859,57 325,27

(*) Ως «ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» για τον υπολογισμό της μηνιαίας παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη το ποσό της σύνταξης όπως διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση, από το συνολικό ακαθάριστο ποσό, των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές (για περίθαλψη κ.λπ.). Στο «ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» συνυπολογίζεται, δηλαδή, και ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος καθώς η παρακρατούμενη ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Τι ίσχυε μέχρι τώρα

Μέχρι τώρα, οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης υπολογίζονταν αυτοτελώς από κάθε ασφαλιστικό ταμείο για τις συντάξεις που αυτό κατέβαλε στους ασφαλισμένους του. Συγκεκριμένα, κάθε ασφαλιστικός φορέας υπολόγιζε ξεχωριστά τις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των συντάξεων που κατέβαλλε εφαρμόζοντας αυτοτελώς την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ και συντελεστές φόρου κλιμακούμενοι από 22% έως 42%. Με τον τρόπο αυτό, οι επικουρικές συντάξεις δεν υπόκειντο σε μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος, επειδή σε ετήσια βάση είναι χαμηλότερες των 9.550 ευρώ. Εξάλλου, κάθε ασφαλιστικός φορέας υπολόγιζε αυτοτελώς και τις κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με κλίμακα που έχει αφορολόγητο όριο ετήσιων αποδοχών 12.000 ευρώ και συντελεστές κλιμακούμενους από 1% έως 4%. Δεδομένου δε ότι για κάθε μία σύνταξη που ελάμβανε κάθε συνταξιούχος υπολογιζόταν αυτοτελώς η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σε κάθε κύρια σύνταξη που δεν υπερέβαινε ετησίως τις 12.000 ευρώ, καθώς και σε κάθε επικουρική σύνταξη δεν επιβάλλονταν καθόλου κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

27 Ιουλίου 2014 at 1:29 μμ

Αναρτήθηκε στις συνταξιούχοι

Tagged with ,

Στοιχεία από τη μελέτη του ΚΕΠΕ για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

leave a comment »

Σύμφωνα με το προσχέδιο της μελέτης του ΚΕΠΕ (βλ. σελ. 52), το διοικητικό κόστος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μειώθηκε μεταξύ 2011 και 2013 και από €6,3 εκατ. διαμορφώθηκε σε €2,5 εκατ. καταγράφοντας μια προσαρμογή της τάξεως του 60%. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου υπήρξε μια αναδιανομή εξόδων από το λογαριασμό 63 – Φόροι-τέλη στο λογαριασμό 60 – Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.

Η συνεισφορά του τελευταίου αυξήθηκε σε 67% στο σύνολο των διοικητικών δαπανών, αν και κατέγραψε μείωση της τάξεως του 23%.

Οι μόνοι λογαριασμοί που αυξήθηκαν μεταξύ 2011 και 2013 είναι οι επισκευές και συντηρήσεις, από €29,7 χιλ. σε €51,2 χιλ. και οι δαπάνες για υλικά άμεσης αναλώσεως που από €12,5 χιλ. υπερδιπλασιάστηκαν σε €35 χιλ..

Για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αξίζει να αναφέρουμε ότι τα λοιπά έσοδα του φορέα 30 το 2011 αποτελούσαν το 48% των συνολικών εσόδων και το  2013 διαμορφώθηκαν στο 33%. Η μείωση των λοιπών εσόδων φτάνει το 65% και αποτελούν βασικό λόγο μείωσης των συνολικών εσόδων.

Το διοικητικό κόστος προς τον αριθμό των ασφαλισμένων έχει μειωθεί από €112,6 το 2011 σε €51,8 ευρώ για το 2013. Αντίστοιχα το διοικητικό κόστος ανά συνταξιούχο ήταν €839 το 2011, έπεσε στα €483 το 2012 και υπολογίζεται σε €296 το 2013. Τέλος, το κόστος μισθοδοσίας διαμορφώνεται στα €27,5 ανά ασφαλισμένο, το οποίο είναι ένα από τα χαμηλότερα.

20140703kepetblpage54

20140703kepetblpage81

20140703kepetblpage82

20140703kepetblpage84

20140703kepetblpage85

20140703kepetblpage88

Written by gr.mme.observer

21 Ιουλίου 2014 at 3:51 μμ

Το προσχέδιο της μελέτης του ΚΕΠΕ

leave a comment »

201406kepe250x333page003

προσχέδιο της μελέτης του ΚΕΠΕ (αρχείο pdf 2.34 MB – 127 σελίδες)

Στοιχεία από το προσχέδιο της αναλογιστικής μελέτης του ΚΕΠΕ, με τίτλο «Διοικητική Μεταρρύθμιση και Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός των Ασφαλιστικών Δομών», στο οποίο καταγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση αλλά και το τι συμβαίνει στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, δημοσιεύει η εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής», σε τετρασέλιδο ένθετο, υπό τον (βασικό) τίτλο: SOS για τη διάσωση των Ταμείων και των συντάξεων – Η απόρρητη έκθεση για το Ασφαλιστικό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα: 860.000 νέοι συνταξιούχοι στα 4 χρόνια της κρίσης – Πληρώνουμε περισσότερα για συντάξεις από ό,τι το 2009 – Φραγή στην πρόωρη έξοδο – Κανείς στη σύνταξη πριν από τα 62 – Σε ιδιώτες η είσπραξη των εισφορών

Η μελέτη θέτει και το περίγραμμα των αλλαγών στο ασφαλιστικό που θα προωθηθούν από την κυβέρνηση το φθινόπωρο.

Ο Γ.Βρούτσης έχει δεσμευθεί στην τρόικα ότι τα νέα μέτρα θα οριστικοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο και θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2015.

Το περίγραμμα της νέας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης προβλέπει:

• ενοποιήσεις Ταμείων
• ενοποιήσεις όρων και προϋποθέσεων συνταξιοδότησης
• κατάργηση όλων των πρόωρων συντάξεων
• καθιέρωση ενιαίων όρων ασφάλισης για όλους
• εκ βάθρων αλλαγές στο σύστημα είσπραξης των εισφορών με ορίζοντα το 2017, οπότε οι αντίστοιχοι μηχανισμοί θα ενσωματωθούν στις εφορίες
• επανάκριση όλων των κοινωνικών πόρων που χρηματοδοτούν το ασφαλιστικό σύστημα

20140720tovima7172737meletikepe

Μερικοί ενδεικτικοί τίτλοι: «Σωρεία ευρημάτων που καταδεικνύουν ότι το ασφαλιστικό σύστημα συνεχίζει να νοσεί» «Πώς επηρεάζει τα ασφαλιστικά ταμεία το παζλ των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων», «Μόνο 21% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ συνταξιοδοτούνται στην κανονική ηλικία» και ««Βαβέλ» παροχών από τα Ταμεία»

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το υπουργείο Εργασίας προετοιμάζει τον πλήρη επανασχεδιασμό του ασφαλιστικού συστήματος, τόσο οργανωτικά όσο και σε επίπεδο παροχών. «Κεντρική φιλοσοφία» του νέου – υπό δημιουργία – Ασφαλιστικού είναι η διασφάλιση της οικονομικής αυτοδυναμίας του, δηλαδή η κάλυψη των υποχρεώσεών του, χωρίς την ανάγκη της συνεισφοράς του κρατικού προϋπολογισμού. Ωστόσο αυτό μπορεί να γίνει δυνατό με την προσαρμογή – μείωση των παροχών στα όρια των δυνατοτήτων των εσόδων, δηλαδή των εισπράξεων από εισφορές.

Οι περαιτέρω ενοποιήσεις των ασφαλιστικών ταμείων – η κυβερνητική πρόταση μιλάει για τρία ταμεία κύριας ασφάλισης –, η καθιέρωση ενιαίων κανόνων και όρων ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους, οι νέες περικοπές συνταξιοδοτικών παροχών (κύριες και επικουρικές) και οι μειώσεις των εσόδων από το ασφαλιστικό σύστημα με την κατάργηση των κοινωνικών πόρων (φόροι υπέρ τρίτων) αποτελούν τις κεντρικές κατευθύνσεις της νέας μεταρρύθμισης.

Τα σενάρια μέτρων που εξετάζονται αφορούν την πλήρη κατάργηση όλων των συνταξιοδοτήσεων για ηλικίες κάτω των 62 ετών. Σε αυτή την περίπτωση θα αυξηθούν άμεσα τα όρια ηλικίας που ισχύουν σήμερα για τη συνταξιοδότηση σε Δημόσιο και ΔΕΚΟ, αλλά και θα καταργηθούν όλες οι ευνοϊκές διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ στο ΙΚΑ για τις μητέρες με ανήλικα παιδιά. Επιπλέον συζητείται η θέσπιση νέας μείωσης των συντάξεων λόγω πρόωρης εξόδου, πέραν του 6% για κάθε χρόνο πριν το γενικό όριο που ισχύει σήμερα ως το ανώτατο όριο ποινής (συνολική μείωση 30%) σε όσους αποχωρούν πρόωρα. Η ποινή για πρόωρη έξοδο θα αυξάνεται για κάθε χρόνο που υπολείπεται από το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθιστώντας την πρόωρη έξοδο ασύμφορη για τους ασφαλισμένους.

Καθιέρωση ενιαίων εισφορών αλλά και ενιαίων παροχών στο σύνολο των ασφαλισμένων, είτε απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα είτε σε ΔΕΚΟ, τράπεζα ή σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα. Δηλαδή, συζητείται η κατάργηση των ειδικών διατάξεων που διατηρούνταν μετά την ένταξη π.χ. των ειδικών ταμείων στο ΙΚΑ και προέβλεπαν διαφορετικές εισφορές και διαφορετικές παροχές.

«Στόχος είναι η καθιέρωση ενιαίων εισφορών και παροχών για όλους τους ασφαλισμένους» σημειώνει στέλεχος του υπουργείου Εργασίας. Ωστόσο θεωρείται βέβαιον ότι η «ενιαιοποίηση» όλων αυτών θα γίνει επί τα χείρω, δηλαδή με την εξομοίωση των υψηλότερων παροχών με τις χαμηλότερες.

 

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η αναλογιστική μελέτη αναλύοντας τα στοιχεία της συνταξιοδότησης είναι τα εξής:

• Η χρήση της μέσης ηλικίας συνταξιοδότησης είναι μάλλον παραπλανητική, αφού σε πολλά ασφαλιστικά ταμεία η μέση ηλικία συνταξιοδότησης είναι πολύ χαμηλότερη και φαίνεται να αυξάνει ως αποτέλεσμα των κανόνων που ισχύουν κυρίως στον ΟΓΑ, τον ΟΑΕΕ και μόνο στο 11% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ.

• Τα στοιχεία του ΙΚΑ δείχνουν ότι ο γενικός κανόνας είναι η εξαίρεση. Συναφώς, δεν έχει έννοια η μεταβολή του γενικού κανόνα, αλλά τροποποιήσεις-καταργήσεις στις ισχύουσες εξαιρέσεις.

• Η ηλικία συνταξιοδότησης για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους δείχνει να μειώνεται, ειδικά για τις γυναίκες.

• Οι συντάξεις αναπηρίας του ΙΚΑ αποτελούν διέξοδο για νέους ασφαλισμένους ή ασφαλισμένους με λίγες ημέρες ασφάλισης.

• Το 26% των νέων συνταξιούχων του ΙΚΑ κατέβαλαν εισφορές που δεν ξεπερνούν τη 15ετία και οι μισοί νέοι συνταξιούχοι έχουν εισφέρει για λιγότερο από 22 έτη.

Το δημοσίευμα κλείνει με (μερική) αναφορά στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (από το προσχέδιο της μελέτης του ΚΕΠΕ):

«Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που συνολικά παρέχει 8.208 συντάξεις και αποτελείται από 10 τοµείς ασφάλισης. Οι συντάξεις που παρέχονται ανά τοµέα κυµαίνονται από 24 συντάξεις για τον Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης (ΤΑΙΗΕΑΘ) ως 3.126 συντάξεις στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ). Ενώ και το Ταμείο Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (ΤΑΑΞΤ) έχει 52 συντάξεις, ο Τομέας Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (ΤΑΦΕΕΤ) 86 συντάξεις και ο Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ) 92 συντάξεις.»

* Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχει και 4.828 συνταξιούχους, από τους τομείς ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ και ΤΣΕΥΠ Αθηνών.

 

ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ:

• Το σύνολο της μελέτης θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

• Από την 1η Ιανουαρίου 2015 σε όλα τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας θα εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος – εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου στο ΕΤΕΑ (στο οποίο υπήρξε μείωση επικουρικών συντάξεων κατά 5,2%).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

19 Ιουλίου 2014 at 10:00 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with ,

Προτάσεις της ΕΠΗΕΑ για τον ΕΔΟΕΑΠ

leave a comment »

Με επιστολή του από 15 Ιουλίου 2014 προς τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, της ΕΣΗΕΜΘ και της ΕΠΗΕΘ (με κοινοποίηση στο Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ), το Δ.Σ. της ΕΠΗΕΑ αναλύει το όραμά του για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ. Η επιστολή δημοσιεύθηκε και στο edoeap.blogspot.gr (όπου έχει ανοίξει και σχετικός διάλογος).

Κεντρικό σημείο της πρότασης είναι ότι «μόνοι τους οι συνδικαλιστές -διοικητικοί ή συντάκτες-, οι καλύτεροι ίσως στους δημοσιογραφικούς χώρους που εργάστηκαν, δεν είναι δυνατόν να σηκώσουν το βάρος της σχεδίασης που απαιτεί η λειτουργία ενός Οργανισμού Ασφάλισης και Περίθαλψης του μεγέθους του ΕΔΟΕΑΠ. Είναι επιτακτική ανάγκη η ανάθεση του έργου αυτού . σε εξειδικευμένους managers, οι οποίοι θα προτείνουν ένα σύγχρονο μοντέλο, λειτουργικό και βιώσιμο, με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Οργανισμού και όχι με βάση την εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων και ιδιοτελών σκοπιμοτήτων των εκάστοτε διοικούντων. Αυτό το προτεινόμενο σχέδιο θα μελετήσουν και τελικά θα αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

18 Ιουλίου 2014 at 10:22 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΔΟΕΑΠ

Tagged with ,

Κύμα ενοποιήσεων στο Εθνικό Ασφαλιστικό Ταμείο

leave a comment »

Αυτά είναι τα πρώτα από τα έξι βήματα που θέλει να κάνει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τη διοικητική και θεσμική ενοποίηση όλων των συνταξιοδοτικών φορέων, σε ένα Ταμείο, στο Εθνικό Ασφαλιστικό Ταμείο (ΕΑΤ). Αυτά τα βήματα έφερε στη δημοσιότητα η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) μετά τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας Β. Κροκίδης με τον επικεφαλής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), καθηγητή κ. Νικ. Φίλιππα, σύμφωνα με όσα καταγράφει η Χριστίνα Κοψίνη στην Καθημερινή (8/7/2014):

20140708kathimerini19x0700

Ενοποιήσεις των Ταμείων επικουρικής ασφάλισης και των φορέων χορήγησης εφάπαξ σε ανεξάρτητους τομείς. Ενοποίηση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (ιατρών, δικηγόρων, μηχανικών) με τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ). Ενταξη στο ΙΚΑ του νέου μεγάλου Ταμείου που θα προκύψει από την ενοποίηση ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ, με ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αναδιοργάνωση του ΟΓΑ με βάση το μοντέλο που επελέγη για το μεγάλο επικουρικό, το ΕΤΕΑ, γεγονός το οποίο ενδεχομένως παραπέμπει στην υιοθέτηση της «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος» και για τον κύριο φορέα ασφάλισης αγροτών.

Ολη η διαδικασία ενοποιήσεων πρέπει να έχει συντελεστεί μέχρι το τέλος του 2015. Επίσης, ακόμη πιο σημαντική από τη διαδικασία της διοικητικής ενοποίησης είναι η καθιέρωση ενιαίου θεσμικού πλαισίου και Κοινού Κανονισμού, με αποτέλεσμα τη σταδιακή (;) επικράτηση ενιαίων όρων ασφάλισης και συνταξιοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση μέχρι τον Νοέμβριο πρέπει να έχει νομοθετηθεί η μεταρρύθμιση προκειμένου να αρχίσει η υλοποίησή της από τον Ιανουάριο. Η ΕΣΕΕ έχει εκφραστεί θετικά ως προς τη δημιουργία ενός Ταμείου κύριας ασφάλισης με τρεις κλάδους, έναν για μισθωτούς, έναν για ελεύθερους επαγγελματίες κι έναν για αγρότες. Ωστόσο, εκφράζει τον προβληματισμό της για το ύψος της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ καθώς και για τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ και την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των κλάσεων του ΟΑΕΕ.

08s19syntaxeisf-thumb-large

Τα επόμενα χρόνια το ασφαλιστικό σύστημα θα απαιτεί σε ετήσια βάση από 1 έως 2,65 δισ. ευρώ περισσότερα απ’ όσα προβλέπεται να διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να ανταποκριθεί στην καταβολή των συντάξεων και των άλλων παροχών.

Το 50% αυτής της επιπλέον επιχορήγησης προκύπτει από την ανεργία και τις σχετικά υψηλές συνταξιοδοτικές παροχές, όπως προκύπτει από τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων για τα έτη που διανύθηκαν στην εργασία και ασφαλίστηκαν μέχρι το 2010 για τους ασφαλισμένους άνω των 45 ετών.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Σ. Ρομπόλη, το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης των Ταμείων είναι πολύ σοβαρό όσο διατηρείται και αυξάνεται η ανεργία. «Για να πέσει η ανεργία στα προ κρίσης επίπεδα, δηλαδή από το 28% στο 12%, απαιτείται να αυξηθεί το ΑΕΠ σχεδόν κατά 48%».

Written by gr.mme.observer

9 Ιουλίου 2014 at 12:12 μμ

Αναρτήθηκε στις ασφάλιση γενικά

Λογική ΣΔΙΤ στις επικουρικές συντάξεις και στην υγεία

leave a comment »

Για τα κρυφά χαράτσια και πώς αλλάζουν όλα στον τρόπο ασφάλισης, γράφει στο newmoney.gr ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Δομικές αλλαγές ετοιμάζονται στον τρόπο ασφάλισης των Ελλήνων πολιτών, οι οποίες ανατρέπουν πλήρως τον δημόσιο χαρακτήρα παροχών στον τομέα αυτό όπως τον γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Με επίκεντρο την επικουρική ασφάλιση, όπου ήδη ανακοινώθηκε μια πρώτη δέσμη μειώσεων εντός του επόμενου διαστήματος, μέσα στις επόμενες ημέρες οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ετοιμάζονται να παρουσιάσουν πλάνο διασύνδεσής τους με τα επικουρικά ταμεία, που στην αρχή θα έχει μορφή ΣΔΙΤ, στην πορεία όμως θα μιλάμε για ένα εντελώς νέο και διαφορετικό σκηνικό, με συνέπειες για τις τσέπες μας αλλά και για το μέλλον του δημόσιου χαρακτήρα των Ταμείων.

Ειδικότερα, ως ημέρα έναρξης όλων των τεκτονικών αλλαγών που ετοιμάζονται έχει οριστεί η 30ή Ιουνίου, οπότε οι ασφαλιστικές θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για την επικουρική ασφάλιση στο υπουργείο Εργασίας, απαιτώντας λίγο ως πολύ να έχουν λόγο και ρόλο στη διαχείριση των συντάξεων που θα βγουν από το 2020 και μετά με τη μορφή αποταμιευτικών λογαριασμών. Ετσι, με τρόπο αναλογιστικό, οι ιδιωτικές εταιρείες  σκοπεύουν να βάλουν πόδι σε έναν πυλώνα δημόσιας ασφάλισης με ορίζοντα τελικής ολοκλήρωσης το 2015 και συνέπειες για όλους μας, καθώς θα υπάρχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, «ψιλά γράμματα» και ενδεχόμενες παράλληλες χρεώσεις, οι οποίες προς το παρόν δεν είναι αποσαφηνισμένες, ωστόσο σίγουρα θα προκύψουν. Ουσιαστικά δηλαδή οι ιδιωτικές ασφαλιστικές επιδιώκουν με την ανοχή και τη βοήθεια του υπουργείου Εργασίας να αναλάβουν τη μεγέθυνση της απόδοσης των διαθεσίμων των επικουρικών ταμείων, λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις ποινών για τη «συμμορία» των ομολόγων που τόσο ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο.

Τελικό σχέδιο

Αυτές οι συνεργασίες προς το παρόν προβάλλονται ως «ΣΔΙΤ άλλου τύπου». Εγκυρες πηγές του «business stories», όμως, μιλάνε για τελικό σχέδιο που θα οδηγήσει σε πλήρεις ιδιωτικοποιήσεις των επικουρικών ταμείων, με ανυπολόγιστες συνέπειες για χιλιάδες ασφαλισμένους και φυσικά με ριζική ανατροπή όλων όσων μέχρι σήμερα γνωρίζαμε. Κι αυτό διότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις εκτός της διαχείρισης των διαθεσίμων πόρων θα παρέχουν και υπηρεσίες υγείας, ενώ ετοιμάζεται και η ολοκλήρωση της δυνατότητας συνεργασίας αυτών με τον ΕΟΠΥΥ για την πώληση υπηρεσιών υγείας στα κρατικά νοσοκομεία. Στόχος της προσπάθειας είναι μεν να δοθούν λύσεις ως προς τα κενά που παρατηρούνται στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές και αγγίζουν τα 6,2 δισ. ευρώ και δημιουργούν πονοκεφάλους ως προς τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος μέχρι το 2018, όμως σε μια περίοδο που οι ασφαλιστικές από μόνες τους έχουν ανοιχτά προβλήματα και ήδη ακούγονται πληροφορίες περί λουκέτου σε αρκετές από αυτές (προσδιορίζονται από διαρροές του υπουργείου Ανάπτυξης σε πέντε), εύλογα δημιουργούνται ερωτήματα. Κι αυτό διότι η ανάμνηση της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια είναι νωπή, με αποτέλεσμα σήμερα χιλιάδες ασφαλισμένοι και ομολογιούχοι της να υποφέρουν, μια και ακόμη δεν έχει βρεθεί καμία λύση για το πρόβλημά τους.

Εξυγίανση

Προς αυτή την κατεύθυνση και κατανοώντας τα μεγάλα προβλήματα που θα προκύψουν είναι και η εφαρμογή του κανονισμού Solvency II που αφορά την εξυγίανση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Από το 2016 οι ασφαλιστικές είναι υποχρεωμένες να υπόκεινται σε σειρά ελέγχων, γεγονός που αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, άρα αποτελεί ερώτημα πώς μέσω των ΣΔΙΤ θα διασφαλιστεί η ομαλή ροή υπηρεσιών και επικουρικών παροχών μέσω των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Βέβαια όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν μόνο πρωτοβουλίες του υπουργείου Εργασίας, αλλά προϋποθέσεις που τέθηκαν ξεκάθαρα από την τρόικα και το Μεσοπρόθεσμο και εντάσσονται στις τελικές συζητήσεις και λύσεις που προτείνονται από αυτό. Σαφώς για τις ασφαλιστικές εταιρείες η συμμετοχή στις επικουρικές συντάξεις αποτελεί ένα νέο Ελ Ντοράντο που θα αποφέρει σημαντικές ωφέλειες. Σε μια περίοδο που τα ασφάλιστρα ως παραγωγή γνωρίζουν μεγάλη κάμψη, μια τέτοια λογική θα αιμοδοτήσει τον κλάδο, ο οποίος όμως δεν έχει δείξει δείγματα υψηλής αξιοπιστίας στη χώρα μας και λογικό είναι οι ασφαλισμένοι να φοβούνται επανάληψη νέων φαινομένων τύπου Ασπίς.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

8 Ιουλίου 2014 at 9:29 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with , ,

Για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών Ταμείων

leave a comment »

Με επίκαιρη ερώτηση προς τον Γ. Βρούτση, 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον ρωτούν αν θα υλοποιήσει τους νέους σχεδιασμούς του ΔΝΤ και της τρόικας για νέες μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων, κατεδάφιση των ελάχιστων εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει από την ακραία νεοφιλελεύθερη επίθεση όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Ολόκληρη η ερώτηση:

Η «Έκθεση Αξιολόγησης» του ΔΝΤ, ήρθε να πιστοποιήσει και αυτή ότι η αντιλαϊκή επίθεση, η παραπέρα συρρίκνωση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, είναι μια στρατηγική «μακράς πνοής», που θα συνεχίσει να κλιμακώνεται τα επόμενα χρόνια.

Ο ισχυρισμός – εκτίμηση του ΔΝΤ, ότι παρά τις ανατροπές που επιβλήθηκαν στην Κοινωνική Ασφάλιση, τουλάχιστον από το 2010, «βοήθησαν αλλά δεν έχουν αντιμετωπίσει τις προκλήσεις», προαναγγέλλει και νέα βάρβαρα μέτρα σε βάρος ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Μάλιστα, επιχειρώντας να θεμελιώσει και ποσοτικά του λόγου το αληθές, η Έκθεση Αξιολόγησης υποστηρίζει ότι η δαπάνη για τις συντάξεις ανέρχεται στο 17% του ΑΕΠ, το οποίο θεωρεί πολύ υψηλό για τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυνική αυτή ομολογία, περί υψηλής συνταξιοδοτικής δαπάνης σε σχέση με το ΑΕΠ, που πρέπει να μειωθεί, δείχνει και το τι πρέπει να περιμένουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Άλλωστε οι «στόχοι» και οι νέες «παρεμβάσεις» στο Ασφαλιστικό περιγράφονται επαρκώς και με συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Δίπλα στην «ωρίμανση» και εφαρμογή παλιότερων μέτρων που θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία από 1/1/2015 (βασική και αναλογική σύνταξη όπως ορίζει ο Ν.3863/2010), με τις αναλογιστικές μελέτες που ετοιμάζονται και τις «ενοποιήσεις» Ταμείων (μελέτη ΚΕΠΕ), σχεδιάζονται και νέες αιματηρές περικοπές στις κύριες συντάξεις, αλλά και αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, πέραν των όσων έχουν νομοθετηθεί μέχρι σήμερα. Αυτό ακριβώς περιγράφει το «εύρημα» της Έκθεσης του ΔΝΤ για «αδύναμη σύνδεση των εισφορών με τις παροχές» στο ασφαλιστικό σύστημα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

3 Ιουλίου 2014 at 10:00 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers

%d bloggers like this: