για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Archive for Φεβρουαρίου 2009

Νομιμοποίηση εισφοροδιαφυγής στον Επαρχιακό Τύπο;

έγγραφο της ΕΙΕΤ για τα νέα δικαιολογητικά ασφάλισης στον Επαρχιακό Τύπο Σε έγγραφο της με ημερομηνία 18.2.2009, η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με το Ν.3548/2007 και την τροπολογία αυτού, τονίζει ότι πλέον αρκεί βεβαίωση ασφάλισης, αντί της ασφαλιστικής ενημερότητας. Ενδιαφέρον έχει η σχετική σημείωση (στο τέλος της πρώτης σελίδας):

«Πριν την τροποποίηση του Νόμου 3548/07 απαιτείτο ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία προκάλεσε πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα σε πολλά μέλη. Τώρα με την τροποποίηση απαιτείται Βεβαίωση ασφάλισης και όχι ασφαλιστική ενημερότητα, δηλαδή μόνο ότι τους έχετε ασφαλισμένους, διότι η ασφαλιστική ενημερότητα για να εκδοθεί, έπρεπε να έχετε εξοφλήσει όλες τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για όλους τους εργαζόμενους είτε είναι δημοσιογράφοι είτε υπάλληλοι γραφείων είτε άλλης ειδικότητας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχετε υποχρέωση να καταβάλλετε τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές».

Written by gr.mme.observer

18 Φεβρουαρίου 2009 at 11:03 μμ

ΕΤΙΤΑ: Υπόμνημα προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009, μετά από συνεργασία με τους τεχνικούς της Βόρειας Ελλάδας, κατατέθηκε στο γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, στη Θεσσαλονίκη υπόμνημα με τα παρακάτω θέματα:

1. Υπαγωγή και των τεχνικών που εργάζονται στην Ιδιωτική Τηλεόραση στην ασφάλιση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. – Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
2. Αγγελιόσημο
3. Ρύθμιση προβλημάτων του χώρου της Ιδιωτικής Τηλεόρασης, διασφάλιση θέσεων εργασίας στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς και έλεγχος στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ελεύθερης Λήψης που εκπέμπουν στην Β. Ελλάδα.
4. Θεώρηση επαγγελματικών δελτίων Ταυτότητας
5. Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε., Ε.Ρ.Τ., Ιντερνετική τηλεόραση

ΘΕΜΑ 1: Μετά την επέκταση της ασφάλισης στα Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ – Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και σε άλλους κλάδους εργαζομένων στην Ιδιωτική Ραδιοτηλεόραση σύμφωνα με το ν. 2676/1999, Οι μόνοι εργαζόμενοι στον χώρο του ηλεκτρονικού τύπου, που δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ανωτέρω ταμείου είμαστε εμείς οι τεχνικοί της Ιδιωτικής Τηλεόρασης και του Ραδιοφώνου, που χωρίς την συνδρομή και την συνεργασία μας, δεν είναι δυνατόν να παραχθούν και να εκπεμφθούν οι ειδησιογραφικές και ενημερωτικές εκπομπές που περιλαμβάνονται στα προγράμματα των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.

Επειδή η διάκριση αυτή πού γίνεται εις βάρος των τεχνικών όχι μόνο δημιουργεί δύο κατηγορίες εργαζομένων αλλά και μας αφήνει, κυριολεκτικά, έρμαιο στην διάθεση του κάθε εργοδότη με αποτέλεσμα, άλλοι από μας να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, άλλοι στο ΤΕΒΕ και πολλοί ακόμα ανασφάλιστοι.

Επειδή, εκτός αυτού, η παραγωγή και εκπομπή των διαφημιστικών μηνυμάτων, επί της αξίας των οποίων εισπράττεται το Αγγελιόσημο – βασικό έσοδο του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ και του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. – γίνεται με την συνδρομή και συνεργασία μας.

Επειδή το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εισπράττουν τα έσοδα από τις διαφημίσεις που μεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί και τα κατανέμει στους συνδικαιούχους του που είναι άλλα δέκα(10) ταμεία. Όμως μέσα σ αυτά τα δέκα (10) ταμεία δεν συμπεριλαμβάνετε και ούτε πρόκειται να συμπεριληφθεί το ΙΚΑ ποτέ και αυτά που δικαιωματικά μας ανήκουν από το Αγγελιόσημο τα καρπώνεται το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Επειδή η εξαίρεσή μας από τον ασφαλιστικό φορέα του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και του Ε.Δ..Ο.Ε.Α.Π. αντιβαίνει στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών (άρθρο 4 παρ. 2) χωρίς αυτό να επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι συμβάλλουμε σημαντικά στην είσπραξη και δημιουργία των πόρων του Ταμείου.
Επειδή είναι σαφές ότι ανήκουμε στον χώρο του τύπου.

Ζητάμε κ. Υπουργέ να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την ένταξη και του κλάδου Τεχνικών της Ιδιωτικής Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου στην ασφάλιση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.- Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Όσον αφορά το Νέο Ταμείο Τεχνικών Τηλεόρασης (ΤΑΤΕΡΤ) που ιδρύθηκε στο πλαίσιο του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, πιστεύουμε ότι η ίδρυσή του οφείλεται στις πιέσεις που ασκήθηκαν από μερίδα δημοσιογράφων συνδικαλιστών με μόνο σκοπό να αποτραπεί η είσοδος μας στην Ασφάλιση των Τ.Σ.Ε.Π.Ε.Α.Θ. – Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σας επισυνάπτουμε μελέτη που έγινε για λογαριασμό μας η οποία αποδεικνύει την μη βιωσιμότητα της ίδρυσης ενός τέτοιου Ταμείου.

ΘΕΜΑ 2: Σε κάθε περίπτωση όμως κ. Υφυπουργέ, ακόμα και αν κάποιοι λόγοι καθιστούν μη εφικτή την ένταξή μας στην ασφάλιση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. – Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δικαιούμαστε ποσοστό εκ του Αγγελιοσήμου.
Ασφαλώς θα σας είναι γνωστό ότι στο θέμα της υποχρεωτικής καταβολής υπέρ φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως και συνδικαλιστικών οργανώσεων ενός χρηματικού ποσού για κάθε πράξη διαφήμισης, σε έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο που επιβαρύνει κάθε διαφημιστική συναλλαγή («αγγελιόσημο») ισχύουν τα εξής:

Το αγγελιόσημο θεσπίσθηκε με το ν.δ. 465/1941 «περί διαχειρίσεως των Λογαριασμών Ανεργίας των Ταμείων Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και περί ενισχύσεως των πόρων αυτών κλπ.» (Α΄ 301). Σύμφωνα με το άρθρο 3 εδ. δ΄ του ν.δ. 465/1941: «Το προϊόν ειδικού αγγελιοσήμου εκ πέντε τοις εκατόν επιβαλλομένου δια του παρόντος Νόμου επί του τιμήματος πάσης επί πληρωμή δημοσιεύσεως ή διαφημίσεως εμπορικής, ιδιωτικής, κοινοτικής, δημοτικής και κρατικής, καταχωρουμένης από 1ης Σεπτεμβρίου 1941 εις τας εν Π. Ελλάδι εκδιδομένας ημερησίας εφημερίδας εξαιρέσει των εφημερίδων Ηπείρου και Θεσσαλίας. Η είσπραξις του αγγελιοσήμου ενεργείται δια της προσθήκης του αντιστοιχούντος ποσού εις τον λογαριασμόν καταχωρήσεως της δημοσιεύσεως, ευθυνομένης της εφημερίδος έναντι του Ταμείου ΣΠΔΕ εις την περίπτωσιν παραλείψεως. […] Αι πραγματοποιούσαι την είσπραξιν του αγγελιοσήμου εφημερίδες υποχρεούνται, ευθυνόμεναι ως θεματοφύλακες, όπως εν αρχή εκάστου μηνός καταθέτωσιν εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος έπ’ ονόματι της ως είρηται Διαχειριστικής Επιτροπής παν ποσόν εισπραχθέν κατά τον προηγούμενον μήνα […..] ».

Αρχικά επρόκειτο για επιβάρυνση ύψους 5% επί του τιμήματος κάθε επί πληρωμή δημοσίευσης ή διαφήμισης που καταχωρείται σε ημερήσιες εφημερίδες. Σταδιακά, το αγγελιόσημο επεκτάθηκε στις μη ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης και τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Ενόπλων Δυνάμεων (α.ν. 248/1967 [Α΄ 243]), στα περιοδικά και τους κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς (ν.δ. 1344/1973 [Α΄ 36], με το οποίο επίσης εξαιρέθηκαν οι δημόσιοι φορείς από την καταβολή αγγελιόσημου) και, τέλος, στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς (ν. 1866/1989 [Α΄ 222]).

Ειδικότερα με το άρθρο 12 παρ 1α του ν 248/1967 ορίσθηκε ότι:
«…α) Εκ του προϊόντος του αγγελιοσήμου και του ποσοστού επί του τμήματος παντός επί πληρωμή δημοσιεύματος, των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών, περιέρχονται: τα δέκα τρία τοις εκατόν (13%) εις την Ένωσιν Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, τα τέσσερα τοις εκατόν (4%) εις την Ένωσιν Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, αμφότερα διατιθέμενα περαιτέρω ως εν παραγράφω 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται, και τα υπόλοιπα τρία τοις εκατόν (3%) εις το Ταμείον Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Αθηνών. – β) Εκ του προϊόντος του αγγελιοσήμου και του ποσοστού επί του τιμήματος παντός επί πληρωμή δημοσιεύματος των ημερησίων εφημερίδων Θεσσαλονίκης, τα δέκα τέσσερα τοις εκατόν (14%) περιέρχονται εις τον ΕΔΟΕΑΠ, τα υπόλοιπα δε δύο τοις εκατόν (2%) εις το Ταμείον Προνοίας Εργατών Τύπου Θεσσαλονίκης, διατιθέμενα δια τον κλάδον ασφαλίσεως…».

Ύστερα από αλλεπάλληλες αναπροσαρμογές, το ύψος του αγγελιόσημου διαμορφώθηκε σε ποσοστό 21,5% για διαφημίσεις σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα (άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 1866/1989), 20% και 16% για διαφημίσεις ή καταχωρήσεις σε ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα (άρθρο 11 του α.ν. 248/1967), και 20% για διαφημίσεις ή καταχωρήσεις σε μη ημερήσιες εφημερίδες και περιοδικά (άρθρο 15 του α.ν. 248/1967). Το προϊόν του αγγελιόσημου, διατίθεται υπέρ ασφαλιστικών ταμείων υποχρεωτικής ασφάλισης, κύριας ή επικουρικής, των εργαζομένων στον τύπο και τη ραδιοτηλεόραση (Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ΕΔΟΕΑΠ, Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών, ΤΕΑΥΡΤ κ.ά.) καθώς επίσης και υπέρ σχετικών επαγγελματικών οργανώσεων (ενώσεις συντακτών, τεχνικών, εφημεριδοπωλών, ανταποκριτών ξένου τύπου).

Η κατανομή του αγγελιόσημου στους διάφορους δικαιούχους φορείς γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1989/1991 (Α΄ 192) ως εξής:

Α. ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
1. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ποσοστό 5%
2. Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως ποσοστό 5%
3. Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών
ποσοστό 4%
(Από το ποσοστό αυτό, το 0,25% διατίθεται στον κλάδο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης (Λογαριασμός Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης και χορηγήσεως ως ειδικού επιδόματος αλλαγής Τεχνολογίας).
4. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Ραδιοφωνίας και Τουρισμού ποσοστό 1,6%
5. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ 2
ποσοστό 0,9%
6. Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών
(Κλάδος Προνοίας 0,499% Λογαριασμός Δώρου Εφημεριδοπωλών όλης της χώρας 2%)
ποσοστό 2,499%
7. Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης
ποσοστό 0,001%
8. Ταμείο Επικ. Ασφαλ. της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδος και Ευβοίας
ποσοστό 0,5%
9. Ταμείο Επικ. Ασφαλ. της Ένωσης Συντακτών Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων ποσοστό 0,5%

Β. ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
1. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ποσοστό 6,8%
2. Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως ποσοστό 3,2%
3. Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών
ποσοστό 1,75% (Από το ποσοστό αυτό, το 0,25% διατίθεται στον κλάδο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης).
4. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Ραδιοφωνίας και Τουρισμού ποσοστό 3,8%
5. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ 2 ποσοστό 1,2%
6. Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης ποσοστό 0,004%
7. Ταμείο Συντάξ. Εφημεριδοπωλ και Υπαλ. Πρακτορείων Αθηνών (Κλάδ. Προνοίας) ποσοστό 0,796%
8. Ταμείο Επικ. Ασφαλ. της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδος και Ευβοίας ποσοστό 0,8%
9. Ταμείο Επικ. Ασφάλισ. της Ένωσης Συντακτών Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων ποσοστό 0,8%
10. Ένωση Συντακτ. Ημερ. Εφημερίδων Θεσσαλίας Στ. Ελλάδος και Ευβοίας ποσοστό 0,2%
11. Ένωση Συντακτ. Ημερησίων Εφημερίδων Πελοπονν., Ηπείρου και Νήσων ποσοστό 0,2%
12. Ένωση Εφημεριδοπωλών Αθηνών ποσοστό 0,2%
13. Ένωση Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών ποσοστό 0,25%

Από τα ανωτέρω είναι εμφανές ότι οι μόνοι εργαζόμενοι στον χώρο του τύπου, που δεν λαμβάνουμε ποσοστό από το Αγγελιόσημο είμαστε εμείς οι τεχνικοί που εργαζόμαστε στην Ιδιωτική Τηλεόραση και Ραδιόφωνο.
Επειδή χωρίς την συνδρομή και την συνεργασία μας, δεν είναι δυνατόν να παραχθούν και να εκπεμφθούν οι ειδησιογραφικές και ενημερωτικές εκπομπές που περιλαμβάνονται στα προγράμματα των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.
Επειδή η παραγωγή και εκπομπή των διαφημιστικών μηνυμάτων, επί της αξίας των οποίων εισπράττεται το Αγγελιόσημο, γίνεται με την συνδρομή και συνεργασία μας.
Επειδή είναι σαφές ότι ανήκουμε στον χώρο του τύπου.
Εάν, κ. Υφυπουργέ, δεν είναι εφικτή για διάφορους, μη γνωστούς σε εμάς, λόγους, η ένταξή μας στην ασφάλιση του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. – Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., και από την στιγμή που κάποιες, σχετικές με τον χώρο, επαγγελματικές οργανώσεις (ενώσεις συντακτών, τεχνικών, εφημεριδοπωλών, ανταποκριτών ξένου τύπου), καρπώνονται το αγγελιόσημο στα Ταμεία τους, σας παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στις ανάλογες Ενέργειες ώστε το ποσοστό του Αγγελιοσήμου που δικαιούμαστε να κατατίθεται κάθε μήνα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Συνδικαλιστικών μας Ενώσεων.

ΘΕΜΑ 3: Επειδή κ. Υφυπουργέ, είναι διάχυτος ο φόβος αλλά και τα μηνύματα που παίρνουμε από τους ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Σταθμών, ότι μετά την απόκτηση αδειών λειτουργίας και εκπομπής, θα προβούν σε μαζικές απολύσεις Τεχνικού προσωπικού και ότι οι Ιδιωτικοί Τηλεοπτικοί Σταθμοί θα αναθέσουν την τεχνική κάλυψη τους σε Εταιρίες Παραγωγής Τηλεοπτικών Έργων, ζητάμε να υπάρξει νομοθέτηση για την αδειοδότηση των Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας που να εξασφαλίζει τουλάχιστον τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας των Τεχνικών.
Επίσης στους όρους αδειοδότησης ενός Περιφερειακού ή Τοπικού Τηλεοπτικού Σταθμού να προστεθεί διάταξη που να λέει ότι θα πρέπει o κάθε Τηλεοπτικός Σταθμός να απασχολεί τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) Τεχνικούς ο ενημερωτικός και δέκα πέντε (15) Τεχνικούς ο μη ενημερωτικός. Οι απασχολούμενοι Τεχνικοί θα πρέπει να είναι με άδεια άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητά τους, πλήρους απασχόλησης και ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ όπως ο Νόμος σήμερα ορίζει.
Να μη μπορεί ο Σταθμός να κάνει καμιά συναλλαγή με το κράτος, να πάρει δάνειο ή Κρατική διαφήμιση, αν δεν παρουσιάσει στοιχεία ότι έχει εξοφλημένα όλα τα δεδουλευμένα των εργαζομένων του και ότι είναι πλήρως ασφαλισμένοι. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως και από τις συνδικαλιστικές μας Οργανώσεις.
Και τέλος, να εξαιρεθούν οι Δημοτικοί Ραδιοφωνικοί και Τηλεοπτικοί Σταθμοί από τον νόμο του κ. Παυλόπουλου που τους μετατρέπει σε Α.Ε.

ΘΕΜΑ 4: Κύριε Υφυπουργέ, σαs παραθέτουμε την σχετική νομοθεσία για την θεώρηση ταυτοτήτων των μελών Ενώσεων

1. Επαγγελματικές Οργανώσεις που η θεώρηση των επαγγελματικών δελτίων ταυτότητας των μελών προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία:
• Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.). Η ΄Ενωση αυτή ιδρύθηκε με το Ν. 1798/51 και βάσει του άρθρου 12 θεωρούνται τα δελτία αναγνωρίσεως των μελών της.
• Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων (Ε.Ι.Η.Ε.Ε.). Η ΄Ενωση αυτή ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 3619/56 και βάσει του άρθρου 5 παρ. 1, θεωρούνται τα δελτία αναγνωρίσεως των μελών της.
• Ενώσεις Εφημεριδοπωλών. Βάσει του Α.Ν. 1093/38, άρθρο 54, παρ. 2, θεωρούνται τα δελτία ταυτότητας των μελών τους, τα οποία επέχουν θέση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, αφού θεωρηθούν και από το Υπουργείο Εργασίας. Σημειώνουμε ότι τα δελτία ταυτότητας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλισή τους στον ασφαλιστικό τους φορέα.
• Ενώσεις Φωτοειδησεογράφων (Φωτορεπόρτερ). Τα δελτία αναγνωρίσεως των μελών τους θεωρούνται βάσει του Ν. 4286/63, άρθρο 10, παρ. 1.

2. Επαγγελματικές Οργανώσεις που η θεώρηση των επαγγελματικών δελτίων ταυτότητας των μελών τους γίνεται κατ’ έθιμο είναι οι παρακάτω:
• Τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.):
α. Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)
β. Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης
γ. Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων
δ. Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας
ε. Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.Σ.Π.&Τ.)
• Ένωση Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου Εξωτερικού (Ε.Α.Ε.Τ.Ε.) Η ΄Ενωση αυτή ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 1004/71 άρθρο 23 παρ. 2.
• Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Ελλάδας (Ε.Α.Ξ.Τ.Ε.) Η ίδρυση της ΄Ενωσης αυτής προβλέπεται από το Ν.Δ. 1004/71 άρθρο 23 παρ. 1.
• Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.). Δεν είναι μέλος της ΠΟΕΣΥ (σ.σ. είναι σωματείο εργοδοτών) όμως οι Ν. 1828/89 (έκπτωση επί των τηλεφωνικών ανταποκρίσεων) και Ν. 2328/95 (μειωμένα ταχυδρομικά τέλη) αναφέρονται σε αυτήν.
• Ένωση Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.). Μέλη της είναι οι λοιποί εργαζόμενοι στις ημερήσιες αθηναϊκές εφημερίδες, πλην των συντακτών και τεχνικών.
• Ένωση Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων (Ε.Π.Η.Ε.Θ.). Η θεώρηση των επαγγελματικών ταυτοτήτων των μελών της Ε.Π.Η.Ε.Θ. γίνεται κατ’ επέκταση της κατ’ έθιμο θεώρησης των δελτίων ταυτότητας των μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Π.Η.Ε.Α.).

Επίσης για την θεώρηση ταυτοτήτων Ενώσεων Φωτορεπόρτερ / Φωτοειδησεογράφων προβλέπεται
Νομοθεσία Ν. 4286/63 αρ.10: Οι κατ΄ επάγγελμα παρέχοντες επίκαιρη φωτογραφική ύλη στις εφημερίδες και τα περιοδικά φωτογράφοι ειδησεογράφοι οι οποίοι ανήκουν στις οικείες επαγγελματικές οργανώσεις, εφοδιάζονται από τις ως άνω οργανώσεις με ειδικά δελτία αναγνώρισης, τα οποία υπόκεινται σε θεώρηση κατ΄ έτος από τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ. Η θεώρηση αυτή χορηγείται με την προσκομιδή από κάθε φωτοειδησεογράφο βεβαίωσης ότι ασκεί πράγματι το επάγγελμα, η οποία εκδίδεται για τους εργαζομένους στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης από την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, για τους εργαζομένους στην περιοχή του τέως Δήμου Θεσσαλονίκης από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας και Θράκης και για τους εργαζόμενους οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα από την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων.
Οι φωτοειδησεογράφοι που έχουν εφοδιαστεί με το ανωτέρω δελτίο αναγνώρισης δικαιούνται να τυγχάνουν των νόμιμων διευκολύνσεων από τις αρχές για την προσέλευση σε επίσημες τελετές, υποδοχές επισήμων προσώπων και πάσης φύσεως συγκεντρώσεις και τη λήψη σε αυτές φωτογραφιών που προορίζονται για δημοσίευση σε εφημερίδες και περιοδικά.

Ζητάμε, κ. Υφυπουργέ, να υπαχθούν και οι Ενώσεις μας (Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. – Ε.Τ.Ι.Τ.Α.) στις ανωτέρω διατάξεις.

ΘΕΜΑ 5: Επειδή το σωματείο μας είναι μέλος της ΠΟΣΠΕΡΤ και επειδή πιστεύουμε ότι σας είναι γνωστά τα γεγονότα που οδήγησαν στην ματαίωση του 24ου Συνεδρίου της από σας κ. υφυπουργέ ζητάμε την βοήθειά σας για να καταργηθούν διατάξεις στις ΣΣΕ που «ευεργετούν» με κάθε τρόπο την συνδικαλιστική ηγεσία της, να ερευνηθεί το τι συμβαίνει με τα ενοικιαζόμενα ΒΑΝ και τηλεοπτικά συνεργεία, να παρεμποδιστεί η ιδιωτικοποίηση της ψηφιακής και να αποδοθεί δίκαιο στους πρώην συμβασιούχους.

Ακόμη, σας ζητάμε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που να υποχρεώνει το ΑΠΕ – ΜΠΕ , να εφαρμόζει την ΣΣΕ που ισχύει στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς για τους τεχνικούς υπαλλήλους του που εργάζονται στην ιντερνετική του Τηλεόραση. Το ίδιο και για όσους ιδρύουν Τηλεοπτικό Σταθμό που εκπέμπει μέσα από το διαδίκτυο, ΙP TV ή οποιαδήποτε άλλη μορφή λειτουργίας και εκπομπής.

Με εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Written by gr.mme.observer

16 Φεβρουαρίου 2009 at 11:59 μμ

Τροπολογία-ρουσφέτι για την ασφαλιστική ενημερότητα

Σε άρθρο της στην Ελευθεροτυπία (11.2.2009) η Ντόρα Νταϊλιάνα καταγγέλει την τροπολογία-ρουσφέτι που εισάγει, δια της πλαγίας οδού, μπλοκάκια στον επαρχιακό τύπο και αφήνει χωρίς επιπτώσεις τους εργοδότες που δεν αποδίδουν τις παρακρατούμενες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

12 Φεβρουαρίου 2009 at 5:59 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with

Η Ενωτική Κίνηση για το νέο κανονισμό υγείας

ανακοίνωση Ενωτικής Κίνησης Δημοσιογράφων της ΕΣΠΗΤΣε ανακοίνωσή της η Ενωτική Κίνηση Δημοσιογράφων της ΕΣΠΗΤ, με ημερομηνία 11.2.2009, σημειώνει ότι «οι πολύμηνες προσπάθειες για την επαναφορά των όρων περίθαλψης του ΤΑΙΣΥΤ και του ΤΑΤΤΑ, τουλάχιστον στα παλιά επίπεδα, επισφραγίζονται σήμερα με ένα νέο Κανονισμό Ασθενείας σημαντικά βελτιωμένο, με αναβαθμισμένες παροχές και απλοποιημένες διαδικασίες, ενιαίες για όλους τους ασφαλισμένους στους τομείς ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ και ΤΣΕΥΠ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Προηγήθηκαν, συνεχώς από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι σήμερα, δεκάδες παραστάσεις διαμαρτυρίας, σειρά δημοσιευμάτων, καταγγελίες, ανακοινώσεις σε συνέδρια, μελέτες των σωματείων, απεργίες, προσφυγές σε συνεργασία με την ΠΟΕΣΥ στη δικαιοσύνη, με αποκορύφωμα τις πρόσφατες στο τρίμηνο Νοεμβρίου 2008-Ιανουαρίου 2009 σχετικές ερωτήσεις και διαμαρτυρίες στη Βουλή για το θέμα μας από 18 βουλευτές, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την ουσιαστική εντολή από το γραφείο του πρωθυπουργού (για την οποία ενημερώθηκε με επιστολή η ΠΟΕΣΥ) προς την αρμόδια υπουργό Φάνη Πετραλιά να επιλύσει τις παράπλευρες απώλειες που δημιούργησε ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό.

Η Ενωτική Κίνηση Δημοσιογράφων οφείλει να ευχαριστήσει δημόσια την ΠΟΕΣΥ, τις διοικήσεις των Συνδικαλιστικών Ενώσεων, τις υπηρεσίες του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που άκουσαν και συνεργάστηκαν με τις Ενώσεις, τα πολιτικά στελέχη όλων των κομμάτων, όλους τους πολιτικούς αρχηγούς που μας συμπαραστάθηκαν και όσα μέλη του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ στήριξαν τη δράση της διοίκησης προτάσσοντας το συμφέρον του Περιοδικού Τύπου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

11 Φεβρουαρίου 2009 at 11:12 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: